ORA- Oracle hata kodları

ORA-01000: maksimum açık imleç sayısı aşıldı

ORA-01001: geçersiz imleç

ORA-01002: okuma sıra dışı

ORA-01003: hiçbir deyimi ayrıştırılmadı

ORA-01004: kullanıcı adı öndeğeri özelliği kabul edilmedi; giriş reddedildi

ORA-01005: boş parola verildi; giriş reddedildi

ORA-01006: bağlama değişkeni mevcut değil

ORA-01007: değişken seçim listesi içinde değil

ORA-01008: değişkenlerin hepsi bağlı değil

ORA-01009: eksik zorunlu parametre

ORA-01010: geçersiz OCI işlemi

ORA-01011: v6 sunucusuyla iletişim kurarken v7 uyumluluk modu kullanılamaz

ORA-01012: oturum açılmadı

ORA-01013: kullanıcı geçerli işlemin iptalini istedi

ORA-01014: ORACLE kapanma işlemi devam ediyor

ORA-01015: logon özyinelemeli olarak çağrıldı

ORA-01016: Bu fonksiyon sadece bir okuma sonrasında çağrılabilir

ORA-01017: geçersiz kullanıcı adı/parolası; oturum açma reddedildi

ORA-01018: sütun LONG veri türüne sahip değil

ORA-01019: kullanıcı tarafında bellek ayrılamıyor

ORA-01020: bilinmeyen içerik durumu

ORA-01021: geçersiz içerik boyu belirtildi

ORA-01022: bu konfigürasyonda veritabanı işlemi desteklenmiyor

ORA-01023: imleç içeriği bulunamadı (geçersiz imleç numarası)

ORA-01024: OCI çağrısında geçersiz veri türü

ORA-01025: UPI parametresi aralık dışı

ORA-01026: bağ listesinde boyutu 4000’den büyük çoklu arabellekler

ORA-01027: veri tanımlama işlemleri için bağlantı değişkeni kullanımına izin verilmez

ORA-01028: dahili iki görev hatası

ORA-01029: dahili iki görev hatası

ORA-01030: SELECT … INTO değişkeni mevcut değil

ORA-01031: Yetkiler Yetersiz

ORA-01032: böyle bir kullanıcı no yok

ORA-01033: ORACLE ilk değer atama veya kapama işlemi devam ediyor

ORA-01034: ORACLE kullanılabilir değil

ORA-01035: sadece RESTRICTED SESSION ayrıcalığı olan kullanıcılar ORACLE kullanabilir

ORA-01036: geçersiz değişken adı/numarası

ORA-01037: maksimum imleç belleği aşıldı

ORA-01038: veritabanı dosyası sürümü ORACLE sürümüyle yazılamaz

ORA-01039: görüntünün temelini oluşturan nesneler üzerinde ayrıcalıklar yetersiz

ORA-01040: parola içinde geçersiz karakter; oturum açma reddedildi

ORA-01041: dahili hata. ana bilgisayar tanım uzatması mevcut değil

ORA-01042: açık imleleri olan oturumun ayrılmasına izin verilmez

ORA-01043: kullanıcı tarafında bellek bozulması [], [], [], []

ORA-01044: değişkene bağlanan arabellek boyutu, maksimum değerini aşıyor

ORA-01045: kullanıcısının CREATE SESSION ayrıcalığı yok; oturum açma reddedildi

ORA-01046: içerik sahasını genişletmek için alan elde edilemiyor

ORA-01047: şema=, paket=, prosedür= içinde yukarıdaki hata oluştu

ORA-01048: Belirtilen prosedür verilen içerik içerisinde bulunamadı

ORA-01049: Dizinlenmiş RPC içinde ada böre bağlama desteklenmiyor

ORA-01050: içerik sahasını açmak için alan elde edilemiyor

ORA-01051: ertelenen rpc arabelleği formatı geçersiz

ORA-01052: gerekli LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST hedefi belirtilmedi

ORA-01053: kullanıcı depolama adresi okunamıyor

ORA-01054: kullanıcı depolama adresi yazılamıyor

ORA-01057: kullanıcı çıkışında geçersiz veya belirsiz blok.alan başvurusu

ORA-01058: dahili New Upi arayüz hatası

ORA-01059: bağlama ya da yürütmeden önce ayrıştırma beklenir

ORA-01060: dizi bağlama ya da yürütmeye izin verilmez

ORA-01061: bir V7 istemci uygulaması kullanılarak bir V8 sunucusunu başlatılamaz

ORA-01062: tanımlama arabelleği için bellek ayrılamıyor

ORA-01070: Sunucuda Oracle’ın eski bir sürümü kullanılıyor

ORA-01071: ORACLE başlatılmadan işlem gerçekleştiremez

ORA-01072: ORACLE durdurulamaz; ORACLE çalışmıyor

ORA-01073: tehlikeli bağlantı hatası: tanınmayan çağrı türü

ORA-01074: ORACLE kapatılamaz; oturum sürüyor – önce oturumdan çıkın

ORA-01075: zaten oturum açtınız

ORA-01076: bir işlem için birden fazla oturum henüz desteklenmiyor

ORA-01077: artalan işlemini başlatma başarısız

ORA-01078: sistem parametrelerini işlemede başarısızlık

ORA-01079: ORACLE veritabanı düzgün şekilde yaratılamadı, işlem durduruldu

ORA-01080: ORACLE’ı kapatmada hata

ORA-01081: zaten çalışan ORACLE başlatılamaz – önce kapatın

ORA-01082: ‘row_locking = always’, hareket işleme seçeneği gerektirir

ORA-01083: “” parametresinin değeri diğer örneklerinkilerle tutarlı değil

ORA-01084: OCI çağrısı içinde geçersiz bağımsız değişken

ORA-01085: “..” ertelenmiş rpc çağrısında önceki hatalar

ORA-01086: ” kayıt noktası hiç kurulmadı

ORA-01087: ORACLE başlatamaz – şu anda oturum açılmış durumda

ORA-01088: etkin işlemler varken ORACLE kapatılamaz

ORA-01089: hemen kapatma işlemi devam ediyor – işlem yapılmasına izin verilmez

ORA-01090: kapatma işlemi devam ediyor – bağlantıya izin verilmez

ORA-01091: başlama zorlaması sırasında hata

ORA-01092: ORACLE anı sonlandırıldı. Bağlantı kopmaya zorlandı

ORA-01093: ALTER DATABASE CLOSE’a sadece bağlı oturum yoksa izin verilir

ORA-01094: ALTER DATABASE CLOSE devam ediyor. Bağlantılara izin verilmez

ORA-01095: DML tümcesi sıfır satır işledi

ORA-01096: program sürümü () an () ile uyumsuz

ORA-01097: işlem içerisindeyken kapatılamaz – önce kaydedin veya geri alın

ORA-01098: Long Insert esnasında program arayüz hatası

ORA-01099: tek işlem modunda başlatıldığında, SHARED moduyla veritabanını kurulamaz

ORA-01100: veritabanı zaten kullanıma açık

ORA-01101: yaratılan veritabanı zaten başka bir an tarafından kullanıma açıldı

ORA-01102: EXCLUSIVE modda veritabanı kullanıma açılamaz

ORA-01103: kontrol dosyasındaki veritabanı adı ” ” değil

ORA-01104: kontrol dosyası sayısı () değerine eşit değil

ORA-01105: kullanıma açma diğer örneklerin kullanıma açmaları ile uyumsuz

ORA-01106: veritabanı kaldırılmadan önce kapatılmalıdır

ORA-01107: ortam kurtarımı için veritabanı kurulmalıdır

ORA-01108: dosyası yedekleme veya ortam kurtarımı içinde

ORA-01109: veritabanı açık değil

ORA-01110: veri dosyası : ”

ORA-01111: veri dosyasının adı bilinmiyor – dosyayı düzeltmek için yeniden adlandırın

ORA-01112: ortam kurtarma başlamadı

ORA-01113: ” dosyasının ortam kurtarımına ihtiyacı var

ORA-01114: dosyasına blok yazmada GÇ hatası (blok no )

ORA-01115: dosyasından blok okumada GÇ hatası (blok no )

ORA-01116: veritabanı dosyasını açmada hata

ORA-01117: geçersiz blok boyu ile ” dosyasını ekleme: ; sınır:

ORA-01118: daha fazla veritabanı dosyası eklenemiyor: sınırı aşıldı

ORA-01119: veritabanı ” dosyasını yaratmada hata

ORA-01120: çevrimiçi veritabanı dosyasını kaldırılamaz

ORA-01121: veritabanı dosyası yeniden adlandırılamaz – dosya kullanımda veya kurtarılıyor

ORA-01122: veritabanı dosyası onaylama kontrolünü geçemedi

ORA-01123: çevrimiçi yedekleme başlatılamaz; ortam kurtarma etkin değil

ORA-01124: veri dosyası kurtarılamaz – dosya kullanımda veya kurtarılıyor

ORA-01125: ortam kurtarma devre dışı bırakılamaz – dosyası çevrimiçi yedekleme kümesine sahip

ORA-01126: veritabanı bu anda kullanıma açılmalı ve başka hiçbir anda açık olmamalıdır

ORA-01127: ” veritabanı adı uzunluğu karakterlik sınırı aşıyor

ORA-01128: çevrimiçi yedekleme başlatılamaz – dosyası çevrimdışı

ORA-01129: kullanıcının varsayılan veya geçici tablo alanı mevcut değil

ORA-01130: veritabanı dosyası sürümü ORACLE sürümü ile uyumsuz

ORA-01131: DB_FILES sistem parametresi değeri , sınırını aşıyor

ORA-01132: ” veritabanı dosya adı uzunluğu karakterlik sınırı aşıyor

ORA-01133: ” günlük dosyadı ad uzunluğu karakter sınırını aşıyor

ORA-01134: diğer bir an tarafından veritabanı özel olarak kullanıma açıldı

ORA-01135: DML/sorgu için erişilen dosyası çevrimdışı

ORA-01136: dosyasının ( bloklarının) belirtilen büyüklüğü ilk bloklarından küçük

ORA-01137: veri dosyası halen çevrimdışı olma aşamasında

ORA-01138: veritabanı bu anda ya açık olmalı ya da hiç olmamalı

ORA-01139: RESETLOGS seçeneği sadece bitmemiş veritabanı kurtarmadan sonra geçerlidir

ORA-01140: çevrimiçi yedekleme sonlandırılamıyor – tüm dosyalar çevrimdışı veya salt okunur

ORA-01141: veri dosyasını yeniden adlandırmada hata – yeni ” dosyası bulunamadı

ORA-01142: çevrimiçi yedekleme bitirilemez – dosyaların hiçbiri yedekte değil

ORA-01143: ortam kurtarma devre dışı bırakılamaz – dosyasının ortam kurtarmaya ihtiyacı var

ORA-01144: Dosya büyüklüğü ( blok), maksimum olan bloğu aşıyor

ORA-01145: ortam kurtarma etkin değilse hemen çevrimdışı duruma geçmeye izin verilmez

ORA-01146: çevrimiçi yedeklemeye başlatılamaz – dosyası zaten yedekte

ORA-01147: SYSTEM tablo alanı dosyası çevrimdışı

ORA-01148: veri dosyası için dosya boyutu yenilenemedi

ORA-01149: kapatılamaz – dosyası çevrimiçi yedekleme ayarına sahip

ORA-01150: yazmalar engellenemez- dosyası çevrimiçi yedekleme ayarına sahip

ORA-01151: bloğu kurtarmak için ortamı kurtarmayı kullanın, gerekirse yedekleri geri yükleyin

ORA-01152: dosyası yeteri kadar eski bir yedekten yenilenmedi

ORA-01153: uyumlu olmayan ortam kurtarması etkin

ORA-01154: veritabanı meşgul. şimdi açma, kapama, kullanıma aça ve kaldırmaya izni verilmez

ORA-01155: veritabanı açılıyor, kapatılıyor, kullanıma açılıyor veya kullanıma kapaılıyor

ORA-01156: devam eden kurtarma, dosyalara erişim ihtiyacı duyabilir

ORA-01157: veri dosyası tanımlanamaz veya kilitlenemez – DBWR izleme dosyasına bakın

ORA-01158: veritabanı zaten kullanıma açık

ORA-01159: dosya önceki dosyalarla aynı veritabanına ait değil – yanlış veritabanı no

ORA-01160: dosyası bir değil

ORA-01161: dosya başlığı içindeki veritabanı adı verilen adına eşit değil

ORA-01162: dosya başlığı içindeki blok büyüklüğü , konfigürasyonu tanımlanmış blok boyutlarına eşit değil

ORA-01163: SIZE tümcesi (bloklar) ifade eder fakat başlığı ile uyuşmaz

ORA-01164: MAXLOGFILES değerini aşamaz

ORA-01165: MAXDATAFILES değerini aşamaz

ORA-01166: dosya numarası , () den daha büyük

ORA-01167: her iki dosya da aynı dosya/grup numarasında veya aynı dosya

ORA-01168: fiziksel blok büyüklüğü diğer üyelerin büyüklüğüne eşit değil

ORA-01169: 1 numaralı DATAFILE bulunamadı. Var olmalı

ORA-01170: dosya bulunamadı ”

ORA-01171: veri dosyası kontrol noktasını ilerletme hatası nedeniyle çevrimdışı oluyor

ORA-01172: thread’inin kurtarımı bloğunda ( dosyasının) durdu

ORA-01173: veri sözlüğü sistem tablo alanına ait eksik veri dosyası gösteriyor

ORA-01174: DB_FILES dir fakat uyumlu olabilmesi için olmalıdır

ORA-01175: veri sözlüğü, anın izin verdiğinden ( ) daha fazla dosyaya sahip

ORA-01176: veri sözlüğü kontrol dosyasının izin verdiğinden () daha fazla dosyaya sahip

ORA-01177: veri dosyası sözlükle eşleşmiyor – olasılıkla eski bir sürüm

ORA-01178: dosyası son CREATE CONTROLFILE işleminden önce yaratıldı, yeniden yaratılamaz

ORA-01179: dosyası mevcut değil

ORA-01180: veri dosyası 1 yaratılamaz

ORA-01181: bilinen son RESETLOGS öncesinde dosyası yaratıldı, yeniden yaratılamaz

ORA-01182: veritabanı dosyası yaratılamaz – dosya kullanımda veya kurtarılıyor

ORA-01183: SHARED modunda veritabanı kullanıma açılamaz

ORA-01184: günlük dosyası grubu zaten mevcut

ORA-01185: günlük dosyasının grup numarası geçersiz

ORA-01186: dosyası onaylama testlerinde başarısız oldu

ORA-01187: dosyasından okunamaz çünkü onaylama testlerini başaramadı

ORA-01188: Başlık içindeki blok büyüklüğü fiziksel blok büyüklüğü ile eşleşmiyor

ORA-01189: dosya önceki dosyalardan farklı RESETLOGS’dan

ORA-01190: kontrol dosyası veya veri dosyası son RESETLOGS’tan önce

ORA-01191: dosyası zaten çevrimdışı – normal bir çevrimdışı yapılamaz

ORA-01192: en az bir thread’e sahip olmalı

ORA-01193: dosyası kurtarmanın başlangıcında görülen dosya değil

ORA-01194: dosyasının tutarlı olabilmesi için daha fazla kurtarmaya ihtiyacı var

ORA-01195: dosyasının çevrimiçi yedeğinin tutarlılığı için daha fazla kurtarma gerekli

ORA-01196: başarısız bir ortam kurtarma oturumundan dolayı dosyası tutarsız

ORA-01197: thread’i, sadece bir günlük içeriyor

ORA-01198: RESETLOGS ise, günlük dosyası için boyut belirtmelidir

ORA-01199: dosyası çevrimiçi yedekleme modunda değil

ORA-01200: dosyasının gerçek boyutu doğru olan blokluk boyuttan küçük

ORA-01201: dosyası başlığı düzgün biçimde yazılamadı

ORA-01202: bu dosyanın yanlış sürümü – yanlış yaratma zamanı

ORA-01203: bu dosyanın yanlış sürüm – yanlış yaratma SCN’si

ORA-01204: dosya numarası , yerine – yanlış dosya

ORA-01205: veri dosyası değil – başlık içindeki tür numarası

ORA-01206: dosya bu veritabanının bir parçası değil – yanlış veritabanı no

ORA-01207: dosya kontrol dosyasından daha yeni – eski kontrol dosyası

ORA-01208: veri dosyası eski sürüm – geçerli sürüme erişmiyor

ORA-01209: veri dosyası son RESETLOGS’un öncesinden

ORA-01210: veritabanı başlığında ortam bozukluğu

ORA-01211: Oracle7 veri dosyası, Oracle8’den geçişten değil

ORA-01212: MAXLOGMEMBERS, değerini aşmamalı

ORA-01213: MAXINSTANCES, değerini aşmamalı

ORA-01214: MAXLOGHISTORY, değerini aşmamalı

ORA-01215: CREATE CONTROLFILE işleminden sonra etkinleştirilmiş thread eksik

ORA-01216: CREATE CONTROLFILE işleminden sonra thread’inin devre dışı bırakılması beklenir

ORA-01217: günlük dosyası üyesi başka bir günlük dosyası grubuna bağlı

ORA-01218: günlük dosyası üyesi aynı zamana bağlı değerden değil

ORA-01219: veritabanı kapalı: sorgulara sadece sabit tablo/görüntü üzerinde izin var

ORA-01220: veritabanı açılmadan önce dosya temeline dayalı sıralama geçersiz

ORA-01221: veri dosyası, artalan işleminin dosyasına eş değil

ORA-01222: için MAXINSTANCES, MAXLOGFILES’ın en az olmasını gerektirir, değil

ORA-01223: yeni veritabanı adı ayarlanabilmesi için RESETLOGS belirtilmelidir

ORA-01224: başlığı içindeki grup numarası GROUP ile eşleşmiyor

ORA-01225: thread numarası , MAXINSTANCES değerinden büyük

ORA-01226: günlük üyesinin dosya başlığı diğer üyelerle uyumlu değil

ORA-01227: günlüğü, diğer günlüklerle uyumsuz

ORA-01228: çekirdek veritabanının yüklenmesi için SET DATABASE seçeneği gereklidir

ORA-01229: veri dosyası günlüklerle uyumsuz

ORA-01230: sadece okuma yapılamaz – dosyası çevrimdışı

ORA-01231: okuma yazma yapılamaz – dosyası çevrimdışı

ORA-01232: çevrimiçi yedekleme başlatılamaz – dosyası salt okunur hale getiriliyor

ORA-01233: dosyası salt okunur – yedekleme kontrol dosyası kullanılarak kurtarılamaz

ORA-01234: dosyasının yedeklemesi bitemiyor – dosya kullanımda veya kurtarılıyor

ORA-01235: END BACKUP dosya için başarısız, dosya için başarılı oldu

ORA-01236: Dosya başlığı erişimi yaratma sırasında hatası oluştu.

ORA-01237: veri dosyası genişletilemiyor

ORA-01238: veri dosyası küçültülemiyor

ORA-01239: harici önbellek kullanabilmesi için veritabanı ARCHIVELOG modunda olmalıdır

ORA-01240: bir komuta eklenecek çok fazla veri dosyası var

ORA-01241: bir harici önbellek durdu

ORA-01242: veri dosyasında ortam hatası var: veritabanı NOARCHIVELOG modunda

ORA-01243: sistem tablo alanında ortam hatası

ORA-01244: kontrol dosyasına ortam kurtarma tarafından adlandırılmamış veri dosyaları eklendi

ORA-01245: RESETLOGS yapılırsa çevrimdışı dosya kaybolacak

ORA-01246: tablo alanına ait TSPITR yoluyla dosyaları kurtarma

ORA-01247: tablo alanına ait TSPITR yoluyla veritabanı kurtarma

ORA-01248: dosya , bitmemiş kurtarma sonrasında yaratıldı

ORA-01249: klon veritabanında arşivlemeye izin verilmiyor

ORA-01250: Dosya başlığı erişiminin sonlandırılması sırasında hatası oluştu.

ORA-01251: Dosya numarası için bilinmeyen Dosya Üstbilgiler Sürümü okundu

ORA-01252: yazma işlemleri engellenemiyor – dosyası kurtarma yöneticisi yedeğinde

ORA-01253: çevrimiçi yedek başlatılamıyor – dosyası kurtarma yöneticisi yedeğinde

ORA-01254: çevrimiçi yedek bitirilemiyor – dosyası kurtarma yöneticisi yedeğinde

ORA-01255: oturum kapatılamıyor – dosyası kurtarma yöneticisi yedeğinde

ORA-01256: veritabanı dosyasını kilitlemede hata

ORA-01257: veritabanı dosyası yeniden kullanılamıyor, bilinmeyen dosya boyutu

ORA-01258: geçici dosyası silinemiyor

ORA-01259: veri dosyası silinemiyor

ORA-01260: uyarı: END BACKUP başarılı oldu, ancak bazı dosyaların yedekleme modunda olmadığı tespit edildi

ORA-01261: parametresi hedef dizesi çevrilemiyor

ORA-01262: Dosya hedef dizininde stat başarısız

ORA-01263: Dosya hedef dizini için verilen ad geçersiz

ORA-01264: dosya adı yaratılamıyor

ORA-01265: silinemiyor

ORA-01266: Benzersiz dosya adı yaratılamıyor

ORA-01267: Tarih/saat alma başarısız oldu

ORA-01268: kalıcı TABLESPACE değiştirme için geçersiz TEMPFILE yan tümcesi

ORA-01269: Hedef parametresi dizesi çok uzun

ORA-01270: STANDBY_PRESERVES_NAMES doğruysa işlemine izin verilmez

ORA-01271: dosyası için yeni dosya adı yaratılamıyor

ORA-01272: REUSE işlemine yalnız dosya adı sağlandığında izin verilir.

ORA-01273: STANDBY_FILE_MANAGEMENT = AUTO için COMPATIBLE = veya daha yükseği gereklidir

ORA-01274: ” veri dosyası eklenemiyor – dosya yaratılamadı

ORA-01275: Beklemedeki dosya yönetimi otomatik ise işlemine izin verilmez.

ORA-01276: dosyası eklenemez. Dosya, bir Oracle Managed Files dosya adına sahip.

ORA-01277: ” dosyası zaten mevcut

ORA-01278: ” dosyasını yaratma hatası

ORA-01279: db_files çok büyük

ORA-01280: Tehlikeli LogMiner Hatası.

ORA-01281: Belirlenen SCN aralığı geçersiz

ORA-01282: belirlenen tarih aralığı geçersiz

ORA-01283: Belirlenen seçenekler geçersiz

ORA-01284: dosyası açılamıyor

ORA-01285: dosyasını okumada hata

ORA-01286: başlangıç aralığı gerekli

ORA-01287: dosyası, farklı bir veritabanı sürümünden

ORA-01289: tekrarlanan günlük dosyası eklenemez

ORA-01290: listelenmeyen günlük dosyası kaldırılamaz

ORA-01291: eksik günlük dosyası

ORA-01292: geçerli LogMiner oturumu için bir günlük dosyası belirlenmedi

ORA-01293: belirlenen LogMiner seçenekleri için kullanıma açık bir veritabanı gerekli

ORA-01294: sözlük dosyasındaki bilgiler işlenirken hata meydana geldi, olası hata

ORA-01295: sözlüğü ve günlük dosyaları arasında DB_ID eşleşmemesi

ORA-01296: sözlüğü ve günlük dosyaları arasında karakter kümesi eşleşmemesi

ORA-01297: sözlüğü ve günlük dosyaları arasında tekrarlama sürümü eşleşmemesi

ORA-01298: çakışan sözlük seçeneği

ORA-01299: sözlüğü farklı bir veritabanı sürümüne karşılık geliyor

ORA-01300: belirlenen LogMiner seçenekleri için yazılabilir veritabanı gerekli

ORA-01301: düz dosya oluşturma sırasında dosyaya yazılırken hata oluştu

ORA-01302: sözlük oluşturma seçenekleri eksik veya yanlış

ORA-01303: alt işlem hatası: %u. Uyarı ve izleme günlüklerini denetleyin

ORA-01304: alt işlem hatası. Uyarı ve izleme günlüklerini denetleyin

ORA-01306: dbms_logmnr.start_logmnr(), v$logmnr_contents içinden seçilmeden önce çağrılmalı

ORA-01307: şu anda etkin LogMiner oturumu yok

ORA-01308: başlangıç parametresi utl_file_dir ayarlanmadı

ORA-01309: geçersiz oturum

ORA-01310: istenen dönüş türünü lcr_mine fonksiyonu desteklemiyor

ORA-01311: Geçersiz mine_value fonksiyonu çağrısı

ORA-01312: Belirlenen tablo/sütun mevcut değil

ORA-01313: LogMiner sözlük sütun türü belirtilen türden farklı

ORA-01314: Araştırılacak sütun adı sabit değer dizesi olmalı

ORA-01315: Günlük dosyası seçim sırasında eklendi veya kaldırıldı

ORA-01316: Logminer oturumuna zaten bağlı

ORA-01317: Logminer oturumuna bağlı değil

ORA-01319: Geçersiz Logminer oturumu özelliği

ORA-01320: Geçersiz Logminer sözlüğü özelliği

ORA-01322: Böyle bir tablo yok

ORA-01323: Geçersiz statü

ORA-01324: DB_ID eşleşmemesi nedeniyle dosyası eklenemez

ORA-01325: günlük akışına eklemek için arşiv günlük modunun etkin olması gerekir

ORA-01326: günlük akışına eklemek için 9.0 veya daha yenisine uyumluluk gerekir

ORA-01327: oluşturmanın gerektirdiği şekilde sistem sözlüğünü ayrıcalıklı kilitleme başarısız

ORA-01328: bir anda sadece bir oluşturma işlemi gerçekleştirilebilir

ORA-01329: gereken oluşturma tablosunun fazlalıkları atılamıyor

ORA-01330: gereken oluşturma tablosunu yüklemede hata

ORA-01331: oluşturma çalıştırılırken genel hata oluştu

ORA-01332: dahili Logminer Sözlüğü hatası

ORA-01333: Logminer Sözlüğü yaratılamadı

ORA-01334: geçersiz veya eksik logminer sözlüğü işlemleri içeriği

ORA-01335: özellik henüz uygulanmadı

ORA-01336: belirlenen sözlük dosyası açılamıyor

ORA-01337: günlük dosyasının uyumluluk sürümü farklı

ORA-01338: LogMiner oturumuna başka bir işlem bağlı

ORA-01340: NLS hatası

ORA-01341: LogMiner belleği yetersiz

ORA-01342: Denetim noktası verileri depolanamadığı için, LogMiner oturuma devam edemez

ORA-01343: LogMiner günlük akışı sırasında bozulmayla karşılaştı

ORA-01344: LogMiner koordinatörü zaten eklenmiş durumda

ORA-01345: LogMiner koordinatör işlemi olması gerekli

ORA-01346: LogMiner, belirlenen sıfırlama günlüğü scn değeri dışında yinele işlemi işledi

