Dicom tags

Tag ID Tag Name Writable Values / Notes
0002,0000 FileMetaInfoGroupLength N
0002,0001 FileMetaInfoVersion N
0002,0002 MediaStorageSOPClassUID N
0002,0003 MediaStorageSOPInstanceUID N
0002,0010 TransferSyntaxUID N
0002,0012 ImplementationClassUID N
0002,0013 ImplementationVersionName N
0002,0016 SourceApplicationEntityTitle N
0002,0100 PrivateInformationCreatorUID N
0002,0102 PrivateInformation N
0004,1130 FileSetID N
0004,1141 FileSetDescriptorFileID N
0004,1142 SpecificCharacterSetOfFile N
0004,1200 FirstDirectoryRecordOffset N
0004,1202 LastDirectoryRecordOffset N
0004,1212 FileSetConsistencyFlag N
0004,1220 DirectoryRecordSequence N
0004,1400 OffsetOfNextDirectoryRecord N
0004,1410 RecordInUseFlag N
0004,1420 LowerLevelDirectoryEntityOffset N
0004,1430 DirectoryRecordType N
0004,1432 PrivateRecordUID N
0004,1500 ReferencedFileID N
0004,1504 MRDRDirectoryRecordOffset N
0004,1510 ReferencedSOPClassUIDInFile N
0004,1511 ReferencedSOPInstanceUIDInFile N
0004,1512 ReferencedTransferSyntaxUIDInFile N
0004,151A ReferencedRelatedSOPClassUIDInFile N
0004,1600 NumberOfReferences N
0008,0000 IdentifyingGroupLength N
0008,0001 LengthToEnd N
0008,0005 SpecificCharacterSet N
0008,0006 LanguageCodeSequence N
0008,0008 ImageType N
0008,0010 RecognitionCode N
0008,0012 InstanceCreationDate N
0008,0013 InstanceCreationTime N
0008,0014 InstanceCreatorUID N
0008,0016 SOPClassUID N
0008,0018 SOPInstanceUID N
0008,001A RelatedGeneralSOPClassUID N
0008,001B OriginalSpecializedSOPClassUID N
0008,0020 StudyDate N
0008,0021 SeriesDate N
0008,0022 AcquisitionDate N
0008,0023 ContentDate N
0008,0024 OverlayDate N
0008,0025 CurveDate N
0008,002A AcquisitionDateTime N
0008,0030 StudyTime N
0008,0031 SeriesTime N
0008,0032 AcquisitionTime N
0008,0033 ContentTime N
0008,0034 OverlayTime N
0008,0035 CurveTime N
0008,0040 DataSetType N
0008,0041 DataSetSubtype N
0008,0042 NuclearMedicineSeriesType N
0008,0050 AccessionNumber N
0008,0052 QueryRetrieveLevel N
0008,0054 RetrieveAETitle N
0008,0056 InstanceAvailability N
0008,0058 FailedSOPInstanceUIDList N
0008,0060 Modality N
0008,0061 ModalitiesInStudy N
0008,0062 SOPClassesInStudy N
0008,0064 ConversionType N
0008,0068 PresentationIntentType N
0008,0070 Manufacturer N
0008,0080 InstitutionName N
0008,0081 InstitutionAddress N
0008,0082 InstitutionCodeSequence N
0008,0090 ReferringPhysicianName N
0008,0092 ReferringPhysicianAddress N
0008,0094 ReferringPhysicianTelephoneNumber N
0008,0096 ReferringPhysicianIDSequence N
0008,0100 CodeValue N
0008,0102 CodingSchemeDesignator N
0008,0103 CodingSchemeVersion N
0008,0104 CodeMeaning N
0008,0105 MappingResource N
0008,0106 ContextGroupVersion N
0008,0107 ContextGroupLocalVersion N
0008,010B ContextGroupExtensionFlag N
0008,010C CodingSchemeUID N
0008,010D ContextGroupExtensionCreatorUID N
0008,010F ContextIdentifier N
0008,0110 CodingSchemeIDSequence N
0008,0112 CodingSchemeRegistry N
0008,0114 CodingSchemeExternalID N
0008,0115 CodingSchemeName N
0008,0116 ResponsibleOrganization N
0008,0117 ContextUID N
0008,0201 TimezoneOffsetFromUTC N
0008,1000 NetworkID N
0008,1010 StationName N
0008,1030 StudyDescription N
0008,1032 ProcedureCodeSequence N
0008,103E SeriesDescription N
0008,1040 InstitutionalDepartmentName N
0008,1048 PhysiciansOfRecord N
0008,1049 PhysiciansOfRecordIDSequence N
0008,1050 PerformingPhysicianName N
0008,1052 PerformingPhysicianIDSequence N
0008,1060 NameOfPhysicianReadingStudy N
0008,1062 PhysicianReadingStudyIDSequence N
0008,1070 OperatorsName N
0008,1072 OperatorIDSequence N
0008,1080 AdmittingDiagnosesDescription N
0008,1084 AdmittingDiagnosesCodeSequence N
0008,1090 ManufacturersModelName N
0008,1100 ReferencedResultsSequence N
0008,1110 ReferencedStudySequence N
0008,1111 ReferencedProcedureStepSequence N
0008,1115 ReferencedSeriesSequence N
0008,1120 ReferencedPatientSequence N
0008,1125 ReferencedVisitSequence N
0008,1130 ReferencedOverlaySequence N
0008,113A ReferencedWaveformSequence N
0008,1140 ReferencedImageSequence N
0008,1145 ReferencedCurveSequence N
0008,114A ReferencedInstanceSequence N
0008,1150 ReferencedSOPClassUID N
0008,1155 ReferencedSOPInstanceUID N
0008,115A SOPClassesSupported N
0008,1160 ReferencedFrameNumber N
0008,1161 SimpleFrameList N
0008,1162 CalculatedFrameList N
0008,1163 TimeRange N
0008,1164 FrameExtractionSequence N
0008,1195 TransactionUID N
0008,1197 FailureReason N
0008,1198 FailedSOPSequence N
0008,1199 ReferencedSOPSequence N
0008,1200 OtherReferencedStudiesSequence N
0008,1250 RelatedSeriesSequence N
0008,2110 LossyImageCompression N
0008,2111 DerivationDescription N
0008,2112 SourceImageSequence N
0008,2120 StageName N
0008,2122 StageNumber N
0008,2124 NumberOfStages N
0008,2127 ViewName N
0008,2128 ViewNumber N
0008,2129 NumberOfEventTimers N
0008,212A NumberOfViewsInStage N
0008,2130 EventElapsedTimes N
0008,2132 EventTimerNames N
0008,2133 EventTimerSequence N
0008,2134 EventTimeOffset N
0008,2135 EventCodeSequence N
0008,2142 StartTrim N
0008,2143 StopTrim N
0008,2144 RecommendedDisplayFrameRate N
0008,2200 TransducerPosition N
0008,2204 TransducerOrientation N
0008,2208 AnatomicStructure N
0008,2218 AnatomicRegionSequence N
0008,2220 AnatomicRegionModifierSequence N
0008,2228 PrimaryAnatomicStructureSequence N
0008,2229 AnatomicStructureOrRegionSequence N
0008,2230 AnatomicStructureModifierSequence N
0008,2240 TransducerPositionSequence N
0008,2242 TransducerPositionModifierSequence N
0008,2244 TransducerOrientationSequence N
0008,2246 TransducerOrientationModifierSeq N
0008,2253 AnatomicEntrancePortalCodeSeqTrial N
0008,2255 AnatomicApproachDirCodeSeqTrial N
0008,2256 AnatomicPerspectiveDescrTrial N
0008,2257 AnatomicPerspectiveCodeSeqTrial N
0008,3001 AlternateRepresentationSequence N
0008,3010 IrradiationEventUID N
0008,4000 IdentifyingComments N
0008,9007 FrameType N
0008,9092 ReferencedImageEvidenceSequence N
0008,9121 ReferencedRawDataSequence N
0008,9123 CreatorVersionUID N
0008,9124 DerivationImageSequence N
0008,9154 SourceImageEvidenceSequence N
0008,9205 PixelPresentation N
0008,9206 VolumetricProperties N
0008,9207 VolumeBasedCalculationTechnique N
0008,9208 ComplexImageComponent N
0008,9209 AcquisitionContrast N
0008,9215 DerivationCodeSequence N
0008,9237 GrayscalePresentationStateSequence N
0008,9410 ReferencedOtherPlaneSequence N
0008,9458 FrameDisplaySequence N
0008,9459 RecommendedDisplayFrameRateInFloat N
0008,9460 SkipFrameRangeFlag N
0009,1001 FullFidelity N
0009,1002 SuiteID N
0009,1004 ProductID N
0009,1027 ImageActualDate N
0009,1030 ServiceID N
0009,1031 MobileLocationNumber N
0009,10E3 EquipmentUID N
0009,10E6 GenesisVersionNow N
0009,10E7 ExamRecordChecksum N
0009,10E9 ActualSeriesDataTimeStamp N
0010,0000 PatientGroupLength N
0010,0010 PatientName N
0010,0020 PatientID N
0010,0021 IssuerOfPatientID N
0010,0022 TypeOfPatientID N
0010,0030 PatientBirthDate N
0010,0032 PatientBirthTime N
0010,0040 PatientSex N
0010,0050 PatientInsurancePlanCodeSequence N
0010,0101 PatientPrimaryLanguageCodeSeq N
0010,0102 PatientPrimaryLanguageCodeModSeq N
0010,1000 OtherPatientIDs N
0010,1001 OtherPatientNames N
0010,1002 OtherPatientIDsSequence N
0010,1005 PatientBirthName N
0010,1010 PatientAge N
0010,1020 PatientSize N
0010,1030 PatientWeight N
0010,1040 PatientAddress N
0010,1050 InsurancePlanIdentification N
0010,1060 PatientMotherBirthName N
0010,1080 MilitaryRank N
0010,1081 BranchOfService N
0010,1090 MedicalRecordLocator N
0010,2000 MedicalAlerts N
0010,2110 Allergies N
0010,2150 CountryOfResidence N
0010,2152 RegionOfResidence N
0010,2154 PatientTelephoneNumbers N
0010,2160 EthnicGroup N
0010,2180 Occupation N
0010,21A0 SmokingStatus N
0010,21B0 AdditionalPatientHistory N
0010,21C0 PregnancyStatus N
0010,21D0 LastMenstrualDate N
0010,21F0 PatientReligiousPreference N
0010,2201 PatientSpeciesDescription N
0010,2202 PatientSpeciesCodeSequence N
0010,2203 PatientSexNeutered N
0010,2210 AnatomicalOrientationType N
0010,2292 PatientBreedDescription N
0010,2293 PatientBreedCodeSequence N
0010,2294 BreedRegistrationSequence N
0010,2295 BreedRegistrationNumber N
0010,2296 BreedRegistryCodeSequence N
0010,2297 ResponsiblePerson N
0010,2298 ResponsiblePersonRole N
0010,2299 ResponsibleOrganization N
0010,4000 PatientComments N
0010,9431 ExaminedBodyThickness N
0011,1010 PatientStatus N
0012,0010 ClinicalTrialSponsorName N
0012,0020 ClinicalTrialProtocolID N
0012,0021 ClinicalTrialProtocolName N
0012,0030 ClinicalTrialSiteID N
0012,0031 ClinicalTrialSiteName N
0012,0040 ClinicalTrialSubjectID N
0012,0042 ClinicalTrialSubjectReadingID N
0012,0050 ClinicalTrialTimePointID N
0012,0051 ClinicalTrialTimePointDescription N
0012,0060 ClinicalTrialCoordinatingCenter N
0012,0062 PatientIdentityRemoved N
0012,0063 DeidentificationMethod N
0012,0064 DeidentificationMethodCodeSequence N
0012,0071 ClinicalTrialSeriesID N
0012,0072 ClinicalTrialSeriesDescription N
0012,0084 DistributionType N
0012,0085 ConsentForDistributionFlag N
0018,0000 AcquisitionGroupLength N
0018,0010 ContrastBolusAgent N
0018,0012 ContrastBolusAgentSequence N
0018,0014 ContrastBolusAdministrationRoute N
0018,0015 BodyPartExamined N
0018,0020 ScanningSequence N
0018,0021 SequenceVariant N
0018,0022 ScanOptions N
0018,0023 MRAcquisitionType N
0018,0024 SequenceName N
0018,0025 AngioFlag N
0018,0026 InterventionDrugInformationSeq N
0018,0027 InterventionDrugStopTime N
0018,0028 InterventionDrugDose N
0018,0029 InterventionDrugSequence N
0018,002A AdditionalDrugSequence N
0018,0030 Radionuclide N
0018,0031 Radiopharmaceutical N
0018,0032 EnergyWindowCenterline N
0018,0033 EnergyWindowTotalWidth N
0018,0034 InterventionDrugName N
0018,0035 InterventionDrugStartTime N
0018,0036 InterventionSequence N
0018,0037 TherapyType N
0018,0038 InterventionStatus N
0018,0039 TherapyDescription N
0018,003A InterventionDescription N
0018,0040 CineRate N
0018,0042 InitialCineRunState N
0018,0050 SliceThickness N
0018,0060 KVP N
0018,0070 CountsAccumulated N
0018,0071 AcquisitionTerminationCondition N
0018,0072 EffectiveDuration N
0018,0073 AcquisitionStartCondition N
0018,0074 AcquisitionStartConditionData N
0018,0075 AcquisitionEndConditionData N
0018,0080 RepetitionTime N
0018,0081 EchoTime N
0018,0082 InversionTime N
0018,0083 NumberOfAverages N
0018,0084 ImagingFrequency N
0018,0085 ImagedNucleus N
0018,0086 EchoNumber N
0018,0087 MagneticFieldStrength N
0018,0088 SpacingBetweenSlices N
0018,0089 NumberOfPhaseEncodingSteps N
0018,0090 DataCollectionDiameter N
0018,0091 EchoTrainLength N
0018,0093 PercentSampling N
0018,0094 PercentPhaseFieldOfView N
0018,0095 PixelBandwidth N
0018,1000 DeviceSerialNumber N
0018,1002 DeviceUID N
0018,1003 DeviceID N
0018,1004 PlateID N
0018,1005 GeneratorID N
0018,1006 GridID N
0018,1007 CassetteID N
0018,1008 GantryID N
0018,1010 SecondaryCaptureDeviceID N
0018,1011 HardcopyCreationDeviceID N
0018,1012 DateOfSecondaryCapture N
0018,1014 TimeOfSecondaryCapture N
0018,1016 SecondaryCaptureDeviceManufacturer N
0018,1017 HardcopyDeviceManufacturer N
0018,1018 SecondaryCaptureDeviceModelName N
0018,1019 SecondaryCaptureDeviceSoftwareVers N
0018,101A HardcopyDeviceSoftwareVersion N
0018,101B HardcopyDeviceModelName N
0018,1020 SoftwareVersion N
0018,1022 VideoImageFormatAcquired N
0018,1023 DigitalImageFormatAcquired N
0018,1030 ProtocolName N
0018,1040 ContrastBolusRoute N
0018,1041 ContrastBolusVolume N
0018,1042 ContrastBolusStartTime N
0018,1043 ContrastBolusStopTime N
0018,1044 ContrastBolusTotalDose N
0018,1045 SyringeCounts N
0018,1046 ContrastFlowRate N
0018,1047 ContrastFlowDuration N
0018,1048 ContrastBolusIngredient N
0018,1049 ContrastBolusConcentration N
0018,1050 SpatialResolution N
0018,1060 TriggerTime N
0018,1061 TriggerSourceOrType N
0018,1062 NominalInterval N
0018,1063 FrameTime N
0018,1064 CardiacFramingType N
0018,1065 FrameTimeVector N
0018,1066 FrameDelay N
0018,1067 ImageTriggerDelay N
0018,1068 MultiplexGroupTimeOffset N
0018,1069 TriggerTimeOffset N
0018,106A SynchronizationTrigger N
0018,106C SynchronizationChannel N
0018,106E TriggerSamplePosition N
0018,1070 RadiopharmaceuticalRoute N
0018,1071 RadiopharmaceuticalVolume N
0018,1072 RadiopharmaceuticalStartTime N
0018,1073 RadiopharmaceuticalStopTime N
0018,1074 RadionuclideTotalDose N
0018,1075 RadionuclideHalfLife N
0018,1076 RadionuclidePositronFraction N
0018,1077 RadiopharmaceuticalSpecActivity N
0018,1078 RadiopharmaceuticalStartDateTime N
0018,1079 RadiopharmaceuticalStopDateTime N
0018,1080 BeatRejectionFlag N
0018,1081 LowRRValue N
0018,1082 HighRRValue N
0018,1083 IntervalsAcquired N
0018,1084 IntervalsRejected N
0018,1085 PVCRejection N
0018,1086 SkipBeats N
0018,1088 HeartRate N
0018,1090 CardiacNumberOfImages N
0018,1094 TriggerWindow N
0018,1100 ReconstructionDiameter N
0018,1110 DistanceSourceToDetector N
0018,1111 DistanceSourceToPatient N
0018,1114 EstimatedRadiographicMagnification N
0018,1120 GantryDetectorTilt N
0018,1121 GantryDetectorSlew N
0018,1130 TableHeight N
0018,1131 TableTraverse N
0018,1134 TableMotion N
0018,1135 TableVerticalIncrement N
0018,1136 TableLateralIncrement N
0018,1137 TableLongitudinalIncrement N
0018,1138 TableAngle N
0018,113A TableType N
0018,1140 RotationDirection N
0018,1141 AngularPosition N
