Oracle veritabanı bağlantısı

Oracle’ın kurulu olduğu bir makinada klasörleme yapısı ve bilinmesi gerekli dosyalar hakkında bilgi edineceğiz. Oracle Database Server’a erişim kodlarını saklayan tnsnames.ora dosyasının yapısını tanıyacağız. Server’daki tablolara ul aşıp sorgulayabileceğimiz araçları yakından tanıyacağız.
1. Oracle Database Server’da Dosya Dizin Yapısı

Oracle server kurulu olduğu bir makinada oracle’ın kurulu bulunduğu dizin
Standart olarak : C:\oracle’dır
Bu dizin altında 3 klasör bulunur.

1- C:\oracle\admin : yönetime ilişkin dosyaların bulunduğu dizin
2- C:\oracle\ora90 : tüm kütüphanelerin bulunduğu dizin
3- C:\oracle\oradata : Control, data ve redo log file’ların tutulduğu dizindir.
Data file’lar verilerin tutulduğu uzantısı .dbf (Data Base File) olan dosyalardır.
DİKKAT:
C:\oracle\ora90\network\ADMIN\tnsnames.ora Dosyası sistem için en önemli dosyadır.
Bu dosyada yerel(local) yada uzak(remote)‘a bağlantı için host string tutulur.
Örnek 2 blok asağıdaki gibidir:
Local bağlantı için :
GLOBE = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = betul)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = GLOBE) ) )Blokları bulunuyor. GLOBE oracle serverının adı. Betul ise makinamın adı. Bunun yerine ip’de yazılabilir. Bu blok oracle server kurulunca otomatik olarak oluşturulur.
Remote bağlantı için:
UNIX = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = BETUL)(PORT = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =195.164.209.155)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = CDR) ) )Local olmayan bir server’a (örneğin unix bir makina üzerinde oracle kurulu) bağlantı için bu bloğu manuel olarak eklenmesi gerekir.
UNIX karşı server’a bağlantı adım.
HOST (1) : bağlanılan makinanın adı (BETUL)
HOST (2) : baglanılacak hedef makinanın ip’si (195.164.209.155)
SID : bağlanacağım serverdaki oracle server’ın adı (CDR)

DİKKAT:
1. Oracle servera default olarak 1521 nolu porttan bağlanılır.

2. C:\oracle\ora90\Apache\Apache\conf\ httpd.conf dosyasında ise 80 default port ile bağlanılır.
Bu portu explorer veya herhangi bir web browser üzerinden servera bağlanıp sorgulamak icin kullanacağız.

2. Oracle Database Server’a Bağlantı Araçları

2.1. SqlPlus

SqlPlus oracle server ile birlikte kurulur.
Başlat/ Programlar/ Oracle-OraHome90/Application Development/SQL PLUS’dan erişilip çalıştırılabilir.

Username : system (en yetkili kullanıcı) Password : ******* Host String: Oracle Server’ın adı (GLOBE) connect SQL>

Şeklinde bir satır görüntülenirse artık oracle’da istenilen sorgu yapılabilir.
LOG ON penceresinde
User name : kullaniciadi/sifre@oracle_server_adi as sysdba (system/123@GLOBE as sysdba )
Yazılıp diğer girişler boş bırakılırsa da bağlanılabilir
Eğer kullanıcıda sorgulama yetkileriniz varsa istediginiz tabloyu sorgulayabilirsiniz.
Örnegin : SQL>Select * from employee; Şeklinde sorguların sonuna noktalı virgül konulmalıdır.
Eğer tek satıra veri sığmıyorsa
SQL>Set pages 100;
SQL>Set lines 190;
ile satır stun düzeni ayarlanabilir.
SQL>exit ile oracle ile bağlantı kesilerek sistemden çıkılır

2.2. ISqlPlus

Web browser’da (explorer, fire fox vs…)
Local servera bağlanılacaksa : http://127.0.0.1:80/isqlplus yazılır.
127.0.0.1 : bağlanılacak makinanin ip’si
(127.0.0.1 loopback benim local ip’m)
Eğer remote bir makinaya bağlanılacaksa o makinanin ip’si verilmelidir.
80 : portundan (httpd.conf dosyasindaki varsayılan(default) port)
Eğer bağlantıda sorun olursa
Denetim masası, yönetimsel araçlar, hizmetlerde (Control Panel/administrative tools/services)
OracleOraHome90HTTPServer’ı başlatılması gerekir.

DİKKAT:

System kullanıcısı ile isqlplusa bağlanılamıyorsa (windows’un parola penceresi geliyorsa)
Once sys kullanıcısıyla sysdba olarak servera bağlanılıp
SQL>Grant sysdba to system ile system kullanıcısına sysdba yetkisi verilmelidir.
Command satırında
C:\oracle\ora90\Apache\Apache\bin>htpasswd C:\oracle\ora90\sqlplus\admin\iplusdba.pw system Automatically using MD5 format on Windows. New password: ***** (Sistemde tanımlı herhangi bir kullanıcı ve şifresi girilmelidir) Re-type new password: ***** Adding password for user systemŞeklinde command satırından htppassword’e parametre verilmelidir.
http://127.0.0.1:80/isqlplusdba denildikten sonra windowsun parola penceresinde ise verilen bu kullanıcı adı ve şifre girilmelidir.

2.3. Toad

(En sık kullandığım tooldur, tavsiye ederim, kullandıkça bir çok marifeti ile karşılaşacaksınız)
TOAD adı verilen bir program ile. Tnsnames.ora dosyasından bağlantıyı otomatik okuyan bir araçtır.
Menuden : File/new connection
Database : oracle server_adı (örneğin GLOBE )

User/Schema :kullanici_adi (örneğin system)
Password: *********
Connect as : SYSDBA Connect butonu tıklanır.
Üstteki alanda sorgu (query) cümlelerini yazıp cümleyi fare ile tarayıp F9 ile çalıştırabilirsiniz.

İPUCU:

Oracle’da System, Sys , diğer olmak üzere kullanıcılar mevcuttur. Sys en yetkili kullanıcıdır. Veritabanını açıp kapatabilir.
(sysdba, sysoper yetkileri vardır) System de en yetkili kullanıcıdır ancak veritabanini açıp kapatamaz. Diğer kullanıcılar ise system ve sys’nin dağıttığı yetkilerle veritabanında işlem yürütürler. Toad ile bağlanırken sysoper veritabanını açıp kapatma yetkisi olan kişilerin bağlantı tipidir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
PHP kategorisine gönderildi Etiketler:

Bir Cevap Yazın

Son Yazılar

doraglass