ORA-01347: Tamamlayıcı günlük verileri artık bulunamıyor

ORA-01348: LogMiner test olayı

ORA-01349: LogMiner izleme olayı

ORA-01350: tablo alanı adı belirtilmeli

ORA-01351: Logminer sözlüğü için verilen tablo alanı mevcut değil

ORA-01352: Logminer diske taşması için verilen tablo alanı mevcut değil

ORA-01353: Logminer oturumundan çıkılıyor

ORA-01354: Bu komutu çalıştırmak için ek günlük verileri eklenmelidir

ORA-01355: logminer tablo alanı değişikliği devam ediyor

ORA-01356: etkin logminer oturumları bulundu

ORA-01360: geçersiz belirteç

ORA-01361: Genel ad uyuşmazlığı

ORA-01370: Belirtilen yeniden başlatma SCN’si çok eski

ORA-01371: Tam LogMiner sözlüğü bulunamadı

ORA-01372: Belirlenen LogMiner işlemi için yetersiz işlem sayısı

ORA-01373: kalıcı LogMiner oturumunu geçici belleğe almak için bellek yetersiz

ORA-01374: 1’den büyük _log_parallelism_max değeri bu sürümde desteklenmez

ORA-01375: Hatalı günlük dosyası kurtarıldı

ORA-01376: LogMiner test olayı

ORA-01399: LogMiner genel olay

ORA-01400: () içine NULL eklenemez

ORA-01401: eklenen değer sütun için çok büyük

ORA-01402: görüntü WITH CHECK OPTION where yan tümcesi ihlali

ORA-01403: hiç veri bulunmadı

ORA-01404: ALTER COLUMN bir dizini çok büyük yapacak

ORA-01405: getirilen sütun değeri NULL

ORA-01406: okunan sütun değeri kesilmiş

ORA-01407: (), NULL olarak güncellenemez

ORA-01408: böyle bir sütun listesinin zaten dizini oluşturuldu

ORA-01409: NOSORT seçeneği kullanılamaz; satırlar artan sırada değil

ORA-01410: geçersiz ROWID

ORA-01411: gösterge içerisinde sütunun uzunluğunu saklanamaz

ORA-01412: bu veri türü için sıfır uzunluğa izin verilmez

ORA-01413: paketli ondalık sayı arabelleğinde geçersiz değer

ORA-01414: diziyi bağlamayı çalışırken geçersiz dizi uzunluğu

ORA-01415: çok fazla sayıda farklı küme fonksiyonu

ORA-01416: iki tablo birbirlerine dış birleştirilmiş olamaz

ORA-01417: bir tablo en fazla bir tabloylaa dış birleştirilebilir

ORA-01418: belirtilen dizin mevcut değil

ORA-01419: datdts: geçersiz format kodu

ORA-01420: datstd: geçersiz format kodu

ORA-01421: datrnd/dattrn: geçersiz kesinlik belirteci

ORA-01422: tam okuma istenilenden daha fazla sayıda satır döndürür

ORA-01423: kesin okuma içinde fazla satırları kontrol ederken hata ile karşılaşıldı

ORA-01424: çıkış karakterini eksik veya geçersiz karakter takip ediyor

ORA-01425: çıktı karakteri, 1 uzunluğunda bir karakter dizesi olmalıdır

ORA-01426: sayısal taşma

ORA-01427: tek satırlık alt sorgu birden fazla satır döndürüyor

ORA-01428: bağımsız değişken ” aralık dışı

ORA-01429: Dizin-Düzenli Tablo: taşan satır parçalarını saklayacak veri segmenti yok

ORA-01430: eklenen sütun zaten tabloda mevcut

ORA-01431: GRAND komutunda dahili tutarsızlık

ORA-01432: bırakılmak istenen genel eşanlam mevcut değil

ORA-01433: yaratılmak istenen eşanlam zaten tanımlandı

ORA-01434: bırakılmak istenen özel eşanlam mevcut değil

ORA-01435: kullanıcı mevcut değil

ORA-01436: kullanıcı verisinde CONNECT BY döngüsü

ORA-01437: CONNECT BY ile birleştirme yapılamaz

ORA-01438: değer, bu sütun için belirlenmiş izin verilen duyarlılıktan daha fazla

ORA-01439: veri türünü değiştirmek için değişecek sütunun boş olması gerekir

ORA-01440: kesinliği veya ölçeği küçültmek için değişecek sütunun boş olması gerkir

ORA-01441: bir değer çok büyük olduğundan sütun uzunluğu azaltılamıyor

ORA-01442: NOT NULL yapılmak istenen sütun zaten NOT NULL

ORA-01443: dahili tutarsızlık; sonuç görüntü sütununda geçersiz veri türü

ORA-01444: dahili tutarsızlık; dahili veri türü geçersiz harici türle eşleşiyor

ORA-01445: anahtar korumalı tablo olmadan ROWID, örnek veya birleşim görünümü seçilemez

ORA-01446: DISTINCT, GROUP BY vs. olduğunda ROWID, örnek veya görünüm seçilemez

ORA-01447: kümelenmiş sütunlar üzerinde ALTER TABLE işlem yapmaz

ORA-01448: arzu edilen tip değişikliği yapılmadan önce dizin bırakılmalıdır

ORA-01449: sütun NULL değerler içeriyor; NOT NULL olarak değiştirilemez

ORA-01450: maksimum anahtar uzunluğu () aşıldı

ORA-01451: NULL hale getirilmek istenen sütun zaten NULL

ORA-01452: CREATE UNIQUE INDEX yapılamaz; tekrarlanan anahtarlar bulundu

ORA-01453: SET TRANSACTION, işlemin ilk deyimi olmalıdır

ORA-01454: sütun sayısal veri türüne dönüştürülemiyor

ORA-01455: sütunu dönüştürme, tamsayı veri türünü taşırır

ORA-01456: READ ONLY işlemi içinde ekleme/silme/güncelleme işlemi yapılamaz

ORA-01457: sütunu dünüştürme, ondalık veri türünü taşırır

ORA-01458: değişken karakter dizesi içinde geçersiz uzunluk

ORA-01459: değişken karakter dizesi için geçersiz uzunluk

ORA-01460: uygulanamayacak veya anlaşılamayan bir dönüştürme istendi

ORA-01461: yalnızca LONG sütunu içerisine ekleme için LONG değeri bağlanabilir

ORA-01462: 4000 karakterden uzun dize sabiti eklenemez

ORA-01463: sütunun veri türü, mevcut kısıtlamalar nedeniyle değiştirilemez

ORA-01464: tabloya veya görünüme döngüsel yetki verme (yetki vereni yetkilendirme)

ORA-01465: geçersiz onaltılı sayı

ORA-01466: veri okunamıyor – tablo tanımı değişti

ORA-01467: sıralama anahtarı çok uzun

ORA-01468: bir önerme sadece bir dış birleştirilmiş tabloya başvurabilir

ORA-01469: PRIOR arkasından sadece bir sütun adı gelebilir

ORA-01470: Liste içi tekrarlama, karışık operatörleri desteklemiyor

ORA-01471: nesne ile aynı ada sahip bir eşanlam yaratılamaz

ORA-01472: DISTINCT, GROUP BY, vs. olan görüntü üzerinde CONNECT BY kullanılamaz

ORA-01473: CONNECT BY yan tümcesinde alt sorgular olamaz

ORA-01474: CONNECT BY olmaksızın START WITH veya PRIOR bulunamaz

ORA-01475: bağlama değişkeni veri türünü değiştirmek için imleç yeniden çözümlenmeli

ORA-01476: bölen sıfıra eşittir

ORA-01477: kullanıcı veri alanı açıklayıcısı çok büyük

ORA-01478: dizi bağı hiçbir LONG sütun içeremez

ORA-01479: arabellek içindeki son karakter Boş değil

ORA-01480: STR bağlama değerinde sonraki boşluk eksik

ORA-01481: geçersiz sayı formatı modeli

ORA-01482: desteklenmeyen karakter kümesi

ORA-01483: DATE veya NUMBER bağlama değeri için geçersiz uzunluk

ORA-01484: diziler sadece PL/SQL deyimlerine bağlanabilir

ORA-01485: derleme bağlama uzunluğu yürütme bağlama uzunluğundan farklı

ORA-01486: dizi öğesinin boyutu çok büyük

ORA-01487: paketli ondalık sayı verilen arabellek için çok büyük

ORA-01488: girdi verilerinde geçersiz yarım bayt veya bayt

ORA-01489: dize bitiştirmenin sonucu çok uzun

ORA-01490: geçersiz ANALYZE komutu

ORA-01491: CASCADE seçeneği geçerli değil

ORA-01492: LIST seçeneği geçerli değil

ORA-01493: geçersiz SAMPLE büyüklüğü belirlendi

ORA-01494: geçersiz SIZE belirlendi

ORA-01495: belirlenen zincirleme satır tablosu bulunamadı

ORA-01496: belirlenen zincirleme satır tablosu formu yanlış

ORA-01497: ANALYZE CLUSTER için geçersiz seçenek

ORA-01498: blok kontrol hatası – izleme dosyasına bakın

ORA-01499: tablo/dizin çapraz başvuru hatası – izleme dosyasına bakın

ORA-01500: tarih/saati almada hata

ORA-01501: CREATE DATABASE başarısız

ORA-01502: dizin ‘.’ veya bu dizinin bir parçası kullanılamaz bir durumda

ORA-01503: CREATE CONTROLFILE başarısız

ORA-01504: veritabanı adı ”, db_name ” parametresiyle eşleşmiyor

ORA-01505: günlük dosyalarını eklemede hata

ORA-01506: eksik veya geçersiz veritabanı adı

ORA-01507: veritabanı kullanıma açılamadı

ORA-01508: veritabanını yaratılamaz; dosyasının . satırında hata

ORA-01509: belirtilen ” adı gerçekteki ” ile eşleşmiyor

ORA-01510: günlük dosyalarını silmede hata

ORA-01511: günlük/veri dosyalarını adlandırmada hata

ORA-01512: günlük dosyasını yeniden adlandırmada hata – yeni dosyası bulunamadı

ORA-01513: işletim sistemi tarafından geçersiz şu anki zaman döndürüldü

ORA-01514: günlük belirtiminde hata: böyle bir günlük yok

ORA-01515: günlük grubunu bırakmada hata: böyle bir günlük yok

ORA-01516: mevcut olmayan günlük dosyası, veri dosyası veya geçici dosya “”

ORA-01517: günlük üyesi: ”

ORA-01518: CREATE DATABASE birden fazla günlük dosyası belirtilmeli

ORA-01519: ” dosyasını işlerken satır yakınında hata

ORA-01520: eklenecek veri dosya sayısı () olan sınırı aşıyor

ORA-01521: veri dosyalarını eklemede hata

ORA-01522: yeniden adlandırılacak olan ” dosyası mevcut değil

ORA-01523: veri dosyası ” olarak yeniden adlandırılamaz – dosya zaten vertitabanının parçası

ORA-01524: veri dosyası ” olarak yaratılamaz – dosya zaten veritabanının parçası

ORA-01525: veri dosyalarını yeniden adlandırmada hata

ORA-01526: ” dosyasını açmada hata

ORA-01527: dosyayı okuma sırasında hata

ORA-01528: SQL deyimi işlenirken EOF

ORA-01529: ” dosyasını kapatmada hata

ORA-01530: bir veritabanı zaten an tarafından kullanıma açıldı

ORA-01531: bir veritabanı zaten an tarafından açıldı

ORA-01532: veritabanı yaratılamaz; an başka bir yerde başlatılıyor

ORA-01533: ” dosyası yeniden adlandırılamaz; dosya tablo alanına ait değil

ORA-01534: ” geri alma segmenti mevcut değil

ORA-01535: ” geri alma segmenti zaten mevcut

ORA-01536: tablo ” için alan kotası aşıldı

ORA-01537: ” dosyası eklenemez – dosya zaten veritabanının parçası

ORA-01538: herhangi bir geri alma segmenti elde edilemedi

ORA-01539: ” tablo alanı çevrimiçi değil

ORA-01540: ” tablo alanı çevrimdışı değil

ORA-01541: sistem tablo alanı çevrimdışı yapılamaz; gerekiyorsa kapatın

ORA-01542: ” tablo alanı çevrimdışı, içinde alan ayrılamaz

ORA-01543: ‘ tablo alanı zaten mevcut

ORA-01544: sistem geri alma segmenti bırakılamaz

ORA-01545: belirlenen ” geri alma segmenti kullanılamaz

ORA-01546: tablo alanı etkin ” geri alma segmentini içeriyor

ORA-01547: uyarı: RECOVER başarılı, ancak OPEN RESETLOGS aşağıdaki hatayı verecek

ORA-01548: etkin ” geri alma segmenti bulundu, tablo alanını bırakmayı sonlandırın

ORA-01549: tablo alanı boş değil, INCLUDING CONTENTS seçeneğini kullanın

ORA-01550: sistem tablo alanı bırakılamaz

ORA-01551: genişletilmiş geri alma segmenti, iliştirilmiş bloklar serbest bırakıldı

ORA-01552: sisteme ait olmayan ” tablo alanı için sistem geri alma segmenti kullanılamaz

ORA-01553: MAXEXTENTS, şu anda ayrılmış olan alandan daha küçük olmamalı

ORA-01554: işlem tablolarında işlem yarıkları tükendi

ORA-01555: kesit alma çok eski: numaralı geri alma segmenti (adı “”) çok küçük

ORA-01556: geri alma segmenti için MINEXTENTS 1’den büyük olmalıdır

ORA-01557: geri alma segmenti alanları en az blok olmalı

ORA-01558: geri alma segmentinde işlem kimlikleri tükendi

ORA-01559: geri alma segmenti için MAXEXTENTS değeri 1’den büyük olmalıdır

ORA-01560: LIKE deseni kısmi veya geçersiz karakter içeriyor

ORA-01561: belirlenen tablo alanındaki tüm nesneler kaldırılamadı

ORA-01562: geri alma segment sayısı genişletilemedi

ORA-01563: geri alma segmenti PUBLIC’tir, PUBLIC anahtarını kullanılmalıdır

ORA-01564: geri alma segmenti PUBLIC değildir

ORA-01565: ” dosyasını tanımlamada hata

ORA-01566: dosya ALTER DATABASE içinde birden fazla kez belirtildi

ORA-01567: günlüğü bırakıldığında (thread ) anı için 2 günlük dosyasından az dosya kalmasına neden olur

ORA-01568: PUBLIC üzerinde alan kotası konulamaz

ORA-01569: veri dosyası sistem sözlük tabloları için çok küçük

ORA-01570: MINEXTENTS şu anda ayrılmış olan alandan büyük olmamalıdır

ORA-01571: tekrarlama sürümü , ORACLE sürümü ile uyumsuz

ORA-01572: ” geri alma segmenti çevrimiçi hale getirilemedi, alan aşıldı

ORA-01573: an kapatılıyor, başka değişiklik yapılamaz

ORA-01574: aynı zamanda geçen işlerin maksimum sayısı aşıldı

ORA-01575: alan yönetimi kaynağı için beklenirken zaman aşımı

ORA-01576: anı etkin değil

ORA-01577: ” günlük dosyası eklenemez – dosya zaten veritabanının parçası

ORA-01578: ORACLE veri bloğu bozulmuş (dosya no , blok no )

ORA-01579: kurtarma sırasında yazma hatası oluştu

ORA-01580: kontrol yedek dosyasını yaratmada hata

ORA-01581: ayrılmakta olan geri alma segmentinin () yeni kapsamını () kullanma denemesi

ORA-01582: kontrol dosyası yedekleme için açılamıyor

ORA-01583: yedeklenecek kontrol dosyasının blok boyutu alınamıyor

ORA-01584: yedeklenecek kontrol dosyasının dosya boyutu alınamıyor

ORA-01585: yedek dosyasını tanımada hata

ORA-01586: veritabanı EXCLUSIVE olarak kullanıma açılmalı ve bu işlem için açık olmamalı

ORA-01587: kontrol dosyası yedek dosya kopyalama sırasında hata

ORA-01588: veritabanı açma için RESETLOGS seçeneği kullanılmalı

ORA-01589: veritabanı açma için RESETLOGS veya NORESETLOGS seçeneği kullanılmalı

ORA-01590: segment serbest listesi sayısı () maksimum değeri () aşıyor

ORA-01591: kilit belirsiz dağıtılmış işlemi tarafından tutuluyor

ORA-01592: Sürüm 7 () geri alma segmentini Oracle 8 formatına dönüştürmede hata

ORA-01593: geri alma segmenti eniyi boyutu ( blok) hesaplanan ilk boyuttan ( blok) küçük

ORA-01594: serbest bırakılmakta olan geri alma segmenti () kapsamı () içine sarma denemesi

ORA-01595: alanı () (() yapılanma segmentinin) serbest bırakmada hata

ORA-01596: parametresinde sistem belirtilemez

ORA-01597: sistem geri alma segmenti çevrimiçi veya çevrimdışı olarak değiştirilemez

ORA-01598: ” geri alma segmenti çevrimiçi değil

ORA-01599: geri alma segmenti () sahip olmayı başaramadı, önbellek alanı dolu

ORA-01600: en fazla bir (“” yan tümcesinde, “” içinde)

ORA-01601: “” yan tümcesinde ( içinde) geçersiz aralık boyutu

ORA-01603: “” yan tümcesinde ( içinde) geçersiz gruplandırma boyutu

ORA-01604: “” yan tümcesinde ( içinde) geçersiz sayı aralığı

ORA-01605: “” tümcesinde ( içinde) eksik sayılar

ORA-01606: gc_files_to_locks kullanıma açılmış diğer bir anla aynı değil

ORA-01607: belirlenen ana günlük dosyası eklenemiyor

ORA-01608: geri alma segmenti ” çevrimiçi yapılamaz, statüsü: ()

ORA-01609: günlüğü, thread için geçerli günlüktür – üyeler bırakılamaz

ORA-01610: BACKUP CONTROLFILE seçeneği kullanılarak kurtarma yapılmalıdır

ORA-01611: thread numarası geçersizdir – 1 ile arasında olmalıdır

ORA-01612: (thread ) anı zaten etkin

ORA-01613: (thread ) anında sadece günlük var – etkinleştirmek içlin en az 2 günlük gereklidir.

ORA-01614: (thread ) anı meşgul – etkinleştirilemez

ORA-01615: (thread ) anı kullanıma açıldı – devre dışı bırakılamaz

ORA-01616: (thread ) anı açık – devre dışı bırak

ORA-01617: kullanıma açılamaz: geçerli bir thread numarası değildir

ORA-01618: tekrarlama thread’i etkin değil – kullanıma açılamaz

ORA-01619: thread başka bir an tarafından kuruldu

ORA-01620: yüklemek için genel thread yok

ORA-01621: eğer veritabanı açık değilse geçerli günlüğün üyesi yeniden adlandırılamaz

ORA-01622: thread numarası belirtilmelidir – öndeğer belirgin değil

ORA-01623: günlüğü (thread ) anı için geçerli günlük- bırakılamıyor

ORA-01624: günlüğü, (thread ) anının çökme durumunda kurtarılması için gerekli

ORA-01625: geri alma segmenti ” bu ana ait değil

ORA-01626: geri alma segmenti numarası ” daha fazla işlem işleyemez

ORA-01627: geri alma segment numarası ” çevrimiçi değil

ORA-01628: maksimum alan sayısına () ulaşıldı ( geri alma segmenti için)

ORA-01629: tablo alanı için geri alma kayıtlarında maksimum kayıt sayısına () ulaşıldı

ORA-01630: maksimum alan sayısına () ulaşıldı ( tablo alanı içindeki geçici segment içinde)

ORA-01631: maksimum alan sayısına () ulaşıldı (. tablosu içinde)

ORA-01632: maksimum alan sayısına () ulaşıldı (. dizini içinde)

ORA-01633: bu işlem için Gerçek Uygulama Kümeleri Seçeneği gerekli

ORA-01634: geri alma segmenti ” çevrimdışı olmak üzere

ORA-01635: belirtilen numaralı geri alma segmenti mevcut değil

ORA-01636: geri alma segmenti ” zaten çevrimiçi

ORA-01637: geri alma segmenti ” başka bir an tarafından kullanılıyor (no )

ORA-01638: parametresi ORACLE sürümünün küme veritabanını kullanıma açmasına izin vermiyor

ORA-01639: anına atanmış bir thread yok

ORA-01640: etkin işlemler varken tablo alanı salt okunur yapılamaz

ORA-01641: ” tablo alanı çevrimiçi değil – veri dosyası eklenemez

ORA-01642: salt okunur ” tablo alanı için yedeklemeyi başlatma gerekmez

ORA-01643: sistem tablo alanı salt okunur yapılamaz

ORA-01644: ” tablo alanı zaten salt okunur

ORA-01645: bir önceki okuma yazma girişimi yarım kalmış

ORA-01646: ” tablo alanı salt okunur değil – okuma yazma yapılamaz

ORA-01647: ” tablo alanı salt okunur, içerisinde alan ayrılamaz

ORA-01648: günlüğü, devre dışı bırakılmış (thread ) anına ait geçerli günlük

ORA-01649: yedekleme kontrol dosyasıyla işleme izin verilmez

ORA-01650: geri alma segmenti kadar tablo alanında genişletilemiyor

ORA-01651: kaydetme geri alma segmenti kadar tablo alanında genişletilemiyor

ORA-01652: geçici segment kadar tablo alanında genişletilemiyor

ORA-01653: . tablosu kadar tablo alanında genişletilemiyor

ORA-01654: . dizini ile tablo alanı içinde genişletemez

ORA-01655: . kümesi kadar tablo alanında genişletilemiyor

ORA-01656: maksimum alan sayısına () . kümesi içinde ulaşıldı

ORA-01657: geçersiz SHRINK seçeneği değeri

ORA-01658: INITIAL alanı, tablo alanı içindeki segment için yaratılamıyor

ORA-01659: miktarından fazla MINEXTENTS tablo alanında ayrılamıyor

ORA-01660: tablo alanı ” zaten kalıcı

ORA-01661: tablo alanı ” zaten geçici

ORA-01662: tablo alanı ” boş değil ve geçici yapılamaz

ORA-01663: ” tablo alanının içeriği sürekli değişiyor

ORA-01664: Sıralama Segmentini genişleten hareket durdu

ORA-01665: kontrol dosyası beklemede bir kontrol dosyası değil

ORA-01666: kontrol dosyası beklemede bir veritabanına ait

ORA-01667: daha fazla tablo alanı eklenemez: sınırı aşıldı

ORA-01668: beklemede veritabanı, veri dosyasının çevrimdışı olması için DROP seçeneğini gerektirir

ORA-01669: beklemedeki veritabanı kontrol dosyası tutarlı değil

ORA-01670: yedek veritabanı kurtarması için yeni veri dosyası gerekiyor

ORA-01671: kontrol dosyası bir yedek, beklemede kontrol dosyası yapılamıyor

ORA-01672: kontrol dosyasında eksik veya fazla dosya var

ORA-01673: veri dosyası tanınmamış

ORA-01674: veri dosyası , geçerli dosyadan ziyade eski bir sürüm

ORA-01675: max_commit_propagation_delay diğer örneklerle uyuşmuyor

ORA-01676: ” yedek dosya adı dönüşümü maksimum uzunluğu () aşıyor

ORA-01677: yedek dosya adı dönüşüm parametreleri diğer andan farklı

ORA-01678: parametresi, arama deseni ve değiştirilecek dize çiftleri olmalıdır

ORA-01679: etkinleştirmek için veritabanı EXCLUSIVE olarak kurulmalı ve açık olmamalıdır

ORA-01680: LOB segmenti kadar tablo alanında genişletilemiyor

ORA-01681: maksimum LOG segmenti sayısına () ulaşıldı ( tablo alanı içinde)

ORA-01682: salt okunur VT, tablo alanında geçici alan ayıramaz

ORA-01683: . dizini parçası kadar tablo alanında genişletilemiyor

ORA-01684: maksimum alan sayısına () ulaşıldı (tablo . bölüm içinde)

ORA-01685: maksimum alan sayısına () ulaşıldı (dizin . bölüm içinde)

ORA-01686: maksimum dosya sayısına () ulaşıldı ( tablo alanı için)

ORA-01687: tablo alanı ” için belirtilen günlüğe kaydetme özelliği varolanla aynı

ORA-01688: . tablosu bölümü kadar tablo alanında genişletilemiyor

ORA-01689: “” yan tümcesinde ( içindeki) yazım hatası

ORA-01690: sıralama alanı boyutu çok küçük

ORA-01691: . lob segmenti kadar tablo alanında genişletilemiyor

ORA-01692: . lob segmenti bölümü kadar tablo alanında genişletilemiyor

ORA-01693: maksimum alan sayısına () ulaşıldı (. lob segmenti içinde)

ORA-01694: maksimum alan sayısına () ulaşıldı (. lob segmenti bölümü içinde)

ORA-01695: geri alma segmentini sürüm 8.0.2’ye dönüştürmede hata

ORA-01696: kontrol dosyası bir klon kontrol dosyası değil

ORA-01697: kontrol dosyası bir klon veritabanına ait

ORA-01698: bir klon veritabanında sadece çevrimiçi SYSTEM geri alma segmenti olabilir

ORA-01699: tablo alanı ” belirli zamanda kurtarma için içe aktarılıyor

ORA-01700: listede tekrarlanan kullanıcı adı

ORA-01701: burada bir küme uygun değildir

ORA-01702: burada bir görüntü uygun değildir

ORA-01703: eksik SYNONYM anahtar sözcüğü

ORA-01704: dize sabiti çok uzun

ORA-01705: bağlantılı bir sütun üzerinde bir dış birleştirme belirtilemez

ORA-01706: kullanıcı fonksiyonu sonuç değeri çok büyük

ORA-01707: eksik LIST anahtar sözcüğü

ORA-01708: ACCESS veya SESSION bekleniyor

ORA-01709: program mevcut değil

ORA-01710: eksik OF anahtar sözcüğü

ORA-01711: tekrarlanan ayrıcalık listelendi

ORA-01712: sahip olmadığınız ayrıcalığı veremezsiniz

ORA-01713: bu ayrıcalık için GRANT OPTION mevcut değildir

ORA-01714: kullanıcı fonksiyonunun yürütülmesinde hata

ORA-01715: UNIQUE, bir küme dizini ile birlikte kullanılamaz

ORA-01716: NOSORT, bir küme dizini ile birlikte kullanılamaz

ORA-01717: seccta: geçersiz erişim modu belirteci verildi

ORA-01718: BY ACCESS | SESSION tümcesine NOAUDIT için izin verilmez

ORA-01719: dış birleştirme işlecine (+) OR veya IN işleneni içerisinde izin verilmez