0018,1142 RadialPosition N
0018,1143 ScanArc N
0018,1144 AngularStep N
0018,1145 CenterOfRotationOffset N
0018,1146 RotationOffset N
0018,1147 FieldOfViewShape N
0018,1149 FieldOfViewDimensions N
0018,1150 ExposureTime N
0018,1151 XRayTubeCurrent N
0018,1152 Exposure N
0018,1153 ExposureInMicroAmpSec N
0018,1154 AveragePulseWidth N
0018,1155 RadiationSetting N
0018,1156 RectificationType N
0018,115A RadiationMode N
0018,115E ImageAreaDoseProduct N
0018,1160 FilterType N
0018,1161 TypeOfFilters N
0018,1162 IntensifierSize N
0018,1164 ImagerPixelSpacing N
0018,1166 Grid N
0018,1170 GeneratorPower N
0018,1180 CollimatorGridName N
0018,1181 CollimatorType N
0018,1182 FocalDistance N
0018,1183 XFocusCenter N
0018,1184 YFocusCenter N
0018,1190 FocalSpots N
0018,1191 AnodeTargetMaterial N
0018,11A0 BodyPartThickness N
0018,11A2 CompressionForce N
0018,1200 DateOfLastCalibration N
0018,1201 TimeOfLastCalibration N
0018,1210 ConvolutionKernel N
0018,1240 UpperLowerPixelValues N
0018,1242 ActualFrameDuration N
0018,1243 CountRate N
0018,1244 PreferredPlaybackSequencing N
0018,1250 ReceiveCoilName N
0018,1251 TransmitCoilName N
0018,1260 PlateType N
0018,1261 PhosphorType N
0018,1300 ScanVelocity N
0018,1301 WholeBodyTechnique N
0018,1302 ScanLength N
0018,1310 AcquisitionMatrix N
0018,1312 InPlanePhaseEncodingDirection N
0018,1314 FlipAngle N
0018,1315 VariableFlipAngleFlag N
0018,1316 SAR N
0018,1318 DB-Dt N
0018,1400 AcquisitionDeviceProcessingDescr N
0018,1401 AcquisitionDeviceProcessingCode N
0018,1402 CassetteOrientation N
0018,1403 CassetteSize N
0018,1404 ExposuresOnPlate N
0018,1405 RelativeXRayExposure N
0018,1450 ColumnAngulation N
0018,1460 TomoLayerHeight N
0018,1470 TomoAngle N
0018,1480 TomoTime N
0018,1490 TomoType N
0018,1491 TomoClass N
0018,1495 NumberOfTomosynthesisSourceImages N
0018,1500 PositionerMotion N
0018,1508 PositionerType N
0018,1510 PositionerPrimaryAngle N
0018,1511 PositionerSecondaryAngle N
0018,1520 PositionerPrimaryAngleIncrement N
0018,1521 PositionerSecondaryAngleIncrement N
0018,1530 DetectorPrimaryAngle N
0018,1531 DetectorSecondaryAngle N
0018,1600 ShutterShape N
0018,1602 ShutterLeftVerticalEdge N
0018,1604 ShutterRightVerticalEdge N
0018,1606 ShutterUpperHorizontalEdge N
0018,1608 ShutterLowerHorizontalEdge N
0018,1610 CenterOfCircularShutter N
0018,1612 RadiusOfCircularShutter N
0018,1620 VerticesOfPolygonalShutter N
0018,1622 ShutterPresentationValue N
0018,1623 ShutterOverlayGroup N
0018,1624 ShutterPresentationColorCIELabVal N
0018,1700 CollimatorShape N
0018,1702 CollimatorLeftVerticalEdge N
0018,1704 CollimatorRightVerticalEdge N
0018,1706 CollimatorUpperHorizontalEdge N
0018,1708 CollimatorLowerHorizontalEdge N
0018,1710 CenterOfCircularCollimator N
0018,1712 RadiusOfCircularCollimator N
0018,1720 VerticesOfPolygonalCollimator N
0018,1800 AcquisitionTimeSynchronized N
0018,1801 TimeSource N
0018,1802 TimeDistributionProtocol N
0018,1803 NTPSourceAddress N
0018,2001 PageNumberVector N
0018,2002 FrameLabelVector N
0018,2003 FramePrimaryAngleVector N
0018,2004 FrameSecondaryAngleVector N
0018,2005 SliceLocationVector N
0018,2006 DisplayWindowLabelVector N
0018,2010 NominalScannedPixelSpacing N
0018,2020 DigitizingDeviceTransportDirection N
0018,2030 RotationOfScannedFilm N
0018,3100 IVUSAcquisition N
0018,3101 IVUSPullbackRate N
0018,3102 IVUSGatedRate N
0018,3103 IVUSPullbackStartFrameNumber N
0018,3104 IVUSPullbackStopFrameNumber N
0018,3105 LesionNumber N
0018,4000 AcquisitionComments N
0018,5000 OutputPower N
0018,5010 TransducerData N
0018,5012 FocusDepth N
0018,5020 ProcessingFunction N
0018,5021 PostprocessingFunction N
0018,5022 MechanicalIndex N
0018,5024 BoneThermalIndex N
0018,5026 CranialThermalIndex N
0018,5027 SoftTissueThermalIndex N
0018,5028 SoftTissueFocusThermalIndex N
0018,5029 SoftTissueSurfaceThermalIndex N
0018,5030 DynamicRange N
0018,5040 TotalGain N
0018,5050 DepthOfScanField N
0018,5100 PatientPosition N
0018,5101 ViewPosition N
0018,5104 ProjectionEponymousNameCodeSeq N
0018,5210 ImageTransformationMatrix N
0018,5212 ImageTranslationVector N
0018,6000 Sensitivity N
0018,6011 SequenceOfUltrasoundRegions N
0018,6012 RegionSpatialFormat N
0018,6014 RegionDataType N
0018,6016 RegionFlags N
0018,6018 RegionLocationMinX0 N
0018,601A RegionLocationMinY0 N
0018,601C RegionLocationMaxX1 N
0018,601E RegionLocationMaxY1 N
0018,6020 ReferencePixelX0 N
0018,6022 ReferencePixelY0 N
0018,6024 PhysicalUnitsXDirection N
0018,6026 PhysicalUnitsYDirection N
0018,6028 ReferencePixelPhysicalValueX N
0018,602A ReferencePixelPhysicalValueY N
0018,602C PhysicalDeltaX N
0018,602E PhysicalDeltaY N
0018,6030 TransducerFrequency N
0018,6031 TransducerType N
0018,6032 PulseRepetitionFrequency N
0018,6034 DopplerCorrectionAngle N
0018,6036 SteeringAngle N
0018,6038 DopplerSampleVolumeXPosRetired N
0018,6039 DopplerSampleVolumeXPosition N
0018,603A DopplerSampleVolumeYPosRetired N
0018,603B DopplerSampleVolumeYPosition N
0018,603C TMLinePositionX0Retired N
0018,603D TMLinePositionX0 N
0018,603E TMLinePositionY0Retired N
0018,603F TMLinePositionY0 N
0018,6040 TMLinePositionX1Retired N
0018,6041 TMLinePositionX1 N
0018,6042 TMLinePositionY1Retired N
0018,6043 TMLinePositionY1 N
0018,6044 PixelComponentOrganization N
0018,6046 PixelComponentMask N
0018,6048 PixelComponentRangeStart N
0018,604A PixelComponentRangeStop N
0018,604C PixelComponentPhysicalUnits N
0018,604E PixelComponentDataType N
0018,6050 NumberOfTableBreakPoints N
0018,6052 TableOfXBreakPoints N
0018,6054 TableOfYBreakPoints N
0018,6056 NumberOfTableEntries N
0018,6058 TableOfPixelValues N
0018,605A TableOfParameterValues N
0018,6060 RWaveTimeVector N
0018,7000 DetectorConditionsNominalFlag N
0018,7001 DetectorTemperature N
0018,7004 DetectorType N
0018,7005 DetectorConfiguration N
0018,7006 DetectorDescription N
0018,7008 DetectorMode N
0018,700A DetectorID N
0018,700C DateOfLastDetectorCalibration N
0018,700E TimeOfLastDetectorCalibration N
0018,7010 DetectorExposuresSinceCalibration N
0018,7011 DetectorExposuresSinceManufactured N
0018,7012 DetectorTimeSinceLastExposure N
0018,7014 DetectorActiveTime N
0018,7016 DetectorActiveOffsetFromExposure N
0018,701A DetectorBinning N
0018,7020 DetectorElementPhysicalSize N
0018,7022 DetectorElementSpacing N
0018,7024 DetectorActiveShape N
0018,7026 DetectorActiveDimensions N
0018,7028 DetectorActiveOrigin N
0018,702A DetectorManufacturerName N
0018,702B DetectorManufacturersModelName N
0018,7030 FieldOfViewOrigin N
0018,7032 FieldOfViewRotation N
0018,7034 FieldOfViewHorizontalFlip N
0018,7040 GridAbsorbingMaterial N
0018,7041 GridSpacingMaterial N
0018,7042 GridThickness N
0018,7044 GridPitch N
0018,7046 GridAspectRatio N
0018,7048 GridPeriod N
0018,704C GridFocalDistance N
0018,7050 FilterMaterial N
0018,7052 FilterThicknessMinimum N
0018,7054 FilterThicknessMaximum N
0018,7060 ExposureControlMode N
0018,7062 ExposureControlModeDescription N
0018,7064 ExposureStatus N
0018,7065 PhototimerSetting N
0018,8150 ExposureTimeInMicroSec N
0018,8151 XRayTubeCurrentInMicroAmps N
0018,9004 ContentQualification N
0018,9005 PulseSequenceName N
0018,9006 MRImagingModifierSequence N
0018,9008 EchoPulseSequence N
0018,9009 InversionRecovery N
0018,9010 FlowCompensation N
0018,9011 MultipleSpinEcho N
0018,9012 MultiPlanarExcitation N
0018,9014 PhaseContrast N
0018,9015 TimeOfFlightContrast N
0018,9016 Spoiling N
0018,9017 SteadyStatePulseSequence N
0018,9018 EchoPlanarPulseSequence N
0018,9019 TagAngleFirstAxis N
0018,9020 MagnetizationTransfer N
0018,9021 T2Preparation N
0018,9022 BloodSignalNulling N
0018,9024 SaturationRecovery N
0018,9025 SpectrallySelectedSuppression N
0018,9026 SpectrallySelectedExcitation N
0018,9027 SpatialPresaturation N
0018,9028 Tagging N
0018,9029 OversamplingPhase N
0018,9030 TagSpacingFirstDimension N
0018,9032 GeometryOfKSpaceTraversal N
0018,9033 SegmentedKSpaceTraversal N
0018,9034 RectilinearPhaseEncodeReordering N
0018,9035 TagThickness N
0018,9036 PartialFourierDirection N
0018,9037 CardiacSynchronizationTechnique N
0018,9041 ReceiveCoilManufacturerName N
0018,9042 MRReceiveCoilSequence N
0018,9043 ReceiveCoilType N
0018,9044 QuadratureReceiveCoil N
0018,9045 MultiCoilDefinitionSequence N
0018,9046 MultiCoilConfiguration N
0018,9047 MultiCoilElementName N
0018,9048 MultiCoilElementUsed N
0018,9049 MRTransmitCoilSequence N
0018,9050 TransmitCoilManufacturerName N
0018,9051 TransmitCoilType N
0018,9052 SpectralWidth N
0018,9053 ChemicalShiftReference N
0018,9054 VolumeLocalizationTechnique N
0018,9058 MRAcquisitionFrequencyEncodeSteps N
0018,9059 Decoupling N
0018,9060 DecoupledNucleus N
0018,9061 DecouplingFrequency N
0018,9062 DecouplingMethod N
0018,9063 DecouplingChemicalShiftReference N
0018,9064 KSpaceFiltering N
0018,9065 TimeDomainFiltering N
0018,9066 NumberOfZeroFills N
0018,9067 BaselineCorrection N
0018,9069 ParallelReductionFactorInPlane N
0018,9070 CardiacRRIntervalSpecified N
0018,9073 AcquisitionDuration N
0018,9074 FrameAcquisitionDateTime N
0018,9075 DiffusionDirectionality N
0018,9076 DiffusionGradientDirectionSequence N
0018,9077 ParallelAcquisition N
0018,9078 ParallelAcquisitionTechnique N
0018,9079 InversionTimes N
0018,9080 MetaboliteMapDescription N
0018,9081 PartialFourier N
0018,9082 EffectiveEchoTime N
0018,9083 MetaboliteMapCodeSequence N
0018,9084 ChemicalShiftSequence N
0018,9085 CardiacSignalSource N
0018,9087 DiffusionBValue N
0018,9089 DiffusionGradientOrientation N
0018,9090 VelocityEncodingDirection N
0018,9091 VelocityEncodingMinimumValue N
0018,9093 NumberOfKSpaceTrajectories N
0018,9094 CoverageOfKSpace N
0018,9095 SpectroscopyAcquisitionPhaseRows N
0018,9096 ParallelReductFactorInPlaneRetired N
0018,9098 TransmitterFrequency N
0018,9100 ResonantNucleus N
0018,9101 FrequencyCorrection N
0018,9103 MRSpectroscopyFOV-GeometrySequence N
0018,9104 SlabThickness N
0018,9105 SlabOrientation N
0018,9106 MidSlabPosition N
0018,9107 MRSpatialSaturationSequence N
0018,9112 MRTimingAndRelatedParametersSeq N
0018,9114 MREchoSequence N
0018,9115 MRModifierSequence N
0018,9117 MRDiffusionSequence N
0018,9118 CardiacTriggerSequence N
0018,9119 MRAveragesSequence N
0018,9125 MRFOV-GeometrySequence N
0018,9126 VolumeLocalizationSequence N
0018,9127 SpectroscopyAcquisitionDataColumns N
0018,9147 DiffusionAnisotropyType N
0018,9151 FrameReferenceDateTime N
0018,9152 MRMetaboliteMapSequence N
0018,9155 ParallelReductionFactorOutOfPlane N
0018,9159 SpectroscopyOutOfPlanePhaseSteps N
0018,9166 BulkMotionStatus N
0018,9168 ParallelReductionFactSecondInPlane N
0018,9169 CardiacBeatRejectionTechnique N
0018,9170 RespiratoryMotionCompTechnique N
0018,9171 RespiratorySignalSource N
0018,9172 BulkMotionCompensationTechnique N
0018,9173 BulkMotionSignalSource N
0018,9174 ApplicableSafetyStandardAgency N
0018,9175 ApplicableSafetyStandardDescr N
0018,9176 OperatingModeSequence N
0018,9177 OperatingModeType N
0018,9178 OperatingMode N
0018,9179 SpecificAbsorptionRateDefinition N
0018,9180 GradientOutputType N
0018,9181 SpecificAbsorptionRateValue N
0018,9182 GradientOutput N
0018,9183 FlowCompensationDirection N
0018,9184 TaggingDelay N
0018,9185 RespiratoryMotionCompTechDescr N
0018,9186 RespiratorySignalSourceID N
0018,9195 ChemicalShiftsMinIntegrateLimitHz N
0018,9196 ChemicalShiftsMaxIntegrateLimitHz N
0018,9197 MRVelocityEncodingSequence N
0018,9198 FirstOrderPhaseCorrection N
0018,9199 WaterReferencedPhaseCorrection N
0018,9200 MRSpectroscopyAcquisitionType N
0018,9214 RespiratoryCyclePosition N
0018,9217 VelocityEncodingMaximumValue N
0018,9218 TagSpacingSecondDimension N
0018,9219 TagAngleSecondAxis N
0018,9220 FrameAcquisitionDuration N
0018,9226 MRImageFrameTypeSequence N
0018,9227 MRSpectroscopyFrameTypeSequence N
0018,9231 MRAcqPhaseEncodingStepsInPlane N
0018,9232 MRAcqPhaseEncodingStepsOutOfPlane N
0018,9234 SpectroscopyAcqPhaseColumns N
0018,9236 CardiacCyclePosition N
0018,9239 SpecificAbsorptionRateSequence N
0018,9240 RFEchoTrainLength N
0018,9241 GradientEchoTrainLength N
0018,9295 ChemicalShiftsMinIntegrateLimitPPM N
0018,9296 ChemicalShiftsMaxIntegrateLimitPPM N
0018,9301 CTAcquisitionTypeSequence N
0018,9302 AcquisitionType N
0018,9303 TubeAngle N
0018,9304 CTAcquisitionDetailsSequence N
0018,9305 RevolutionTime N
0018,9306 SingleCollimationWidth N
0018,9307 TotalCollimationWidth N
0018,9308 CTTableDynamicsSequence N
0018,9309 TableSpeed N
0018,9310 TableFeedPerRotation N
0018,9311 SpiralPitchFactor N
0018,9312 CTGeometrySequence N
0018,9313 DataCollectionCenterPatient N
0018,9314 CTReconstructionSequence N
0018,9315 ReconstructionAlgorithm N
0018,9316 ConvolutionKernelGroup N
0018,9317 ReconstructionFieldOfView N
0018,9318 ReconstructionTargetCenterPatient N
0018,9319 ReconstructionAngle N
0018,9320 ImageFilter N
0018,9321 CTExposureSequence N
0018,9322 ReconstructionPixelSpacing N
0018,9323 ExposureModulationType N
0018,9324 EstimatedDoseSaving N
0018,9325 CTXRayDetailsSequence N
0018,9326 CTPositionSequence N
0018,9327 TablePosition N
0018,9328 ExposureTimeInMilliSec N
0018,9329 CTImageFrameTypeSequence N
0018,9330 XRayTubeCurrentInMilliAmps N
0018,9332 ExposureInMilliAmpSec N
0018,9333 ConstantVolumeFlag N
0018,9334 FluoroscopyFlag N
0018,9335 SourceToDataCollectionCenterDist N
