Yıllık Arşivler: 2011

ORACLE Veritabanı şifresini değiştirme

SQLPLUS KULLANICI/SIFRE@SID ALTER USER KULLANICI IDENTIFIED BY SIFRE;

PACS DICOM ve Radyoloji kategorisine gönderildi Etiketler:

bat komutları

  ASSOC          Dosya uzantısı ilişkilendirmesini görüntüler ya da değiştirir. ATTRIB         Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir. BREAK          Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler. BCDEDIT        Önyükleme yüklemesini denetlemek için önyükleme veritabanındaki özellikleri ayarlar. CACLS          Dosyanın erişim denetim listelerini (ACLs) görüntüler

Genel kategorisine gönderildi Etiketler:

csv dosyası oluşturma

CSV (Comma Seperated Values) dosya formatı, her kaydın yeni satırla gösterildiği ve her kaydın sütunlarının (alanlarının) birbirinden virgül (,) ile ayrıldığı verilerden oluşur. Örnek bir CSV dosyası içeriği aşağıdaki gibidir. Ad, Soyad, Yas, Telefon Mevlüt, Becerikli, 28, 0533 Melih, Sakarya,

PHP kategorisine gönderildi

En ucuz tabletpc bilgisayar fiyatları nasıl bulunur ?

En ucuz tabletpc bilgisayar fiyatları nasıl bulunur

Donanım, Genel, Windows XP ve 7 kategorisine gönderildi Etiketler: , , , ,

Notice: Undefined index

Bu hata değil bir uyarıdır. get le veya postla çektiğinizde öyle birşey çekilmiyor ise bu hatayı verir. Bu hatayı almak istemediğiniz yerlerde örneğin $kullanici = $_POST[‘kullanici’]; ise $kullanicinin veya post un başına @ (bastırma işaretini) koyarak uyarı vermesini engelleyebilirsiniz. Bunun

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
PACS DICOM ve Radyoloji kategorisine gönderildi Etiketler:

Son Yazılar

doraglass