ORA-01720: ‘.’ için yetki verme seçeneği mevcut değil

ORA-01721: işlem içinde birden fazla kez USERENV(COMMITSCN) çağrıldı

ORA-01722: geçersiz sayı

ORA-01723: sıfır uzunluklu sütunlara izin verilmez

ORA-01724: kayan nokta duyarlılığı aralık dışı (1 – 126)

ORA-01725: USERENV(‘COMMITSCN’) burada kullanılamaz

ORA-01726: burada bir tablo uygun değil

ORA-01727: sayısal duyarlılık belirticisi aralık dışı (1 – 38)

ORA-01728: sayısal ölçek belirticisi aralık dışı (-84 – 127)

ORA-01729: veritabanı bağlantı adı bekleniyor

ORA-01730: geçersiz sayıda sütun adı belirtildi

ORA-01731: döngüsel görüntü tanımına rastlandı

ORA-01732: bu görüntü üzerinde veri işleme geçerli değil

ORA-01733: burada sanal sütuna izin verilmez

ORA-01734: geçersiz parametreler – EXTENT MIN, EXTENT MAX değerinden yüksek

ORA-01735: geçersiz ALTER TABLE seçeneği

ORA-01736: [NOT] SUCCESSFUL bekleniyor

ORA-01737: geçerli modlar: [ROW] SHARE, [[SHARE] ROW] EXCLUSIVE, SHARE UPDATE

ORA-01738: eksik IN anahtar sözcüğü

ORA-01739: eksik MODE anahtar sözcüğü

ORA-01740: belirleyicide eksik çift tırnak

ORA-01741: geçersiz sıfır uzunluklu belirleyici

ORA-01742: açıklama düzgün şekilde sonlandırılmadı

ORA-01743: sadece saf fonksiyonlar dizinlenebilir

ORA-01744: INTO uygun değil

ORA-01745: geçersiz ana bilgisayar/bağlama değişkeni adı

ORA-01746: burada gösterici değişkenine izin verilmez

ORA-01747: geçersiz kullanıcı.tablo.sütun, tablo.sütun veya sütun belirtimi

ORA-01748: burada sadece basit sütun adlarına izin verilir

ORA-01749: kendinize/kendinizden ayrıcalıklar veremezsiniz/alamazsınız

ORA-01750: UPDATE/REFERENCES, kolondan değil, sadece bütün tablodan REVOKE edilebilir

ORA-01751: Geçersiz döküm geri alma seçeneği

ORA-01752: tam bir anahtar korumalı tablo olmadan görünümden silinemez

ORA-01753: sütun tanımı, kümelenmiş sütun tanımıyla uyumsuz

ORA-01754: bir tablo sadece tek bir LONG türü sütun içerebilir

ORA-01755: Bir uzantı numarası veya blok numarası belirtilmelidir

ORA-01756: tırnak içindeki dize düzgün sonlandırılmamış

ORA-01757: Bir nesne numarası belirtilmelidir

ORA-01758: zorunlu (NOT NULL) sütununu eklemek için tablo boş olmalıdır

ORA-01759: kullanıcı fonksiyonu yanlış tanımlanmış

ORA-01760: fonksiyon için geçerli olmayan bağımsız değişken

ORA-01761: DML işlemi bileşme içinde benzersiz bir tabloya işaret etmiyor

ORA-01762: vopdrv: görüntü sorgu bloğu FROM içinde değil

ORA-01763: güncelleme veya silme dış birleştirilmiş bir tabloya yönelik

ORA-01764: birleşimin yeni güncelleme değerinin benzersiz olacağı kesin değil

ORA-01765: tablo sahibinin adının belirtilmesine izin verilmez

ORA-01766: bu içerikte sözlük tablosuna izin verilmez

ORA-01767: UPDATE … SET ifadesi bir altsorgu olmalı

ORA-01768: sayı dizesi çok uzun

ORA-01769: tekrarlanan CLUSTER seçeneği belirtimleri

ORA-01770: CREATE CLUSTER komutunda CLUSTER seçeneğine izin verilmez

ORA-01771: kümeleşmiş tablo için geçersiz seçenek

ORA-01772: LEVEL için bir değer belirtilmelidir

ORA-01773: bu CREATE TABLE içinde sütun veri türleri belirtilemez

ORA-01774: Döküm geri alma seçeneği birden fazla kez belirlendi

ORA-01775: eşanlamlıların zincir döngüsü

ORA-01776: bir birleşim görünümüyle bir taneden fazla temel tablo değiştirilemez

ORA-01777: bu sistemde WITH GRANT OPTION kullanımına izin verilmez

ORA-01778: maksimum alt sorgu içiçe geçme seviyesi aşıldı

ORA-01779: anahtar korumasız bir tabloya eşleşen bir sütun değiştirilemez

ORA-01780: dize sabiti gerekir

ORA-01781: UNRECOVERABLE, AS SELECT olmadan belirlenemez

ORA-01782: UNRECOVERABLE bir küme veya kümelenmiş tablo için belirlenemez

ORA-01783: sadece bir RECOVERABLE veya UNRECOVERABLE yan tümcesi belirlenebilir

ORA-01784: veritabanı ortam kurtarma devre dışı olarak RECOVERABLE belirlenemez

ORA-01785: ORDER BY ögesi bir SELECT listesi ifadesinin numarası olmalıdır

ORA-01786: bu sorgu ifadesinde FOR UPDATE kullanmaya izin verilmez

ORA-01787: sorgu bloğu başına sadece bir yan tümceye izin verilir

ORA-01788: bu sorgu bloğunda CONNECT BY yan tümcesi gerekir

ORA-01789: sorgu bloğu yanlış sayıda sonuç sütununa sahip

ORA-01790: ifade kendisine karşılık gelen ifade ile aynı veri türünde olmalıdır

ORA-01791: SELECT ile seçilmiş bir ifade değil

ORA-01792: bir tablo veya görünümde maksimum sütun sayısı 1000’dir

ORA-01793: maksimum dizin sütunu sayısı 32’dir

ORA-01794: maksimum küme sütunu sayısı 32’dir

ORA-01795: bir listedeki ifadelerin maksimum sayısı 1000’dir

ORA-01796: bu işleç listelerle birlikte kullanılamaz

ORA-01797: bu işleci ANY veya ALL takip etmelidir

ORA-01798: eksik EXCEPTION anahtar sözcüğü

ORA-01799: bir sütun bir alt sorguya dış birleştirilemez

ORA-01800: tarih formatında yer alan bir metin, işlem yapılamayacak kadar büyük

ORA-01801: tarih formatı dahili arabellek için çok uzun

ORA-01802: Julian tarihi aralık dışı

ORA-01803: tarih/saatin alınmasında hata

ORA-01804: saat dilimi bilgilerini başlatma başarısız oldu

ORA-01810: format kodu iki defa görünür

ORA-01811: Julian tarihi, yılın günü kullanımına izin vermez

ORA-01812: yıl sadece bir kez belirtilebilir

ORA-01813: saat sadece bir kez belirtilebilir

ORA-01814: ÖÖ/ÖS, Ö.Ö./Ö.S kullanımıyla çakışıyor.

ORA-01815: MÖ/MS, M.Ö./M.S. kullanımıyla çakışıyor

ORA-01816: ay sadece bir kez belirtilebilir

ORA-01817: haftanın günü sadece bir kez belirtilebilir

ORA-01818: ‘HH24’, meridyen göstergesi kullanımına izin vermez

ORA-01819: işaretli yıl MÖ/MS kullanımına izin vermez

ORA-01820: format kodu tarih girdi formatında görünemez

ORA-01821: tarih formatı tanınmadı

ORA-01822: dönem format kodu bu takvim ile geçerli değil

ORA-01830: tarih formatı resmi tüm girdi dizesi dönüştürülmeden önce son buluyor

ORA-01831: yıl, Julian tarihi ile çakışıyor

ORA-01832: yılın günü Jülyen tarihle çakışıyor

ORA-01833: ay, Julian tarihi ile çakışıyor

ORA-01834: ayın günü Jülyen tarihle çakışıyor

ORA-01835: haftanın günü Jülyen tarihle çakışıyor

ORA-01836: saat, gün içindeki saniyelerle çakışıyor

ORA-01837: saatin dakikaları, gün içindeki saniyelerle çakışıyor

ORA-01838: dakikanın saniyeleri, gün içindeki saniyelerle çakışıyor

ORA-01839: tarih belirtilen ay için geçerli değildir

ORA-01840: girdi değeri tarih formatı için yeterince uzun değil

ORA-01841: (tam) yıl, -4713 ve +9999 arasında olmalı ve 0 olmamalıdır

ORA-01842: çeyrek 1 ile 4 arasında olmalıdır

ORA-01843: geçerli bir ay değil

ORA-01844: yılın haftaları 1 ile 52 arasında olmalıdır

ORA-01845: ayın haftaları 1 ile 5 arasında olmalıdır

ORA-01846: geçerli bir hafta günü değil

ORA-01847: ayın günü 1 ile ayın son günü arasında olmalıdır

ORA-01848: yılın günü 1 ile 365 (artık yıl için 366) arasında olmalıdır

ORA-01849: saat 1 ile 12 arasında olmalı

ORA-01850: saat 0 ile 23 arasında olmalı

ORA-01851: dakika 0 ile 59 arasında olmalıdır

ORA-01852: saniye, 0 ve 59 arasında olmalıdır

ORA-01853: gün içindeki saniyeler 0 ile 86399 arasında olmalıdır

ORA-01854: Julian tarihi 1 ile 5373484 arasında olmalıdır

ORA-01855: ÖÖ/Ö.Ö. veya ÖS/Ö.S. gerekli

ORA-01856: MÖ/M.Ö. veya MS/M.S. gerekli

ORA-01857: geçerli bir saat dilimi değil

ORA-01858: sayısal bir karakter beklenirken sayısal olmayan bir karakter bulundu

ORA-01859: alfabetik bir karakter beklenirken alfabetik olmayan bir karakter bulundu

ORA-01860: yılın haftası 1 ile 53 arasında olmalıdır

ORA-01861: sabit değer format dizesiyle eşleşmiyor

ORA-01862: sayısal değer format öğesinin uzunluğuyla eşleşmiyor

ORA-01863: yıl geçerli takvim için desteklenmiyor

ORA-01864: tarih geçerli takvim için aralık dışı

ORA-01865: geçerli bir dönem değil

ORA-01866: datetime sınıfı geçersiz

ORA-01867: aralık geçersiz

ORA-01868: aralığın soldaki hassasiyet düzeyi çok küçük

ORA-01869: gelecekte kullanılmak üzere ayrıldı

ORA-01870: aralıklar veya tarih-saat değerleri birbiriyle karşılıklı olarak karşılaştırılamaz

ORA-01871: saniye sayısı 60’dan küçük olmalıdır

ORA-01872: gelecekte kullanılmak üzere ayrıldı

ORA-01873: aralığın soldaki hassasiyet düzeyi çok küçük

ORA-01874: saat dilimi saat değeri -12 ile 14 arasında olmalıdır

ORA-01875: saat dilimi dakika değeri -59 ile 59 arasında olmalıdır

ORA-01876: yıl değeri en az -4713 olmalı

ORA-01877: dize, dahili arabellek için fazla uzun

ORA-01878: belirtilen alan tarih-saat değerinde ya da aralıkta bulunamadı

ORA-01879: hh25 alanının değeri 0 ile 24 arasında olmalıdır

ORA-01880: saniyeyi berlirten kesir 0 ile 999999999 arasında olmalıdır

ORA-01881: saat dilimi bölge no %d geçersiz

ORA-01882: saat dilimi bölgesi bulunamadı

ORA-01883: bölge geçişi sırasında çakışma devre dışı bırakıldı

ORA-01890: NLS hatası saptandı

ORA-01891: Tarih-Saat/Aralık dahili hatası

ORA-01898: çok fazla hassasiyet belirleyicisi

ORA-01899: hatalı duyarlılık belirleyicisi

ORA-01900: LOGFILE anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01901: ROLLBACK anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01902: SEGMENT anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01903: EVENTS anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01904: DATAFILE anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01905: STORAGE anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01906: BACKUP anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01907: TABLESPACE anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01908: EXISTS anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01909: REUSE anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01910: TABLES anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01911: CONTENTS anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01912: ROW anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01913: EXCLUSIVE anahtar sözcüğü beklenir

ORA-01914: sıra sayıları için geçersiz denetleme seçeneği

ORA-01915: görüntüleme için geçersiz denetleme seçeneği

ORA-01916: ONLINE, OFFLINE, RESIZE, AUTOEXTEND veya END/DROP anahtar sözcüklerinden biri bekleniyor

ORA-01917: kullanıcı veya rol ” mevcut değil

ORA-01918: kullanıcı ” mevcut değil

ORA-01919: rol ” mevcut değil

ORA-01920: kullanıcı adı ”, başka bir kullanıcı veya rol adıyla çakışıyor

ORA-01921: rol adı ” başka bir kullanıcı veya rol adı ile çakışıyor

ORA-01922: ” kullanıcısını bırakmak için CASCADE belirlenmelidir

ORA-01923: CASCADE durduruldu, nesneler başka bir kullanıcı tarafından kilitlendi

ORA-01924: rol ” verilmemiş veya mevcut değil

ORA-01925: etkinleştirilmiş maksimum rol sayısı aşıldı

ORA-01926: WITH GRANT OPTION olan role GRANT yapılamaz

ORA-01927: sizin vermediğiniz ayrıcalıkları REVOKE yapamazsınız

ORA-01928: GRANT seçeneği tüm ayrıcalıklar için verilmemiş

ORA-01929: GRANT edilecek hiç ayrıcalık yok

ORA-01930: nesneyi denetleme desteklenmiyor

ORA-01931: bir role verilemez

ORA-01932: ADMIN seçeneği ” rolüne verilmedi

ORA-01933: bir rolün ayrıcalıkları kullanılarak depolanan nesne yaratılamaz

ORA-01934: döngüsel rol verme bulundu

ORA-01935: eksik kullanıcı veya rol adı

ORA-01936: kullanıcı veya rol yaratırken sahihibi belirtilemez

ORA-01937: eksik veya geçersiz rol adı

ORA-01938: IDENTIFIED BY, CREATE USER için belirtilmelidir

ORA-01939: sadece ADMIN OPTION belirtilebilir

ORA-01940: şu anda bağlı olan bir kullanıcı bırakılamaz

ORA-01941: SEQUENCE anahtar sözcük bekleniyor

ORA-01942: IDENTIFIED BY ve EXTERNALLY’nin ikisi birden belirtilemez

ORA-01943: IDENTIFIED BY zaten belirlendi

ORA-01944: IDENTIFIED EXTERNALLY zaten belirlendi

ORA-01945: DEFAULT ROLE[S] zaten belirlendi

ORA-01946: DEFAULT TABLESPACE zaten belirlendi

ORA-01947: TEMPORARY TABLESPACE zaten belirlendi

ORA-01948: belirleyici adı uzunluğu (), maksimum () değerini aşıyor

ORA-01949: ROLE anahtar sözcüğü bekleniyor

ORA-01950: ” tablo alanı üzerinde hiç ayrıcalık yok

ORA-01951: ” ROLE’üne ” yetkisi verilmemiş

ORA-01952: ” için sistem ayrıcalıkları verilmedi

ORA-01953: komut artık geçerli değil, ALTER USER komutuna bakın

ORA-01954: DEFAULT ROLE yan tümcesi, CREATE USER için geçerli değil

ORA-01955: DEFAULT ROLE ” kullanıcıya verilmedi

ORA-01956: OS_ROLES kullanıldığında geçersiz komut

ORA-01957: MIN veya MAX anahtar sözcüğü bekleniyordu, bulunamadı

ORA-01958: LAYER seçeneği için bir tamsayı sağlanmalıdır

ORA-01959: OPCODE seçeneği için bir tamsayı sağlanmalıdır

ORA-01960: Geçersiz döküm günlük dosyası seçeneği

ORA-01961: Geçersiz döküm seçeneği

ORA-01962: Dosya numarası veya günlük sıra numarası belirtilmelidir

ORA-01963: Blok numarası belirtilmelidir

ORA-01964: TIME seçeneği için zaman belirtilmelidir

ORA-01965: Bir PERIOD belirtmelidir

ORA-01967: CREATE CONTROLFILE için geçersiz seçenek

ORA-01968: RESETLOGS veya NORESETLOGS’u sadece bir kez belirleyin

ORA-01969: RESETLOGS veya NORESETLOGS belirlemelisiniz

ORA-01970: CREATE CONTROLFILE için bir veritabanı adı belirlemelisiniz

ORA-01971: Geçersiz ALTER TRACING seçeneği

ORA-01972: ALTER TRACING ENABLE veya DISABLE için bir dize belirtilmelidir

ORA-01973: Eksik değişim numarası

ORA-01974: Geçersiz arşiv seçeneği

ORA-01975: Değişim numarası içinde geçersiz karakter

ORA-01976: Eksik değişim numarası

ORA-01977: Eksik thread numarası

ORA-01978: Eksik sıra numarası

ORA-01979: ” rolü için eksik veya geçersiz parola

ORA-01980: OS ROLE başlatması sırasında hata

ORA-01981: bu iptali gerçekleştirmek için CASCADE CONSTRAINTS belirtilmelidir

ORA-01982: tablolar için geçersiz denetleme seçeneği

ORA-01983: DEFAULT için geçersiz denetleme seçeneği

ORA-01984: prosedürler/paketler/fonksiyonlar için geçersiz denetleme seçeneği

ORA-01985: LICENSE_MAX_USERS parametresi aşıldığından kullanıcı yaratılamaz

ORA-01986: OPTIMIZER_GOAL kullanılamaz

ORA-01987: istemci işletim sistemi kullanıcı adı çok uzun

ORA-01988: uzak işletim sisteminin oturum açmasına izin verilmez

ORA-01989: ” rolü işletim sistemi tarafından yetkilendirilmedi

ORA-01990: ” parola dosyasını açmada hata

ORA-01991: geçersiz ” parola dosyası

ORA-01992: ” parola dosyasını kapatmada hata

ORA-01993: ” parola dosyasına yazmada hata

ORA-01994: GRANT işlemi başarısız oldu: parola dosyası eksik veya devre dışı

ORA-01995: ” parola dosyasını okumada hata

ORA-01996: GRANT başarısız: ” parola dosyası dolu

ORA-01997: GRANT başarısız: ” kullanıcısı harici olarak tanımlandı

ORA-01998: REVOKE başarısız: SYS kullanıcısı her zaman SYSOPER ve SYSDBA’ya sahip

ORA-01999: parola dosyası SHARED modunda güncellenemez

ORA-02000: eksik anahtar sözcüğü

ORA-02000: eksik anahtar sözcüğü

ORA-02001: kullanıcı SYS serbest liste gruplarıyla dizinler yaratma iznine sahip değil

ORA-02002: denetim listesine yazarken hata

ORA-02003: geçersiz USERNV parametresi

ORA-02004: güvenlik ihlali

ORA-02005: örtülü (-1) uzunluğu bu bağlama veya veri türü için geçerli değil

ORA-02006: geçersiz paketli ondalık format dizesi

ORA-02007: ALLOCATE veya DEALLOCATE seçenekleri REBUILD ile kullanılamaz

ORA-02008: sayısal olmayan sütun için sıfır olmayan bir ölçek belirtildi

ORA-02009: bir dosya için belirlenen boyut sıfır olmamalıdır

ORA-02010: eksik ana bilgisayar bağlantı dizesi

ORA-02011: tekrarlanan veritabanı bağlantı adı

ORA-02012: eksik USING anahtar sözcüğü

ORA-02013: eksik CONNECT anahtar sözcüğü

ORA-02014: DISTINCT, GROUP BY, vs ile birlikteki görüntüden FOR UPDATE seçilemez

ORA-02015: uzak tablodan FOR UPDATE seçilemez

ORA-02016: uzak veritabanında START WITH içinde alt sorgu kullanılamaz

ORA-02017: tamsayı değeri gerekli

ORA-02018: aynı addaki veritabanı bağlantısının açık bağlantısı var

ORA-02019: uzak veritabanının bağlantı açıklaması bulunamadı

ORA-02020: çok sayıda veritabanı bağlantısı kullanımda

ORA-02021: uzak veritabanı üzerinde DDL işlemlerine izin verilmez

ORA-02022: uzak deyim uzak nesnesi olan eniyileştirilmemiş görüntüye sahip

ORA-02023: START WITH veya CONNECT BY önermesi uzak veritabanı tarafından değerlendirilemez

ORA-02024: veritabanı bağlantısı bulunmadı

ORA-02025: SQL deyimindeki tüm tablolar uzak veritabanında olmalıdır

ORA-02026: eksik LINK anahtar sözcüğü

ORA-02027: LONG sütunu için çoklu satırlı UPDATE işlemi desteklenmiyor

ORA-02028: belirli, kesin sayıda satır okuma sunucu tarafından desteklenmiyor

ORA-02029: eksik FILE anahtar sözcüğü

ORA-02030: sadece sabit tablolardan/görünümlerden seçebilir

ORA-02031: sabit tablolar veya harici düzenlenmiş tablolar için ROWID yok

ORA-02032: küme dizini kurulmadan önce kümelenmiş tablolar kullanılamaz

ORA-02033: bu küme için bir küme dizini zaten mevcut

ORA-02034: hızlı bağlamaya izin verilmez

ORA-02035: geçersiz demetlenmiş operasyon birleşimi

ORA-02036: otomatik imleç açma etkinken açıklamak için çok fazla sayıda değişken

ORA-02037: başlatılmamış hızlı bağlama deposu

ORA-02038: dizi türü için tanımlamaya izni verilmez

ORA-02039: dizi türü için değer bazında bağlanmaya izin verilmedi

ORA-02040: uzak veritabanı iki aşamalı kaydetmeyi desteklemiyor

ORA-02041: istemci veritabanı işlem başlatmadı

ORA-02042: çok sayıda dağıtılmış işlem

ORA-02043: yürütülmeden önce geçerli işlem bitirilmeli

ORA-02044: hareket yöneticisi oturum açması rededildi: işlem devam ediyor

ORA-02045: genel işleme çok sayıda yerel oturum katılmış durumda

ORA-02046: dağıtılmış işlem zaten başladı

ORA-02047: devam eden dağılmış işleme katılınamaz

ORA-02048: oturum açmadan önce dağıtılmış işleme başlama denemesi

ORA-02049: zaman aşımı: dağıtılmış işlem kilit için bekliyor

ORA-02050: hareket geri alındı, bazı uzak VT’ler çelişki içinde olabilir

ORA-02051: aynı işlem içinde başka bir oturum başarısız oldu

ORA-02052: bağlantısında uzak işlem hatası

ORA-02053: hareket kaydedildi, bazı uzak VT’ler çelişki içinde olabilir

ORA-02054: hareket belirsiz

ORA-02055: dağıtılan güncelleme işlemi başarılamadı; geri alma gerekiyor

ORA-02056: 2PC: : kötü iki aşamalı komut numarası , kaynağı

ORA-02057: 2PC: : kötü iki aşamalı kurtarma durum numarası , kaynağı

ORA-02058: kimliğine sahip hiçbir hazırlanmış işlem bulunmadı

ORA-02059: kaydetme yorumunda ORA-2PC-CRASH-TEST-

ORA-02060: güncellenmesi belirtilen dağıtılmış tabloların bir birleşimi için seç

ORA-02061: dağıtılmış tabloların kilit tablo belirtilme listesi

ORA-02062: alınan dağıtılmış kurtarma DBID , beklenen

ORA-02063: önceki , kaynağı

ORA-02064: dağıtılmış işlem desteklenmiyor

ORA-02065: ALTER SYSTEM için geçersiz seçenek

ORA-02066: eksik veya geçersiz DISPATCHERS metni

ORA-02067: hareket veya saklama noktası geri alması gerekiyor

ORA-02068: arkasından önemli hata geliyor: kaynak

ORA-02069: global_names parametresi bu işlem için TRUE olarak ayarlanmalıdır

ORA-02070: veritabanı bu içerik içinde desteklemez

ORA-02071: uzak veritabanı için yetenekleri başlatmada hata

ORA-02072: dağıtılmış veritabanı ağ protokolü eşleşmemesi

ORA-02073: uzak güncellemelerde sıra numaraları desteklenmiyor

ORA-02074: dağıtılmış bir işlem içinde yapılamaz

ORA-02075: başka bir an işleminin durumunu değiştirdi

ORA-02076: sıra, güncellenen tablo veya uzun sütun ile birlikte konumlanmadı

ORA-02077: uzun sütun seçmeleri beraber konumlanmış tablolardan olmalıdır

ORA-02078: ALTER SYSTEM FIXED_DATE için geçersiz ayar

ORA-02079: hiçbir yeni oturum kaydedilmekte olan dağıtılmış işleme katılamaz

ORA-02080: veritabanı bağlantısı kullanımda

ORA-02081: veritabanı bağlantısı açık değil

ORA-02082: bir geri döngü veritabanı bağlantısı bağlantı niteleyicisine sahip olmalıdır

ORA-02083: veritabanı adı ” geçersiz karakterini içeriyor

ORA-02084: veritabanı adında bir bileşen eksik

ORA-02085: veritabanı bağlantısı , ‘e bağlanıyor

ORA-02086: veritabanı (bağlantı) adı çok uzun

ORA-02087: nesne aynı işlem içindeki başka bir işlem tarafından kilitlendi

ORA-02088: dağıtılmış veritabanı seçeneği yüklü değil

ORA-02089: COMMIT’e alt oturum içinde izin verilmez

ORA-02090: ağ hatası: denenen geri çağırma+içinden geçme

ORA-02091: işleme geri alma uygulandı

ORA-02092: dağıtılmış hareket için hareket tablosu yuvası tükendi

ORA-02093: TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT(), olası maksimum değerden () daha büyük

ORA-02094: çoğaltma seçeneği yüklü değil

ORA-02095: belirlenen başlatma parametresi değiştirilemez

ORA-02096: belirlenen başlatma parametresi bu seçenek ile değiştirilemez

ORA-02097: verilen değer geçersiz olduğundan parametre değiştirilemez

ORA-02098: dizin tablosu başvurusunu auyrıştırmada hata (:I)

ORA-02099: dahili amaçlar için kullanılır, kesinlikle yazılmaması gerekir

ORA-02100: PCC: bellek yetersiz (bellek ayrılamadı)

ORA-02101: PCC: tutarsız imleç önbelleği (uce/cuc eşleşmemesi)

ORA-02102: PCC: tutarsız imleç önbelleği (bu uce için hiçbir cuc giriş yok)

ORA-02103: PCC: tutarsız imleç önbelleği (aralık dışı cuc başvurusu)

ORA-02104: PCC: tutarsız ana bilgisayar önbelleği (kullanılabilir cuc yok)

ORA-02105: PCC: tutarsız imleç önbelleği (önbellekte hiç cuc girişi yok)