0018,9337 ContrastBolusAgentNumber N
0018,9338 ContrastBolusIngredientCodeSeq N
0018,9340 ContrastAdministrationProfileSeq N
0018,9341 ContrastBolusUsageSequence N
0018,9342 ContrastBolusAgentAdministered N
0018,9343 ContrastBolusAgentDetected N
0018,9344 ContrastBolusAgentPhase N
0018,9345 CTDIvol N
0018,9346 CTDIPhantomTypeCodeSequence N
0018,9351 CalciumScoringMassFactorPatient N
0018,9352 CalciumScoringMassFactorDevice N
0018,9353 EnergyWeightingFactor N
0018,9360 CTAdditionalXRaySourceSequence N
0018,9401 ProjectionPixelCalibrationSequence N
0018,9402 DistanceSourceToIsocenter N
0018,9403 DistanceObjectToTableTop N
0018,9404 ObjectPixelSpacingInCenterOfBeam N
0018,9405 PositionerPositionSequence N
0018,9406 TablePositionSequence N
0018,9407 CollimatorShapeSequence N
0018,9412 XA-XRFFrameCharacteristicsSequence N
0018,9417 FrameAcquisitionSequence N
0018,9420 XRayReceptorType N
0018,9423 AcquisitionProtocolName N
0018,9424 AcquisitionProtocolDescription N
0018,9425 ContrastBolusIngredientOpaque N
0018,9426 DistanceReceptorPlaneToDetHousing N
0018,9427 IntensifierActiveShape N
0018,9428 IntensifierActiveDimensions N
0018,9429 PhysicalDetectorSize N
0018,9430 PositionOfIsocenterProjection N
0018,9432 FieldOfViewSequence N
0018,9433 FieldOfViewDescription N
0018,9434 ExposureControlSensingRegionsSeq N
0018,9435 ExposureControlSensingRegionShape N
0018,9436 ExposureControlSensRegionLeftEdge N
0018,9437 ExposureControlSensRegionRightEdge N
0018,9440 CenterOfCircExposControlSensRegion N
0018,9441 RadiusOfCircExposControlSensRegion N
0018,9447 ColumnAngulationPatient N
0018,9449 BeamAngle N
0018,9451 FrameDetectorParametersSequence N
0018,9452 CalculatedAnatomyThickness N
0018,9455 CalibrationSequence N
0018,9456 ObjectThicknessSequence N
0018,9457 PlaneIdentification N
0018,9461 FieldOfViewDimensionsInFloat N
0018,9462 IsocenterReferenceSystemSequence N
0018,9463 PositionerIsocenterPrimaryAngle N
0018,9464 PositionerIsocenterSecondaryAngle N
0018,9465 PositionerIsocenterDetRotAngle N
0018,9466 TableXPositionToIsocenter N
0018,9467 TableYPositionToIsocenter N
0018,9468 TableZPositionToIsocenter N
0018,9469 TableHorizontalRotationAngle N
0018,9470 TableHeadTiltAngle N
0018,9471 TableCradleTiltAngle N
0018,9472 FrameDisplayShutterSequence N
0018,9473 AcquiredImageAreaDoseProduct N
0018,9474 CArmPositionerTabletopRelationship N
0018,9476 XRayGeometrySequence N
0018,9477 IrradiationEventIDSequence N
0018,9504 XRay3DFrameTypeSequence N
0018,9506 ContributingSourcesSequence N
0018,9507 XRay3DAcquisitionSequence N
0018,9508 PrimaryPositionerScanArc N
0018,9509 SecondaryPositionerScanArc N
0018,9510 PrimaryPositionerScanStartAngle N
0018,9511 SecondaryPositionerScanStartAngle N
0018,9514 PrimaryPositionerIncrement N
0018,9515 SecondaryPositionerIncrement N
0018,9516 StartAcquisitionDateTime N
0018,9517 EndAcquisitionDateTime N
0018,9524 ApplicationName N
0018,9525 ApplicationVersion N
0018,9526 ApplicationManufacturer N
0018,9527 AlgorithmType N
0018,9528 AlgorithmDescription N
0018,9530 XRay3DReconstructionSequence N
0018,9531 ReconstructionDescription N
0018,9538 PerProjectionAcquisitionSequence N
0018,9601 DiffusionBMatrixSequence N
0018,9602 DiffusionBValueXX N
0018,9603 DiffusionBValueXY N
0018,9604 DiffusionBValueXZ N
0018,9605 DiffusionBValueYY N
0018,9606 DiffusionBValueYZ N
0018,9607 DiffusionBValueZZ N
0018,9701 DecayCorrectionDateTime N
0018,9715 StartDensityThreshold N
0018,9722 TerminationTimeThreshold N
0018,9725 DetectorGeometry N
0018,9727 AxialDetectorDimension N
0018,9735 PETPositionSequence N
0018,9739 NumberOfIterations N
0018,9740 NumberOfSubsets N
0018,9751 PETFrameTypeSequence N
0018,9756 ReconstructionType N
0018,9758 DecayCorrected N
0018,9759 AttenuationCorrected N
0018,9760 ScatterCorrected N
0018,9761 DeadTimeCorrected N
0018,9762 GantryMotionCorrected N
0018,9763 PatientMotionCorrected N
0018,9765 RandomsCorrected N
0018,9767 SensitivityCalibrated N
0018,9801 DepthsOfFocus N
0018,9804 ExclusionStartDatetime N
0018,9805 ExclusionDuration N
0018,9807 ImageDataTypeSequence N
0018,9808 DataType N
0018,980B AliasedDataType N
0018,A001 ContributingEquipmentSequence N
0018,A002 ContributionDateTime N
0018,A003 ContributionDescription N
0019,1002 NumberOfCellsIInDetector N
0019,1003 CellNumberAtTheta N
0019,1004 CellSpacing N
0019,100F HorizFrameOfRef N
0019,1011 SeriesContrast N
0019,1012 LastPseq N
0019,1013 StartNumberForBaseline N
0019,1014 EndNumberForBaseline N
0019,1015 StartNumberForEnhancedScans N
0019,1016 EndNumberForEnhancedScans N
0019,1017 SeriesPlane N
0019,1018 FirstScanRas N
0019,1019 FirstScanLocation N
0019,101A LastScanRas N
0019,101B LastScanLoc N
0019,101E DisplayFieldOfView N
0019,1023 TableSpeed N
0019,1024 MidScanTime N
0019,1025 MidScanFlag N
0019,1026 DegreesOfAzimuth N
0019,1027 GantryPeriod N
0019,102A XRayOnPosition N
0019,102B XRayOffPosition N
0019,102C NumberOfTriggers N
0019,102E AngleOfFirstView N
0019,102F TriggerFrequency N
0019,1039 ScanFOVType N
0019,1040 StatReconFlag N
0019,1041 ComputeType N
0019,1042 SegmentNumber N
0019,1043 TotalSegmentsRequested N
0019,1044 InterscanDelay N
0019,1047 ViewCompressionFactor N
0019,104A TotalNoOfRefChannels N
0019,104B DataSizeForScanData N
0019,1052 ReconPostProcflag N
0019,1057 CTWaterNumber N
0019,1058 CTBoneNumber N
0019,105A AcquisitionDuration N
0019,105E NumberOfChannels N
0019,105F IncrementBetweenChannels N
0019,1060 StartingView N
0019,1061 NumberOfViews N
0019,1062 IncrementBetweenViews N
0019,106A DependantOnNoViewsProcessed N
0019,106B FieldOfViewInDetectorCells N
0019,1070 ValueOfBackProjectionButton N
0019,1071 SetIfFatqEstimatesWereUsed N
0019,1072 ZChanAvgOverViews N
0019,1073 AvgOfLeftRefChansOverViews N
0019,1074 MaxLeftChanOverViews N
0019,1075 AvgOfRightRefChansOverViews N
0019,1076 MaxRightChanOverViews N
0019,107D SecondEcho N
0019,107E NumberOfEchoes N
0019,107F TableDelta N
0019,1081 Contiguous N
0019,1084 PeakSAR N
0019,1085 MonitorSAR N
0019,1087 CardiacRepetitionTime N
0019,1088 ImagesPerCardiacCycle N
0019,108A ActualReceiveGainAnalog N
0019,108B ActualReceiveGainDigital N
0019,108D DelayAfterTrigger N
0019,108F Swappf N
0019,1090 PauseInterval N
0019,1091 PulseTime N
0019,1092 SliceOffsetOnFreqAxis N
0019,1093 CenterFrequency N
0019,1094 TransmitGain N
0019,1095 AnalogReceiverGain N
0019,1096 DigitalReceiverGain N
0019,1097 BitmapDefiningCVs N
0019,1098 CenterFreqMethod N
0019,109B PulseSeqMode N
0019,109C PulseSeqName N
0019,109D PulseSeqDate N
0019,109E InternalPulseSeqName N
0019,109F TransmittingCoil N
0019,10A0 SurfaceCoilType N
0019,10A1 ExtremityCoilFlag N
0019,10A2 RawDataRunNumber N
0019,10A3 CalibratedFieldStrength N
0019,10A4 SATFatWaterBone N
0019,10A5 ReceiveBandwidth N
0019,10A7 UserData01 N
0019,10A8 UserData02 N
0019,10A9 UserData03 N
0019,10AA UserData04 N
0019,10AB UserData05 N
0019,10AC UserData06 N
0019,10AD UserData07 N
0019,10AE UserData08 N
0019,10AF UserData09 N
0019,10B0 UserData10 N
0019,10B1 UserData11 N
0019,10B2 UserData12 N
0019,10B3 UserData13 N
0019,10B4 UserData14 N
0019,10B5 UserData15 N
0019,10B6 UserData16 N
0019,10B7 UserData17 N
0019,10B8 UserData18 N
0019,10B9 UserData19 N
0019,10BA UserData20 N
0019,10BB UserData21 N
0019,10BC UserData22 N
0019,10BD UserData23 N
0019,10BE ProjectionAngle N
0019,10C0 SaturationPlanes N
0019,10C1 SurfaceCoilIntensity N
0019,10C2 SATLocationR N
0019,10C3 SATLocationL N
0019,10C4 SATLocationA N
0019,10C5 SATLocationP N
0019,10C6 SATLocationH N
0019,10C7 SATLocationF N
0019,10C8 SATThicknessR-L N
0019,10C9 SATThicknessA-P N
0019,10CA SATThicknessH-F N
0019,10CB PrescribedFlowAxis N
0019,10CC VelocityEncoding N
0019,10CD ThicknessDisclaimer N
0019,10CE PrescanType N
0019,10CF PrescanStatus N
0019,10D0 RawDataType N
0019,10D2 ProjectionAlgorithm N
0019,10D3 ProjectionAlgorithm N
0019,10D5 FractionalEcho N
0019,10D6 PrepPulse N
0019,10D7 CardiacPhases N
0019,10D8 VariableEchoflag N
0019,10D9 ConcatenatedSAT N
0019,10DA ReferenceChannelUsed N
0019,10DB BackProjectorCoefficient N
0019,10DC PrimarySpeedCorrectionUsed N
0019,10DD OverrangeCorrectionUsed N
0019,10DE DynamicZAlphaValue N
0019,10DF UserData N
0019,10E0 UserData N
0019,10E2 VelocityEncodeScale N
0019,10F2 FastPhases N
0019,10F9 TransmissionGain N
0020,0000 RelationshipGroupLength N
0020,000D StudyInstanceUID N
0020,000E SeriesInstanceUID N
0020,0010 StudyID N
0020,0011 SeriesNumber N
0020,0012 AcquisitionNumber N
0020,0013 InstanceNumber N
0020,0014 IsotopeNumber N
0020,0015 PhaseNumber N
0020,0016 IntervalNumber N
0020,0017 TimeSlotNumber N
0020,0018 AngleNumber N
0020,0019 ItemNumber N
0020,0020 PatientOrientation N
0020,0022 OverlayNumber N
0020,0024 CurveNumber N
0020,0026 LookupTableNumber N
0020,0030 ImagePosition N
0020,0032 ImagePositionPatient N
0020,0035 ImageOrientation N
0020,0037 ImageOrientationPatient N
0020,0050 Location N
0020,0052 FrameOfReferenceUID N
0020,0060 Laterality N
0020,0062 ImageLaterality N
0020,0070 ImageGeometryType N
0020,0080 MaskingImage N
0020,0100 TemporalPositionIdentifier N
0020,0105 NumberOfTemporalPositions N
0020,0110 TemporalResolution N
0020,0200 SynchronizationFrameOfReferenceUID N
0020,1000 SeriesInStudy N
0020,1001 AcquisitionsInSeries N
0020,1002 ImagesInAcquisition N
0020,1003 ImagesInSeries N
0020,1004 AcquisitionsInStudy N
0020,1005 ImagesInStudy N
0020,1020 Reference N
0020,1040 PositionReferenceIndicator N
0020,1041 SliceLocation N
0020,1070 OtherStudyNumbers N
0020,1200 NumberOfPatientRelatedStudies N
0020,1202 NumberOfPatientRelatedSeries N
0020,1204 NumberOfPatientRelatedInstances N
0020,1206 NumberOfStudyRelatedSeries N
0020,1208 NumberOfStudyRelatedInstances N
0020,1209 NumberOfSeriesRelatedInstances N
0020,31xx SourceImageIDs N
0020,3401 ModifyingDeviceID N
0020,3402 ModifiedImageID N
0020,3403 ModifiedImageDate N
0020,3404 ModifyingDeviceManufacturer N
0020,3405 ModifiedImageTime N
0020,3406 ModifiedImageDescription N
0020,4000 ImageComments N
0020,5000 OriginalImageIdentification N
0020,5002 OriginalImageIdentNomenclature N
0020,9056 StackID N
0020,9057 InStackPositionNumber N
0020,9071 FrameAnatomySequence N
0020,9072 FrameLaterality N
0020,9111 FrameContentSequence N
0020,9113 PlanePositionSequence N
0020,9116 PlaneOrientationSequence N
0020,9128 TemporalPositionIndex N
0020,9153 TriggerDelayTime N
0020,9156 FrameAcquisitionNumber N
0020,9157 DimensionIndexValues N
0020,9158 FrameComments N
0020,9161 ConcatenationUID N
0020,9162 InConcatenationNumber N
0020,9163 InConcatenationTotalNumber N
0020,9164 DimensionOrganizationUID N
0020,9165 DimensionIndexPointer N
0020,9167 FunctionalGroupPointer N
0020,9213 DimensionIndexPrivateCreator N
0020,9221 DimensionOrganizationSequence N
0020,9222 DimensionIndexSequence N
0020,9228 ConcatenationFrameOffsetNumber N
0020,9238 FunctionalGroupPrivateCreator N
0020,9241 NominalPercentageOfCardiacPhase N
0020,9245 NominalPercentOfRespiratoryPhase N
0020,9246 StartingRespiratoryAmplitude N
0020,9247 StartingRespiratoryPhase N
0020,9248 EndingRespiratoryAmplitude N
0020,9249 EndingRespiratoryPhase N
0020,9250 RespiratoryTriggerType N
0020,9251 RRIntervalTimeNominal N
0020,9252 ActualCardiacTriggerDelayTime N
0020,9253 RespiratorySynchronizationSequence N
0020,9254 RespiratoryIntervalTime N
0020,9255 NominalRespiratoryTriggerDelayTime N
0020,9256 RespiratoryTriggerDelayThreshold N
0020,9257 ActualRespiratoryTriggerDelayTime N
0020,9301 ImagePositionVolume N
0020,9302 ImageOrientationVolume N
0020,9308 ApexPosition N
0020,9421 DimensionDescriptionLabel N
0020,9450 PatientOrientationInFrameSequence N
0020,9453 FrameLabel N
0020,9518 AcquisitionIndex N
0020,9529 ContributingSOPInstancesRefSeq N
0020,9536 ReconstructionIndex N
0021,1003 SeriesFromWhichPrescribed N
0021,1005 GenesisVersionNow N
0021,1007 SeriesRecordChecksum N
0021,1018 GenesisVersionNow N
0021,1019 AcqreconRecordChecksum N
0021,1020 TableStartLocation N
0021,1035 SeriesFromWhichPrescribed N
0021,1036 ImageFromWhichPrescribed N
0021,1037 ScreenFormat N
0021,104A AnatomicalReferenceForScout N
0021,104F LocationsInAcquisition N
0021,1050 GraphicallyPrescribed N
0021,1051 RotationFromSourceXRot N
0021,1052 RotationFromSourceYRot N
0021,1053 RotationFromSourceZRot N
0021,1054 ImagePosition N
0021,1055 ImageOrientation N
0021,1056 IntegerSlop N
0021,1057 IntegerSlop N
0021,1058 IntegerSlop N
0021,1059 IntegerSlop N
0021,105A IntegerSlop N
0021,105B FloatSlop N
0021,105C FloatSlop N
0021,105D FloatSlop N
0021,105E FloatSlop N
0021,105F FloatSlop N
0021,1081 AutoWindowLevelAlpha N
0021,1082 AutoWindowLevelBeta N
0021,1083 AutoWindowLevelWindow N
0021,1084 ToWindowLevelLevel N
0021,1090 TubeFocalSpotPosition N
0021,1091 BiopsyPosition N
0021,1092 BiopsyTLocation N
0021,1093 BiopsyRefLocation N
0022,0001 LightPathFilterPassThroughWavelen N
0022,0002 LightPathFilterPassBand N
0022,0003 ImagePathFilterPassThroughWavelen N
0022,0004 ImagePathFilterPassBand N
0022,0005 PatientEyeMovementCommanded N
0022,0006 PatientEyeMovementCommandCodeSeq N
0022,0007 SphericalLensPower N
0022,0008 CylinderLensPower N
0022,0009 CylinderAxis N
0022,000A EmmetropicMagnification N
0022,000B IntraOcularPressure N
0022,000C HorizontalFieldOfView N
0022,000D PupilDilated N