ORA-02106: PCC: tutarsız imleç önbelleği (OraCursor nr kötü)

ORA-02107: PCC: bu program çalıştırma zamanı kitaplığı için çok eski: yeniden PCC yapın

ORA-02108: PCC: kitaplık çalıştırma zamanına geçersiz açıklayıcı geçirildi

ORA-02109: PCC: tutarsız ana bilgisayar önbelleği (sit ref aralık dışı)

ORA-02110: PCC: tutarsız ana bilgisayar önbelleği (geçersiz sqi türü)

ORA-02111: PCC: yığın tutarlılık hatası

ORA-02112: PCC: SELECT..INTO çok fazla satır döndürüyor

ORA-02140: geçersiz tablo alanı adı

ORA-02141: geçersiz OFFLINE seçeneği

ORA-02142: eksik veya geçersiz ALTER TABLESPACE seçeneği

ORA-02143: geçersiz STORAGE seçeneği

ORA-02144: ALTER CLUSTER için hiçbir seçenek belirtilmedi

ORA-02145: eksik STORAGE seçeneği

ORA-02146: SHARED birden fazla kez belirtildi

ORA-02147: çakışan SHARED/EXCLUSIVE seçenekleri

ORA-02148: EXCLUSIVE birden fazla kez belirtildi

ORA-02149: Belirtilen bölüm mevcut değil

ORA-02150: geçersiz yeni tablo alanı adı

ORA-02151: geçersiz tablo alanı adı:

ORA-02152: Geçersiz ALTER TABLESPACE … RENAME seçeneği

ORA-02153: geçersiz VALUES parola dizesi

ORA-02154: ” adında bir tablo alanı bulundu

ORA-02155: geçersiz DEFAULT tablo alanı belirleyicisi

ORA-02156: geçersiz TEMPORARY tablo alanı belirleyicisi

ORA-02157: ALTER USER için hiçbir seçenek belirtilmedi

ORA-02158: geçersiz CREATE INDEX seçeneği

ORA-02159: yüklü DLM, serbest bırakılabilir kilitleme modunu desteklemiyor

ORA-02160: dizin-düzenli tablo LONG türü sütun içeremez

ORA-02161: MAXLOGFILES için geçersiz değer

ORA-02162: MAXDATAFILES için geçersiz değer

ORA-02163: FREELIST GROUPS için geçersiz değer

ORA-02164: DATAFILE yan tümcesi birden fazla kez belirtildi

ORA-02165: CREATE DATABASE için geçersiz seçenek

ORA-02166: ARCIHELOG ve NOARCIVELOG belirtildi

ORA-02167: LLOGFILE yan tümcesi birden fazla kez belirtildi

ORA-02168: FREELISTS için geçersiz değer

ORA-02169: FREELISTS depolama seçeneğine izin verilmez

ORA-02170: FREELIST GROUPS depolama seçeneğine izin verilmez

ORA-02171: MAXLOGHISTORY için geçersiz değer

ORA-02172: PUBLIC anahtar sözcüğü devre dışı bir thread için uygun değil

ORA-02173: DROP TABLESPACE için geçersiz seçenek

ORA-02174: Eksik gerekli thread numarası

ORA-02175: geçersiz geri alma segmenti adı

ORA-02176: CREATE ROLLBACK SEGMENT için geçersiz seçenek

ORA-02177: Eksik gerekli grup numarası

ORA-02178: doğru söz dizimi: SET TRANSACTION READ { ONLY | WRITE }

ORA-02179: geçerli seçenekler: ISOLATION LEVEL { SERIALIZABLE | READ COMMITTED }

ORA-02180: CREATE TABLESPACE için geçersiz seçenek

ORA-02181: ROLLBACK WORK için geçersiz seçenek

ORA-02182: kayıt noktası adı bekleniyor

ORA-02183: geçerli seçenekler: ISOLATION_LEVEL { SERIALIZABLE | READ COMMITTED }

ORA-02184: REVOKE içinde kaynak kotalarına izin verilmez

ORA-02185: WORK dışında bir belirteç COMMIT’i izliyor

ORA-02186: tablo alanı kaynak ayrıcalığı diğer ayrıcalıklarla birlikte bulunamaz

ORA-02187: geçersiz kota belirtimi

ORA-02188: An genel olarak etkinleştirilemez

ORA-02189: ON gerekli

ORA-02190: TABLES anahtar sözcüğü bekleniyor

ORA-02191: doğru söz dizimi: SET TRANSACTION USE ROLLBACK SEGMENT

ORA-02192: geri alma segmenti depolama yan tümceleri için PCTINCREASE’ye izin verilmez

ORA-02194: olay belirtimi sözdizimi hatası (önemi az hatası), ” yakınında

ORA-02195: nesnesini tablo alanında yaratma denemesi

ORA-02196: PERMANENT/TEMPORARY seçeneği zaten belirtilmiş

ORA-02197: dosya listesi zaten belirtildi

ORA-02198: ONLINE/OFFLINE seçeneği zaten belirtildi

ORA-02199: DATAFILE/TEMPFILE yan tümcesi eksik

ORA-02200: PUBLIC için WITH GRANT OPTION kullanımına izin verilmez

ORA-02201: burada sıra kullanımına izin verilmez

ORA-02202: bu küme içinde daha fazla tabloya izin verilmez

ORA-02203: INITIAL saklama seçeneklerine için verilmez

ORA-02204: görünümler için ALTER, INDEX ve EXECUTE kullanımına izin verilmez

ORA-02205: sıralar için sadece SELECT ve ALTER ayrıcalıkları geçerlidir

ORA-02206: tekrarlanan INITRANS seçeneği belirtimi

ORA-02207: geçersiz INITRANS seçeneği değeri

ORA-02208: tekrarlanan MAXTRANS seçeneği belirtimi

ORA-02209: geçersiz MAXTRANS seçeneği değeri

ORA-02210: ALTER TABLE için hiçbir seçenek belirtilmedi

ORA-02211: PCTFREE veya PCTUSED için geçersiz değer

ORA-02212: tekrarlanan PCTFREE seçeneği belirtimi

ORA-02213: tekrarlanan PCTUSED seçeneği belirtimi

ORA-02214: tekrarlanan BACKUP seçeneği belirtimi

ORA-02215: tekrarlanan tablo alanı adı yan tümcesi

ORA-02216: tablo alanı adı bekleniyor

ORA-02217: tekrarlanan depolama seçeneği belirtimi

ORA-02218: geçersiz INITIAL depolama seçeneği değeri

ORA-02219: geçersiz NEXT depolama seçeneği değeri

ORA-02220: geçersiz MINEXTENTS depolama seçeneği değeri

ORA-02221: geçersiz MAXEXTENTS depolama seçeneği değeri

ORA-02222: geçersiz PCTINCREASE depolama seçeneği değeri

ORA-02223: geçersiz OPTIMAL depolama seçeneği değeri

ORA-02224: EXECUTE ayrıcalığına tablolar için izin verilmez

ORA-02225: prosedürler için yalnız EXECUTE ve DEBUG ayrıcalıkları geçerlidir

ORA-02226: geçersiz MAXEXTENTS değeri (izin verilen maksimum: )

ORA-02227: geçersiz küme adı

ORA-02228: tekrarlanan SIZE belirtimi

ORA-02229: geçersiz SIZE seçeneği değeri

ORA-02230: geçersiz ALTER CLUSTER seçeneği

ORA-02231: ALTER DATABASE için eksik veya geçersiz seçenek

ORA-02232: geçersiz MOUNT modu

ORA-02233: geçersiz CLOSE modu

ORA-02234: bu tablodaki değişiklikler zaten günlüğe yazıldı

ORA-02235: bu tablo zaten başka bir tabloya değişiklik günlüğünü kaydediyor

ORA-02236: geçersiz dosya adı

ORA-02237: geçersiz dosya boyutu

ORA-02238: dosya listeleri farklı sayıda dosyalara sahip

ORA-02239: bu sıraya başvuruda bulunan alan nesneler var

ORA-02240: OBJNO veya TABNO için geçersiz değer

ORA-02241: EXTENTS (FILE BLOCK SIZE , …) formunda olmalıdır

ORA-02242: ALTER INDEX için hiçbir seçenek belirtilmedi

ORA-02243: geçersiz ALTER INDEX veya ALTER MATERIALIZED VIEW seçeneği

ORA-02244: geçersiz ALTER ROLLBACK SEGMENT seçeneği

ORA-02245: geçersiz ROLLBACK SEGMENT adı

ORA-02246: eksik EVENTS metni

ORA-02247: ALTER SESSION için hiçbir seçenek belirtilmedi

ORA-02248: ALTER SESSION için geçersiz seçenek

ORA-02249: MAXLOGMEMBERS için eksik veya geçersiz değer

ORA-02250: eksik veya geçersiz kısıtlama adı

ORA-02251: burada alt sorguya izin verilmez

ORA-02252: denetleme kısıtlama şartı düzgün şekilde bitirilmedi

ORA-02253: burada kısıtlama belirtimine izin verilmez

ORA-02254: burada DEFAULT kullanımına izin verilmez

ORA-02255: kullanılmayan 7.1.5

ORA-02256: başvuran sütun sayısı, başvurulan sütun sayısı ile eşleşmelidir

ORA-02257: maksimum sütun sayısı aşıldı

ORA-02258: tekrarlanan veya çakışan NULL ve/veya NOT NULL belirtimleri

ORA-02259: tekrarlanan UNIQUE/PRIMARY KEY belirtimi

ORA-02260: tablo sadece bir birincil anahtara sahip olabilir

ORA-02261: böyle bir benzersiz veya birincil anahtar tabloda zaten mevcut

ORA-02262: sütun öndeğer ifadesinin tür denetimi yapılırken ORA- oluştu

ORA-02263: bu sütun için veri türünün belirtilmesi gerekir

ORA-02264: ad mevcut bir kısıtlama tarafından zaten kullanılıyor

ORA-02265: başvuruda bulunan sütunun veri türü çıkarılamıyor

ORA-02266: tabloda etkin yabancı anahtarlar tarafından başvurulan benzersiz/birincil anahtarlar var

ORA-02267: sütun türü başvuruda bulunulan sütun türü ile uyumsuz

ORA-02268: başvurulan tablo birincil anahtara sahip değil

ORA-02269: anahtar sütunu LONG veri türünde olamaz

ORA-02270: bu sütun listesine karşılık gelen benzersiz veya birincil anahtar yok

ORA-02271: tablo böyle bir kısıtlamaya sahip değil

ORA-02272: kısıtlanmış sütun LONG veri türünde olamaz

ORA-02273: bu benzersiz/birincil anahtara bazı yabancı anahtarlar tarafından başvuruluyor

ORA-02274: tekrarlanan danışma kabilinden kısıtlama belirtimi

ORA-02275: böyle danışma kabilinden bir kısıtlama tabloda zaten mevcut

ORA-02276: varsayılan değer tipi sütun tipi ile uyumsuz

ORA-02277: geçersiz sıra adı

ORA-02278: tekrarlanan veya çakışan MAXVALUE/NOMAXVALUE belirtimleri

ORA-02279: tekrarlanan veya çakışan MINVALUE/NOMINVALUE belirtimleri

ORA-02280: tekrarlanan veya çakışan CYCLE/NOCYCLE belirtimleri

ORA-02281: tekrarlanan veya çakışan CACHE/NOCACHE belirtimleri

ORA-02282: tekrarlanan veya çakışan ORDER/NOORDER belirtimleri

ORA-02283: sıra sayısı başlangıcını değiştiremez

ORA-02284: tekrarlanan INCREMENT BY belirtimi

ORA-02285: tekrarlanan START WITH belirtimi

ORA-02286: ALTER SEQUENCE için hiç seçenek belirtilmedi

ORA-02287: burada sıra sayısına izin verilmez

ORA-02288: geçersiz OPEN modu

ORA-02289: sıra mevcut değil

ORA-02290: kısıtlamalar kontrolü (.) bozuldu

ORA-02291: bütünlük kısıtlaması (.) bozuldu – üst anahtar bulunamadı

ORA-02292: bütünlük kısıtlaması (.) bozuldu – oğul kayıdı bulundu

ORA-02293: onaylama yapılamıyor (.) – ihlal edilen kısıtlamayı denetleyin

ORA-02294: (.) geçerli kılınamaz- kısıtlama, doğrulama sırasında değiştirildi

ORA-02295: kısıtlama için birden fazla etkin/devre dışı duruma getirme tümcesi bulundu

ORA-02296: kısıtlama (.)’i etkinleştiremez – uyumsuz değerler bulundu

ORA-02297: kısıtlama (.) devreden çıkarılamaz – bağlı olanlar mevcut

ORA-02298: onaylama yapılamıyor (.) – üst anahtarlar bulunamadı

ORA-02299: onaylama yapılamıyor (.) – tekrarlanan anahtarlar bulundu

ORA-02300: OIDGENERATORS için geçersiz değer

ORA-02301: OIDGENERATORS için maksimum sayı 255’tir

ORA-02302: geçersiz veya eksik tür adı

ORA-02303: tür veya tablo bağımlıları olan tür bırakılamaz veya değiştirilemez

ORA-02304: geçersiz nesne belirleyicisi sabit metni

ORA-02305: türler için yalnız EXECUTE, DEBUG ve UNDER ayrıcalıkları geçerlidir

ORA-02306: geçerli bağımlıları bulunan bir tür yaratılamaz

ORA-02307: geçerli olmayan bir tür, REPLACE seçeneğini kullanamaz

ORA-02308: nesne türü sütunu için geçersiz seçeneği

ORA-02309: atomic NULL ihlali

ORA-02310: tabloda izin verilen maksimum sütun sayısı aşıldı

ORA-02311: COMPILE seçeneğini kullanarak tür veya tablo bağımlıları ile geçerli türü değiştiremiyor

ORA-02313: nesne türü sorgulanamaz tür özelliği içeriyor

ORA-02314: tür yapılandırıcının geçersiz kullanımı

ORA-02315: yapılandıran öndeğeri için yanlış bağımsız değişken sayısı

ORA-02320: içiçe tablo sütunu için depolama tablosu yaratmada başarısızlık

ORA-02322: içiçe tablo sütununun depolama tablosuna erişmede başarısızlık

ORA-02324: THE alt sorgusunun SELECT listesinde birden fazla sütun bulunuyor

ORA-02327: veri türündeki ifade için dizin yaratılamaz

ORA-02329: veritabanı sütunu benzersiz veya birincil anahtar olamaz

ORA-02330: veritabanı özelliğine izin verilmiyor

ORA-02331: veritabanı sütununda kısıtlama yaratılamıyor

ORA-02332: bu sütunun özelliklerinde dizin yaratılamıyor

ORA-02333: bu sütunun özelliklerinde kısıtlamalar yaratılamıyor

ORA-02334: sütun için tür çıkarımı yapılamıyor

ORA-02335: küme sütunu için geçersiz veri türü

ORA-02336: sütun özelliğine erişilemiyor

ORA-02337: nesne türü sütunu değil

ORA-02338: eksik veya geçersiz sütun kısıtlama belirtimi

ORA-02339: geçersiz sütun belirtimi

ORA-02340: geçersiz sütun belirtimi

ORA-02342: yer değiştirme türünde derleme hataları var

ORA-02344: tablo bağımlıları olan bir tipte yürütme kaldırılamaz

ORA-02345: CURSOR işleticisine bağlı sütunü olan bir görünüm yaratılamaz

ORA-02347: nesne tablosunun sütunları üzerinde ayrıcalık verilemez

ORA-02348: tümleşik LOB olan VARRAY sütunu yaratılamıyor

ORA-02349: geçersiz kullanıcı tanımlı tür – tür tamam değil

ORA-02351: dahili hata:

ORA-02352: dosya kesme hatası

ORA-02353: dosya aynı yükleme kaldırma işlemine ait değil

“ORA-02354: veriler içe dışa/içe aktarılırken hata oluştu

ORA-02355: dosyası açılırken hata oluştu

ORA-02356: Veritabanında alan tükendi. Yükleme devam edemez

ORA-02357: geçerli döküm dosyası yok

ORA-02358: özelliği getirilirken dahili hata oluştu

ORA-02359: özelliği ayarlanırken dahili hata oluştu

ORA-02360: verileri dışa/içe aktarma işlemi başlatılırken tehlikeli hata oluştu

ORA-02361: %d bayt bellek paylaştırılmaya çalışılırken hata oluştu

ORA-02362: dosyası kapatılırken hata oluştu

ORA-02363: dosyasından okunurken hata oluştu

ORA-02364: dosyasına yazılırken hata oluştu

ORA-02365: dosyasında arama yapılırken hata oluştu

ORA-02366: tablosunda aşağıdaki dizinler oluşturuldu:

ORA-02367: içinde dosya kesme hatası

ORA-02368: dosyası bu yükleme işlemi için geçerli değil

ORA-02371: Doğrudan dizin yolu için Loader sürümü en az …. olmalıdır

ORA-02372: %*.*s satırına ait veri

ORA-02373: tablosu için araya ekleme deyimini ayrıştırma hatası.

ORA-02374: %*.*s.%*.*s tablosu yüklenirken dönüştürme hatası oluştu

ORA-02375: %*.*s.%*.*s tablosu %*.*s bölümü yüklenirken dönüştürme hatası oluştu

ORA-02376: geçersiz veya fazlalık kaynak

ORA-02377: geçersiz kaynak sınırı

ORA-02378: tekrarlanan kaynak adı

ORA-02379: profili zaten mevcut

ORA-02380: profili mevcut değil

ORA-02381: PUBLIC_DEFAULT profili bırakılamaz

ORA-02382: profili atanmış kullanıcılara sahip, CASCADE olmadan bırakılamaz

ORA-02383: geçersiz maliyet faktörü

ORA-02390: COMPOSITE_LIMIT aşıldı, oturumunuz kapatılıyor

ORA-02391: eşzamanlı SESSIONS_PER_USER sınırı aşıldı

ORA-02392: oturumun CPU kullanımı sınırı aşıldı, oturumunuz kapatılıyor

ORA-02393: aramanın CPU kullanımı sınırı aşıldı

ORA-02394: oturumun GÇ kullanım sınırı aşıldı, otorumunuz kapatılıyor

ORA-02395: aramanın GÇ kullanım sınırı aşıldı

ORA-02396: maksimum boş zaman aşıldı, lütfen yeniden bağlantı kurun

ORA-02397: PRIVATE_SGA sınırı aşıldı, oturumunuz kapatılıyor

ORA-02398: prosedür alanı kullanımı aşıldı

ORA-02399: maksimum bağlantı süresi aşıldı, oturumunuz kapatılıyor

ORA-02401: diğer bir kullanıcıya ait görüntü EXPLAIN ile açıklanamaz

ORA-02402: PLAN_TABLE bulunamadı

ORA-02403: plan tablosu doğru formata sahip değil

ORA-02404: belirtilen plan tablosu bulunamadı

ORA-02405: geçersiz sql planı nesnesi sağlandı

ORA-02420: eksik şema yetki tanımı tümcesi

ORA-02421: eksik veya geçersiz şema yetki tanımı belirleyicisi

ORA-02422: eksik veya geçersiz şema öğesi

ORA-02423: şema adı şema yetki tanımı belirleyicisine uymuyor

ORA-02424: potansiyel döngüsel görüntü başvuruları veya bilinmeyen başvuruda bulunulan tablolar

ORA-02425: tablo yaratma başarısız

ORA-02426: ayrıcalık verme başarısız

ORA-02427: görüntü yaratma başarısız

ORA-02428: yabancı anahtar başvurusu eklenemedi

ORA-02429: benzersiz/birincil anahtarların zorlanması için kullanılan dizin bırakılamaz

ORA-02430: kısıtlama () etkinleştirilemez – böyle bir kısıtlama yok

ORA-02431: kısıtlama () devreden çıkarılamaz – böyle bir kısıtlama yok

ORA-02432: birincil anahtar etkinleltirilemez – birincil anahtar tablo için tanımlanmadı

ORA-02433: birincil anahtar devreden çıkarılamaz – birincil anahtar tablo için tanımlanmadı

ORA-02434: benzersiz () etkinleştirilemez – benzersiz anahtar tablo için tanımlanmadı

ORA-02435: benzersiz () devre dışı bırakılamaz – benzersiz anahtar tablo için tanımlanmadı

ORA-02436: CHECK kısıtlamasında tarih veya sistem değişkeni yanlış belirlendi

ORA-02437: doğrulanamıyor (.) – birincil anahtar ihlal edildi

ORA-02438: Sütun kontrol kısıtlaması başka sütunlara başvuramaz

ORA-02439: Ertelenebilir kuralındaki benzersiz dizine izin verilmiyor

ORA-02440: yaratma seç gibi kavramsal kısıtlamalarla beraber izin verilmez

ORA-02441: Mevcut olmayan birincil anahtar bırakılamaz

ORA-02442: Mevcut olmayan benzersiz anahtar bırakılamaz

ORA-02443: Kısıtlama bırakılamaz – mevcut olmayan kısıtlama

ORA-02444: Başvurusu kısıtlamaları içindeki başvurulan nesneler çözülemiyor

ORA-02445: ıstisnalar tablosu bulunamadı

ORA-02446: CREATE TABLE … AS SELECT başarısız – kontrol kısıtlaması ihlal edildi

ORA-02447: ertelenebilir olmayan bir kısıtlama ertelenemez

ORA-02448: kısıtlama mevcut değil

ORA-02449: tablodaki benzersiz/birincil anahtarlara yabancı anahtarlar başvuruda bulunuyor

ORA-02450: Geçersiz hash tablosu – eksik anahtar sözcük IS

ORA-02451: tekrarlanan HASHKEYS belirtimi

ORA-02452: geçersiz HASHKEYS seçenek değeri

ORA-02453: tekrarlanan HASH IS belirtimi

ORA-02454: Blok başına anahtarı sayısı () maksimum değerini aşıyor

ORA-02455: Küme anahtar sütununun numarası 1 olmalıdır

ORA-02456: HASH IS sütunu belirtimi NUMBER(*,0) olmalıdır

ORA-02457: HASH IS seçeneği geçerli bir sütun belirtmelidir

ORA-02458: HASHKEYS, bir HASH CLUSTER için belirtilmelidir

ORA-02459: Hash anahtarı değeri pozitif bir tamsayı olmalıdır

ORA-02460: Hash kümesi üzerinde uygunsuz dizin işlemi

ORA-02461: INDEX seçeneğinin uygunsuz kullanımı

ORA-02462: Tekrarlanan INDEX seçeneği belirlendi

ORA-02463: Tekrarlanan HASH IS seçeneği belirlendi

ORA-02464: Küme tanımı aynı zamanda HASH ve INDEX olamaz

ORA-02465: HASH IS seçeneğinin uygunsuz kullanımı

ORA-02466: HASH CLUSTERS için SIZE ve INITRANS seçenekleri değiştirilemez.

ORA-02467: ıfade içinde gönderme yapılan sütun küme tanımı içinde bulunmadı

ORA-02468: Sabit ya da sistem değişkeni ifade içinde hatalı belirtildi

ORA-02469: Hash ifadesi bir Oracle Sayısı döndürmüyor.

ORA-02470: TO_DATE, USERENV veya SYSDATE yanlış olarak hash ifadesinde kullanıldı.

ORA-02471: SYSDATE, UID, USER, ROWNUM veya LEVEL yanlış olarak hash ifadesinde kullanıldı.

ORA-02472: PL/SQL fonksiyonlarına hash ifadelerinde izin verilmez.

ORA-02473: Kümenin hash ifadesini değerlendirirken hata.

ORA-02474: Kullanılan sabit hash alanı uzantısı sayısı () izin verilen maksimum değeri () aşıyor

ORA-02475: için maksimum küme zinciri blok sayısı aşıldı

ORA-02476: tablo üzerindeki paralel doğrudan yüklemeden dolayı dizin yaratılamaz

ORA-02477: nesnesi üzerinde paralel doğrudan yükleme gerçekleştirilemez

ORA-02478: temel segmentin içine birleştirmek MAXEXTENTS sınırını taşıracaktır

ORA-02479: paralel yükleme için dosya adını çevirirken hata

ORA-02481: Olaylar için çok fazla işlem belirtilmiş (maks )

ORA-02482: Olay belirtiminde sözdizimi hatası ()

ORA-02483: ışlem belirtiminde sözdizimi hatası ()

ORA-02484: Geçersiz _trace_buffers parametresi belirtimi ()

ORA-02485: Geçersiz _trace_options parametresi belirtimi ()

ORA-02486: izleme dosyasına yazmada hata

ORA-02487: ız verileri dönüştürülürken hata oluştu

ORA-02488: ız dönüştürme için dosyaya [] erişilirken hata oluştu

ORA-02490: RESIZE yan tümcesinde gerekli dosya boyutu eksik

ORA-02491: AUTOEXTEND yan tümcesinde gerekli anahtar sözcük ON veya OFF eksik

ORA-02492: NEXT yan tümcesinde gerekli dosya blok artışı boyutu eksik

ORA-02493: NEXT yan tümcesinde geçersiz dosya artış boyutu

ORA-02494: MAXSIZE yan yümcesinde geçersiz ya da eksik maksimum dosya boyutu

ORA-02495: dosyası yeniden boyutlandırılamıyor, tablo alanı salt okunur

ORA-02700: osnoraenv: ORACLE_SID çevirmede hata

ORA-02701: osnoraenv: oracle görüntü adını çevirmede hata

ORA-02702: osnoraenv: orapop görüntü adı çevirmede hata

ORA-02703: osnpopipe: kanal yaratma başarısız

ORA-02704: osndopop: çatal başlatma başarısız

ORA-02705: osnpol: iletişim kanalı bilgiler toplama başarısız

ORA-02706: osnshs: ana bilgisayar adı çok uzun

ORA-02707: osnacx: içerik alanı ayrılamıyor

ORA-02708: osnrntab: ana bilgisayara bağlantı başarılamadı, bilinmeyen ORACLE_SID

ORA-02709: osnpop: filtre yaratma başarısız

ORA-02710: osnpop: çatal başlatma başarısız.

ORA-02711: osnpvalid: doğrulatma kanalına yazma başarısız

ORA-02712: osnpop: malloc başarısız

ORA-02713: osnprd: mesaj alma başarısızlığı

ORA-02714: osnpwr: mesaj gönderme başarısızlığı

ORA-02715: osnpgetbrkmsg: ana bilgisayardan gelen mesajın türü yanlış

ORA-02716: osnpgetbrkmsg: ana bilgisayardan gelen mesajın türü yanlış

ORA-02717: osnpfs: yanlış sayıda bayt yazıldı

ORA-02718: osnprs: protokol sıfırlama hatası

ORA-02719: osnfop: çatal başlatma başarısız

ORA-02720: osnfop: shmat başarısız

ORA-02721: osnseminit: semafor kümesi yaratılamıyor

ORA-02722: osnpui: orapop’a kes mesajı gönderilemiyor

ORA-02723: osnpui: kes mesajı gönderilemiyor

ORA-02724: osnpbr: orapop’a kes mesajı gönderilemiyor

ORA-02725: osnpbr: kes sinyali gönderilemiyor

ORA-02726: osnpop: oracle yürütülebilir dosyasına erişim hatası

ORA-02727: osnpop: orapop yürütülebilir dosyasına erişim hatası

ORA-02728: osnfop: oracle yürütülebilir dosyasına erişim hatası

ORA-02729: osncon: sürücü osntab’da değil

ORA-02730: osnrnf: kullanıcı oturum açma dizini bulunamıyor

ORA-02731: osnrnf: arabellekde için bellek ayırma başarısız

ORA-02732: osnrnf: eşleşen veritabanı diğer adı bulunamıyor

ORA-02733: osnsnf: veritabanı dizesi çok uzun

ORA-02734: osnftt: paylaşılan bellek izni sıfırlanamıyor

ORA-02735: osnfpm: paylaşılan bellek segmenti yaratılamıyor

ORA-02736: osnfpm: geçersiz paylaşılan bellek adresi öndeğeri

ORA-02737: osnpcl: orapop’a çıkması söylenemiyor

ORA-02738: osnpwrtbrkmsg: yanlış sayıda bayt yazıldı

ORA-02739: osncon: ana bilgisayar diğer adı çok uzun

ORA-02750: osnfsmmap: paylaşılan bellek dosyası ?/dbs/ftt_.dbf açılamıyor

ORA-02751: osnfsmmap: paylaşılan bellek dosyasının planı çıkarılamıyor

ORA-02752: osnfsmmap: geçersiz paylaşılan bellek adresi

ORA-02753: osnfsmmap: paylaşılan bellek dosyası kapatılamıyor

ORA-02754: osnfsmmap: paylaşılan bellek devralma özelliği değiştirilemiyor

ORA-02755: osnfsmcre: ortak bellek dosyası ?/dbs/ftt_.dbf yaratılamıyor

ORA-02756: osnfsmnam: ad çeviri hatası

ORA-02757: osnfop: fork_and_bind başarısız

ORA-02758: Dahili dizin ayırma başarısız

ORA-02759: Kullanılabilir yetersiz istek açıklayıcısı yok

ORA-02760: ıstemci dosyayı kapatamadı.

ORA-02761: ıptal edilecek dosya numarası negatif.

ORA-02762: iptal edilecek dosya numarası maksimumdan büyük.

ORA-02763: En az bir istek iptal edilemiyor

ORA-02764: Geçersiz paket modu

ORA-02765: Geçersiz maksimum sunucu sayısı

ORA-02766: Geçersiz maksimum istek açıklayıcısı sayısı

ORA-02767: Sunucu başına birden az istek açıklayıcısı ayrıldı

ORA-02768: Maksimum dosya sayısı geçersiz

ORA-02769: SIGTERM için işleyici ayarlaması başarısız

ORA-02770: Toplam blok sayısı geçersiz

ORA-02771: Geçersiz istek zaman aşımı değeri

ORA-02772: Geçersiz maksimum sunucu boş zamanı

ORA-02773: Geçersiz maksimum istemci bekleme süresi

ORA-02774: Geçersiz istek listesi mandal zaman aşımı değeri

ORA-02775: Geçersiz istek yerine getirildi sinyali

ORA-02776: ıstek yerine getirildi sinyali değeri maksimumu aşıyor

ORA-02777: Kayıt dizini üzerinde Stat başarısız

ORA-02778: Günlük dizini için verilen ad geçersiz

ORA-02779: Çekirdek bellek döküm dizini üzerinde Stat başarısız

ORA-02780: Çekirdek bellek dökme dizini için verilen ad geçersiz

ORA-02781: Zamanlama istek bayrağı için verilen değer geçersiz

ORA-02782: Okuma ve yazma fonksiyonlarının ikisi birden belirtilmedi

ORA-02783: Gönderme ve bekleme fonksiyonlarının ikisi birden belirtilmedi

ORA-02784: Geçersiz paylaşılan bellek kimliği belirtildi

ORA-02785: Geçersiz paylaşılan bellek arabellek boyutu

ORA-02786: Paylaşılan bölge için gereken büyüklük segment büyüklüğünden daha fazla

ORA-02787: Segment listesi için bellek ayrılamıyor

ORA-02788: async işlem dizisi içinde, çekirdek işlemi işaretçisi bulunamıyor

ORA-02789: Maksimum dosya sayısına ulaşıldı

ORA-02790: Dosya adı çok uzun

ORA-02791: Eşzamansız G/Ç ile kullanılacak dosya açılamıyor

ORA-02792: Eşzamansız G/Ç için kullanılan dosya fstat() yapılamıyor

ORA-02793: Eşzamansız G/Ç kapatılamıyor

ORA-02794: ıstemci, paylaşılan bellek için anahtarı bulamıyor

ORA-02795: ıstek listesi boş

ORA-02796: Yerine getirildi isteği doğru durumda değil

ORA-02797: Hiç istek yok

ORA-02798: Geçersiz sayıda istek

ORA-02799: Sinyal işleyicisi donatılamıyor

ORA-02800: istekler zaman aşımına uğradı

ORA-02801: ışlemler zaman aşımına uğradı

ORA-02802: Paralel modda hiç boş sunucu yok

ORA-02803: Geçerli zaman alınamadı

ORA-02804: Günlük dosyası adı için bellek ayırma başarısız

ORA-02805: SIGTPA için işleyici ayarlanamıyor

ORA-02806: SIGALRM için işleyici ayarlanamıyor

ORA-02807: G/Ç vektörleri için bellek ayırma başarısız.

ORA-02808: Açık dosyalar dizisi bellek ayırması başarısız.

ORA-02809: Atlama arabelleği geçerli değil

ORA-02810: Planlanmış bellek dosyası için geçici dosya adı oluşturulamıyor

ORA-02811: Paylaşılan bellek segmentine bağlanılamıyor

ORA-02812: Hatalı ekleme adresi

ORA-02813: Anahtar almak için geçici dosya adı oluşturulamıyor

ORA-02814: Paylaşılan bellek elde edilemiyor

ORA-02815: Paylaşılan belleğe bağlanılamıyor

ORA-02816: ışlem sonlandırılamıyor

ORA-02817: Okuma başarısız

ORA-02818: ıstenilenden daha az sayıda blok okundu

ORA-02819: Yazma başarısız

ORA-02820: ıstenilen sayıda blok yazılamıyor

ORA-02821: ıstenilen sayıda blok okunamıyor.

ORA-02822: Geçersiz blok başlangıcı

ORA-02823: Arabellek hizalı değil.

ORA-02824: Serbest istek listesi boş

ORA-02825: ıstek üzerine serbest liste serbest değildi

ORA-02826: Geçersiz blok büyüklüğü

ORA-02827: Geçersiz dosya numarası

ORA-02828: Serbest segment listesi boş

ORA-02829: Uygun büyüklükte hiç segment yok

ORA-02830: Segment bölünemez – hiç serbest segment yok

ORA-02831: Segmenti serbest bırakma başarısız – segment listesi boş

ORA-02832: Segmenti serbest bırakma başarısız – segment listede değil

ORA-02833: Sunucu dosyayı kapatamadı

ORA-02834: Sunucu dosyayı açamıyor

ORA-02835: Sunucu istemciye sinyal gönderemiyor

ORA-02836: Geçici anahtar dosyası yaratılamıyor

ORA-02837: Geçici dosya bağlantısı kesilemiyor

ORA-02838: Alarm sinyali için sinyal işleyicisi donatılamıyor

ORA-02839: Blokların diskle eşzamanlı kılınması başarısız.

ORA-02840: Günlük dosyası istemci tarafından açılamadı

ORA-02841: Sunucu başlangıçta kesildi

ORA-02842: ıstemci bir sunucu başlatamıyor

ORA-02843: Ç ekirdek bayrağı için geçersiz değer

ORA-02844: Açık bırakma bayrağı için geçersiz değer

ORA-02845: Zamanlama isteme bayrağı için geçersiz değer

ORA-02846: Kesilemez sunucu

ORA-02847: Sunucu gönderildiğinde sona ermedi

ORA-02848: Eşzamansız G/Ç paketi çalışmıyor

ORA-02849: Bir hata nedeniyle okuma başarısız

ORA-02850: Dosya kapalı

ORA-02851: ıstek listesi boş olmaması gerektiği halde boş

ORA-02852: Geçersiz kritik-bölüm zaman aşımı değeri

ORA-02853: Geçersiz sunucu listesi mandal zaman aşımı değeri

ORA-02854: Geçersiz sayıda istek arabellekleri

ORA-02855: ısteklerin sayısı bağımlı öğelerin sayısından daha az

ORA-02875: smpini: PGA için paylaşılan bellek alınamıyor

ORA-02876: smpini: PGA için paylaşılan belleğe eklenemiyor

ORA-02877: smpini: Bellek koruması başlatılamıyor

ORA-02878: sou2o: Değişken smpdidini üstüne yazıldı

ORA-02879: sou2o: Korumalı belleğe erişilemedi

ORA-02880: smpini: PGA koruma için kaydettirilemedi

ORA-02881: sou2o: Korumalı belleğe erişim iptal edilemedi

ORA-02882: sou2o: SGA koruma için kaydettirilemedi

ORA-02899: smscre: Uzatılmış Paylaşılan Bellek özellikli SGA yaratılamıyor

ORA-03001: uygulanmamış özellik

ORA-03002: işlem uygulanmadı

ORA-03007: eski özellik

ORA-03008: parametre COMPATIBLE >= , için gerekli

ORA-03100: iletişim alanı ayrılamaz; yetersiz bellek

ORA-03105: dahili protokol hatası

ORA-03106: teklikeli iki görevli iletişim protokolu hatası

ORA-03107: oranet arabelleği taşması

ORA-03108: oranet: ORACLE bu arayüz sürümünü desteklemiyor

ORA-03109: oranet arabelleği taşması

ORA-03110: oranet: ORACLE bu SQL sürümünü desteklemiyor

ORA-03111: iletişim kanalında kesme alındı

ORA-03112: tek görevli olarak bağlanmış bir sunucu SQL*Net kullanamaz

ORA-03113: iletişim kanalında dosya-sonu

ORA-03114: ORACLE’a bağlı değil

ORA-03115: desteklenmeyen ağ veri türü ya da temsilcisi

ORA-03116: dönüştürme yordamına geçersiz arabellek uzunluğu geçirildi

ORA-03117: iki görevli kaydetme alanı taşması

ORA-03118: iki görevli birlikte çalışan yordaımı geçersiz statüye sahip

ORA-03119: iki görevli tutarsız veri türü belirlemesi algıladı

ORA-03120: iki görevli dönüştürme yordamı: tamsayı taşması

ORA-03121: hiçbir arayüz sürücüsü bağlı değil – fonksiyon gerçekleştirilmedi

ORA-03122: kullanıcı tarafındaki ORACLE-tarafı penceresini kapama girişimi

ORA-03123: işlem bloke edecek

ORA-03124: iki görevli dahili hatası

ORA-03125: istemci-sunucu protokol ihlali

ORA-03126: ağ sürücüsü kesilmeyen işlemleri desteklemiyor

ORA-03127: etkin işlem bitinceye kadar hiçbir yeni işleme izin verilmez

ORA-03128: bağlantı kesilme modunda

ORA-03129: yerleştirilecek sonraki parça gerekiyor

ORA-03130: alınacak sonraki parça için arabellek gerekiyor

ORA-03131: sonraki parça için geçersiz bir arabellek sağlandı

ORA-03132: iki görevli öndeğer değeri taşması

ORA-03133: piggyback fonksiyon hatası

ORA-03134: Bu sunucu sürümüne olan bağlantılar artık desteklenmiyor.

ORA-03135: bağlantı kesildi

ORA-03136: sunucuya yönelik bağlantı zaman aşımı

ORA-03200: segment tipi belirtimi geçersiz

ORA-03201: grup numarası belirtimi geçersiz

ORA-03202: tarama sınırı belirtimi geçersiz

ORA-03203: aynı zamanlı güncelleme etkinliği boşluk analizi yapılmasını imkansız kılıyor

ORA-03204: segment türü belirtimi bölümlemeyi gösterir

ORA-03205: bölüm türü belirtildiğinde bölüm adı gereklidir

ORA-03206: AUTOEXTEND tümcesindeki maksimum dosya boyutu blok sayısı () aralık dışı

ORA-03207: karma nesne için alt bölümlemeli tür belirtilmeli

ORA-03208: karma olmayan nesne için bölümlemeli tür belirtilmeli

ORA-03209: DBMS_ADMIN_PACKAGE geçersiz dosya/blok belirtimi

ORA-03210: DBMS_ADMIN_PACKAGE geçersiz seçenek belirtimi

ORA-03211: Segment mevcut değil veya geçerli bir durumda değil

ORA-03212: Yerel olarak yönetilen tablo alanında Geçici Segment yaratılamaz

ORA-03213: DBMS_SPACE paketi için geçersiz Lob Segmenti Adı

ORA-03214: Belirtilen Dosya Boyutu gerekli minimum boyutun altında

ORA-03215: Yeniden boyutlandırma için belirtilen Dosya Boyutu çok küçük

ORA-03216: Tablo Alanı/Segment Doğrulama işlemi yapılamıyor

ORA-03217: TEMPORARY TABLESPACE değerini değiştirmek için geçersiz seçenek

ORA-03218: CREATE/ALTER TABLESPACE için geçersiz seçenek

ORA-03219: Tablo alanı ” sözlük tarafından yönetiliyor, çevrimdışı veya geçici

ORA-03220: DBMS_ADMIN_PACKAGE gerekli parametresi NULL veya eksik

ORA-03221: Geçici tablo alanlarının veya geçici segmentlerin standart blok boyutları olmalıdır

ORA-03222: ortalama satır boyutu ve satır sayısı sıfırdan büyük olmalıdır

ORA-03230: segment, izin üstünde sadece blok kullanılmayan alan içeriyor

ORA-03231: INITIAL uzantısı serbest bırakılamaz

ORA-03233: . tablosu alt bölümü, oranında tablo alanında genişletilemiyor

ORA-03234: . dizini alt bölümü, oranında tablo alanında genişletilemiyor

ORA-03235: maksimum uzantı sayısına () ulaşıldı (. tablosu alt bölümü içinde)

ORA-03236: maksimum uzantı sayısına () ulaşıldı (. dizini alt bölümü içinde)

ORA-03237: Belirtilen boyuttaki Başlangıç Uzantısı tablo alanında () ayrılamıyor

ORA-03238: . LOB segmenti alt bölümü, oranında tablo alanında genişletilemiyor

ORA-03239: maksimum uzantı sayısına () ulaşıldı (. LOB segmenti alt bölümü içinde)

ORA-03240: Kullanıcının geçici tablo alanı geçiş yapılan tablo alanıyla aynı

ORA-03241: Geçersiz birim boyutu

ORA-03242: Tablo alanı geçişi 500 kez yeniden denendi

ORA-03243: hedef dba, mevcut kontrol bilgileriyle çakışır

ORA-03244: Kontrol bilgilerini yerleştirmek için boş alan bulunmadı

ORA-03245: Geçiş yapılabilmesi için tablo alanının sözlük yönetimli, çevrimiçi ve kalıcı olması gerekir

ORA-03246: Geçersiz blok numarası belirlendi

ORA-03247: Geçersiz blok numarası belirlendi

ORA-03248: Geçiş sırasında çok fazla segment yaratma etkinliği

ORA-03249: Otomatik segment alanının yönettiği tablo alanının ortak boyutunun en az blok içermesi gerekir

ORA-03250: Bu segment bozuk olarak işaretlenemiyor

ORA-03251: Bu komut SYSTEM tablo alanında yayınlanamıyor

ORA-03252: başlangıç alanı boyutu LOB segmenti için yeterli değil

ORA-03254: Sql salt okunur veritabanında yürütülemiyor

ORA-03261: tablo alanında sadece bir dosya var

ORA-03262: dosya boş değil

ORA-03263: tablo alanının ilk dosyası bırakılamıyor

ORA-03264: yerel yönetilen tablo alanının çevrim dışı veri dosyası bırakılamıyor

ORA-03274: hem ALLOCATE EXTENT hem de DEALLOCATE UNUSED seçenekleri belirtildi

ORA-03275: tekrarlanan DEALLOCATE seçeneği belirtimi

ORA-03276: tekrarlanan ALLOCATE EXTENT seçeneği belirtimi

ORA-03277: geçersiz SIZE belirlendi

ORA-03278: tekrarlanan ALLOCATE EXTENT seçeneği belirtimi

ORA-03279: geçersiz INSTANCE belirtildi

ORA-03280: geçersiz DATAFILE dosya adı belirtildi

ORA-03281: geçersiz ALLOCATE EXTENT seçeneği

ORA-03282: eksik ALLOCATE EXTENT seçeneği

ORA-03283: belirtilen veri dosyası mevcut değil

ORA-03284: veri dosyası tablo alanının üyesi değil

ORA-03286: ALLOCATE EXTENT, HASH CLUSTERS için geçerli değildir

ORA-03287: geçersiz FREELIST GROUP belirtildi

ORA-03288: FREELIST GROUP ve INSTANCE parametrelerinin ikisi birden belirlenemez

ORA-03289: bölüm adı ve segment türü eşleşmiyor

ORA-03290: Geçersiz sonunu kesme komutu – eksik CLUSTER veya TABLE anahtar sözcüğü

ORA-03291: Geçersiz sonunu kesme seçeneği – geçersiz STORAGE anahtar sözcüğü

ORA-03292: Sonu kesilecek tablo bir kümenin parçası

ORA-03293: Sonu kesilecek küme bir HASH CLUSTER

ORA-03296: veri dosyası yeniden boyutlandırılamaz – dosyası bulunamadı

ORA-03297: dosya, istenen RESIZE değerinden ötede kullanılmış veri içeriyor

ORA-03298: veri dosyası küçültülemiyor – dosyası şu anda yedekleniyor

ORA-03299: sözlük tablosu yaratılamıyor

ORA-04000: PCTUSED ve PCTFREE toplamı 100’ü aşamaz

ORA-04001: sıra parametresi bir tamsayı olmalıdır

ORA-04002: INCREMENT sıfırdan farklı bir tamsayı olmalıdır

ORA-04003: dizi parametresi izin verilen maksimum büyüklüğü ( hane) aşıyor

ORA-04004: MINVALUE, MAXVALUE’dan küçük olmalıdır

ORA-04005: INCREMENT, MAXVALUE eksi MINVALUE’dan küçük olmalıdır

ORA-04006: START WITH, MINVALUE’dan küçük olamaz

ORA-04007: MINVALUE, geçerli değeri aşacak şekilde oluşturulamaz

ORA-04008: START WITH, MAXVALUE’dan fazla olamaz

ORA-04009: MAXVALUE, geçerli değerden küçük olacak şekilde oluşturulamaz

ORA-04010: CACHE ile önbelleğe alınacak değerlerin sayısı 1’den büyük olmalıdır

ORA-04011: sırası, ile arasında değişmelidir

ORA-04012: nesne bir sıra değildir

ORA-04013: CACHE ile önbelleğe alınacak sayı bir devirden küçük olmalıdır

ORA-04014: CYCLE yapan azalan sıralar MINVALUE belirtmelidir

ORA-04015: CYCLE yapan artan sıralar MAXVALUE belirtmelidir

ORA-04016: sıralaması artık yok

ORA-04017: max_dump_file_size parametresi için geçersiz değer (uzunluk = )

ORA-04020: nesnesini kilitlemeye çalışırken program kilitlenmesi saptandy

ORA-04021: ” nesnesini kilitlemek için beklerken zaman aşımaına uğrandı

ORA-04022: bekleme istenmiyor ama sözlük nesnesini kilitlemek için bekleme gerekiyor

ORA-04027: . nesnesi için otomatik doğrulama sırasında kendi kendine kilitlenme oluştu

ORA-04028: nesnesi için diana oluşturulamaz

ORA-04029: ORA- hatası oluştu ( ” sorgularken)

ORA-04030: bayt ayrılmaya çalışılırken işlem belleği tükendi (, )

ORA-04031: bayt paylaşılan bellek ayrılamıyor (“”,””,””,””)

ORA-04032: otomatik moda geçmeden önce pga_aggregate_target ayarlanması gerekir

ORA-04033: Havuzu artırmak için bellek yetersiz

ORA-04034: havuz belirtilen boyuta küçültülemedi

ORA-04041: paket gövdesi yaratılmadan önce ilk olarak paket belirtimi yaratılmalıdır

ORA-04042: prosedür, fonksiyon, paket veya paket gövdesi mevcut değil

ORA-04043: nesne mevcut değil

ORA-04044: prosedüre, fonksiyona, pakete veya türe burada izin verilmiyor

ORA-04045: . nesnesini yeniden derleme/yeniden doğrulama sırasında hatalar oluştu

ORA-04046: derleme sonuçları desteklenemeyecek kadar büyük

ORA-04047: belirtilen nesne, belirtilen bayrak ile uyumsuz

ORA-04050: geçersiz veya eksik prosedür, fonksiyon veya paket adı

ORA-04051: kullanıcı , . veritabanı bağlantısını kullanamaz

ORA-04052: uzak nesnesi aranırken hata oluştu

ORA-04053: uzak nesnesi doğrulanırken hata oluştu

ORA-04054: veritabanı bağlantısı ” mevcut değil

ORA-04055: Durduruldu: “”, “” ile REF olmayan karşılıklı bağımlı bir döngü oluşturdu.

ORA-04060: yürütmek için ayrıcalıklar yetersiz

ORA-04061: mevcut durumu geçersiz kılındı

ORA-04062: / değiştirildi

ORA-04063: hata içeriyor

ORA-04064: yürütülmedi, geçersiz kılınmış

ORA-04065: yürütülmedi, değiştirilmiş veya bırakılmış

ORA-04066: yürütülemez nesne,

ORA-04067: yürütülmedi, mevcut değil

ORA-04068: paketlerinin içinde bulundukları durum atıldı

ORA-04069: tablo bağımlı öğeleri olan kitaplık bırakılamıyor veya değiştirilemiyor

ORA-04070: geçersiz tetikleyici adı

ORA-04071: eksik BEFORE, AFTER veya INSTEAD OF anahtar sözcüğü

ORA-04072: geçersiz tetikleyici türü

ORA-04073: sütun listesi bu tetikleyici türü için geçerli değil

ORA-04074: geçersiz REFERENCING adı

ORA-04075: geçersiz tetikleyici eylemi

ORA-04076: geçersiz NEW veya OLD belirtimi

ORA-04077: WHEN yan tümcesi tablo düzeyi tetikleyicilerle birlikte kullanılamaz

ORA-04078: OLD ve NEW değerleri aynı olamaz

ORA-04079: geçersiz tetikleyici belirtimi

ORA-04080: tetikleyici ” mevcut değil

ORA-04081: tetikleyici ” zaten mevcut

ORA-04082: NEW ve OLD başvurularına tablo düzeyi tetikleyicilerde izin verilmez

ORA-04083: geçersiz tetikleyici değişkeni ‘%*.s’

ORA-04084: bu tetikleyici türü için NEW değerleri değiştirilemez

ORA-04085: bir OLD başvurusu değişkeninin değeri değiştirilemez

ORA-04086: tetikleyici tanımı çok uzun, açıklamaları tetikleyici kodu içine taşıyın

ORA-04087: ROWID başvuru değişkeninin değeri değiştirilemez

ORA-04088: ‘.’ tetikleyicisinin yürütülmesi sırasında hata

ORA-04089: sahibi SYS olan nesneler üzerinde tetikleyiciler yaratılamaz

ORA-04090: ”, ” ile aynı tabloyu, olayı ve tetikleyiciyi belirtiyor

ORA-04091: tablo . değişiyor, tetikleyici/fonksiyon onu göremez

ORA-04092: tetikleyici içinde yapılamaz

ORA-04093: tetikleyicilerde LONG türü sütunlara izin verilmez

ORA-04094: tablo . kısıtlama halinde, tetikleyici onu değiştiremez

ORA-04095: tetikleyici ” başka bir tablo üzerinde zaten mevcut, değiştirilemez

ORA-04096: ” tetikleyicisi çok büyük bir WHEN tümcesine sahip, sınır 2K

ORA-04097: tetikleyiciyi bırakırken veya değiştirirken DDL çakışması oluştu

ORA-04098: tetikleyici ‘.’ geçersiz ve yeniden doğrulamada başarısız oldu

ORA-04099: tetik ” geçerli ancak derlenmiş biçimde depolanmamış

ORA-04930: açma sıra numarası başarısız veya başlangıç durumu geçerli

ORA-04931: başlangıç sıra numarası değeri ayarlanamıyor

ORA-04932: sıra numarasını artırma veya ayarlama başarısız

ORA-04933: başlangıç hizmet belirleyicisi sıfırdan farklı

ORA-04934: geçerli sıra numarası elde edilemiyor

ORA-04935: SCN kurtarma kilidi alınamıyor/dönüştürülemiyor

ORA-04940: Oracle ikilisi için desteklenmeyen en iyi hale getirme, daha fazla bilgiler için uyarı günlüğünü kontrol edin