0022,000E DegreeOfDilation N
0022,0010 StereoBaselineAngle N
0022,0011 StereoBaselineDisplacement N
0022,0012 StereoHorizontalPixelOffset N
0022,0013 StereoVerticalPixelOffset N
0022,0014 StereoRotation N
0022,0015 AcquisitionDeviceTypeCodeSequence N
0022,0016 IlluminationTypeCodeSequence N
0022,0017 LightPathFilterTypeStackCodeSeq N
0022,0018 ImagePathFilterTypeStackCodeSeq N
0022,0019 LensesCodeSequence N
0022,001A ChannelDescriptionCodeSequence N
0022,001B RefractiveStateSequence N
0022,001C MydriaticAgentCodeSequence N
0022,001D RelativeImagePositionCodeSequence N
0022,0020 StereoPairsSequence N
0022,0021 LeftImageSequence N
0022,0022 RightImageSequence N
0022,0030 AxialLengthOfTheEye N
0022,0031 OphthalmicFrameLocationSequence N
0022,0032 ReferenceCoordinates N
0022,0035 DepthSpatialResolution N
0022,0036 MaximumDepthDistortion N
0022,0037 AlongScanSpatialResolution N
0022,0038 MaximumAlongScanDistortion N
0022,0039 OphthalmicImageOrientation N
0022,0041 DepthOfTransverseImage N
0022,0042 MydriaticAgentConcUnitsSeq N
0022,0048 AcrossScanSpatialResolution N
0022,0049 MaximumAcrossScanDistortion N
0022,004E MydriaticAgentConcentration N
0022,0055 IlluminationWaveLength N
0022,0056 IlluminationPower N
0022,0057 IlluminationBandwidth N
0022,0058 MydriaticAgentSequence N
0023,1001 NumberOfSeriesInStudy N
0023,1002 NumberOfUnarchivedSeries N
0023,1010 ReferenceImageField N
0023,1050 SummaryImage N
0023,1070 StartTimeSecsInFirstAxial N
0023,1074 NoofUpdatesToHeader N
0023,107D IndicatesIfTheStudyHasCompleteInfo N
0025,1006 LastPulseSequenceUsed N
0025,1007 ImagesInSeries N
0025,1010 LandmarkCounter N
0025,1011 NumberOfAcquisitions N
0025,1014 IndicatesNoofUpdatesToHeader N
0025,1017 SeriesCompleteFlag N
0025,1018 NumberOfImagesArchived N
0025,1019 LastImageNumberUsed N
0025,101A PrimaryReceiverSuiteAndHost N
0027,1006 ImageArchiveFlag N
0027,1010 ScoutType N
0027,101C VmaMamp N
0027,101D VmaPhase N
0027,101E VmaMod N
0027,101F VmaClip N
0027,1020 SmartScanOnOffFlag N
0027,1030 ForeignImageRevision N
0027,1031 ImagingMode N
0027,1032 PulseSequence N
0027,1033 ImagingOptions N
0027,1035 PlaneType N
0027,1036 ObliquePlane N
0027,1040 RASLetterOfImageLocation N
0027,1041 ImageLocation N
0027,1042 CenterRCoordOfPlaneImage N
0027,1043 CenterACoordOfPlaneImage N
0027,1044 CenterSCoordOfPlaneImage N
0027,1045 NormalRCoord N
0027,1046 NormalACoord N
0027,1047 NormalSCoord N
0027,1048 RCoordOfTopRightCorner N
0027,1049 ACoordOfTopRightCorner N
0027,104A SCoordOfTopRightCorner N
0027,104B RCoordOfBottomRightCorner N
0027,104C ACoordOfBottomRightCorner N
0027,104D SCoordOfBottomRightCorner N
0027,1050 TableStartLocation N
0027,1051 TableEndLocation N
0027,1052 RASLetterForSideOfImage N
0027,1053 RASLetterForAnteriorPosterior N
0027,1054 RASLetterForScoutStartLoc N
0027,1055 RASLetterForScoutEndLoc N
0027,1060 ImageDimensionX N
0027,1061 ImageDimensionY N
0027,1062 NumberOfExcitations N
0028,0000 ImagePresentationGroupLength N
0028,0002 SamplesPerPixel N
0028,0003 SamplesPerPixelUsed N
0028,0004 PhotometricInterpretation N
0028,0005 ImageDimensions N
0028,0006 PlanarConfiguration N
0028,0008 NumberOfFrames N
0028,0009 FrameIncrementPointer N
0028,000A FrameDimensionPointer N
0028,0010 Rows N
0028,0011 Columns N
0028,0012 Planes N
0028,0014 UltrasoundColorDataPresent N
0028,0030 PixelSpacing N
0028,0031 ZoomFactor N
0028,0032 ZoomCenter N
0028,0034 PixelAspectRatio N
0028,0040 ImageFormat N
0028,0050 ManipulatedImage N
0028,0051 CorrectedImage N
0028,005F CompressionRecognitionCode N
0028,0060 CompressionCode N
0028,0061 CompressionOriginator N
0028,0062 CompressionLabel N
0028,0063 CompressionDescription N
0028,0065 CompressionSequence N
0028,0066 CompressionStepPointers N
0028,0068 RepeatInterval N
0028,0069 BitsGrouped N
0028,0070 PerimeterTable N
0028,0071 PerimeterValue N
0028,0080 PredictorRows N
0028,0081 PredictorColumns N
0028,0082 PredictorConstants N
0028,0090 BlockedPixels N
0028,0091 BlockRows N
0028,0092 BlockColumns N
0028,0093 RowOverlap N
0028,0094 ColumnOverlap N
0028,0100 BitsAllocated N
0028,0101 BitsStored N
0028,0102 HighBit N
0028,0103 PixelRepresentation N 0 = Unsigned
1 = Signed
0028,0104 SmallestValidPixelValue N
0028,0105 LargestValidPixelValue N
0028,0106 SmallestImagePixelValue N
0028,0107 LargestImagePixelValue N
0028,0108 SmallestPixelValueInSeries N
0028,0109 LargestPixelValueInSeries N
0028,0110 SmallestImagePixelValueInPlane N
0028,0111 LargestImagePixelValueInPlane N
0028,0120 PixelPaddingValue N
0028,0121 PixelPaddingRangeLimit N
0028,0200 ImageLocation N
0028,0300 QualityControlImage N
0028,0301 BurnedInAnnotation N
0028,0400 TransformLabel N
0028,0401 TransformVersionNumber N
0028,0402 NumberOfTransformSteps N
0028,0403 SequenceOfCompressedData N
0028,0404 DetailsOfCoefficients N
0028,04×2 CoefficientCoding N
0028,04×3 CoefficientCodingPointers N
0028,0700 DCTLabel N
0028,0701 DataBlockDescription N
0028,0702 DataBlock N
0028,0710 NormalizationFactorFormat N
0028,0720 ZonalMapNumberFormat N
0028,0721 ZonalMapLocation N
0028,0722 ZonalMapFormat N
0028,0730 AdaptiveMapFormat N
0028,0740 CodeNumberFormat N
0028,08×0 CodeLabel N
0028,08×2 NumberOfTables N
0028,08×3 CodeTableLocation N
0028,08×4 BitsForCodeWord N
0028,08×8 ImageDataLocation N
0028,0A02 PixelSpacingCalibrationType N
0028,0A04 PixelSpacingCalibrationDescription N
0028,1040 PixelIntensityRelationship N
0028,1041 PixelIntensityRelationshipSign N
0028,1050 WindowCenter N
0028,1051 WindowWidth N
0028,1052 RescaleIntercept N
0028,1053 RescaleSlope N
0028,1054 RescaleType N
0028,1055 WindowCenterAndWidthExplanation N
0028,1056 VOI_LUTFunction N
0028,1080 GrayScale N
0028,1090 RecommendedViewingMode N
0028,1100 GrayLookupTableDescriptor N
0028,1101 RedPaletteColorTableDescriptor N
0028,1102 GreenPaletteColorTableDescriptor N
0028,1103 BluePaletteColorTableDescriptor N
0028,1111 LargeRedPaletteColorTableDescr N
0028,1112 LargeGreenPaletteColorTableDescr N
0028,1113 LargeBluePaletteColorTableDescr N
0028,1199 PaletteColorTableUID N
0028,1200 GrayLookupTableData N
0028,1201 RedPaletteColorTableData N
0028,1202 GreenPaletteColorTableData N
0028,1203 BluePaletteColorTableData N
0028,1211 LargeRedPaletteColorTableData N
0028,1212 LargeGreenPaletteColorTableData N
0028,1213 LargeBluePaletteColorTableData N
0028,1214 LargePaletteColorLookupTableUID N
0028,1221 SegmentedRedColorTableData N
0028,1222 SegmentedGreenColorTableData N
0028,1223 SegmentedBlueColorTableData N
0028,1300 BreastImplantPresent N
0028,1350 PartialView N
0028,1351 PartialViewDescription N
0028,1352 PartialViewCodeSequence N
0028,135A SpatialLocationsPreserved N
0028,1402 DataPathAssignment N
0028,1404 BlendingLUT1Sequence N
0028,1406 BlendingWeightConstant N
0028,1408 BlendingLookupTableData N
0028,140C BlendingLUT2Sequence N
0028,140E DataPathID N
0028,140F RGBLUTTransferFunction N
0028,1410 AlphaLUTTransferFunction N
0028,2000 ICCProfile N
0028,2110 LossyImageCompression N
0028,2112 LossyImageCompressionRatio N
0028,2114 LossyImageCompressionMethod N
0028,3000 ModalityLUTSequence N
0028,3002 LUTDescriptor N
0028,3003 LUTExplanation N
0028,3004 ModalityLUTType N
0028,3006 LUTData N
0028,3010 VOILUTSequence N
0028,3110 SoftcopyVOILUTSequence N
0028,4000 ImagePresentationComments N
0028,5000 BiPlaneAcquisitionSequence N
0028,6010 RepresentativeFrameNumber N
0028,6020 FrameNumbersOfInterest N
0028,6022 FrameOfInterestDescription N
0028,6023 FrameOfInterestType N
0028,6030 MaskPointers N
0028,6040 RWavePointer N
0028,6100 MaskSubtractionSequence N
0028,6101 MaskOperation N
0028,6102 ApplicableFrameRange N
0028,6110 MaskFrameNumbers N
0028,6112 ContrastFrameAveraging N
0028,6114 MaskSubPixelShift N
0028,6120 TIDOffset N
0028,6190 MaskOperationExplanation N
0028,7FE0 PixelDataProviderURL N
0028,9001 DataPointRows N
0028,9002 DataPointColumns N
0028,9003 SignalDomainColumns N
0028,9099 LargestMonochromePixelValue N
0028,9108 DataRepresentation N
0028,9110 PixelMeasuresSequence N
0028,9132 FrameVOILUTSequence N
0028,9145 PixelValueTransformationSequence N
0028,9235 SignalDomainRows N
0028,9411 DisplayFilterPercentage N
0028,9415 FramePixelShiftSequence N
0028,9416 SubtractionItemID N
0028,9422 PixelIntensityRelationshipLUTSeq N
0028,9443 FramePixelDataPropertiesSequence N
0028,9444 GeometricalProperties N
0028,9445 GeometricMaximumDistortion N
0028,9446 ImageProcessingApplied N
0028,9454 MaskSelectionMode N
0028,9474 LUTFunction N
0028,9478 MaskVisibilityPercentage N
0028,9501 PixelShiftSequence N
0028,9502 RegionPixelShiftSequence N
0028,9503 VerticesOfTheRegion N
0028,9506 PixelShiftFrameRange N
0028,9507 LUTFrameRange N
0028,9520 ImageToEquipmentMappingMatrix N
0028,9537 EquipmentCoordinateSystemID N
0029,1004 LowerRangeOfPixels1a N
0029,1005 LowerRangeOfPixels1b N
0029,1006 LowerRangeOfPixels1c N
0029,1007 LowerRangeOfPixels1d N
0029,1008 LowerRangeOfPixels1e N
0029,1009 LowerRangeOfPixels1f N
0029,100A LowerRangeOfPixels1g N
0029,1015 LowerRangeOfPixels1h N
0029,1016 LowerRangeOfPixels1i N
0029,1017 LowerRangeOfPixels2 N
0029,1018 UpperRangeOfPixels2 N
0029,101A LenOfTotHdrInBytes N
0029,1026 VersionOfTheHdrStruct N
0029,1034 AdvantageCompOverflow N
0029,1035 AdvantageCompUnderflow N
0032,0000 StudyGroupLength N
0032,000A StudyStatusID N
0032,000C StudyPriorityID N
0032,0012 StudyIDIssuer N
0032,0032 StudyVerifiedDate N
0032,0033 StudyVerifiedTime N
0032,0034 StudyReadDate N
0032,0035 StudyReadTime N
0032,1000 ScheduledStudyStartDate N
0032,1001 ScheduledStudyStartTime N
0032,1010 ScheduledStudyStopDate N
0032,1011 ScheduledStudyStopTime N
0032,1020 ScheduledStudyLocation N
0032,1021 ScheduledStudyLocationAETitle N
0032,1030 ReasonForStudy N
0032,1031 RequestingPhysicianIDSequence N
0032,1032 RequestingPhysician N
0032,1033 RequestingService N
0032,1040 StudyArrivalDate N
0032,1041 StudyArrivalTime N
0032,1050 StudyCompletionDate N
0032,1051 StudyCompletionTime N
0032,1055 StudyComponentStatusID N
0032,1060 RequestedProcedureDescription N
0032,1064 RequestedProcedureCodeSequence N
0032,1070 RequestedContrastAgent N
0032,4000 StudyComments N
0038,0004 ReferencedPatientAliasSequence N
0038,0008 VisitStatusID N
0038,0010 AdmissionID N
0038,0011 IssuerOfAdmissionID N
0038,0016 RouteOfAdmissions N
0038,001A ScheduledAdmissionDate N
0038,001B ScheduledAdmissionTime N
0038,001C ScheduledDischargeDate N
0038,001D ScheduledDischargeTime N
0038,001E ScheduledPatientInstitResidence N
0038,0020 AdmittingDate N
0038,0021 AdmittingTime N
0038,0030 DischargeDate N
0038,0032 DischargeTime N
0038,0040 DischargeDiagnosisDescription N
0038,0044 DischargeDiagnosisCodeSequence N
0038,0050 SpecialNeeds N
0038,0060 ServiceEpisodeID N
0038,0061 IssuerOfServiceEpisodeID N
0038,0062 ServiceEpisodeDescription N
0038,0100 PertinentDocumentsSequence N
0038,0300 CurrentPatientLocation N
0038,0400 PatientInstitutionResidence N
0038,0500 PatientState N
0038,0502 PatientClinicalTrialParticipSeq N
0038,4000 VisitComments N
003A,0004 WaveformOriginality N
003A,0005 NumberOfWaveformChannels N
003A,0010 NumberOfWaveformSamples N
003A,001A SamplingFrequency N
003A,0020 MultiplexGroupLabel N
003A,0200 ChannelDefinitionSequence N
003A,0202 WaveformChannelNumber N
003A,0203 ChannelLabel N
003A,0205 ChannelStatus N
003A,0208 ChannelSourceSequence N
003A,0209 ChannelSourceModifiersSequence N
003A,020A SourceWaveformSequence N
003A,020C ChannelDerivationDescription N
003A,0210 ChannelSensitivity N
003A,0211 ChannelSensitivityUnitsSequence N
003A,0212 ChannelSensitivityCorrectionFactor N
003A,0213 ChannelBaseline N
003A,0214 ChannelTimeSkew N
003A,0215 ChannelSampleSkew N
003A,0218 ChannelOffset N
003A,021A WaveformBitsStored N
003A,0220 FilterLowFrequency N
003A,0221 FilterHighFrequency N
003A,0222 NotchFilterFrequency N
003A,0223 NotchFilterBandwidth N
003A,0230 WaveformDataDisplayScale N
003A,0231 WaveformDisplayBkgCIELabValue N
003A,0240 WaveformPresentationGroupSequence N
003A,0241 PresentationGroupNumber N
003A,0242 ChannelDisplaySequence N
003A,0244 ChannelRecommendDisplayCIELabValue N
003A,0245 ChannelPosition N
003A,0246 DisplayShadingFlag N
003A,0247 FractionalChannelDisplayScale N
003A,0248 AbsoluteChannelDisplayScale N
003A,0300 MultiplexAudioChannelsDescrCodeSeq N
003A,0301 ChannelIdentificationCode N
003A,0302 ChannelMode N
0040,0001 ScheduledStationAETitle N
0040,0002 ScheduledProcedureStepStartDate N
0040,0003 ScheduledProcedureStepStartTime N
0040,0004 ScheduledProcedureStepEndDate N
0040,0005 ScheduledProcedureStepEndTime N
0040,0006 ScheduledPerformingPhysiciansName N
0040,0007 ScheduledProcedureStepDescription N
0040,0008 ScheduledProtocolCodeSequence N
0040,0009 ScheduledProcedureStepID N
0040,000A StageCodeSequence N
0040,000B ScheduledPerformingPhysicianIDSeq N
0040,0010 ScheduledStationName N
0040,0011 ScheduledProcedureStepLocation N
0040,0012 PreMedication N
0040,0020 ScheduledProcedureStepStatus N
0040,0031 LocalNamespaceEntityID N
0040,0032 UniversalEntityID N
0040,0033 UniversalEntityIDType N
0040,0035 IdentifierTypeCode N
0040,0036 AssigningFacilitySequence N
0040,0100 ScheduledProcedureStepSequence N
0040,0220 ReferencedNonImageCompositeSOPSeq N
0040,0241 PerformedStationAETitle N
0040,0242 PerformedStationName N
0040,0243 PerformedLocation N