ORA-04941: gerekli işletim sistemi yamasının uygulanması gerekli

ORA-06000: NETASY: bağlantı noktası açma hatası

ORA-06001: NETASY: bağlantı noktası ayarlama hatası

ORA-06002: NETASY: bağlantı noktası okuma hatası

ORA-06003: NETASY: bağlantı noktasına yazma hatası

ORA-06004: NETASY: diyalog dosyası açılamadı

ORA-06005: NETASY: diyalog dosyası okunamadı

ORA-06006: NETASY: diyalog yürütülemedi

ORA-06007: NETASY: kötü diyalog formatı

ORA-06009: NETASY: diyalog dosyası adı çok uzun

ORA-06010: NETASY: diyalog dosyası çok uzun

ORA-06011: NETASY: diyalog çok uzun

ORA-06017: NETASY: mesaj alma başarısızlığı

ORA-06018: NETASY: mesaj gönderme başarısızlığı

ORA-06019: NETASY: geçersiz oturum açma (bağlanma) dizesi

ORA-06020: NETASY: başlatma başarısız

ORA-06021: NETASY: bağlanma başarısız

ORA-06022: NETASY: kanal açma başarısız

ORA-06023: NETASY: bağlantı noktası açma başarısız

ORA-06024: NETASY: VTM hatası

ORA-06025: NETASY: Konfigürasyon hatası

ORA-06026: NETASY: bağlantı noktası kapatma başarısız

ORA-06027: NETASY: kanal kapatma başarısız

ORA-06028: NETASY: günlük için başlatılamıyor

ORA-06029: NETASY: bağlantı noktası atama başarısız

ORA-06030: NETDNT: bağlanamadı, tanınamayan düğüm adı

ORA-06031: NETDNT: bağlanamadı, tanınmayan nesne adı

ORA-06032: NETDNT: bağlanamadı, erişim kontrol verisi reddedildi

ORA-06033: NETDNT: bağlanamadı, ortak bağlantıyı reddetti

ORA-06034: NETDNT: bağlanamadı, ortak beklenmedik şekilde çıktı

ORA-06035: NETDNT: bağlanamadı, kaynaklar yetersiz

ORA-06036: NETDNT: bağlanamadı, nesneden cevap yok

ORA-06037: NETDNT: bağlanamadı, düğüm erişilmez

ORA-06038: NETDNT: bağlanamadı, ağ sürücüsü yüklü dğeil

ORA-06039: NETDNT: bağlanamadı

ORA-06040: NETDNT: geçersiz oturum açma (bağlanma) dizesi

ORA-06041: NETDNT: bağlantı kesilemedi

ORA-06042: NETDNT: mesaj alma başarısızlığı

ORA-06043: NETDNT: mesaj gönderme başarısızlığı

ORA-06044: NETDNT: bağlanılamadı, bayt sayım kotası aşıldı

ORA-06102: NETTCP: içerik alanı ayrılamaz

ORA-06105: NETTCP: uzak ana bilgisayar bilinmiyor

ORA-06106: NETTCP: soket yaratma başarısız

ORA-06107: NETTCP: ORACLE ağ sunucusu bulunamadı

ORA-06108: NETTCP: ana bilgisayara bağlanılamadı

ORA-06109: NETTCP: mesaj alma başarısızlığı

ORA-06110: NETTCP: mesaj gönderme başarısızlığı

ORA-06111: NETTCP: bağlantı kesme başarısız

ORA-06112: NETTCP: geçersiz arabellek boyutu

ORA-06113: NETTCP: Çok fazla bağlantı

ORA-06114: NETTCP: SID arama başarısız

ORA-06115: NETTCP: ORACLE mantıksalları yaratılamıyor

ORA-06116: NETTCP: ORASRV işlemi yaratılamıyor

ORA-06117: NETTCP: ORASRV yaratılamıyor: kota aşıldı

ORA-06118: NETTCP: ORASRV ile iletişim protokolü tamamlanamıyor

ORA-06119: NETTCP: sahte istemci isteği

ORA-06120: NETTCP: ağ sürücüsü yüklü değil

ORA-06121: NETTCP: erişim başarısız

ORA-06122: NETTCP: ayarlama başarısız

ORA-06123: NETTCP: KEEPALIVE ayarlanamaz

ORA-06124: NETTCP: ORASRV beklenirken zaman aşımı

ORA-06125: NETTCP: ORASRV beklenmedik şekilde çıktı

ORA-06126: NETTCP: ORASRV ağ bağlantısını açamıyor

ORA-06127: NETTCP: kullanıcı adı değiştirilemiyor

ORA-06128: NETTCP: posta kutusu yaratılamıyor

ORA-06129: NETTCP: yuva sahipliği ORASRV’ye aktarılamıyor

ORA-06130: NETTCP: ana bilgisayar erişimi reddedildi

ORA-06131: NETTCP: kullanıcı erişimi reddedildi

ORA-06132: NETTCP: erişim reddedildi, yanliş parola

ORA-06133: NETTCP: dosya bulunamadı

ORA-06134: NETTCP: dosya erişim ayrıcalığı ihlali

ORA-06135: NETTCP: bağlantı reddedildi, sunucu duruyor

ORA-06136: NETTCP: bağlantı el sıkışması sırasında hata

ORA-06137: NETTCP: bağlantı el sıkışması sırasında hata

ORA-06138: NETTCP: bağlantı el sıkışması sırasında hata

ORA-06140: NETTCP: böyle bir kullanıcı yok

ORA-06141: NETTCP: kullanıcı için hiç ayrıcalık yok

ORA-06142: NETTCP: kullanıcı bilgileri almada hata

ORA-06143: NETTCP: maksimum bağlantı sayısı aşıldı

ORA-06144: NETTCP: SID (veritabanı) kullanılamaz

ORA-06145: NETTCP: ORASRV başlatulamıyor: görüntüler yüklenmedi

ORA-06200: TWOTASK: bağlanamadı, posta kutusu yaratılamıyor

ORA-06201: TWOTASK: bağlanamadı, posta kutusuna iliştirilemiyor

ORA-06202: TWOTASK: bağlanamadı, ORASRV işlemi oluşturulamıyor

ORA-06203: TWOTASK: bağlanamadı, el sıkışma başarısız

ORA-06204: TWOTASK: bağlanamadı, ORASRV2.COM’a erişilemiyor

ORA-06205: TWOTASK: bağlanılamadı, mantıksal ad yaratılamıyor

ORA-06206: TWOTASK: mesaj alma başarısızlığı

ORA-06207: TWOTASK: mesaj gönderme başarısızlığı

ORA-06208: TWOTASK: geçersiz oturum açma (bağlanma) dizesi

ORA-06209: TWOTASK: bağlanamadı, posta kutusu zaten mevcut

ORA-06210: TWOTASK: bağlanamadı, ORASRV beklenmedik şekilde çıktı

ORA-06211: TWOTASK: bağlanamadı, ORASRV’yi beklerken zaman aşımı

ORA-06212: TWOTASK: bağlanamadı, mantıksal ad tablosu dolu

ORA-06213: TWOTASK: bağlanamadı

ORA-06214: TWOTASK: bağlanamadı, ORASRV yi yaratmak için yetersiz kotalar

ORA-06215: TWOTASK: bağlanamadı, ORASRV korunmuş görüntüsü yüklenmedi

ORA-06216: TWOTASK: bağlanamadı, ORASRV görüntü dosyası bulunamıyor

ORA-06250: NETNTT: gönderme ve alma arabellekleri ayrılamadı

ORA-06251: NETNTT: adres dosyası adı çevrilemez

ORA-06252: NETNTT: adres dosyası açılamıyor

ORA-06253: NETNTT: adres dosyasından bağımsız değişkenler okunamıyor

ORA-06254: NETNTT: kübe olan bağlantı paylaşılamaz

ORA-06255: NETNTT: uzak işlemin pid ‘si okunamaz

ORA-06256: NETNTT: uzak çatal başlatma başarısız

ORA-06257: NETNTT: gölge işleme komut satırı gönderilemez

ORA-06258: NETNTT: içerik alanı ayrılamaz

ORA-06259: NETNTT: uzak işlemden okunamaz

ORA-06260: NETNTT: uzak işleme yazılamaz

ORA-06261: NETNTT: nrange() başarısız

ORA-06262: NETNTT: nfconn() başarısız

ORA-06263: NETNTT: pi_connect içinde bellek tükendi

ORA-06264: NETNTT: veri protokol hatası

ORA-06265: NETNTT: kesme protokol hatası

ORA-06266: NETNTT: kötü yazma uzunluğu

ORA-06267: NETNTT: kötü durum

ORA-06268: NETNTT: /etc/oratab okunamaz

ORA-06300: IPA: Bağlantıyı kesme başarısızlığı

ORA-06301: IPA: Sürücü içeriği ayrılamaz

ORA-06302: IPA: Uzak ana bilgisayara bağlanılamıyor

ORA-06303: IPA: Mesaj gönderme hatası

ORA-06304: IPA: Mesaj alma hatası

ORA-06305: IPA: Geçersiz mesaj türü

ORA-06306: IPA: Mesaj yazma uzunluğu hatası

ORA-06307: IPA: Bağlantı sıfırlanamaz

ORA-06308: IPA: Daha fazla bağlantı yok

ORA-06309: IPA: Hiç mesaj sırası yok

ORA-06310: IPA: Ortam değişkenleri ayarlı değil

ORA-06311: IPA: Maksimum sunucu sayısına ulaşıldı

ORA-06312: IPA: Yanlış giden hizmet adı verildi

ORA-06313: IPA: Paylaşılmış bellek başlayamadı

ORA-06314: IPA: Olay ayarlama başarısızlığı

ORA-06315: IPA: Geçersiz bağlantı dizesi

ORA-06316: IPA: Geçersiz veritabanı SID’si

ORA-06317: IPA: Yerek maksimum kullanıcı sayısı aşıldı

ORA-06318: IPA: Yerel maksimum bağlantı sayısı aşıldı

ORA-06319: IPA: Uzak maksimum kullanıcı sayısı aşıldı

ORA-06320: IPA: Uzak maksimum bağlantı sayısı aşıldı

ORA-06321: IPA: Uzak tarafa ulaşılamıyor

ORA-06322: IPA: Tehlikeli paylaşılan bellek hatası

ORA-06323: IPA: Sebep olay hatası

ORA-06400: NETCMN: Ana bilgisayar dizesi öndeğeri belirlenmedi

ORA-06401: NETCMN: geçersiz sürücü belirleme bilgisi

ORA-06402: NETCMN: kesme mesajını almada hata

ORA-06403: Bellek ayrılamıyor

ORA-06404: NETCMN: geçersiz oturum açma (bağlanma) dizesi

ORA-06405: NETCMN: protokolü yeniden başlatma hatası

ORA-06406: NETCMN: kesme mesajını göndermede hata

ORA-06407: NETCMN: kesme işleme ortamı ayarlanamıyor

ORA-06408: NETCMN: yanlış mesaj formatı

ORA-06413: Bağlantı açık değil

ORA-06416: NETCMN: testte hata

ORA-06419: NETCMN: sunucu oracle’ı başlatamıyor.

ORA-06420: NETCMN: SID arama hatası

ORA-06421: NETCMN: ıçe okunan verilerde hata algılandı

ORA-06422: NETCMN: Veri göndermede hata

ORA-06423: NETCMN: Veri almada hata

ORA-06430: ssaio: Mühürler uyuşmuyor

ORA-06431: ssaio: Geçersiz Blok numarası

ORA-06432: ssaio: Arabellek Hizalı Değil

ORA-06433: ssaio: LSEEK hatası, istenen bloğa gidilemiyor.

ORA-06434: ssaio: okuma hatası, istenen blok verıtabanı dosyasından okunamıyor.

ORA-06435: ssaio: yazma hatası, istenen blok veritabanı dosyasına yazılamıyor.

ORA-06436: ssaio: yanlış parametre nedeniyle eşzamansız G/Ç başarısız.

ORA-06437: ssaio: eşzamansız yazma veritabanı dosyasına yazılamadı.

ORA-06438: ssaio: eşzamansız okuma veritabanı dosyasından okuyamadı.

ORA-06439: ssaio: eşzamansız yazma yanlış sayıda bayt döndürdü.

ORA-06440: ssaio: eşzamansız okuma yanlış sayıda bayt döndürdü.

ORA-06441: ssvwatev: Fonksiyona yanlış parametre geçirildi.

ORA-06442: ssvwatev: Beklenmeyen hata numarası vererek başarısız oldu.

ORA-06443: ssvpstev: Fonksiyona yanlış parametre geçirildi.

ORA-06444: ssvpstev: Beklenmeyen hata numarası vererek başarısız oldu.

ORA-06445: ssvpstevrg: Fonksiyona yanlış parametreler geçirildi.

ORA-06446: ssvpstevrg: Beklenmeyen hata numarası vererek başarısız oldu.

ORA-06447: ssvpstp: Fonksiyona yanlış parametre geçirildi.

ORA-06448: ssvpstp: Beklenmeyen hata numarası vererek başarısız oldu.

ORA-06449: Liste GÇ veya sysvendor yüklenmedi.

ORA-06500: PL/SQL: depolama hatası

ORA-06501: PL/SQL: program hatası

ORA-06502: PL/SQL: sayısal veya değer hatası

ORA-06503: PL/SQL: Fonksiyon değer döndürmedi

ORA-06504: PL/SQL: Sonuç Seti değişkenlerinin veya sorgunun dönüş tipleri türleri eşleşmiyor

ORA-06505: PL/SQL: değişken 32767 bayttan daha uzun bitişik bellek gerektiriyor

ORA-06508: PL/SQL: çağrılan program birimi bulunamadı:

ORA-06509: PL/SQL: bu paket için ICD vektörü eksik

ORA-06510: PL/SQL: işlenmemiş kullanıcı-tanımlı istisna

ORA-06511: PL/SQL: imleç zaten açık

ORA-06512: konum satır

ORA-06513: PL/SQL: ana bilgisayar dili dizisi için PL/SQL tablosunun dizini aralık dışı

ORA-06514: PL/SQL: Uzak çağrı sunucu tarafından işlenemiyor

ORA-06515: PL/SQL: işlenmemiş istisna

ORA-06516: PL/SQL: Probe paketleri mevcut değil veya geçersiz

ORA-06517: PL/SQL: Probe hatası –

ORA-06518: PL/SQL: Probe sürümü sürüm ile uyumsuz

ORA-06519: etkin bir otonom hareket algılandı ve geri alındı

ORA-06520: PL/SQL: Harici kitaplığı yüklemede hata

ORA-06521: PL/SQL: Fonksiyonu eşlemede hata

ORA-06523: Maksimum bağımsız değişken sayısı aşıldı

ORA-06524: Desteklenmeyen seçenek:

ORA-06525: CHAR veya RAW verisi için Uzunluk Eşleşmemesi

ORA-06526: PL/SQL kitaplığı yüklenemiyor

ORA-06527: Harici prosedür SQLLIB hatası:

ORA-06528: PL/SQL profil tanımlayıcısını yürütmede hata

ORA-06529: Sürüm eşleşmemesi – PL/SQL profil tanımlayıcısı

ORA-06530: Başlatılmamış karmaya başvuru

ORA-06531: Başlatılmamış koleksiyona başvuru

ORA-06532: ındis sınırın dışında

ORA-06533: ındis sayımın ötesinde

ORA-06534: Seri Olarak Yeniden Kullanılabilir paketine erişilemez

ORA-06535: içindeki deyim dizesi NULL veya 0 uzunlukta

ORA-06536: IN bağlama değişkeni bir OUT konumuna bağlanmış durumda

ORA-06537: OUT bağlama değişkeni bir IN konumuna bağlanmış durumda

ORA-06538: deyim, RESTRICT_REFERENCES pragmasını ihlal ediyor

ORA-06539: OPEN hedefi sorgu olmalı

ORA-06540: PL/SQL: derleme hatası

ORA-06541: PL/SQL: derleme hatası – derleme durduruldu

ORA-06542: PL/SQL: yürütme hatası

ORA-06543: PL/SQL: yürütme hatası – yürütme durduruldu

ORA-06544: PL/SQL: dahili hata, bağımsız değişkenler: [], [], [], [], [], [], [], []

ORA-06545: PL/SQL: derleme hatası – derleme durduruldu

ORA-06546: DDL deyimi geçersiz bir içerikte yürütüldü

ORA-06547: INSERT, UPDATE veya DELETE deyimleriyle birlikte RETURNING yan tümcesi kullanılmalı

ORA-06548: başka satıra ihtiyaç yok

ORA-06549: PL/SQL: paylaşılan nesneyi (DLL) dinamik olarak açma başarısız:

“ORA-06550: satır , sütun :

ORA-06551: PL/SQL: ışlenmemiş istisna

ORA-06552: PL/SQL:

ORA-06553: PLS-:

ORA-06554: DBMS_STANDARD paketi, PL/SQL kullanılmadan önce yaratılmalıdır

ORA-06555: bu ad şu anda SYS kullanıcısı tarafından kullanılmak üzere ayrılmış

ORA-06556: kanal boş, unpack_message istekleri yerine getirilemez

ORA-06557: hiçbir parametreye, boş değerlere icd’leri filtrelemeleri için izin verilmemiştir

ORA-06558: dbms_pipe paketi içindeki arabellek dolu. Başka öğelere izin verilmez

ORA-06559: yanlış veri türü istendi, , gerçek veri türü:

ORA-06560: konum negatif veya arabellek boyutundan () daha büyük

ORA-06561: verilen tümce DBMS_SQL paketi tarafından desteklenmiyor

ORA-06562: dış bağımsız değişkenin tipi sütun tipine veya bağlantı değişkenine uymalıdır

ORA-06563: en üst düzey prosedür/fonksiyon belirtildi, alt parçaları olamaz

ORA-06564: nesne mevcut değil

ORA-06565: depolanmış prosedür içinden çalıştırılamaz

ORA-06566: geçersiz sayıda satır belirtildi

ORA-06567: geçersiz sayıda değer belirtildi

ORA-06568: kullanılmayan ICD prosedürü çağrıldı

ORA-06569: bind_array tarafından sınırlandırılmış koleksiyon hiçbir öğe içermiyor

ORA-06570: paylaşılmış havuz nesnesi mevcut değil, iliştirilemez

ORA-06571: fonksiyonu veritabanını güncellememe garantisi vermiyor

ORA-06572: fonksiyonu dış bağımsız değişkenlere sahip

ORA-06573: fonksiyonu paket statüsünü değiştirir, burada kullanılamaz

ORA-06574: fonksiyonu paket statüsüne başvurur, uzaktan çalıştırılamaz

ORA-06575: paketi veya fonksiyonu geçersiz bir durumda

ORA-06576: geçerli bir fonksiyon veya prosedür adı değil

ORA-06577: çıktı parametresi bir bağlama değişkeni değil

ORA-06578: çıktı parametresi tekrarlanan bir bağlama olamaz

ORA-06579: Bağlı değişken, çıktı değerini tutacak kadar büyük değil

ORA-06580: Büyük satırlar bellekte tutulurken Hash Birleştirme belleği tükendi

ORA-06592: CASE deyimi yürütülürken CASE bulunamadı

ORA-06593: , yerel olarak derlenen PL/SQL modülleriyle desteklenmiyor

ORA-06594: ICD bir sonuç hesaplayamadı

ORA-06595: REF CURSOR parametreleri, iletilen RPC çağrılarında desteklenmiyor

ORA-06596: RCP çağrısında desteklenmeyen LOB işlemi

ORA-06600: LU6.2 Sürücü: SNA yazılımı yüklü değil

ORA-06601: LU6.2 Sürücü: Geçersiz veritabanı kimlik dizesi

ORA-06602: LU6.2 Sürücü: ıçerik alanı ayırmada hata

ORA-06603: LU6.2 Sürücü: Bellek ayırmada hata

ORA-06604: LU6.2 Sürücü: Uzak LU ile oturum ayrılamyor

ORA-06605: LU6.2 Sürücü: Beklenmedik satır dönüşü

ORA-06606: LU6.2 Sürücü: SNA’dan beklenmedik yanıt

ORA-06607: LU6.2 Sürücü: Gönderme durumunda sıfırlama oluştu

ORA-06608: LU6.2 Sürücü: Alım durumunda sıfırlama oluştu

ORA-06610: LU6.2 Sürücü: Serbest bırakma sırasında başarısız oldu

ORA-06611: LU6.2 Sürücü: Gönderme isteği hatası

ORA-06612: LU6.2 Sürücü: Veri gönderme hatası

ORA-06613: LU6.2 Sürücü: Alma ve bekleme hatası

ORA-06614: LU6.2 Sürücü: Hemen Alma hatası

ORA-06615: LU6.2 Sürücü: Gönderme hatası

ORA-06616: LU6.2 Sürücü: LU’ya bağlanma başarısız

ORA-06617: LU6.2 Sürücü: PU’ya bağlanma başarısız

ORA-06618: LU6.2 Sürücü: Alt ağ etkinleştirilemedi

ORA-06619: LU6.2 Sürücü: Uzak ortak etkinleştirilemiyor

ORA-06620: LU6.2 Sürücü: Geçersiz uzak ortak

ORA-06621: LU6.2 Sürücü: Ayırma hatası

ORA-06622: LU6.2 Sürücü: SNA’ya bağlanılamıyor

ORA-06700: TLI Sürücü: ana bilgisayardan yanlış mesaj tipi

ORA-06701: TLI Sürücü: yanlış sayıda bayt yazıldı

ORA-06702: TLI Sürücü: içerik alanı ayrılamıyor

ORA-06703: TLI Sürücü: kesme mesajı gönderme başarısız

ORA-06704: TLI Sürücü: kesme mesajı alma başarısız

ORA-06705: TLI Sürücü: uzak düğüm bilinmiyor

ORA-06706: TLI Sürücü: hizmet bulunamadı

ORA-06707: TLI Sürücü: bağlantı başarısız

ORA-06708: TLI Sürücü: mesaj alma başarısızlığı

ORA-06709: TLI Sürücü: mesaj gönderme başarısızlığı

ORA-06710: TLI Sürücü: kesme mesajı gönderme başarısız

ORA-06711: TLI Sürücü: bağlama üzerinde hata

ORA-06712: TLI Sürücü: kabul üzerinde hata

ORA-06713: TLI Sürücü: bağlantı üzerinde hata

ORA-06720: TLI Sürücü: SID arama hatası

ORA-06721: TLI Sürücü: sahte istemci isteği

ORA-06722: TLI Sürücü: bağlantı kurma başarısızlığı

ORA-06730: TLI Sürücü: klon aygıt açılamıyor

ORA-06731: TLI Sürücü: t_call ayrılamıyor

ORA-06732: TLI Sürücü: t_discon ayrılamıyor

ORA-06733: TLI Sürücü: bağlantı kes alma başarısız

ORA-06734: TLI Sürücü: bağlanılamıyor

ORA-06735: TLI Sürücü: istemci hatalı bağlantıyı kapatmadı

ORA-06736: TLI Sürücü: sunucu çalışmıyor

ORA-06737: TLI Sürücü: bağlantı başarısız

ORA-06741: TLI Sürücü: protokol aygıtı açılamıyor

ORA-06742: TLI Sürücü: t_bind ayrılamıyor

ORA-06743: TLI Sürücü: t_bind ayrılamıyor

ORA-06744: TLI Sürücü: dinleyici bağlanamıyor

ORA-06745: TLI Sürücü: dinleyici zaten çalışıyor

ORA-06746: TLI Sürücü: t_call ayrılamıyor

ORA-06747: TLI Sürücü: dinleme içinde hata

ORA-06748: TLI Sürücü: t_discon ayrılamıyor

ORA-06749: TLI Sürücü: seçeneğe ağ boyunca izin verilmez

ORA-06750: TLI Sürücü: eşzamanlı kılınamadı

ORA-06751: TLI Sürücü: bağlı adresler eşit değiller

ORA-06752: TLI: sinyal kuruluşunda hata

ORA-06753: TLI Sürücü: addan-adrese eşleme başarısız

ORA-06754: TLI Sürücü: yerel ana bilgisayarın adresi elde edilemiyor.

ORA-06755: TLI Sürücü: taşıma uç noktası kapatılamıyor

ORA-06756: TLI Sürücü: oratab açılamıyor.

ORA-06757: TLI Sürücü: sunucuya kötü komut verildi

ORA-06760: TLI Sürücü: sıralı yayını okurken zaman aşımı

ORA-06761: TLI Sürücü: sıralı yayını gönderirken zaman aşımı

ORA-06762: TLI Sürücü: sıralı yayını okurken zaman aşımı

ORA-06763: TLI Sürücü: bağlantı kesmeyi göndermede hata

ORA-06764: TLI Sürücü: bağlantı kesmeyi okumada hata

ORA-06765: TLI Sürücü: sıralı yayını beklerken zaman aşımı

ORA-06766: TLI Sürücü: yayın sırasında kapama başarısız

ORA-06767: TLI Sürücü: yayın sırasında ayırma başarısız

ORA-06770: TLI Sürücü: sürüm göndermede hata

ORA-06771: TLI Sürücü: sürüm okumada hata

ORA-06772: TLI Sürücü: komut göndermede hata

ORA-06773: TLI Sürücü: komut okumada hata

ORA-06774: TLI Sürücü: kesme modunu göndermede hata

ORA-06775: TLI Sürücü: kesme modunu okumada hata

ORA-06776: TLI Sürücü: parametreleri göndermede hata

ORA-06777: TLI Sürücü: parametreleri okumada hata

ORA-06778: TLI Sürücü: ccode göndermede hata

ORA-06779: TLI Sürücü: ccode okumada hata

ORA-06780: TLI Sürücü: hata kodu alma başarısız

ORA-06781: TLI Sürücü: anlaşma dizesini okumada hata

ORA-06790: TLI Sürücü: bilgiler toplama başarısız

ORA-06791: TLI Sürücü: bilgiler toplama hata döndürdü

ORA-06792: TLI Sürücü: sunucu oracle’ı yürütemiyor

ORA-06793: TLI Sürücü: sunucu yeni işlem yaratamıyor

ORA-06794: TLI Sürücü: gölge işlem protokol bilgilerini getiremiyor

ORA-06800: TLI Sürücü: yeniden bağlantı esnasında SQL*Net SPX istemcisi gitti

ORA-06801: TLI Sürücü: SPX sunucusu yeniden bağlama dinlemesi başarısız

ORA-06802: TLI Sürücü: /etc/netware/yellowpages dosyası açılamıyor

ORA-06803: TLI Sürücü: IPX aygıt dosyası açılamıyor

ORA-06804: TLI Sürücü: başlangıçta IPX adresi bağlanamadı

ORA-06805: TLI Sürücü: SPX için datagram SAP paketi gönderilemiyor

ORA-06806: TLI Sürücü: SPX için protokol başlatma tamamlanamadı

ORA-06807: TLI Sürücü: eternet aygıt sürücü dosyası açılamıyor

ORA-06808: TLI Sürücü: eternet ve IPX veri akımları bağlanamadı

ORA-06809: TLI Sürücü: başlangıçta IPX eternet SAP temizlenemiyor

ORA-06810: TLI Sürücü: başlatmada IPX eternet SAP’ı ayarlanamıyor

ORA-06811: TLI Sürücü: başlatmada IPX ağ numarası ayarlanamıyor

ORA-06812: TLI Sürücü: eternet sürücüsünün düğüm adresi okunamıyor

ORA-06813: TLI Sürücü: konfigürasyonu yapılan eternet aderesi yanlış

ORA-06814: TLI Sürücü: SPX aygıt dosyası açılamadı

ORA-06815: TLI Sürücü: SPX ve IPX veri akımları bağlanamadı

ORA-06816: TLI Sürücü: SPX SAP adresi ayarlanamıyor

ORA-06817: TLI Sürücü: Novell ağ adresi okunamıyor

ORA-06900: CMX: tns dizini okunamıyor

ORA-06901: CMX: yerel uygulamaya hiçbir yerel ad atanmadı

ORA-06902: CMX: cmx alt sistemine iliştirilemez

ORA-06903: CMX: uzak uygulamanın transport adresi okunamıyor

ORA-06904: CMX: uzak uygulama için hiçbir transport adresi mevcut değil

ORA-06905: CMX: bağlantı hatası

ORA-06906: CMX: CMX ‘den maksimum paket büyüklüğü alınamıyor

ORA-06907: CMX: başlantı teyidi sırasında hata

ORA-06908: CMX: ORACLE_SID transferi sırasında hata

ORA-06909: CMX: ORACLE_SID bildirimi sırasında hata

ORA-06910: CMX: Uzak makinede oracle işlemi başlatılamaz

ORA-06911: CMX: t_event, ERROR döndürüyor

ORA-06912: CMX: datarq içinde yazma hatası

ORA-06913: CMX: bağlantının yeniden yönlendirilmesi sırasında hata

ORA-06914: CMX: oracle’ın başlaması sırasında beklenmeyen olay

ORA-06915: CMX: datarq içinde bilinmeyen t_event

ORA-06916: CMX: veri okuma (t_datain) içinde hata

ORA-06917: CMX: veri okuma içinde hata (çok fazla sayıda bayt okundu)

ORA-06918: CMX: okuma olayı için bekleme sırasında T_NOEVENT

ORA-06919: CMX: yazma isteği sırasında hata (bilinmeyen olay)

ORA-06920: CMX: getbrkmsg geçersiz veri türü

ORA-06921: CMX: getdatmsg geçersiz veri türü

ORA-06922: CMX: kötü yazma uzunluğu

ORA-06923: CMX: geçersiz kesme durumu

ORA-06924: CMX: yanlış kesme mesajı uzunluğu

ORA-06925: CMX: bağlantı isteği sırasında bağlantı kesilmesi

ORA-06926: CMX: veri okuma sırasında T_ERROR

ORA-06927: CMX: tüm veri yazılmadan önce T_DATAIN alındı

ORA-06928: CMX: yanlış ORACLE_SID

ORA-06929: CMX: ORACLE_SID gönderirken hata

ORA-06930: CMX: ORACLE_SID kontrol edilirken hata

ORA-06931: CMX: sunucu için read_properties sırasında hata

ORA-06932: CMX: yerel adda hata

ORA-06933: CMX: iliştirme sırasında hata

ORA-06950: Hiçbir hata yok

ORA-06951: ışletim sistemi çağırma hatası

ORA-06952: ıletişimin uzak ucu ileri-sıfırlama paketi yayınladı.