0040,0244 PerformedProcedureStepStartDate N
0040,0245 PerformedProcedureStepStartTime N
0040,0250 PerformedProcedureStepEndDate N
0040,0251 PerformedProcedureStepEndTime N
0040,0252 PerformedProcedureStepStatus N
0040,0253 PerformedProcedureStepID N
0040,0254 PerformedProcedureStepDescription N
0040,0255 PerformedProcedureTypeDescription N
0040,0260 PerformedProtocolCodeSequence N
0040,0261 PerformedProtocolType N
0040,0270 ScheduledStepAttributesSequence N
0040,0275 RequestAttributesSequence N
0040,0280 CommentsOnPerformedProcedureStep N
0040,0281 ProcStepDiscontinueReasonCodeSeq N
0040,0293 QuantitySequence N
0040,0294 Quantity N
0040,0295 MeasuringUnitsSequence N
0040,0296 BillingItemSequence N
0040,0300 TotalTimeOfFluoroscopy N
0040,0301 TotalNumberOfExposures N
0040,0302 EntranceDose N
0040,0303 ExposedArea N
0040,0306 DistanceSourceToEntrance N
0040,0307 DistanceSourceToSupport N
0040,030E ExposureDoseSequence N
0040,0310 CommentsOnRadiationDose N
0040,0312 XRayOutput N
0040,0314 HalfValueLayer N
0040,0316 OrganDose N
0040,0318 OrganExposed N
0040,0320 BillingProcedureStepSequence N
0040,0321 FilmConsumptionSequence N
0040,0324 BillingSuppliesAndDevicesSequence N
0040,0330 ReferencedProcedureStepSequence N
0040,0340 PerformedSeriesSequence N
0040,0400 CommentsOnScheduledProcedureStep N
0040,0440 ProtocolContextSequence N
0040,0441 ContentItemModifierSequence N
0040,050A SpecimenAccessionNumber N
0040,0512 ContainerIdentifier N
0040,051A ContainerDescription N
0040,0550 SpecimenSequence N
0040,0551 SpecimenIdentifier N
0040,0552 SpecimenDescriptionSequenceTrial N
0040,0553 SpecimenDescriptionTrial N
0040,0554 SpecimenUID N
0040,0555 AcquisitionContextSequence N
0040,0556 AcquisitionContextDescription N
0040,059A SpecimenTypeCodeSequence N
0040,0600 SpecimenShortDescription N
0040,06FA SlideIdentifier N
0040,071A ImageCenterPointCoordinatesSeq N
0040,072A XOffsetInSlideCoordinateSystem N
0040,073A YOffsetInSlideCoordinateSystem N
0040,074A ZOffsetInSlideCoordinateSystem N
0040,08D8 PixelSpacingSequence N
0040,08DA CoordinateSystemAxisCodeSequence N
0040,08EA MeasurementUnitsCodeSequence N
0040,09F8 VitalStainCodeSequenceTrial N
0040,1001 RequestedProcedureID N
0040,1002 ReasonForRequestedProcedure N
0040,1003 RequestedProcedurePriority N
0040,1004 PatientTransportArrangements N
0040,1005 RequestedProcedureLocation N
0040,1006 PlacerOrderNumber-Procedure N
0040,1007 FillerOrderNumber-Procedure N
0040,1008 ConfidentialityCode N
0040,1009 ReportingPriority N
0040,100A ReasonForRequestedProcedureCodeSeq N
0040,1010 NamesOfIntendedRecipientsOfResults N
0040,1011 IntendedRecipientsOfResultsIDSeq N
0040,1101 PersonIdentificationCodeSequence N
0040,1102 PersonAddress N
0040,1103 PersonTelephoneNumbers N
0040,1400 RequestedProcedureComments N
0040,2001 ReasonForImagingServiceRequest N
0040,2004 IssueDateOfImagingServiceRequest N
0040,2005 IssueTimeOfImagingServiceRequest N
0040,2006 PlacerOrderNum-ImagingServiceReq N
0040,2007 FillerOrderNum-ImagingServiceReq N
0040,2008 OrderEnteredBy N
0040,2009 OrderEntererLocation N
0040,2010 OrderCallbackPhoneNumber N
0040,2016 PlacerOrderNum-ImagingServiceReq N
0040,2017 FillerOrderNum-ImagingServiceReq N
0040,2400 ImagingServiceRequestComments N
0040,3001 ConfidentialityOnPatientDataDescr N
0040,4001 GenPurposeScheduledProcStepStatus N
0040,4002 GenPurposePerformedProcStepStatus N
0040,4003 GenPurposeSchedProcStepPriority N
0040,4004 SchedProcessingApplicationsCodeSeq N
0040,4005 SchedProcedureStepStartDateAndTime N
0040,4006 MultipleCopiesFlag N
0040,4007 PerformedProcessingAppsCodeSeq N
0040,4009 HumanPerformerCodeSequence N
0040,4010 SchedProcStepModificationDateTime N
0040,4011 ExpectedCompletionDateAndTime N
0040,4015 ResultingGenPurposePerfProcStepSeq N
0040,4016 RefGenPurposeSchedProcStepSeq N
0040,4018 ScheduledWorkitemCodeSequence N
0040,4019 PerformedWorkitemCodeSequence N
0040,4020 InputAvailabilityFlag N
0040,4021 InputInformationSequence N
0040,4022 RelevantInformationSequence N
0040,4023 RefGenPurSchedProcStepTransUID N
0040,4025 ScheduledStationNameCodeSequence N
0040,4026 ScheduledStationClassCodeSequence N
0040,4027 SchedStationGeographicLocCodeSeq N
0040,4028 PerformedStationNameCodeSequence N
0040,4029 PerformedStationClassCodeSequence N
0040,4030 PerformedStationGeogLocCodeSeq N
0040,4031 RequestedSubsequentWorkItemCodeSeq N
0040,4032 NonDICOMOutputCodeSequence N
0040,4033 OutputInformationSequence N
0040,4034 ScheduledHumanPerformersSequence N
0040,4035 ActualHumanPerformersSequence N
0040,4036 HumanPerformersOrganization N
0040,4037 HumanPerformerName N
0040,4040 RawDataHandling N
0040,8302 EntranceDoseInMilliGy N
0040,9094 RefImageRealWorldValueMappingSeq N
0040,9096 RealWorldValueMappingSequence N
0040,9098 PixelValueMappingCodeSequence N
0040,9210 LUTLabel N
0040,9211 RealWorldValueLastValueMapped N
0040,9212 RealWorldValueLUTData N
0040,9216 RealWorldValueFirstValueMapped N
0040,9224 RealWorldValueIntercept N
0040,9225 RealWorldValueSlope N
0040,A010 RelationshipType N
0040,A027 VerifyingOrganization N
0040,A030 VerificationDateTime N
0040,A032 ObservationDateTime N
0040,A040 ValueType N
0040,A043 ConceptNameCodeSequence N
0040,A050 ContinuityOfContent N
0040,A073 VerifyingObserverSequence N
0040,A075 VerifyingObserverName N
0040,A078 AuthorObserverSequence N
0040,A07A ParticipantSequence N
0040,A07C CustodialOrganizationSequence N
0040,A080 ParticipationType N
0040,A082 ParticipationDateTime N
0040,A084 ObserverType N
0040,A088 VerifyingObserverIdentCodeSequence N
0040,A090 EquivalentCDADocumentSequence N
0040,A0B0 ReferencedWaveformChannels N
0040,A120 DateTime N
0040,A121 Date N
0040,A122 Time N
0040,A123 PersonName N
0040,A124 UID N
0040,A130 TemporalRangeType N
0040,A132 ReferencedSamplePositions N
0040,A136 ReferencedFrameNumbers N
0040,A138 ReferencedTimeOffsets N
0040,A13A ReferencedDateTime N
0040,A160 TextValue N
0040,A168 ConceptCodeSequence N
0040,A170 PurposeOfReferenceCodeSequence N
0040,A180 AnnotationGroupNumber N
0040,A195 ModifierCodeSequence N
0040,A300 MeasuredValueSequence N
0040,A301 NumericValueQualifierCodeSequence N
0040,A30A NumericValue N
0040,A353 AddressTrial N
0040,A354 TelephoneNumberTrial N
0040,A360 PredecessorDocumentsSequence N
0040,A370 ReferencedRequestSequence N
0040,A372 PerformedProcedureCodeSequence N
0040,A375 CurrentRequestedProcEvidenceSeq N
0040,A385 PertinentOtherEvidenceSequence N
0040,A390 HL7StructuredDocumentRefSeq N
0040,A491 CompletionFlag N
0040,A492 CompletionFlagDescription N
0040,A493 VerificationFlag N
0040,A494 ArchiveRequested N
0040,A496 PreliminaryFlag N
0040,A504 ContentTemplateSequence N
0040,A525 IdenticalDocumentsSequence N
0040,A730 ContentSequence N
0040,B020 AnnotationSequence N
0040,DB00 TemplateIdentifier N
0040,DB06 TemplateVersion N
0040,DB07 TemplateLocalVersion N
0040,DB0B TemplateExtensionFlag N
0040,DB0C TemplateExtensionOrganizationUID N
0040,DB0D TemplateExtensionCreatorUID N
0040,DB73 ReferencedContentItemIdentifier N
0040,E001 HL7InstanceIdentifier N
0040,E004 HL7DocumentEffectiveTime N
0040,E006 HL7DocumentTypeCodeSequence N
0040,E010 RetrieveURI N
0040,E011 RetrieveLocationUID N
0042,0010 DocumentTitle N
0042,0011 EncapsulatedDocument N
0042,0012 MIMETypeOfEncapsulatedDocument N
0042,0013 SourceInstanceSequence N
0042,0014 ListOfMIMETypes N
0043,1001 BitmapOfPrescanOptions N
0043,1002 GradientOffsetInX N
0043,1003 GradientOffsetInY N
0043,1004 GradientOffsetInZ N
0043,1005 ImgIsOriginalOrUnoriginal N
0043,1006 NumberOfEPIShots N
0043,1007 ViewsPerSegment N
0043,1008 RespiratoryRateBpm N
0043,1009 RespiratoryTriggerPoint N
0043,100A TypeOfReceiverUsed N
0043,100B PeakRateOfChangeOfGradientField N
0043,100C LimitsInUnitsOfPercent N
0043,100D PSDEstimatedLimit N
0043,100E PSDEstimatedLimitInTeslaPerSecond N
0043,100F Saravghead N
0043,1010 WindowValue N
0043,1011 TotalInputViews N
0043,1012 X-RayChain N
0043,1013 DeconKernelParameters N
0043,1014 CalibrationParameters N
0043,1015 TotalOutputViews N
0043,1016 NumberOfOverranges N
0043,1017 IBHImageScaleFactors N
0043,1018 BBHCoefficients N
0043,1019 NumberOfBBHChainsToBlend N
0043,101A StartingChannelNumber N
0043,101B PpscanParameters N
0043,101C GEImageIntegrity N
0043,101D LevelValue N
0043,101E DeltaStartTime N
0043,101F MaxOverrangesInAView N
0043,1020 AvgOverrangesAllViews N
0043,1021 CorrectedAfterGlowTerms N
0043,1025 ReferenceChannels N
0043,1026 NoViewsRefChansBlocked N
0043,1027 ScanPitchRatio N
0043,1028 UniqueImageIden N
0043,1029 HistogramTables N
0043,102A UserDefinedData N
0043,102B PrivateScanOptions N
0043,102C EffectiveEchoSpacing N
0043,102D StringSlopField1 N
0043,102E StringSlopField2 N
0043,102F RawDataType N
0043,1030 RawDataType N
0043,1031 RACordOfTargetReconCenter N
0043,1032 RawDataType N
0043,1033 NegScanspacing N
0043,1034 OffsetFrequency N
0043,1035 UserUsageTag N
0043,1036 UserFillMapMSW N
0043,1037 UserFillMapLSW N
0043,1038 User25-48 N
0043,1039 SlopInt6-9 N
0043,1040 TriggerOnPosition N
0043,1041 DegreeOfRotation N
0043,1042 DASTriggerSource N
0043,1043 DASFpaGain N
0043,1044 DASOutputSource N
0043,1045 DASAdInput N
0043,1046 DASCalMode N
0043,1047 DASCalFrequency N
0043,1048 DASRegXm N
0043,1049 DASAutoZero N
0043,104A StartingChannelOfView N
0043,104B DASXmPattern N
0043,104C TGGCTriggerMode N
0043,104D StartScanToXrayOnDelay N
0043,104E DurationOfXrayOn N
0043,1060 SlopInt10-17 N
0043,1061 ScannerStudyEntityUID N
0043,1062 ScannerStudyID N
0043,106f ScannerTableEntry N
0044,0001 ProductPackageIdentifier N
0044,0002 SubstanceAdministrationApproval N
0044,0003 ApprovalStatusFurtherDescription N
0044,0004 ApprovalStatusDateTime N
0044,0007 ProductTypeCodeSequence N
0044,0008 ProductName N
0044,0009 ProductDescription N
0044,000A ProductLotIdentifier N
0044,000B ProductExpirationDateTime N
0044,0010 SubstanceAdministrationDateTime N
0044,0011 SubstanceAdministrationNotes N
0044,0012 SubstanceAdministrationDeviceID N
0044,0013 ProductParameterSequence N
0044,0019 SubstanceAdminParameterSeq N
0045,1001 NumberOfMacroRowsInDetector N
0045,1002 MacroWidthAtISOCenter N
0045,1003 DASType N
0045,1004 DASGain N
0045,1005 DASTemperature N
0045,1006 TableDirectionInOrOut N
0045,1007 ZSmoothingFactor N
0045,1008 ViewWeightingMode N
0045,1009 SigmaRowNumberWhichRowsWereUsed N
0045,100A MinimumDasValueFoundInTheScanData N
0045,100B MaximumOffsetShiftValueUsed N
0045,100C NumberOfViewsShifted N
0045,100D ZTrackingFlag N
0045,100E MeanZError N
0045,100F ZTrackingMaximumError N
0045,1010 StartingViewForRow2a N
0045,1011 NumberOfViewsInRow2a N
0045,1012 StartingViewForRow1a N
0045,1013 SigmaMode N
0045,1014 NumberOfViewsInRow1a N
0045,1015 StartingViewForRow2b N
0045,1016 NumberOfViewsInRow2b N
0045,1017 StartingViewForRow1b N
0045,1018 NumberOfViewsInRow1b N
0045,1019 AirFilterCalibrationDate N
0045,101A AirFilterCalibrationTime N
0045,101B PhantomCalibrationDate N
0045,101C PhantomCalibrationTime N
0045,101D ZSlopeCalibrationDate N
0045,101E ZSlopeCalibrationTime N
0045,101F CrosstalkCalibrationDate N
0045,1020 CrosstalkCalibrationTime N
0045,1021 IterboneOptionFlag N
0045,1022 PeristalticFlagOption N
0046,0012 LensDescription N
0046,0014 RightLensSequence N
0046,0015 LeftLensSequence N
0046,0018 CylinderSequence N
0046,0028 PrismSequence N
0046,0030 HorizontalPrismPower N
0046,0032 HorizontalPrismBase N
0046,0034 VerticalPrismPower N
0046,0036 VerticalPrismBase N
0046,0038 LensSegmentType N
0046,0040 OpticalTransmittance N
0046,0042 ChannelWidth N
0046,0044 PupilSize N
0046,0046 CornealSize N
0046,0060 DistancePupillaryDistance N
0046,0062 NearPupillaryDistance N
0046,0064 OtherPupillaryDistance N
0046,0075 RadiusOfCurvature N
0046,0076 KeratometricPower N
0046,0077 KeratometricAxis N
0046,0092 BackgroundColor N
0046,0094 Optotype N
0046,0095 OptotypePresentation N
0046,0100 AddNearSequence N
0046,0101 AddIntermediateSequence N
0046,0102 AddOtherSequence N
0046,0104 AddPower N
0046,0106 ViewingDistance N
0046,0125 ViewingDistanceType N
0046,0135 VisualAcuityModifiers N
0046,0137 DecimalVisualAcuity N
0046,0139 OptotypeDetailedDefinition N
0046,0146 SpherePower N
0046,0147 CylinderPower N
0050,0004 CalibrationImage N
0050,0010 DeviceSequence N
0050,0014 DeviceLength N
0050,0015 ContainerComponentWidth N
0050,0016 DeviceDiameter N
0050,0017 DeviceDiameterUnits N
0050,0018 DeviceVolume N
0050,0019 InterMarkerDistance N
0050,001B ContainerComponentID N
0050,0020 DeviceDescription N
0054,0010 EnergyWindowVector N
0054,0011 NumberOfEnergyWindows N
0054,0012 EnergyWindowInformationSequence N
0054,0013 EnergyWindowRangeSequence N
0054,0014 EnergyWindowLowerLimit N
0054,0015 EnergyWindowUpperLimit N
0054,0016 RadiopharmaceuticalInformationSeq N
0054,0017 ResidualSyringeCounts N
0054,0018 EnergyWindowName N
0054,0020 DetectorVector N
0054,0021 NumberOfDetectors N
0054,0022 DetectorInformationSequence N
0054,0030 PhaseVector N
0054,0031 NumberOfPhases N
0054,0032 PhaseInformationSequence N
0054,0033 NumberOfFramesInPhase N
0054,0036 PhaseDelay N
0054,0038 PauseBetweenFrames N
0054,0039 PhaseDescription N
0054,0050 RotationVector N
0054,0051 NumberOfRotations N
0054,0052 RotationInformationSequence N
0054,0053 NumberOfFramesInRotation N
0054,0060 RRIntervalVector N
0054,0061 NumberOfRRIntervals N
0054,0062 GatedInformationSequence N
0054,0063 DataInformationSequence N
0054,0070 TimeSlotVector N
0054,0071 NumberOfTimeSlots N
0054,0072 TimeSlotInformationSequence N
0054,0073 TimeSlotTime N
0054,0080 SliceVector N
0054,0081 NumberOfSlices N
0054,0090 AngularViewVector N
0054,0100 TimeSliceVector N
0054,0101 NumberOfTimeSlices N
0054,0200 StartAngle N
0054,0202 TypeOfDetectorMotion N
0054,0210 TriggerVector N
0054,0211 NumberOfTriggersInPhase N
0054,0220 ViewCodeSequence N
0054,0222 ViewModifierCodeSequence N
0054,0300 RadionuclideCodeSequence N
0054,0302 AdministrationRouteCodeSequence N
0054,0304 RadiopharmaceuticalCodeSequence N
0054,0306 CalibrationDataSequence N
0054,0308 EnergyWindowNumber N
0054,0400 ImageID N
0054,0410 PatientOrientationCodeSequence N
0054,0412 PatientOrientationModifierCodeSeq N
0054,0414 PatientGantryRelationshipCodeSeq N
0054,0500 SliceProgressionDirection N
0054,1000 SeriesType N
0054,1001 Units N
0054,1002 CountsSource N
0054,1004 ReprojectionMethod N
0054,1100 RandomsCorrectionMethod N
0054,1101 AttenuationCorrectionMethod N
0054,1102 DecayCorrection N
0054,1103 ReconstructionMethod N
0054,1104 DetectorLinesOfResponseUsed N
0054,1105 ScatterCorrectionMethod N
0054,1200 AxialAcceptance N
0054,1201 AxialMash N
0054,1202 TransverseMash N
0054,1203 DetectorElementSize N
0054,1210 CoincidenceWindowWidth N
0054,1220 SecondaryCountsType N
0054,1300 FrameReferenceTime N
0054,1310 PrimaryCountsAccumulated N
0054,1311 SecondaryCountsAccumulated N
0054,1320 SliceSensitivityFactor N
0054,1321 DecayFactor N
0054,1322 DoseCalibrationFactor N
0054,1323 ScatterFractionFactor N
0054,1324 DeadTimeFactor N
0054,1330 ImageIndex N
0054,1400 CountsIncluded N
0054,1401 DeadTimeCorrectionFlag N
0060,3000 HistogramSequence N
0060,3002 HistogramNumberOfBins N
0060,3004 HistogramFirstBinValue N
0060,3006 HistogramLastBinValue N
0060,3008 HistogramBinWidth N
0060,3010 HistogramExplanation N
0060,3020 HistogramData N
0062,0001 SegmentationType N
0062,0002 SegmentSequence N
0062,0003 SegmentedPropertyCategoryCodeSeq N
0062,0004 SegmentNumber N
0062,0005 SegmentLabel N
0062,0006 SegmentDescription N
0062,0008 SegmentAlgorithmType N
0062,0009 SegmentAlgorithmName N
0062,000A SegmentIdentificationSequence N
0062,000B ReferencedSegmentNumber N
0062,000C RecommendedDisplayGrayscaleValue N
0062,000D RecommendedDisplayCIELabValue N
0062,000E MaximumFractionalValue N
0062,000F SegmentedPropertyTypeCodeSequence N
0062,0010 SegmentationFractionalType N
0064,0002 DeformableRegistrationSequence N
0064,0003 SourceFrameOfReferenceUID N
0064,0005 DeformableRegistrationGridSequence N
0064,0007 GridDimensions N
0064,0008 GridResolution N
0064,0009 VectorGridData N
0064,000F PreDeformationMatrixRegistSeq N
0064,0010 PostDeformationMatrixRegistSeq N
0066,0001 NumberOfSurfaces N
0066,0002 SurfaceSequence N
0066,0003 SurfaceNumber N
0066,0004 SurfaceComments N
0066,0009 SurfaceProcessing N
0066,000A SurfaceProcessingRatio N
0066,000E FiniteVolume N
0066,0010 Manifold N
0066,0011 SurfacePointsSequence N
0066,0015 NumberOfSurfacePoints N
0066,0016 PointCoordinatesData N
0066,0017 PointPositionAccuracy N
0066,0018 MeanPointDistance N
0066,0019 MaximumPointDistance N
0066,001B AxisOfRotation N
0066,001C CenterOfRotation N
0066,001E NumberOfVectors N
0066,001F VectorDimensionality N
0066,0020 VectorAccuracy N
0066,0021 VectorCoordinateData N
0066,0023 TrianglePointIndexList N
0066,0024 EdgePointIndexList N
0066,0025 VertexPointIndexList N
0066,0026 TriangleStripSequence N
0066,0027 TriangleFanSequence N
0066,0028 LineSequence N
0066,0029 PrimitivePointIndexList N
0066,002A SurfaceCount N
0066,002F AlgorithmFamilyCodeSequ N
0066,0031 AlgorithmVersion N
0066,0032 AlgorithmParameters N
0066,0034 FacetSequence N
0066,0036 AlgorithmName N
0070,0001 GraphicAnnotationSequence N
0070,0002 GraphicLayer N
0070,0003 BoundingBoxAnnotationUnits N
0070,0004 AnchorPointAnnotationUnits N
0070,0005 GraphicAnnotationUnits N
0070,0006 UnformattedTextValue N
0070,0008 TextObjectSequence N
0070,0009 GraphicObjectSequence N
0070,0010 BoundingBoxTopLeftHandCorner N
0070,0011 BoundingBoxBottomRightHandCorner N
0070,0012 BoundingBoxTextHorizJustification N
0070,0014 AnchorPoint N
0070,0015 AnchorPointVisibility N
0070,0020 GraphicDimensions N
0070,0021 NumberOfGraphicPoints N
0070,0022 GraphicData N
0070,0023 GraphicType N
0070,0024 GraphicFilled N
0070,0040 ImageRotationRetired N
0070,0041 ImageHorizontalFlip N
0070,0042 ImageRotation N
0070,0050 DisplayedAreaTopLeftTrial N
0070,0051 DisplayedAreaBottomRightTrial N
0070,0052 DisplayedAreaTopLeft N
0070,0053 DisplayedAreaBottomRight N
0070,005A DisplayedAreaSelectionSequence N
0070,0060 GraphicLayerSequence N
0070,0062 GraphicLayerOrder N
0070,0066 GraphicLayerRecDisplayGraysclValue N
0070,0067 GraphicLayerRecDisplayRGBValue N
0070,0068 GraphicLayerDescription N
0070,0080 ContentLabel N
0070,0081 ContentDescription N
0070,0082 PresentationCreationDate N
0070,0083 PresentationCreationTime N
0070,0084 ContentCreatorName N
0070,0086 ContentCreatorIDCodeSequence N
0070,0100 PresentationSizeMode N
0070,0101 PresentationPixelSpacing N
0070,0102 PresentationPixelAspectRatio N
0070,0103 PresentationPixelMagRatio N
0070,0306 ShapeType N
0070,0308 RegistrationSequence N
0070,0309 MatrixRegistrationSequence N
0070,030A MatrixSequence N
0070,030C FrameOfRefTransformationMatrixType N
0070,030D RegistrationTypeCodeSequence N
0070,030F FiducialDescription N
0070,0310 FiducialIdentifier N
0070,0311 FiducialIdentifierCodeSequence N
0070,0312 ContourUncertaintyRadius N
0070,0314 UsedFiducialsSequence N
0070,0318 GraphicCoordinatesDataSequence N
0070,031A FiducialUID N
0070,031C FiducialSetSequence N
0070,031E FiducialSequence N
0070,0401 GraphicLayerRecomDisplayCIELabVal N
0070,0402 BlendingSequence N
0070,0403 RelativeOpacity N
0070,0404 ReferencedSpatialRegistrationSeq N
0070,0405 BlendingPosition N
0072,0002 HangingProtocolName N
0072,0004 HangingProtocolDescription N
0072,0006 HangingProtocolLevel N
0072,0008 HangingProtocolCreator N
0072,000A HangingProtocolCreationDateTime N
0072,000C HangingProtocolDefinitionSequence N
0072,000E HangingProtocolUserIDCodeSequence N
0072,0010 HangingProtocolUserGroupName N
0072,0012 SourceHangingProtocolSequence N
0072,0014 NumberOfPriorsReferenced N
0072,0020 ImageSetsSequence N
0072,0022 ImageSetSelectorSequence N
0072,0024 ImageSetSelectorUsageFlag N
0072,0026 SelectorAttribute N
0072,0028 SelectorValueNumber N
0072,0030 TimeBasedImageSetsSequence N
0072,0032 ImageSetNumber N
0072,0034 ImageSetSelectorCategory N
0072,0038 RelativeTime N
0072,003A RelativeTimeUnits N
0072,003C AbstractPriorValue N
0072,003E AbstractPriorCodeSequence N
0072,0040 ImageSetLabel N
0072,0050 SelectorAttributeVR N
0072,0052 SelectorSequencePointer N
0072,0054 SelectorSeqPointerPrivateCreator N
0072,0056 SelectorAttributePrivateCreator N
0072,0060 SelectorATValue N
0072,0062 SelectorCSValue N
0072,0064 SelectorISValue N
0072,0066 SelectorLOValue N
0072,0068 SelectorLTValue N
0072,006A SelectorPNValue N
0072,006C SelectorSHValue N
0072,006E SelectorSTValue N
0072,0070 SelectorUTValue N
0072,0072 SelectorDSValue N
0072,0074 SelectorFDValue N
0072,0076 SelectorFLValue N
0072,0078 SelectorULValue N
0072,007A SelectorUSValue N
0072,007C SelectorSLValue N
0072,007E SelectorSSValue N
0072,0080 SelectorCodeSequenceValue N
0072,0100 NumberOfScreens N
0072,0102 NominalScreenDefinitionSequence N
0072,0104 NumberOfVerticalPixels N
0072,0106 NumberOfHorizontalPixels N
0072,0108 DisplayEnvironmentSpatialPosition N
0072,010A ScreenMinimumGrayscaleBitDepth N
0072,010C ScreenMinimumColorBitDepth N
0072,010E ApplicationMaximumRepaintTime N
0072,0200 DisplaySetsSequence N
0072,0202 DisplaySetNumber N
0072,0203 DisplaySetLabel N
0072,0204 DisplaySetPresentationGroup N
0072,0206 DisplaySetPresentationGroupDescr N
0072,0208 PartialDataDisplayHandling N
0072,0210 SynchronizedScrollingSequence N
0072,0212 DisplaySetScrollingGroup N
0072,0214 NavigationIndicatorSequence N
0072,0216 NavigationDisplaySet N
0072,0218 ReferenceDisplaySets N
0072,0300 ImageBoxesSequence N
0072,0302 ImageBoxNumber N
0072,0304 ImageBoxLayoutType N
0072,0306 ImageBoxTileHorizontalDimension N
0072,0308 ImageBoxTileVerticalDimension N
0072,0310 ImageBoxScrollDirection N
0072,0312 ImageBoxSmallScrollType N
0072,0314 ImageBoxSmallScrollAmount N
0072,0316 ImageBoxLargeScrollType N
0072,0318 ImageBoxLargeScrollAmount N
0072,0320 ImageBoxOverlapPriority N
0072,0330 CineRelativeToRealTime N
0072,0400 FilterOperationsSequence N
0072,0402 FilterByCategory N
0072,0404 FilterByAttributePresence N
0072,0406 FilterByOperator N
0072,0432 SynchronizedImageBoxList N
0072,0434 TypeOfSynchronization N
0072,0500 BlendingOperationType N
0072,0510 ReformattingOperationType N
0072,0512 ReformattingThickness N
0072,0514 ReformattingInterval N
0072,0516 ReformattingOpInitialViewDir N
0072,0520 3DRenderingType N
0072,0600 SortingOperationsSequence N
0072,0602 SortByCategory N
0072,0604 SortingDirection N
0072,0700 DisplaySetPatientOrientation N
0072,0702 VOIType N
0072,0704 PseudoColorType N
0072,0706 ShowGrayscaleInverted N
0072,0710 ShowImageTrueSizeFlag N
0072,0712 ShowGraphicAnnotationFlag N
0072,0714 ShowPatientDemographicsFlag N
0072,0716 ShowAcquisitionTechniquesFlag N
0072,0717 DisplaySetHorizontalJustification N
0072,0718 DisplaySetVerticalJustification N
0074,1000 UnifiedProcedureStepState N
0074,1002 UPSProgressInformationSequence N
0074,1004 UnifiedProcedureStepProgress N
0074,1006 UnifiedProcedureStepProgressDescr N
0074,1008 UnifiedProcedureStepComURISeq N
0074,100a ContactURI N
0074,100c ContactDisplayName N
0074,1020 BeamTaskSequence N
0074,1022 BeamTaskType N
0074,1024 BeamOrderIndex N
0074,1030 DeliveryVerificationImageSequence N
0074,1032 VerificationImageTiming N
0074,1034 DoubleExposureFlag N
0074,1036 DoubleExposureOrdering N
0074,1038 DoubleExposureMeterset N
0074,103A DoubleExposureFieldDelta N
0074,1040 RelatedReferenceRTImageSequence N
0074,1042 GeneralMachineVerificationSequence N
0074,1044 ConventionalMachineVerificationSeq N
0074,1046 IonMachineVerificationSequence N
0074,1048 FailedAttributesSequence N
0074,104A OverriddenAttributesSequence N
0074,104C ConventionalControlPointVerifySeq N
0074,104E IonControlPointVerificationSeq N
0074,1050 AttributeOccurrenceSequence N
0074,1052 AttributeOccurrencePointer N
0074,1054 AttributeItemSelector N
0074,1056 AttributeOccurrencePrivateCreator N
0074,1200 ScheduledProcedureStepPriority N
0074,1202 WorklistLabel N
0074,1204 ProcedureStepLabel N
0074,1210 ScheduledProcessingParametersSeq N
0074,1212 PerformedProcessingParametersSeq N
0074,1216 UPSPerformedProcedureSequence N
0074,1220 RelatedProcedureStepSequence N
0074,1222 ProcedureStepRelationshipType N
0074,1230 DeletionLock N
0074,1234 ReceivingAE N
0074,1236 RequestingAE N
0074,1238 ReasonForCancellation N
0074,1242 SCPStatus N
0074,1244 SubscriptionListStatus N
0074,1246 UPSListStatus N
0088,0130 StorageMediaFileSetID N
0088,0140 StorageMediaFileSetUID N
0088,0200 IconImageSequence N
0088,0904 TopicTitle N
0088,0906 TopicSubject N
0088,0910 TopicAuthor N
0088,0912 TopicKeywords N
0100,0410 SOPInstanceStatus N
0100,0420 SOPAuthorizationDateAndTime N
0100,0424 SOPAuthorizationComment N
0100,0426 AuthorizationEquipmentCertNumber N
0400,0005 MACIDNumber N
0400,0010 MACCalculationTransferSyntaxUID N
0400,0015 MACAlgorithm N
0400,0020 DataElementsSigned N
0400,0100 DigitalSignatureUID N
0400,0105 DigitalSignatureDateTime N
0400,0110 CertificateType N
0400,0115 CertificateOfSigner N
0400,0120 Signature N
0400,0305 CertifiedTimestampType N
0400,0310 CertifiedTimestamp N
0400,0401 DigitalSignaturePurposeCodeSeq N
0400,0402 ReferencedDigitalSignatureSeq N
0400,0403 ReferencedSOPInstanceMACSeq N
0400,0404 MAC N
0400,0500 EncryptedAttributesSequence N
0400,0510 EncryptedContentTransferSyntaxUID N
0400,0520 EncryptedContent N
0400,0550 ModifiedAttributesSequence N
0400,0561 OriginalAttributesSequence N
0400,0562 AttributeModificationDateTime N
0400,0563 ModifyingSystem N
0400,0564 SourceOfPreviousValues N
0400,0565 ReasonForTheAttributeModification N
1000,xxx0 EscapeTriplet N
1000,xxx1 RunLengthTriplet N
1000,xxx2 HuffmanTableSize N
1000,xxx3 HuffmanTableTriplet N
1000,xxx4 ShiftTableSize N
1000,xxx5 ShiftTableTriplet N
1010,xxxx ZonalMap N
2000,0010 NumberOfCopies N
2000,001E PrinterConfigurationSequence N
2000,0020 PrintPriority N
2000,0030 MediumType N
2000,0040 FilmDestination N
2000,0050 FilmSessionLabel N
2000,0060 MemoryAllocation N
2000,0061 MaximumMemoryAllocation N
2000,0062 ColorImagePrintingFlag N
2000,0063 CollationFlag N
2000,0065 AnnotationFlag N
2000,0067 ImageOverlayFlag N
2000,0069 PresentationLUTFlag N
2000,006A ImageBoxPresentationLUTFlag N
2000,00A0 MemoryBitDepth N
2000,00A1 PrintingBitDepth N
2000,00A2 MediaInstalledSequence N
2000,00A4 OtherMediaAvailableSequence N
2000,00A8 SupportedImageDisplayFormatSeq N
2000,0500 ReferencedFilmBoxSequence N
2000,0510 ReferencedStoredPrintSequence N
2010,0010 ImageDisplayFormat N
2010,0030 AnnotationDisplayFormatID N
2010,0040 FilmOrientation N
2010,0050 FilmSizeID N
2010,0052 PrinterResolutionID N