ORA-06953: Yeterli sanal bellek yok

ORA-06954: Geçersiz dosya adı

ORA-06955: Veritabanı sunucularının sayısı sınırı aşıyor

ORA-06956: Ana bilgisayar adı alınamadı

ORA-06957: şu anda hiçbir SID mevcut değil

ORA-06958: Konfigürasyon dosyasına erişilemedi

ORA-06959: Arabellek G/Ç kotası çok küçük

ORA-06960: Günlük dosyasına erişilemedi

ORA-06961: Denenen işlem için yetersiz ayrıcalık

ORA-06970: X.25 Sürücü: uzak ana bilgisayar bilinmiyor

ORA-06971: X.25 Sürücü: veri alırken hata

ORA-06972: X.25 Sürücü: veri gönderirken hata

ORA-06973: X.25 Sürücü: geçersiz arabellek boyutu

ORA-06974: X.25 Sürücü: SID arama hatası

ORA-06975: X.25 Sürücü: ana bilgisayara bağlantı başarısız

ORA-06976: X.25 Sürücü: uç nokta yaratma hatası

ORA-06977: X.25 Sürücü: X.25 Düzey 2 hatası

ORA-06978: X.25 Sürücü: Çok sayıda geri çağrı denemesi

ORA-06979: X.25 Sürücü: sunucu oracle’ı başlatamıyor

ORA-07200: slsid: oracle_sid ayarlı değil.

ORA-07201: slhom: oracle_home değişkeni ortam içerisinde ayarlı değil.

ORA-07202: sltln: sltln için geçersiz parametre.

ORA-07203: sltln: uzun bir ortam değişkenini çevirme girişimi.

ORA-07204: sltln: çıktı arabelleğinde yer darlığı nedeniyle ad çevirisi başarısız

ORA-07205: slgtd: zaman hatası, zaman elde edilemiyor.

ORA-07206: slgtd: gettimeofday hatası, zaman elde edilemiyor.

ORA-07207: sigpidu: işlem kimliği dizesi dahili arabelleği taşırıyor.

ORA-07208: sfwfb: değiştirilen arabellekleri boşaltma başarısız.

ORA-07209: sfofi: dosya boyut sınırı aşıldı.

ORA-07210: slcpu: getrusage hatası, cpu zamanı alınamıyor.

ORA-07211: slgcs: gettimeofday hatası, duvar saati bulunamıyor.

ORA-07212: slcpu: times hatası, cpu zamanı alınamıyor.

ORA-07213: slgcs: saatlerde hata, duvar saati bulunamıyor.

ORA-07214: slgunm: uname hatası, sistem bilgileri elde edilemiyor.

ORA-07215: slsget: getrusage hatası.

ORA-07216: slghst: gethostname hatası, geçerli ana bilgisayarın adı bulunamıyor

ORA-07217: sltln: ortam değişkeni değerlendirilemiyor.

ORA-07218: slkhst: ana bilgisayar işlemi gerçekleştirilemedi

ORA-07219: slspool: sıraya alıcı bağımsız değişken arabelleği ayrılamıyor.

ORA-07220: slspool: bekleme hatası.

ORA-07221: slspool: exec hatası, sıraya alıcı program başlatılamıyor.

ORA-07222: slspool: satır yazıcısı sıraya alıcısı komutu hata ile çıktı.

ORA-07223: slspool: çatal başlatma hatası, sıraya alma işlemi oluşturulamıyor.

ORA-07224: sfnfy: dosya büyüklük sınırı elde edilemedi, hata no = .

ORA-07225: sldext: çevirme hatası, dosya adı genişletilemiyor.

ORA-07226: rtneco: uçbirim modu elde edilemiyor.

ORA-07227: rtneco: noecho modu ayarlanamıyor.

ORA-07228: rtecho: uçbirim yankı moduna döndürülemiyor.

ORA-07229: slcpuc: CPU sayısını almada hata.

ORA-07230: slemcr: fopen hatası, hata dosyası açılamıyor.

ORA-07231: slemcc: geçersiz dosya tutamacı, mühürler eşleşmiyor.

ORA-07232: slemcc: fclose hatası.

ORA-07233: slemcw: geçersiz dosya tutamacı, mühürler eşleşmiyor.

ORA-07234: slemcw: fseek hatası.

ORA-07235: slemcw: fwrite hatası.

ORA-07236: slemop: open hatası.

ORA-07237: slemcl: geçersiz dosya tutamacı, mühürler eşleşmiyor.

ORA-07238: slemcl: close hatası.

ORA-07239: slemrd: geçersiz dosya tutamacı, mühürler uyuşmuyor.

ORA-07240: slemrd: arama hatası.

ORA-07241: slemrd: okuma hatası.

ORA-07242: slembfn: çevirme hatası, hata dosyasının adı çevrilemiyor.

ORA-07243: sağlanan arabellek tüm satırı kapsayacak kadar büyük değil

ORA-07244: ssfccf: dosya yaratma başarısız, dosya boyutu sınırına ulaşıldı.

ORA-07245: sfccf: son blok için lseek ve write yapılamıyor.

ORA-07246: sfofi: açma hatası, veritabanı dosyası açılamıyor.

ORA-07247: skgfrfms, skgfrnms: okuma hatası, veritabanı dosyasından blok okunamıyor

ORA-07248: sfwfb: yazma hatası, veritabanı bloğu yazılamıyor.

ORA-07249: slsget: açma hatası, /proc/pid açılamadı

ORA-07250: spcre: semget hatası, ilk semafor kümesine ulaşılamıyor.

ORA-07251: spcre: semget hatası, hiç semafor ayrılamadı.

ORA-07252: spcre: semget hatası, semafor ayrılamadı.

ORA-07253: spdes: semctl hatası, semafor kümesi iptal edilemiyor.

ORA-07254: spdcr: ?/bin/oracle genişletilirken çevirme hatası.

ORA-07255: spini: sinyal işleyicisi ayarlanamıyor.

ORA-07256: sptrap: istisnaları yakalamak için sinyal işleyici ayarlanamıyor.

ORA-07257: spdcr: program adını genişletirken çevirme hatası.

ORA-07258: spdcr: çatal başlatma hatası, işlem yaratılamıyor.

ORA-07259: spdcr: exec hatası, ayrılan işlem başlangıçta başarısız oldu.

ORA-07260: spdcr: bekleme hatası.

ORA-07261: spdde: kill hatası, işleme sinyal gönderilemiyor.

ORA-07262: sptpa: sptpa geçersiz işlem kimliğiyle çağrıldı.

ORA-07263: sptpa: kill hatası.

ORA-07264: spwat: semop hatası, semafor azaltılamıyor.

ORA-07265: sppst: semop hatası, semafor çoğaltılamıyor.

ORA-07266: sppst: sppst’ye geçersiz işlem numarası geçirildi.

ORA-07267: spwat: geçersiz işlem numarası.

ORA-07268: szpgun: getpwuid hatası.

ORA-07269: spdcr: ayrılan işlem yürütüldükten sonra kesildi.

ORA-07270: spalck: setitimer hatası, aralık süreölçeri ayarlanamıyor.

ORA-07271: spwat: geçersiz oracle işlem numarası.

ORA-07272: spwat: geçersiz semafor küme kimliği.

ORA-07273: sppst: geçersiz semafor kimliği.

ORA-07274: spdcr: erişim hatası, oracle’a erişim reddedildi.

ORA-07275: işleme sinyal gönderilemiyor

ORA-07276: /etc/group içerisinde dba grubu yok.

ORA-07277: spdde: parametre olarak geçersiz pid geçirildi.

ORA-07278: splon: ops$username arabellek uzunluğunu aşıyor.

ORA-07279: spcre: semget hatası, ilk semafor kümesine ulaşılamıyor.

ORA-07280: slsget: işlem bilgilerini elde edemiyor.

ORA-07281: slsget: times hatası, cpu zamanı alınamıyor.

ORA-07282: sksaprd: dize taşması.

ORA-07283: sksaprd: arşiv hedefi için geçersiz birim boyutu.

ORA-07284: sksaprd: birim boyutu belirtimi doğru bitmedi.

ORA-07285: sksaprd: disk dosyası için birim boyutu belirtilmemelidir.

ORA-07286: sksagdi: aygıt bilgilerini edinemiyor.

ORA-07287: sksagdi: günlük arşivlemesi için desteklenmeyen aygıt.

ORA-07290: sksagdi: arşivleme için belirtilen dizin mevcut değil.

ORA-07303: ksmcsg: geçersiz veritabanı arabelleği büyüklüğü.

ORA-07304: ksmcsg: geçersiz tekrarlama arabelleği boyutu.

ORA-07305: ksmcsg: geçersiz veritabanı arabelleği boyutu.

ORA-07324: smpall: pga ayrılırken malloc hatası.

ORA-07327: smpdal: planlanmamışken pga’yı iptal etme girişimi.

ORA-07339: spcre: maksimum semafor kümesi sayısı aşıldı.

ORA-07345: Veri dosyası adı ‘..’ dizesini içermemelidir.

ORA-07346: slnrm: normalleştirilmiş dosya adı çok uzun

ORA-07390: sftopn: çevirme hatası, dosya adı çevrilemiyor.

ORA-07391: sftopn: fopen hatası, metin dosyası açılamıyor.

ORA-07392: sftcls: fclose hatası, metin dosyası kapatılamıyor.

ORA-07393: metin dosyası silinemiyor

ORA-07394: metin dosyasına dize eklenemiyor

ORA-07400: slemtr: mesaj dosyasının çevrilmiş adı çok uzun.

ORA-07401: sptrap: kullanıcı istisna işleyicileri geri yüklenemiyor.

ORA-07402: sprst: kullanıcı sinyal işleyicisi geri yüklenemmmiyor.

ORA-07403: sfanfy: db_writers parametresi geçeli değil.

ORA-07404: sfareq: ısteğin tamamlanması beklenirken zaman aşımı.

ORA-07405: sptrap: alternatif sinyal yığını ayarlanamıyor.

ORA-07406: slbtpd: geçersiz sayı.

ORA-07407: slbtpd: geçersiz üs.

ORA-07408: slbtpd: paketli ondalığa dönüştürürken taşma.

ORA-07409: slpdtb: geçersiz paketli ondalık yarım baytı.

ORA-07410: slpdtb: sayı verilen arabellek için çok büyük.

ORA-07411: slgfn: tam dizin yolu adı verilen arabellek için çok büyük.

ORA-07412: sfaslv: Eşzamansız yazı dizisi içindeki girişi almada hata.

ORA-07415: slpath: arabellek ayırma başarısız.

ORA-07416: slpath: yol adı yapımı başarısız; yetersiz çıktı arabellek boşluğu.

ORA-07417: sfareq: Bir veya daha fazla veritabanı yazmanı etkin değil.

ORA-07418: sfareq: Veritabanı yazmanı zamanlama fonksiyonunda hatayla karşılaştı.

ORA-07419: sfareq: Veritabanı yazmanı zamanlama fonksiyonunda hatayla karşılaştı.

ORA-07425: sdpri: döküm dosyası konumunu çevirmede hatası.

ORA-07426: spstp: dbs dizininin konumu elde edilemiyor.

ORA-07427: spstp: dizin dbs’ye çevrilemez.

ORA-07431: çatal başlatma başarısız

ORA-07432: içiçe dinlenme gerçekleştirilemiyor

ORA-07440: WMON işlemi hatayla sonlandı

ORA-07441: fonksiyon adresi bayt sınırına hizalanmalıdır

ORA-07442: fonksiyon adresi ile aralığında olmalıdır

ORA-07443: fonksiyonu bulunamadı

ORA-07444: fonksiyon adresi okunabilir değil

ORA-07445: istisnayla karşılaşıldı: çekirdek bellek dökümü [] [] [] [] [] []

ORA-07446: sdnfy: kötü ” değeri ( parametresi için).

ORA-07447: ssarena: usinit başarısız.

ORA-07448: ssarena: maksimum paylaşılan alan sayısı aşıldı.

ORA-07449: sc: usnewlock başarısız.

ORA-07451: slskstat: yükleme bilgileri alınamıyor.

ORA-07452: belirtilen kaynak yöneticisi planı veri sözlüğünde mevcut değil

ORA-07453: istenen kaynak yöneticisi plan şeması OTHER_GROUPS içermiyor

ORA-07454: kuyruk zaman aşımı ( saniye) aşıldı

ORA-07455: tahmini yürütme zamanı ( sn) sınırı ( sn) aştı

ORA-07456: RESOURCE_MANAGER_PLAN, veritabanı kapalıyken ayarlanamaz

ORA-07457: FORCE nedeniyle _INTERNAL_RESOURCE_MANAGER_PLAN ayarlanamıyor

ORA-07458: RESOURCE_MANAGER_PLAN parametresi ayarlanamıyor

ORA-07459: RESOURCE_MANAGER_PLAN parametresi geri yüklenemiyor

ORA-07460: RESOURCE_MANAGER_PLAN parametresi ayarlanamıyor

ORA-07468: spwat: mset hatası, semafor ayarlanamıyor.

ORA-07469: sppst: mclear hatası, semafor temizlenemiyor.

ORA-07470: snclget: küme numarası elde edilemiyor.

ORA-07471: snclrd: sgadef.dbf dosya adının çeviri hatası.

ORA-07472: snclrd: sgadef.dbf dosyasını açarken açma hatası.

ORA-07473: snclrd: sgadef.dbf dosyasını okurken okuma hatası.

ORA-07474: snclrd: kapama hatası, sgadef.dbf dosyası kapatılamıyor.

ORA-07475: slsget: vm istatistikleri alınamıyor.

ORA-07476: slsget: planlanmış bellek istatistikleri alınamıyor.

ORA-07477: scgcmn: kilit yöneticisi başlatılmadı.

ORA-07478: scgcmn: kilit durumu elde edilemiyor.

ORA-07479: scgcmn: kilit açılamaz veya dönüştürülemez.

ORA-07480: snchmod: ?/dbs/sgalm.dbf üzerinde izinler değiştirilemiyor.

ORA-07481: snlmatt: kilit yöneticisi anına bağlanılamıyor.

ORA-07482: snlmini: kilit yöneticisi anı yaratılamıyor.

ORA-07483: snlkget: kilit dönüştürülemiyor (alma).

ORA-07484: snlkput: kilit dönüştürülemiyor (yazma).

ORA-07485: scg_get_inst: an sayı kilidi açılamıyor.

ORA-07486: scg_get_inst: an sayı kilidi dönüştürülemiyor (alma).

ORA-07487: scg_init_lm: kilit yöneticisi anı yaratılamıyor.

ORA-07488: scgrcl: kilit yöneticisi başlatılmadı.

ORA-07489: scgrcl: kilit durumu elde edilemiyor.

ORA-07490: scgrcl: kilit dönüştürülemiyor.

ORA-07491: scgrcl: kilit isteği iptal edilemiyor.

ORA-07492: scgrcl: kilit kapatılamıyor.

ORA-07493: scgrcl: kilit yönetici hatası.

ORA-07494: scgcm: beklenmeyen hata.

ORA-07495: spwat: lm_wait başarısız.

ORA-07496: sppst: lm_post başarısız.

ORA-07497: sdpri: izleme dosyası ” yaratılamıyor; hata no = .

ORA-07498: spstp: /dev/resched açılamıyor.

ORA-07499: spglk: Yeniden zamanlanamıyor.

ORA-07500: scglaa: $cantim beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07501: scgtoa: $deq beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07502: scgcmn: $enq beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07503: scgcmn: $setimr beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07504: scgcmn: $hiber beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07505: scggt: $enq üst kilit beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07506: scgrl: $deq kilit kimliği üzerine beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07507: scgcm: beklenmeyen kilit statüsü koşulu

ORA-07508: scgfal: $deq tüm beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07509: scgfal: $deq üst kilit beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07510: scgbrm: $getlki kilit kimliği üzerine beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07511: sscggtl: $enq ana bitim kilidi için beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07512: sscggtl: $enq istemci bitim kilidi için beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07513: sscgctl: $edeq kilit bitiminin iptali üzerine beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07514: scgcan: $deq kilit iptali sırasında beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07534: scginq: $getlki üzerinde beklenmeyen dönüş değeri

ORA-07548: sftopn: Maksimum sayıda dosya zaten açık

ORA-07549: sftopn: $OPEN başarısızlığı

ORA-07550: sftopn: $CONNECT başarısızlığı

ORA-07551: sftcls: $CLOSE başarısızlığı

ORA-07552: sftget: $GET başarısızlığı

ORA-07561: szprv: $IDTOASC başarısızlığı

ORA-07562: sldext: uzantı 3 karakter olmalıdır

ORA-07563: sldext: $PARSE başarısızlığı

ORA-07564: sldext: dosya adı veya uzantıda joker karakter

ORA-07565: sldext: $SEARCH başarısızlığı

ORA-07568: slspool: $OPEN başarısızlığı

ORA-07569: slspool: $CLOSE başarısızlığı

ORA-07570: szrfc: $IDTOASC başarısızlığı

ORA-07571: szrfc: $FIND_HELD başarısızlığı

ORA-07572: szrfc: yetersiz rol adı arabellek alanı

ORA-07573: slkhst: ana bilgisayar işlemi gerçekleştirilemedi

ORA-07574: szrfc: $GETUAI başarısızlığı

ORA-07576: sspexst: $GETJPIW başarısızlığı, işlem kimliği:

ORA-07577: yetki dosyasında böyle bir kullanıcı yok

ORA-07578: szprv: $FIND_HELD başarısızlığı

ORA-07579: spini: $DCLEXH başarısızlığı

ORA-07580: spstp: $GETJPIW başarısızlığı

ORA-07581: spstp: beklenmeyen işlem adından SID türetilemez

ORA-07582: spstp: ORA_SID geçersiz değere sahip

ORA-07584: spdcr: ORA_sid_(proc_)PQL$_item için geçersiz değer

ORA-07585: spdcr: $PARSE başarısızlığı

ORA-07586: spdcr: $SEARCH başarısızlığı

ORA-07587: spdcr: $CREPRC başarısızlığı

ORA-07588: spdcr: $GETJPIW görüntü adını alma başarısızlığı

ORA-07589: spdde: sistem kimliği ayarlanmadı

ORA-07590: spdde: $DELPRC başarısızlığı

ORA-07591: spdde: $GETJPIW başarısızlığı

ORA-07592: sspgprv: ıstenilen ayrıcalıkları elde etmede hata

ORA-07593: ssprprv: Ayrıcalıkları serbest bırakmada hata

ORA-07594: spiip: $GETJPIW başarısızlığı

ORA-07595: sppid: $GETJPIW başarısızlığı

ORA-07596: sptpa: $GETJPIW başarısızlığı

ORA-07597: spguns: $GETJPIW başarısızlığı

ORA-07598: spwat: $SETIMR başarısızlığı

ORA-07599: spwat: $SCHDWK başarısızlığı

ORA-07600: slkmnm: $GETSYIW başarısızlığı

ORA-07601: spguno: $GETJPIW başarısızlığı

ORA-07602: spgto: $GETJPIW başarısızlığı

ORA-07605: szprv: $ASCTOID başarısızlığı

ORA-07606: szprv: $CHKPRO başarısızlığı

ORA-07607: szaud: $SNDOPR başarısızlığı

ORA-07608: szprv: $GETUAI başarısızlığı

ORA-07609: szprv: $HASH_PASSWORD başarısızlığı

ORA-07610: $GETJPIW, kullanıcının MAC ayrıcalıklarını almada başarısız oldu

ORA-07612: $GETUAI, kullanıcının temiz kağıdı düzeyini almada başarısız oldu

ORA-07613: $GETJPIW, kullanıcının işlem etiketini almada başarısız oldu

ORA-07614: $CHANGE_CLASS, kullanıcının işlem etiketini almada başarısız oldu

ORA-07615: $CHANGE_CLASS, belirtilen dosya etiketini almada başarısız oldu

ORA-07616: $CHANGE_CLASS, belirlenen aygıt etiketini almada başarısız oldu

ORA-07617: $FORMAT_CLASS, ikili etiketi dizeye çevirmede başarısız oldu

ORA-07618: $IDTOASC, gizlilik düzeyini çevirmede başarısız oldu

ORA-07619: $IDTOASC, bütünlük düzeyini çevirmede başarısız oldu

ORA-07620: smscre: geçersiz veritabanı blok boyutu

ORA-07621: smscre: geçersiz tekrarlama bloğu boyutu

ORA-07622: smscre: $CREATE başarısızlığı

ORA-07623: smscre: $CRMPSC başarısızlığı

ORA-07624: smsdes: $DGBLSC başarısızlığı

ORA-07625: smsget: $MGBLSC başarısızlığı

ORA-07626: smsget: sga zaten dönüştürüldü

ORA-07627: smsfre: $CRETVA başarısızlığı

ORA-07628: smsfre: sga eşlenmedi

ORA-07629: smpall: $EXPREG başarısızlığı

ORA-07630: smpdal: $DELTVA başarısızlığı

ORA-07631: smcscx: $EXPREG başarısızlığı

ORA-07632: smsrcx: $DELTVA başarısızlığı

ORA-07633: smsdbp: geçersiz koruma değeri

ORA-07634: smsdbp: $CRETVA başarısızlığı

ORA-07635: smsdbp: $SETPRT başarısızlığı

ORA-07636: smsdbp: $MGBLSC başarısızlığı

ORA-07637: smsdbp: sga yaratıldığında arabellek koruma seçeneği belirtilmedi

ORA-07638: smsget: SGA doldurma alanı yaratılan SGA için yeterince büyük değil

ORA-07639: smscre: SGA doldurma alanı yeterince büyük değil ( bayt gerekir)

ORA-07640: smsget: SGA henüz geçerli değil. Başlatma devam ediyor

ORA-07641: smscre: SGA için sistem bellek dosyasını kullanamıyor

ORA-07642: smprtset: $CMKRNL başarısızlığı

ORA-07643: smsalo: SMSVAR geçersiz

ORA-07645: sszfsl: $CHANGE_CLASS başarısızlığı

ORA-07646: sszfck: $CREATE başarısızlığı

ORA-07647: sszfck: $OPEN başarısızlığı

ORA-07650: sigunc: $GETJPIW başarısızlığı

ORA-07655: slsprom: $TRNLOG başarısızlığı

ORA-07656: slsprom: $GETDVI başarısızlığı

ORA-07657: slsprom: $ASSIGN başarısızlığı

ORA-07658: slsprom: $QIOW okuma başarısızlığı

ORA-07665: ssrexhd: özyinelemeli istisnayla karşılaşıldı

ORA-07670: $IDTOASC, gizlilik kategorisini çevirmeyi başaramadı

ORA-07671: $IDTOASC, bütünlük kategrosini çevirmeyi başaramadı

ORA-07672: $PARSE_CLASS, dizeyi ikili etikete çevirmeyi başaramadı

ORA-07680: sou2os: şu anda başka bir Oracle çağrısı yürütülüyor

ORA-07681: sou2os: Oracle’ı başlatırken bir hata oluştu

ORA-07682: sou2os: çekirdek dağıtmasını ayarlama başarısızlığı hatası

ORA-07683: sou2os: $SETPRV sıfırlama hatası

ORA-07684: sou2os: gözlemci yığını sıfırlama hatası

ORA-07685: sou2os: gözlemci yığını ayarlama hatası

ORA-07700: sksarch: kesme alındı

ORA-07701: sksatln: dahili istisna: çıktı arabelleği çok küçük

ORA-07702: arşiv metininde tanınmayan aygıt türü

ORA-07703: arşiv metininde hata: aygıt türünden sonra ‘/’ gerekir

ORA-07704: arşiv metininde hata: aygıt adından sonra ‘:’ gerekir

ORA-07705: sksaprs: aygıt adı arabelleği çok küçük

ORA-07706: arşiv metninde hata: disk dosyası adı gerekir

ORA-07707: arşiv metninde hata: teyp etiket adı gerekir

ORA-07708: sksaprs: teyp etiket adı arabelleği çok küçük

ORA-07709: sksaprs: uzak ana bilgisayara arşivlemeye izin verilmemiştir

ORA-07710: sksaprs: dosya adı arabelleği çok küçük

ORA-07713: sksamtd: arşivleme aygıtı kullanıma açılamadı (SYS$MOUNT hatası)

ORA-07715: soadtd: arşivleme aygıtı kullanıma kapatılamadı (SYS$DISMNT hatası)

ORA-07716: sksachk: ARCHIVE için geçersiz aygıt belirtimi

ORA-07717: sksaalo: bellek ayırmada hata

ORA-07718: sksafre: belleği serbest bırakmada hata

ORA-07721: scgcm: sistem sırası ele geçirmek için yeterli işletim sistemi kaynağı yok

ORA-07740: slemop: yanlış tutamaç boyutu (programlama hatası)