2010,0054 DefaultPrinterResolutionID N
2010,0060 MagnificationType N
2010,0080 SmoothingType N
2010,00A6 DefaultMagnificationType N
2010,00A7 OtherMagnificationTypesAvailable N
2010,00A8 DefaultSmoothingType N
2010,00A9 OtherSmoothingTypesAvailable N
2010,0100 BorderDensity N
2010,0110 EmptyImageDensity N
2010,0120 MinDensity N
2010,0130 MaxDensity N
2010,0140 Trim N
2010,0150 ConfigurationInformation N
2010,0152 ConfigurationInformationDescr N
2010,0154 MaximumCollatedFilms N
2010,015E Illumination N
2010,0160 ReflectedAmbientLight N
2010,0376 PrinterPixelSpacing N
2010,0500 ReferencedFilmSessionSequence N
2010,0510 ReferencedImageBoxSequence N
2010,0520 ReferencedBasicAnnotationBoxSeq N
2020,0010 ImageBoxPosition N
2020,0020 Polarity N
2020,0030 RequestedImageSize N
2020,0040 RequestedDecimate-CropBehavior N
2020,0050 RequestedResolutionID N
2020,00A0 RequestedImageSizeFlag N
2020,00A2 DecimateCropResult N
2020,0110 BasicGrayscaleImageSequence N
2020,0111 BasicColorImageSequence N
2020,0130 ReferencedImageOverlayBoxSequence N
2020,0140 ReferencedVOILUTBoxSequence N
2030,0010 AnnotationPosition N
2030,0020 TextString N
2040,0010 ReferencedOverlayPlaneSequence N
2040,0011 ReferencedOverlayPlaneGroups N
2040,0020 OverlayPixelDataSequence N
2040,0060 OverlayMagnificationType N
2040,0070 OverlaySmoothingType N
2040,0072 OverlayOrImageMagnification N
2040,0074 MagnifyToNumberOfColumns N
2040,0080 OverlayForegroundDensity N
2040,0082 OverlayBackgroundDensity N
2040,0090 OverlayMode N
2040,0100 ThresholdDensity N
2040,0500 ReferencedImageBoxSequence N
2050,0010 PresentationLUTSequence N
2050,0020 PresentationLUTShape N
2050,0500 ReferencedPresentationLUTSequence N
2100,0010 PrintJobID N
2100,0020 ExecutionStatus N
2100,0030 ExecutionStatusInfo N
2100,0040 CreationDate N
2100,0050 CreationTime N
2100,0070 Originator N
2100,0140 DestinationAE N
2100,0160 OwnerID N
2100,0170 NumberOfFilms N
2100,0500 ReferencedPrintJobSequence N
2110,0010 PrinterStatus N
2110,0020 PrinterStatusInfo N
2110,0030 PrinterName N
2110,0099 PrintQueueID N
2120,0010 QueueStatus N
2120,0050 PrintJobDescriptionSequence N
2120,0070 ReferencedPrintJobSequence N
2130,0010 PrintManagementCapabilitiesSeq N
2130,0015 PrinterCharacteristicsSequence N
2130,0030 FilmBoxContentSequence N
2130,0040 ImageBoxContentSequence N
2130,0050 AnnotationContentSequence N
2130,0060 ImageOverlayBoxContentSequence N
2130,0080 PresentationLUTContentSequence N
2130,00A0 ProposedStudySequence N
2130,00C0 OriginalImageSequence N
2200,0001 LabelFromInfoExtractedFromInstance N
2200,0002 LabelText N
2200,0003 LabelStyleSelection N
2200,0004 MediaDisposition N
2200,0005 BarcodeValue N
2200,0006 BarcodeSymbology N
2200,0007 AllowMediaSplitting N
2200,0008 IncludeNonDICOMObjects N
2200,0009 IncludeDisplayApplication N
2200,000A SaveCompInstancesAfterMediaCreate N
2200,000B TotalNumberMediaPiecesCreated N
2200,000C RequestedMediaApplicationProfile N
2200,000D ReferencedStorageMediaSequence N
2200,000E FailureAttributes N
2200,000F AllowLossyCompression N
2200,0020 RequestPriority N
3002,0002 RTImageLabel N
3002,0003 RTImageName N
3002,0004 RTImageDescription N
3002,000A ReportedValuesOrigin N
3002,000C RTImagePlane N
3002,000D XRayImageReceptorTranslation N
3002,000E XRayImageReceptorAngle N
3002,0010 RTImageOrientation N
3002,0011 ImagePlanePixelSpacing N
3002,0012 RTImagePosition N
3002,0020 RadiationMachineName N
3002,0022 RadiationMachineSAD N
3002,0024 RadiationMachineSSD N
3002,0026 RTImageSID N
3002,0028 SourceToReferenceObjectDistance N
3002,0029 FractionNumber N
3002,0030 ExposureSequence N
3002,0032 MetersetExposure N
3002,0034 DiaphragmPosition N
3002,0040 FluenceMapSequence N
3002,0041 FluenceDataSource N
3002,0042 FluenceDataScale N
3002,0051 FluenceMode N
3002,0052 FluenceModeID N
3004,0001 DVHType N
3004,0002 DoseUnits N
3004,0004 DoseType N
3004,0006 DoseComment N
3004,0008 NormalizationPoint N
3004,000A DoseSummationType N
3004,000C GridFrameOffsetVector N
3004,000E DoseGridScaling N
3004,0010 RTDoseROISequence N
3004,0012 DoseValue N
3004,0014 TissueHeterogeneityCorrection N
3004,0040 DVHNormalizationPoint N
3004,0042 DVHNormalizationDoseValue N
3004,0050 DVHSequence N
3004,0052 DVHDoseScaling N
3004,0054 DVHVolumeUnits N
3004,0056 DVHNumberOfBins N
3004,0058 DVHData N
3004,0060 DVHReferencedROISequence N
3004,0062 DVHROIContributionType N
3004,0070 DVHMinimumDose N
3004,0072 DVHMaximumDose N
3004,0074 DVHMeanDose N
3006,0002 StructureSetLabel N
3006,0004 StructureSetName N
3006,0006 StructureSetDescription N
3006,0008 StructureSetDate N
3006,0009 StructureSetTime N
3006,0010 ReferencedFrameOfReferenceSequence N
3006,0012 RTReferencedStudySequence N
3006,0014 RTReferencedSeriesSequence N
3006,0016 ContourImageSequence N
3006,0020 StructureSetROISequence N
3006,0022 ROINumber N
3006,0024 ReferencedFrameOfReferenceUID N
3006,0026 ROIName N
3006,0028 ROIDescription N
3006,002A ROIDisplayColor N
3006,002C ROIVolume N
3006,0030 RTRelatedROISequence N
3006,0033 RTROIRelationship N
3006,0036 ROIGenerationAlgorithm N
3006,0038 ROIGenerationDescription N
3006,0039 ROIContourSequence N
3006,0040 ContourSequence N
3006,0042 ContourGeometricType N
3006,0044 ContourSlabThickness N
3006,0045 ContourOffsetVector N
3006,0046 NumberOfContourPoints N
3006,0048 ContourNumber N
3006,0049 AttachedContours N
3006,0050 ContourData N
3006,0080 RTROIObservationsSequence N
3006,0082 ObservationNumber N
3006,0084 ReferencedROINumber N
3006,0085 ROIObservationLabel N
3006,0086 RTROIIdentificationCodeSequence N
3006,0088 ROIObservationDescription N
3006,00A0 RelatedRTROIObservationsSequence N
3006,00A4 RTROIInterpretedType N
3006,00A6 ROIInterpreter N
3006,00B0 ROIPhysicalPropertiesSequence N
3006,00B2 ROIPhysicalProperty N
3006,00B4 ROIPhysicalPropertyValue N
3006,00B6 ROIElementalCompositionSequence N
3006,00B7 ROIElementalCompAtomicNumber N
3006,00B8 ROIElementalCompAtomicMassFraction N
3006,00C0 FrameOfReferenceRelationshipSeq N
3006,00C2 RelatedFrameOfReferenceUID N
3006,00C4 FrameOfReferenceTransformType N
3006,00C6 FrameOfReferenceTransformMatrix N
3006,00C8 FrameOfReferenceTransformComment N
3008,0010 MeasuredDoseReferenceSequence N
3008,0012 MeasuredDoseDescription N
3008,0014 MeasuredDoseType N
3008,0016 MeasuredDoseValue N
3008,0020 TreatmentSessionBeamSequence N
3008,0021 TreatmentSessionIonBeamSequence N
3008,0022 CurrentFractionNumber N
3008,0024 TreatmentControlPointDate N
3008,0025 TreatmentControlPointTime N
3008,002A TreatmentTerminationStatus N
3008,002B TreatmentTerminationCode N
3008,002C TreatmentVerificationStatus N
3008,0030 ReferencedTreatmentRecordSequence N
3008,0032 SpecifiedPrimaryMeterset N
3008,0033 SpecifiedSecondaryMeterset N
3008,0036 DeliveredPrimaryMeterset N
3008,0037 DeliveredSecondaryMeterset N
3008,003A SpecifiedTreatmentTime N
3008,003B DeliveredTreatmentTime N
3008,0040 ControlPointDeliverySequence N
3008,0041 IonControlPointDeliverySequence N
3008,0042 SpecifiedMeterset N
3008,0044 DeliveredMeterset N
3008,0045 MetersetRateSet N
3008,0046 MetersetRateDelivered N
3008,0047 ScanSpotMetersetsDelivered N
3008,0048 DoseRateDelivered N
3008,0050 TreatmentSummaryCalcDoseRefSeq N
3008,0052 CumulativeDoseToDoseReference N
3008,0054 FirstTreatmentDate N
3008,0056 MostRecentTreatmentDate N
3008,005A NumberOfFractionsDelivered N
3008,0060 OverrideSequence N
3008,0061 ParameterSequencePointer N
3008,0062 OverrideParameterPointer N
3008,0063 ParameterItemIndex N
3008,0064 MeasuredDoseReferenceNumber N
3008,0065 ParameterPointer N
3008,0066 OverrideReason N
3008,0068 CorrectedParameterSequence N
3008,006A CorrectionValue N
3008,0070 CalculatedDoseReferenceSequence N
3008,0072 CalculatedDoseReferenceNumber N
3008,0074 CalculatedDoseReferenceDescription N
3008,0076 CalculatedDoseReferenceDoseValue N
3008,0078 StartMeterset N
3008,007A EndMeterset N
3008,0080 ReferencedMeasuredDoseReferenceSeq N
3008,0082 ReferencedMeasuredDoseReferenceNum N
3008,0090 ReferencedCalculatedDoseRefSeq N
3008,0092 ReferencedCalculatedDoseRefNumber N
3008,00A0 BeamLimitingDeviceLeafPairsSeq N
3008,00B0 RecordedWedgeSequence N
3008,00C0 RecordedCompensatorSequence N
3008,00D0 RecordedBlockSequence N
3008,00E0 TreatmentSummaryMeasuredDoseRefSeq N
3008,00F0 RecordedSnoutSequence N
3008,00F2 RecordedRangeShifterSequence N
3008,00F4 RecordedLateralSpreadingDeviceSeq N
3008,00F6 RecordedRangeModulatorSequence N
3008,0100 RecordedSourceSequence N
3008,0105 SourceSerialNumber N
3008,0110 TreatmentSessionAppSetupSeq N
3008,0116 ApplicationSetupCheck N
3008,0120 RecordedBrachyAccessoryDeviceSeq N
3008,0122 ReferencedBrachyAccessoryDeviceNum N
3008,0130 RecordedChannelSequence N
3008,0132 SpecifiedChannelTotalTime N
3008,0134 DeliveredChannelTotalTime N
3008,0136 SpecifiedNumberOfPulses N
3008,0138 DeliveredNumberOfPulses N
3008,013A SpecifiedPulseRepetitionInterval N
3008,013C DeliveredPulseRepetitionInterval N
3008,0140 RecordedSourceApplicatorSequence N
3008,0142 ReferencedSourceApplicatorNumber N
3008,0150 RecordedChannelShieldSequence N
3008,0152 ReferencedChannelShieldNumber N
3008,0160 BrachyControlPointDeliveredSeq N
3008,0162 SafePositionExitDate N
3008,0164 SafePositionExitTime N
3008,0166 SafePositionReturnDate N
3008,0168 SafePositionReturnTime N
3008,0200 CurrentTreatmentStatus N
3008,0202 TreatmentStatusComment N
3008,0220 FractionGroupSummarySequence N
3008,0223 ReferencedFractionNumber N
3008,0224 FractionGroupType N
3008,0230 BeamStopperPosition N
3008,0240 FractionStatusSummarySequence N
3008,0250 TreatmentDate N
3008,0251 TreatmentTime N
300A,0002 RTPlanLabel N
300A,0003 RTPlanName N
300A,0004 RTPlanDescription N
300A,0006 RTPlanDate N
300A,0007 RTPlanTime N
300A,0009 TreatmentProtocols N
300A,000A PlanIntent N
300A,000B TreatmentSites N
300A,000C RTPlanGeometry N
300A,000E PrescriptionDescription N
300A,0010 DoseReferenceSequence N
300A,0012 DoseReferenceNumber N
300A,0013 DoseReferenceUID N
300A,0014 DoseReferenceStructureType N
300A,0015 NominalBeamEnergyUnit N
300A,0016 DoseReferenceDescription N
300A,0018 DoseReferencePointCoordinates N
300A,001A NominalPriorDose N
300A,0020 DoseReferenceType N
300A,0021 ConstraintWeight N
300A,0022 DeliveryWarningDose N
300A,0023 DeliveryMaximumDose N
300A,0025 TargetMinimumDose N
300A,0026 TargetPrescriptionDose N
300A,0027 TargetMaximumDose N
300A,0028 TargetUnderdoseVolumeFraction N
300A,002A OrganAtRiskFullVolumeDose N
300A,002B OrganAtRiskLimitDose N
300A,002C OrganAtRiskMaximumDose N
300A,002D OrganAtRiskOverdoseVolumeFraction N
300A,0040 ToleranceTableSequence N
300A,0042 ToleranceTableNumber N
300A,0043 ToleranceTableLabel N
300A,0044 GantryAngleTolerance N
300A,0046 BeamLimitingDeviceAngleTolerance N
300A,0048 BeamLimitingDeviceToleranceSeq N
300A,004A BeamLimitingDevicePositionTol N
300A,004B SnoutPositionTolerance N
300A,004C PatientSupportAngleTolerance N
300A,004E TableTopEccentricAngleTolerance N
300A,004F TableTopPitchAngleTolerance N
300A,0050 TableTopRollAngleTolerance N
300A,0051 TableTopVerticalPositionTolerance N
300A,0052 TableTopLongitudinalPositionTol N
300A,0053 TableTopLateralPositionTolerance N
300A,0055 RTPlanRelationship N
300A,0070 FractionGroupSequence N
300A,0071 FractionGroupNumber N
300A,0072 FractionGroupDescription N
300A,0078 NumberOfFractionsPlanned N
300A,0079 NumberFractionPatternDigitsPerDay N
300A,007A RepeatFractionCycleLength N
300A,007B FractionPattern N
300A,0080 NumberOfBeams N
300A,0082 BeamDoseSpecificationPoint N
300A,0084 BeamDose N
300A,0086 BeamMeterset N
300A,0088 BeamDosePointDepth N
300A,0089 BeamDosePointEquivalentDepth N
300A,008A BeamDosePointSSD N
300A,00A0 NumberOfBrachyApplicationSetups N
300A,00A2 BrachyAppSetupDoseSpecPoint N
300A,00A4 BrachyApplicationSetupDose N
300A,00B0 BeamSequence N
300A,00B2 TreatmentMachineName N
300A,00B3 PrimaryDosimeterUnit N
300A,00B4 SourceAxisDistance N
300A,00B6 BeamLimitingDeviceSequence N
300A,00B8 RTBeamLimitingDeviceType N
300A,00BA SourceToBeamLimitingDeviceDistance N
300A,00BB IsocenterToBeamLimitingDeviceDist N
300A,00BC NumberOfLeafJawPairs N
300A,00BE LeafPositionBoundaries N
300A,00C0 BeamNumber N
300A,00C2 BeamName N
300A,00C3 BeamDescription N
300A,00C4 BeamType N
300A,00C6 RadiationType N
300A,00C7 HighDoseTechniqueType N
300A,00C8 ReferenceImageNumber N
300A,00CA PlannedVerificationImageSequence N
300A,00CC ImagingDeviceSpecificAcqParams N
300A,00CE TreatmentDeliveryType N
300A,00D0 NumberOfWedges N
300A,00D1 WedgeSequence N
300A,00D2 WedgeNumber N
300A,00D3 WedgeType N
300A,00D4 WedgeID N
300A,00D5 WedgeAngle N
300A,00D6 WedgeFactor N
300A,00D7 TotalWedgeTrayWaterEquivThickness N
300A,00D8 WedgeOrientation N
300A,00D9 IsocenterToWedgeTrayDistance N
300A,00DA SourceToWedgeTrayDistance N
300A,00DB WedgeThinEdgePosition N
300A,00DC BolusID N
300A,00DD BolusDescription N
300A,00E0 NumberOfCompensators N
300A,00E1 MaterialID N
300A,00E2 TotalCompensatorTrayFactor N
300A,00E3 CompensatorSequence N
300A,00E4 CompensatorNumber N
300A,00E5 CompensatorID N
300A,00E6 SourceToCompensatorTrayDistance N
300A,00E7 CompensatorRows N
300A,00E8 CompensatorColumns N
300A,00E9 CompensatorPixelSpacing N
300A,00EA CompensatorPosition N
300A,00EB CompensatorTransmissionData N
300A,00EC CompensatorThicknessData N
300A,00ED NumberOfBoli N
300A,00EE CompensatorType N
300A,00F0 NumberOfBlocks N
300A,00F2 TotalBlockTrayFactor N
300A,00F3 TotalBlockTrayWaterEquivThickness N
300A,00F4 BlockSequence N
300A,00F5 BlockTrayID N
300A,00F6 SourceToBlockTrayDistance N
300A,00F7 IsocenterToBlockTrayDistance N
300A,00F8 BlockType N
300A,00F9 AccessoryCode N
300A,00FA BlockDivergence N
300A,00FB BlockMountingPosition N
300A,00FC BlockNumber N
300A,00FE BlockName N
300A,0100 BlockThickness N
300A,0102 BlockTransmission N
300A,0104 BlockNumberOfPoints N
300A,0106 BlockData N
300A,0107 ApplicatorSequence N
300A,0108 ApplicatorID N
300A,0109 ApplicatorType N
300A,010A ApplicatorDescription N
300A,010C CumulativeDoseReferenceCoefficient N
300A,010E FinalCumulativeMetersetWeight N
300A,0110 NumberOfControlPoints N
300A,0111 ControlPointSequence N
300A,0112 ControlPointIndex N
300A,0114 NominalBeamEnergy N
300A,0115 DoseRateSet N
300A,0116 WedgePositionSequence N
300A,0118 WedgePosition N
300A,011A BeamLimitingDevicePositionSequence N
300A,011C LeafJawPositions N
300A,011E GantryAngle N
300A,011F GantryRotationDirection N
300A,0120 BeamLimitingDeviceAngle N
300A,0121 BeamLimitingDeviceRotateDirection N
300A,0122 PatientSupportAngle N
300A,0123 PatientSupportRotationDirection N
300A,0124 TableTopEccentricAxisDistance N
300A,0125 TableTopEccentricAngle N
300A,0126 TableTopEccentricRotateDirection N
300A,0128 TableTopVerticalPosition N
300A,0129 TableTopLongitudinalPosition N
300A,012A TableTopLateralPosition N
300A,012C IsocenterPosition N
300A,012E SurfaceEntryPoint N
300A,0130 SourceToSurfaceDistance N
300A,0134 CumulativeMetersetWeight N
300A,0140 TableTopPitchAngle N
300A,0142 TableTopPitchRotationDirection N
300A,0144 TableTopRollAngle N
300A,0146 TableTopRollRotationDirection N
300A,0148 HeadFixationAngle N
300A,014A GantryPitchAngle N
300A,014C GantryPitchRotationDirection N
300A,014E GantryPitchAngleTolerance N
300A,0180 PatientSetupSequence N
300A,0182 PatientSetupNumber N
300A,0183 PatientSetupLabel N
300A,0184 PatientAdditionalPosition N
300A,0190 FixationDeviceSequence N
300A,0192 FixationDeviceType N
300A,0194 FixationDeviceLabel N
300A,0196 FixationDeviceDescription N
300A,0198 FixationDevicePosition N
300A,0199 FixationDevicePitchAngle N
300A,019A FixationDeviceRollAngle N
300A,01A0 ShieldingDeviceSequence N
300A,01A2 ShieldingDeviceType N
300A,01A4 ShieldingDeviceLabel N
300A,01A6 ShieldingDeviceDescription N
300A,01A8 ShieldingDevicePosition N
300A,01B0 SetupTechnique N
300A,01B2 SetupTechniqueDescription N
300A,01B4 SetupDeviceSequence N
300A,01B6 SetupDeviceType N
300A,01B8 SetupDeviceLabel N
300A,01BA SetupDeviceDescription N
300A,01BC SetupDeviceParameter N
300A,01D0 SetupReferenceDescription N
300A,01D2 TableTopVerticalSetupDisplacement N
300A,01D4 TableTopLongitudinalSetupDisplace N
300A,01D6 TableTopLateralSetupDisplacement N
300A,0200 BrachyTreatmentTechnique N
300A,0202 BrachyTreatmentType N
300A,0206 TreatmentMachineSequence N
300A,0210 SourceSequence N
300A,0212 SourceNumber N
300A,0214 SourceType N
300A,0216 SourceManufacturer N
300A,0218 ActiveSourceDiameter N
300A,021A ActiveSourceLength N
300A,0222 SourceEncapsulationNomThickness N
300A,0224 SourceEncapsulationNomTransmission N
300A,0226 SourceIsotopeName N
300A,0228 SourceIsotopeHalfLife N
300A,0229 SourceStrengthUnits N
300A,022A ReferenceAirKermaRate N
300A,022B SourceStrength N
300A,022C SourceStrengthReferenceDate N
300A,022E SourceStrengthReferenceTime N
300A,0230 ApplicationSetupSequence N
300A,0232 ApplicationSetupType N
300A,0234 ApplicationSetupNumber N
300A,0236 ApplicationSetupName N
300A,0238 ApplicationSetupManufacturer N
300A,0240 TemplateNumber N
300A,0242 TemplateType N
300A,0244 TemplateName N
300A,0250 TotalReferenceAirKerma N
300A,0260 BrachyAccessoryDeviceSequence N
300A,0262 BrachyAccessoryDeviceNumber N
300A,0263 BrachyAccessoryDeviceID N
300A,0264 BrachyAccessoryDeviceType N
300A,0266 BrachyAccessoryDeviceName N
300A,026A BrachyAccessoryDeviceNomThickness N
300A,026C BrachyAccessoryDevNomTransmission N
300A,0280 ChannelSequence N
300A,0282 ChannelNumber N
300A,0284 ChannelLength N
300A,0286 ChannelTotalTime N
300A,0288 SourceMovementType N
300A,028A NumberOfPulses N
300A,028C PulseRepetitionInterval N
300A,0290 SourceApplicatorNumber N
300A,0291 SourceApplicatorID N
300A,0292 SourceApplicatorType N
300A,0294 SourceApplicatorName N
300A,0296 SourceApplicatorLength N
300A,0298 SourceApplicatorManufacturer N
300A,029C SourceApplicatorWallNomThickness N
300A,029E SourceApplicatorWallNomTrans N
300A,02A0 SourceApplicatorStepSize N
300A,02A2 TransferTubeNumber N
300A,02A4 TransferTubeLength N
300A,02B0 ChannelShieldSequence N
300A,02B2 ChannelShieldNumber N
300A,02B3 ChannelShieldID N
300A,02B4 ChannelShieldName N
300A,02B8 ChannelShieldNominalThickness N
300A,02BA ChannelShieldNominalTransmission N
300A,02C8 FinalCumulativeTimeWeight N
300A,02D0 BrachyControlPointSequence N
300A,02D2 ControlPointRelativePosition N
300A,02D4 ControlPoint3DPosition N
300A,02D6 CumulativeTimeWeight N
300A,02E0 CompensatorDivergence N
300A,02E1 CompensatorMountingPosition N
300A,02E2 SourceToCompensatorDistance N
300A,02E3 TotalCompTrayWaterEquivThickness N
300A,02E4 IsocenterToCompensatorTrayDistance N
300A,02E5 CompensatorColumnOffset N
300A,02E6 IsocenterToCompensatorDistances N
300A,02E7 CompensatorRelStoppingPowerRatio N
300A,02E8 CompensatorMillingToolDiameter N
300A,02EA IonRangeCompensatorSequence N
300A,02EB CompensatorDescription N
300A,0302 RadiationMassNumber N
300A,0304 RadiationAtomicNumber N
300A,0306 RadiationChargeState N
300A,0308 ScanMode N
300A,030A VirtualSourceAxisDistances N
300A,030C SnoutSequence N
300A,030D SnoutPosition N
300A,030F SnoutID N
300A,0312 NumberOfRangeShifters N
300A,0314 RangeShifterSequence N
300A,0316 RangeShifterNumber N
300A,0318 RangeShifterID N
300A,0320 RangeShifterType N
300A,0322 RangeShifterDescription N
300A,0330 NumberOfLateralSpreadingDevices N
300A,0332 LateralSpreadingDeviceSequence N
300A,0334 LateralSpreadingDeviceNumber N
300A,0336 LateralSpreadingDeviceID N
300A,0338 LateralSpreadingDeviceType N
300A,033A LateralSpreadingDeviceDescription N
300A,033C LateralSpreadingDevWaterEquivThick N
300A,0340 NumberOfRangeModulators N
300A,0342 RangeModulatorSequence N
300A,0344 RangeModulatorNumber N
300A,0346 RangeModulatorID N
300A,0348 RangeModulatorType N
300A,034A RangeModulatorDescription N
300A,034C BeamCurrentModulationID N
300A,0350 PatientSupportType N
300A,0352 PatientSupportID N
300A,0354 PatientSupportAccessoryCode N
300A,0356 FixationLightAzimuthalAngle N
300A,0358 FixationLightPolarAngle N
300A,035A MetersetRate N
300A,0360 RangeShifterSettingsSequence N
300A,0362 RangeShifterSetting N
300A,0364 IsocenterToRangeShifterDistance N
300A,0366 RangeShifterWaterEquivThickness N
300A,0370 LateralSpreadingDeviceSettingsSeq N
300A,0372 LateralSpreadingDeviceSetting N
300A,0374 IsocenterToLateralSpreadingDevDist N
300A,0380 RangeModulatorSettingsSequence N
300A,0382 RangeModulatorGatingStartValue N
300A,0384 RangeModulatorGatingStopValue N
300A,038A IsocenterToRangeModulatorDistance N
300A,0390 ScanSpotTuneID N
300A,0392 NumberOfScanSpotPositions N
300A,0394 ScanSpotPositionMap N
300A,0396 ScanSpotMetersetWeights N
300A,0398 ScanningSpotSize N
300A,039A NumberOfPaintings N
300A,03A0 IonToleranceTableSequence N
300A,03A2 IonBeamSequence N
300A,03A4 IonBeamLimitingDeviceSequence N
300A,03A6 IonBlockSequence N
300A,03A8 IonControlPointSequence N
300A,03AA IonWedgeSequence N
300A,03AC IonWedgePositionSequence N
300A,0401 ReferencedSetupImageSequence N
300A,0402 SetupImageComment N
300A,0410 MotionSynchronizationSequence N
300A,0412 ControlPointOrientation N
300A,0420 GeneralAccessorySequence N
300A,0421 GeneralAccessoryID N
300A,0422 GeneralAccessoryDescription N
300A,0423 GeneralAccessoryType N
300A,0424 GeneralAccessoryNumber N
300C,0002 ReferencedRTPlanSequence N
300C,0004 ReferencedBeamSequence N
300C,0006 ReferencedBeamNumber N
300C,0007 ReferencedReferenceImageNumber N
300C,0008 StartCumulativeMetersetWeight N
300C,0009 EndCumulativeMetersetWeight N
300C,000A ReferencedBrachyAppSetupSeq N
300C,000C ReferencedBrachyAppSetupNumber N
300C,000E ReferencedSourceNumber N
300C,0020 ReferencedFractionGroupSequence N
300C,0022 ReferencedFractionGroupNumber N
300C,0040 ReferencedVerificationImageSeq N
300C,0042 ReferencedReferenceImageSequence N
300C,0050 ReferencedDoseReferenceSequence N
300C,0051 ReferencedDoseReferenceNumber N
300C,0055 BrachyReferencedDoseReferenceSeq N
300C,0060 ReferencedStructureSetSequence N
300C,006A ReferencedPatientSetupNumber N
300C,0080 ReferencedDoseSequence N
300C,00A0 ReferencedToleranceTableNumber N
300C,00B0 ReferencedBolusSequence N
300C,00C0 ReferencedWedgeNumber N
300C,00D0 ReferencedCompensatorNumber N
300C,00E0 ReferencedBlockNumber N
300C,00F0 ReferencedControlPointIndex N
300C,00F2 ReferencedControlPointSequence N
300C,00F4 ReferencedStartControlPointIndex N
300C,00F6 ReferencedStopControlPointIndex N
300C,0100 ReferencedRangeShifterNumber N
300C,0102 ReferencedLateralSpreadingDevNum N
300C,0104 ReferencedRangeModulatorNumber N
300E,0002 ApprovalStatus N
300E,0004 ReviewDate N
300E,0005 ReviewTime N
300E,0008 ReviewerName N
4000,0000 TextGroupLength N
4000,0010 Arbitrary N
4000,4000 TextComments N
4008,0040 ResultsID N
4008,0042 ResultsIDIssuer N
4008,0050 ReferencedInterpretationSequence N
4008,0100 InterpretationRecordedDate N
4008,0101 InterpretationRecordedTime N
4008,0102 InterpretationRecorder N
4008,0103 ReferenceToRecordedSound N
4008,0108 InterpretationTranscriptionDate N
4008,0109 InterpretationTranscriptionTime N
4008,010A InterpretationTranscriber N
4008,010B InterpretationText N
4008,010C InterpretationAuthor N
4008,0111 InterpretationApproverSequence N
4008,0112 InterpretationApprovalDate N
4008,0113 InterpretationApprovalTime N
4008,0114 PhysicianApprovingInterpretation N
4008,0115 InterpretationDiagnosisDescription N
4008,0117 InterpretationDiagnosisCodeSeq N
4008,0118 ResultsDistributionListSequence N
4008,0119 DistributionName N
4008,011A DistributionAddress N
4008,0200 InterpretationID N
4008,0202 InterpretationIDIssuer N
4008,0210 InterpretationTypeID N
4008,0212 InterpretationStatusID N
4008,0300 Impressions N
4008,4000 ResultsComments N
4FFE,0001 MACParametersSequence N
50xx,0005 CurveDimensions N
50xx,0010 NumberOfPoints N
50xx,0020 TypeOfData N
50xx,0022 CurveDescription N
50xx,0030 AxisUnits N
50xx,0040 AxisLabels N
50xx,0103 DataValueRepresentation N
50xx,0104 MinimumCoordinateValue N
50xx,0105 MaximumCoordinateValue N
50xx,0106 CurveRange N
50xx,0110 CurveDataDescriptor N
50xx,0112 CoordinateStartValue N
50xx,0114 CoordinateStepValue N
50xx,1001 CurveActivationLayer N
50xx,2000 AudioType N
50xx,2002 AudioSampleFormat N
50xx,2004 NumberOfChannels N
50xx,2006 NumberOfSamples N
50xx,2008 SampleRate N
50xx,200A TotalTime N
50xx,200C AudioSampleData N
50xx,200E AudioComments N
50xx,2500 CurveLabel N
50xx,2600 ReferencedOverlaySequence N
50xx,2610 ReferencedOverlayGroup N
50xx,3000 CurveData N
5200,9229 SharedFunctionalGroupsSequence N
5200,9230 PerFrameFunctionalGroupsSequence N
5400,0100 WaveformSequence N
5400,0110 ChannelMinimumValue N
5400,0112 ChannelMaximumValue N
5400,1004 WaveformBitsAllocated N
5400,1006 WaveformSampleInterpretation N
5400,100A WaveformPaddingValue N
5400,1010 WaveformData N
5600,0010 FirstOrderPhaseCorrectionAngle N
5600,0020 SpectroscopyData N
6000,0000 OverlayGroupLength N
60xx,0010 OverlayRows N
60xx,0011 OverlayColumns N
60xx,0012 OverlayPlanes N
60xx,0015 NumberOfFramesInOverlay N
60xx,0022 OverlayDescription N
60xx,0040 OverlayType N
60xx,0045 OverlaySubtype N
60xx,0050 OverlayOrigin N
60xx,0051 ImageFrameOrigin N
60xx,0052 OverlayPlaneOrigin N
60xx,0060 OverlayCompressionCode N
60xx,0061 OverlayCompressionOriginator N
60xx,0062 OverlayCompressionLabel N
60xx,0063 OverlayCompressionDescription N
60xx,0066 OverlayCompressionStepPointers N
60xx,0068 OverlayRepeatInterval N
60xx,0069 OverlayBitsGrouped N
60xx,0100 OverlayBitsAllocated N
60xx,0102 OverlayBitPosition N
60xx,0110 OverlayFormat N
60xx,0200 OverlayLocation N
60xx,0800 OverlayCodeLabel N
60xx,0802 OverlayNumberOfTables N
60xx,0803 OverlayCodeTableLocation N
60xx,0804 OverlayBitsForCodeWord N
60xx,1001 OverlayActivationLayer N
60xx,1100 OverlayDescriptorGray N
60xx,1101 OverlayDescriptorRed N
60xx,1102 OverlayDescriptorGreen N
60xx,1103 OverlayDescriptorBlue N
60xx,1200 OverlaysGray N
60xx,1201 OverlaysRed N
60xx,1202 OverlaysGreen N
60xx,1203 OverlaysBlue N
60xx,1301 ROIArea N
60xx,1302 ROIMean N
60xx,1303 ROIStandardDeviation N
60xx,1500 OverlayLabel N
60xx,3000 OverlayData N
60xx,4000 OverlayComments N
7Fxx,0000 PixelDataGroupLength N
7Fxx,0010 PixelData N
7Fxx,0011 VariableNextDataGroup N
7Fxx,0020 VariableCoefficientsSDVN N
7Fxx,0030 VariableCoefficientsSDHN N
7Fxx,0040 VariableCoefficientsSDDN N
FFFA,FFFA DigitalSignaturesSequence N
FFFC,FFFC DataSetTrailingPadding N
FFFE,E000 StartOfItem N
FFFE,E00D EndOfItems N
FFFE,E0DD EndOfSequence N

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
PACS DICOM ve Radyoloji kategorisine gönderildi Etiketler: , , ,

Bir Cevap Yazın

Son Yazılar

doraglass