ORA-07741: slemop: $OPEN başarısızlığı

ORA-07742: slemop: $CONNECT başarısızlığı

ORA-07743: slemop: yanlış hata dosyası özellikleri

ORA-07744: slemcl: geçersiz hata mesajı dosya tutamacı

ORA-07745: slemcl: $CLOSE başarısızlığı

ORA-07746: slemrd: geçersiz hata mesajı dosya tutamacı

ORA-07747: slemrd: $READ başarısızlığı

ORA-07750: slemcr: fopen başarısızlığı

ORA-07751: slemcr: malloc başarısızlığı

ORA-07753: slemcf: write öncesi fseek başarısızlığı

ORA-07754: slemcf: fwrite başarısızlığı

ORA-07755: slemcf: read öncesi fseek başarısızlığı

ORA-07756: slemcf: fread başarısızlığı

ORA-07757: slemcc: geçersiz tutamaç

ORA-07758: slemcw: geçersiz tutamaç

ORA-07759: slemtr: geçersiz hedef

ORA-07760: slemtr: $open başarısızlığı

ORA-07800: slbtpd: geçersiz numara

ORA-07801: slbtpd: geçersiz üs

ORA-07802: slbtpd: paketli ondalığa dönüştürürken taşma

ORA-07803: slpdtb: geçersiz paketli ondalık yarım baytı

ORA-07804: slpdtb: sayı sağlanan arabellek için çok büyük

ORA-07820: sspscn: SYS$CRELNM başarısızlığı

ORA-07821: sspsdn: SYS$DELLNM başarısızlığı

ORA-07822: sspscm: SYS$CREMBX başarısızlığı

ORA-07823: sspsqr: $QIO başarısızlığı

ORA-07824: spsain: $SETIMR başarısızlığı

ORA-07825: sspsck: AST düzeyinde $QIO başarısızlığı

ORA-07826: spscm: SYS$GETDVIW başarısızlığı

ORA-07840: sllfob: LIB$GET_VM başarısızlığı

ORA-07841: sllfob: SYS$OPEN başarısızlığı

ORA-07842: sllfcl: SYS$CLOSE başarısızlığı

ORA-07843: sllfcl: LIB$FREE_VM başarısız oldu

ORA-07844: sllfob: LIB$GET_VM başarısız oldu

ORA-07845: sllfcl: LIB$FREE_VM başarısız oldu

ORA-07846: sllfop: baytlık kayıt baytlık kullanıcı arabelleği için çok büyük

ORA-07847: sllfop: $CONNECT başarısız oldu

ORA-07848: sllfrb: $GET başarısız oldu

ORA-07849: sllfsk: $GET başarısızlığı

ORA-07850: sllfop: kötü seçenek

ORA-07860: osnsoi: kesme işleyicisini kurmada hata

ORA-07880: sdopnf: iç hata

ORA-08000: maksimum oturum sıra listesi sayısı aşıldı

ORA-08001: oturum başına maksimum sıra sayısı aşıldı

ORA-08002: sıra .CURRVAL henüz bu oturumda tanımlanmadı

ORA-08003: sıra .NEXTVAL iç sınırları aşıyor

ORA-08004: sıra .NEXTVAL VALUE ve örneği yaratılamaz

ORA-08005: belirtilen satır mevcut değil

ORA-08006: belirtilen satır artık mevcut değil

ORA-08007: Bu işlemle bu blokta başka değişiklik yapılmasına izin verilmiyor

ORA-08008: USE_ROW_ENQUEUES = ile başka bir an kullanıma açıldı

ORA-08100: dizin geçersiz – tanı için izleme dosyasına bakın

ORA-08101: dosyasının dizin anahtarı yok: (kök , düğüm ) bloklar ()

ORA-08102: dizin anahtarı bulunamadı, nesne no , dosya , blok ()

ORA-08103: nesne artık mevcut değil

ORA-08104: bu dizin nesnesi ilk kez veya yeniden çevrimiçi olarak oluşturuluyor

ORA-08105: çevrimiçi dizin oluşturma için smon temizleme işlemini kapatmak üzere Oracle olayı

ORA-08106: . günlük tablosu yaratılamıyor

ORA-08108: bu türde bir dizin ilk kez veya yeniden çevrimiçi olarak oluşturulamaz

ORA-08109: nosort, çevrimiçi olarak dizin oluşturmada desteklenen bir seçenek değildir

ORA-08110: çevrimiçi dizin oluşturma için SMON temizlemeyi test etmek üzere Oracle olayı

ORA-08111: bölümlemesi yapılmış bir dizin, topluca bir araya getirilemez

ORA-08112: karma bir bölümleme, topluca bir araya getirilemez

ORA-08113: karma bölümleme dizini sıkıştırılamaz

ORA-08114: sahte dizin değiştirilemez

ORA-08115: bu türde bir dizin çevrimiçi olarak yaratılamaz/yeniden oluşturulamaz

ORA-08116: çevrimiçi dizin oluşturma işlemi için dml’ye yeterli kilit (S modu) elde edilemiyor

ORA-08117: Dizine Göre Düzenlenmiş Tablo işlemi blok pin işlemini yayınladı

ORA-08118: Ertelenmiş Yabancı Anahtar kısıtlamaları zorlanamaz, dizin çok büyük ()

ORA-08119: Yeni initrans işlemi dizinin çok büyük olmasına neden olacak

ORA-08120: Dizini oluşturmak/yeniden oluşturmak için SYS.IND_ONLINE$ tablosu yaratılmalıdır

ORA-08121: Çevrimdışı korunması gereken dizin sayısı DML limitini aşıyor

ORA-08175: farklı işlem sınırlaması bozuldu ()

ORA-08176: tutarlı okuma hatası; geri alma verisi mevcut değil

ORA-08177: bu işlem için erişim serileştirilemiyor

ORA-08178: INTERNAL kullanıcısı için geçersiz SERIALIZABLE yan tümcesi belirtildi

ORA-08179: eşzamanlılık kontrolü başarısız oldu

ORA-08180: belirlenen zamanı temel alan kesit bulunamadı

ORA-08181: belirlenen numara geçerli sistem değişim numarası değil

ORA-08182: işlem Flashback modunda desteklenmiyor

ORA-08183: işlemin ortasındayken Flashback etkinleştirilemez

ORA-08184: Flashback modundayken Flashback yeniden etkinleştirilmeye çalışılıyor

ORA-08185: kullanıcıya ait SYS için Flashback desteklenmiyor

ORA-08186: geçersiz zaman damgası belirlendi

ORA-08187: kesit alma ifadesine burada izin verilmiyor

ORA-08189: satır hareketi etkin olmadığından tablo geri alınamıyor

ORA-08190: geri yükleme noktası () veritabanının farklı bir sürümünden

ORA-08191: Tablo Flashback işlemi uzak tablolarda desteklenmez

ORA-08192: Tablo Flashback işlemine sabit tablolarda izin verilmez

ORA-08193: Tablo Flashback işlemine geçici tablolarda izin verilmez

ORA-08194: Tablo Flashback işlemine materyalleştirilmiş görünümlerde izin verilmez

ORA-08195: Tablo Flashback işlemi bölümlerde desteklenmez

ORA-08196: Tablo Flashback işlemine AQ tablolarında izin verilmez

ORA-08197: Tablo Flashback işlemi öbekli tablolarda desteklenmez

ORA-08198: Tablo Flashback işlemi, nesne tabloları ile iç içe yerleştirilmiş tablolarda desteklenmez

ORA-08199: Tablo Flashback işlemi bu nesne üzerinde desteklenmez

ORA-08205: ora_addr: $ORACLE_SID ortamda ayarlanmamış

ORA-08206: ora_addr: adres dosyası adı çevrilemiyor

ORA-08207: ora_addr: adres dosyası açılamıyor

ORA-08208: ora_addr: adres dosyasından okunamıyor

ORA-08209: scngrs: SCN henüz başlatılmadı

ORA-08210: G/Ç hatası istendi

ORA-08230: smscre: SGA ayrılamadı

ORA-08231: smscre: SGA’ya iliştirilemedi

ORA-08232: smsdes: SGA’den ayrılınamadı

ORA-08233: smsdes: SGA eşlemesi iptal edilemedi

ORA-08234: smsget: anın dinleyici adresi alınamadı

ORA-08235: smsget: dinleyici bu düğümde değil

ORA-08236: smsget: alt küp dinleyici ile paylaşılamaz

ORA-08237: smsget: SGA bölgesi henüz yaratılmadı

ORA-08238: smsfre: SGA’dan ayrılınamıyor

ORA-08260: ora_addr: ad sunucusu açılamıyor

ORA-08261: ora_addr: ad, ad sunucusunda bulunamıyor

ORA-08263: ora_addr: dinleyici adresi serbest bırakılamıyor

ORA-08264: ora_addr: ad sunucusu kapatılamıyor

ORA-08265: create_ora_addr: ad sunucusu açılamıyor

ORA-08266: create_ora_addr: ad sunucusuna ad kaydedilemiyor

ORA-08267: destroy_ora_addr: ad sunucusu kapatılamıyor

ORA-08268: create_ora_addr: ad sunucusu kapatılamıyor

ORA-08269: destroy_ora_addr: ad yokedilemiyor

ORA-08270: sksachk: Geçersiz arşivleme kontrol dizesi

ORA-08271: sksabln: Arabellek boyutu arşiv kontrol dizesi için yeterince büyük değil

ORA-08274: Ortam değişkeni için bellek yetersiz

ORA-08275: Ortam değişkeni ayarlanmamış

ORA-08276: Ad sunucusunda pid için yer yok

ORA-08277: Ortam değişkeni ayarlanamıyor

ORA-08278: CPU istatistikleri alınamıyor

ORA-08308: sllfop: Dosya açılamıyor

ORA-08309: sllfop: Dosyada fstat yapılamıyor

ORA-08310: sllfop: recsize için hatalı değer

ORA-08311: sllfop: maxrecsize için hatalı değer

ORA-08312: sllfop: tanınmayan işlem seçeneği

ORA-08313: sllfop: arabellek ayrılamadı

ORA-08314: sllfcf: Dosyayı kapatma hatası

ORA-08315: sllfrb: Dosya okuma hatası

ORA-08316: sllfsk: Dosyada arama hatası.

ORA-08317: sllfsk: Dosyada arama hatası.

ORA-08318: sllfsk: Dosya okuma hatası

ORA-08319: sllfsk: Dosya okuma hatası

ORA-08320: scnget: Scnset veya scnfnd öncesinde scnget çağrısı.

ORA-08321: scnmin: HENÜZ UYGULANMADI

ORA-08322: scnmin: yan kilit açma/dönüştürme başarısız

ORA-08323: scnmin: yan kilidi kapatma başarısız

ORA-08330: Yazdırma desteklenmiyor

ORA-08331: Bekleme işlemi zaman aşımına uğradı

ORA-08332: belirtilen numaralı geri alma segmenti mevcut değil

ORA-08340: Bu komuta nCUBE içinde izin verilmez, sadece bir thread her zaman kullanılır.

ORA-08341: nCUBE içinde bu komut sadece 1. andan itibaren yürütülebilir.

ORA-08342: sropen: tekrarlama sunucusu bağlantısını açma başarısız oldu

ORA-08343: srclose: tekrar sunucusu bağlantısını kapatma başarısız oldu

ORA-08344: srapp: tekrarlama sunucusuna tekrar verileri gönderme başarısız oldu

ORA-08401: geçersiz derleyici adı:

ORA-08412: WMSGBSIZ içinde hata, WMSGBLK boyutu uyarı mesajı için yeterince büyük değil

ORA-08413: deki FROMAT parametresinde geçersiz derleyici türü

ORA-08414: içinde hata var

ORA-08429: ham verilerde, görüntü türü verileri içinde geçersiz hane var

ORA-08430: ham verilerde öndeki işaret eksik

ORA-08431: ham verilerde, resimde tanımlanan sıfır eksik

ORA-08432: ham verilerde, geçersiz kayan noktalı veri var

ORA-08433: ham veriyi sayıya dönüştürürken geçersiz resim türü

ORA-08434: ham verilerin geçersiz öncü işareti var

ORA-08435: SIGN IS LEADING belirtildiği zaman PICTURE MASK ön işareti eksik

ORA-08436: ham verilerin geçersiz işaret hanesi var

ORA-08437: resim maskesinde geçersiz resim türü

ORA-08440: ham arabellek, dönüştürülen verileri tutmak için çok kısa

ORA-08441: resim maskesinde kapatma parantezi eksik

ORA-08443: maske seçeneklerinde BLANK WHEN ZERO tümcesinde sözdizim hatası

ORA-08444: maske seçeneklerinde JUSTIFIED tümcesinde sözdizim hatası

ORA-08445: maske seçeneklerinde SIGN tümcesinde sözdizim hatası

ORA-08446: maske seçeneklerinde SYNCHRONIZED tümcesinde sözdizim hatası

ORA-08447: maske seçeneklerinde USAGE tümcesinde sözdizim hatası

ORA-08448: DECIMAL-POINT ortam tümcesinde sözdizim hatası

ORA-08449: resim maskesinde geçersiz sayısal simge bulundu

ORA-08450: resim maskesinde geçersiz CR belirtimi

ORA-08451: resim maskesinden geçersiz DB belirtimi

ORA-08452: resim maskesinde E belirtimi desteklenmiyor

ORA-08453: resim maskesinden birden fazla V simgesi belirtildi

ORA-08454: resim maskesinde birden fazla S simgesi belirtildi

ORA-08455: CURRENCY SIGN ortam tümcesinde sözdizim hatası

ORA-08456: resim maskesinde işaret yok ancak maske seçeneklerinde SIGN tümcesi var

ORA-08457: SIGN tümcesinin SEPARATE CHARACTER seçeneğinde sözdizim hatası

ORA-08458: geçersiz format parametresi

ORA-08459: geçersiz format parametresi uzunluğu

ORA-08460: ortam parametresinde geçersiz ortam tümcesi

ORA-08462: ham arabellek, geçersiz ondalık veri içeriyor

ORA-08463: ondalık sayıyı Oracle sayısına dönüştürürken taşma

ORA-08464: girdi ham ondalık verileri, 42’den fazla hane içeriyor

ORA-08465: girdi maskesinde 32 karakterder fazla karakter var

ORA-08466: satır arebellek uzunluğu , için çok kısa

ORA-08467: Oracle sayısını olarak dönüştürme hatası

ORA-08468: maske seçeneği destekli değil

ORA-08498: Uyarı: resim maskesi ”, resim maskesi seçeneği ‘USAGE IS ‘ değerinin yerine ‘USAGE IS DISPLAY’ koyuyor

ORA-08499: Uyarı: resim maskesi seçenekleri ” UTL_PG tarafından gözardı ediliyor

ORA-09200: sfccf: dosya yaratma hatası

ORA-09201: sfcopy: dosya kopyalama hatası

ORA-09202: sfifi: dosya tanımlama hatası

ORA-09203: sfofi: dosya açma hatası

ORA-09204: sfotf: geçici dosya açma natası

ORA-09205: sfqio: diski okuma veya diske yazma hatası

ORA-09206: sfrfb: dosyadan okuma hatası

ORA-09207: sfsrd: dosyadan okuma hatası

ORA-09208: sftcls: dosya kapama hatası

ORA-09209: sftget: dosyadan okuma hatası

ORA-09210: sftopn: dosya açma hatası

ORA-09211: sfwfb: dosyaya yazma hatası

ORA-09212: sfwfbmt: dosyaya yazma hatası

ORA-09213: slgfn: dosya adı oluşturma hatası

ORA-09214: sfdone: G/Ç hatası algılandı

ORA-09215: sfqio: IOCompletionRoutine içinde hata algılandı

ORA-09216: sdnfy: parametresi için hatalı değeri

ORA-09217: sfsfs: dosya yeniden boyutlandırılamadı

ORA-09218: sfrfs: dosya boyutu yenilenemedi

ORA-09240: smpalo: PGA belleğini ayırmada hata

ORA-09241: smsalo: SGA belleğini ayırmada hata

ORA-09242: smscre: SGA yaratma hatası

ORA-09243: smsget: SGA’ya bağlanma hatası

ORA-09244: smprset: bellek korumalarını ayarlama hatası

ORA-09245: smcstk: düzenlemeleri değiştirme hatası

ORA-09246: sfsmap: SGA eşlenemiyor

ORA-09247: smsdes: SGA’yı iptal hatası

ORA-09260: sigpidu: işlemin kimliğini elde etme hatası

ORA-09261: spdcr: ayrılmış (artalan) işlemini yaratma hatası

ORA-09262: spdde: ayrılmış (artalan) işlemini bitirme hatası

ORA-09263: spini: işlemi başlatma hatası

ORA-09264: sptpa: işlemi işaretleme hatası

ORA-09265: spwat: işlemi geçici olarak askıya almada hata

ORA-09266: spawn: Oracle işlemini başlatma hatası

ORA-09270: szalloc: güvenlik için bellek ayırmada hata

ORA-09271: szlon: kullanıcı adını doğrulamada hata

ORA-09272: uzak işletim sisteminin oturum açmasına izin verilmez

ORA-09273: szrfc: rol adını doğrulama hatası

ORA-09274: szrfc: rol adı arabellek alanı yetersiz

ORA-09275: CONNECT INTERNAL geçerli bir DBA bağlantısı değil

ORA-09276: Terkedilmiş tüm veritabanı bağlantıları, geriye doğru döngü veritabanı bağlantıları olmalıdır

ORA-09280: sllfcf: dosya kapama hatası

ORA-09281: sllfop: dosya açma hatası

ORA-09282: sllfrb: kayıtları okuma hatası

ORA-09283: sllfsk: kayıtları atlama hatası

ORA-09284: sllfop: okuma arabelleği ayrılamıyor

ORA-09285: sllfop: tanınmayan işleme seçeneği, yanlış format

ORA-09290: sksaalo: arşivleme için bellek ayırmada hata

ORA-09291: sksachk: arşiv hedefi için belirtilen aygıt geçersiz

ORA-09292: sksabln: arşiv dosyası adı yeniden oluşturulamıyor

ORA-09293: sksasmo: konsola mesaj gönderilemiyor

ORA-09300: osncon: bağlanılamıyor, DPMI kullanılabilir değil

ORA-09301: osncon: yerel çekirdek yalnızca standart modda destekleniyor

ORA-09310: sclgt: mandalı serbest bırakma hatası

ORA-09311: slsleep: işlemi geçici olarak askıya almada hata

ORA-09312: slspool: dosyayı yazıcıda sıraya alma hatası

ORA-09313: slsprom: kullanıcıdan bilgi isteminde bulunmada hata

ORA-09314: sltln: mantıksal adı çevirmede hata

ORA-09315: sql2tt: ORACLE_EXECUTABLE’ı çevirmede iki görevli hatası

ORA-09316: szrpc: rol için parola doğrulanamıyor

ORA-09317: szprv: yetersiz ayrıcalıklar

ORA-09318: slkhst: ana bilgisayar bağlantısı işletim sisteminden ayrılamıyor

ORA-09319: slgtd: geçerli tarih ve zaman elde edilemiyor

ORA-09320: szrfc: geçerli işletim sistemi rolleri listesi elde edilemiyor

ORA-09321: slzdtb: bölgeli ondalık ikiliye dönüştürülemiyor

ORA-09322: slpdtb: paketli ondalık ikiliye dönüştürülemiyor

ORA-09330: Oturum Oracle veya Oracle DBA tarafından dahili olarak durduruldu

ORA-09340: Belirtilen ORACLE_SID geçersiz veya çok uzun

ORA-09341: scumnt: veritabanı kullanıma açılamıyor

ORA-09342: Ayrılmış işlem kapatmayı durdurma sırasında Oracle tarafından sonlandırıldı

ORA-09344: spsig: thread’e sinyal göndermede hata

ORA-09350: Windows 32-bit ıki Görevli sürücü içerik alan ayrılamıyor

ORA-09351: Windows 32-bit ıki Görevli sürücü paylaşılan belleği ayıramıyor

ORA-09352: Windows 32-bit ıki Görevli sürücü yeni ORACLE görevi oluşturamıyor

ORA-09353: Windows 32-bit ıki Görevli sürücü olay semaforunu açamıyor

ORA-09354: Windows 32-bit ıki Görevli sürücü: ORACLE görevi beklenmedik biçimde sona erdi

ORA-09360: Windows 3.1 ıki Görevli sürücü içerik alanını ayıramıyor

ORA-09361: Windows 3.1 ıki Görevli sürücü içerik alanını kilitleyemiyor

ORA-09362: Windows 3.1 ıki Görevli sürücü içerik alanını serbest bırakamıyor

ORA-09363: Windows 3.1 ıki Görevli sürücü geçersiz içerik alanı

ORA-09364: Windows 3.1 ıki Görevli sürücü gizli pencere yaratamıyor

ORA-09365: Windows 3.1 ıki Görevli sürücü gizli pencereyi ortadan kaldıramıyor

ORA-09366: Windows 3.1 ıki Görevli sürücü paylaşılan belleği ayıramıyor

ORA-09367: Windows 3.1 ıki Görevli sürücü paylaşılan belleği serbest bırakamıyor

ORA-09368: Windows 3.1 ıki Görevli sürücü ORACLE’ı başlatamıyor

ORA-09369: Windows 3.1 ıki Görevli sürücünün hatalı an tutamacı

ORA-09370: Windows 3.1 ıki Görevli ORACLE sürücüsünün görevi zaman aşımına uğradı

ORA-09700: sclin: mandalların maksimum sayısı aşıldı.

ORA-09701: scnfy: işlemlerin maksimum sayısı aşıldı.

ORA-09702: sem_acquire: mandal semaforu elde edilemiyor.

ORA-09703: sem_release: mandal semaforu serbest bırakılamıyor.

ORA-09704: sstascre: test ve ayarlama sayfalarını yaratırken ftok hatası.

ORA-09705: spcre: mandal semaforu başlatılamıyor

ORA-09706: slsget: get_process_stats hatası.

ORA-09708: soacon: soketi bağlantı noktasına bağlama başarısız.

ORA-09709: soacon: bağlantıyı kabul etme başarısız.

ORA-09710: soarcv: arabellek taşması.

ORA-09711: orasrv: archmon zaten bağlı.

ORA-09712: orasrv: kayıt arşivcisi zaten bağlı.

ORA-09714: ıki Görev arayüzü: puname elde edilemiyor.

ORA-09715: orasrv: puname elde edilemiyor.

ORA-09716: kslcll: Akış kapı mandalı düzeltilemiyor.

ORA-09717: osnsui: kullanıcı kesme düzenleyicisinin maksimum sayısı aşıldı.

ORA-09718: osnsui: kullanıcı kesme işleyicisi kurulamıyor.

ORA-09719: osncui: geçersiz işleyici.

ORA-09740: slsget: görüntü bellek bölgesi istatistiklerini elde edilemiyor.

ORA-09741: spwat: gönderme beklerken hata.

ORA-09742: sppst: gönderme sırasında hata.

ORA-09743: smscre: paylaşılan belleğe bağlanılamıyor.

ORA-09744: smsget: mmap hata verdi.

ORA-09745: smscre: vm_allocate hatası, paylaşılan bellek yaratılamıyor.

ORA-09746: smscre: paylaşılan belleğe bağlantı adresi yanlış.

ORA-09747: pw_detachPorts: pws_detach sunucu çağrısı başarısız.

ORA-09748: pws_look_up: çatal başlatma başarısız.

ORA-09749: pws_look_up: bağlantı noktası arama hatası.

ORA-09750: pw_attachPorts: port_rename başarısız.

ORA-09751: pw_attachPorts: pws_attach sunucu çağrısı başarısız.

ORA-09752: pw_attachPorts: port_allocate başarısız.

ORA-09753: spwat: geçersiz işlem numarası.

ORA-09754: sppst: sppst’ye geçersiz işlem numarası geçirildi.

ORA-09755: osngpn: bağlantı noktası ayırma hatası.

ORA-09756: osnpns: ad sunucusunda hiç bağlantı noktası yok.

ORA-09757: osnipn: bağlantı noktası ayırma hatası.

ORA-09758: osnipn: bağlantı noktası ad sunucusunda kontrol edilemedi.

ORA-09759: osnsbt: kötü mesaj alındı.

ORA-09760: osnpui: kes mesajı gönderilemiyor.

ORA-09761: pw_destroyPorts: pws_stop_instance sunucu çağrısı başarısız.

ORA-09762: sNeXT_instanceName: çeviri hatası.

ORA-09763: osnmpx: Mach bağlantı noktalarını değiştirmede gönderme/alma hatası.

ORA-09764: osnmop: oracle yürütülebilir dosyasına erişim hatası.

ORA-09765: osnmop: çatal başlatma başarısız

ORA-09766: osnmop: arabellek ayırma hatası.

ORA-09767: osnmfs: msg_send’den kötü dönüş kodu.

ORA-09768: osnmgetmsg: mesaj okunamıyor.

ORA-09769: osnmbr: kes mesajı gönderilemiyor.

ORA-09770: pws_look_up: çeviri hatası.

ORA-09771: osnmwrtbrkmsg: msg_send’den kötü dönüş kodu.

ORA-09772: osnpmetbrkmsg: ana bilgisayardan gelen mesaj yanlış mesaj tipi taşıyor.

ORA-09773: osnmgetdatmsg: ana bilgisayardan gelen mesaj yanlış mesaj tipi taşıyor.

ORA-09774: osnmui: kes mesajı gönderilemiyor.

ORA-09775: osnmrs: protokol sıfırlama hatası.

ORA-09776: pws_look_up: yürütülebilir program dosyasına (Oracle yardımcısı) erişim hatası.

ORA-09777: osnpbr: kes mesajı gönderilemiyor.

ORA-09778: snynfyport: bildirim bağlantı noktasının ayrılmasında hata.

ORA-09779: snyGetPort: bağlantı noktası ayırmada hata.

ORA-09786: sllfop: açma hatası, dosya açılamıyor.

ORA-09787: sllfop: tanımmayan işlem seçeneği, yanlış format.

ORA-09788: sllfrb: dosya okunamıyor.

ORA-09789: sllfsk: dosya okunamıyor.

ORA-09790: sllfcf: dosya kapatılamıyor.

ORA-09791: slembdf: çeviri hatası, hata dosya adı çevrilemiyor.

ORA-09792: sllfop: okuma arabelleği ayrılamıyor.

ORA-09793: szguns: kullanıcı adı arabellekden daha büyük.

ORA-09794: szrbuild: rol adının uzunluğu arabellekden daha büyük.

ORA-09795: szrbuild: rol yapısı bellek ayırma başarısız.

ORA-09796: szrbuild: rol adı bellek ayırma başarısız.

ORA-09797: O/S MAC ayrıcalıkları alınamadı.

ORA-09798: Etiket karşılaştırma başarısız.

ORA-09799: Dosya etiketi alınamadı.

ORA-09800: ışlem duyarlılık etiketi alınamadı.

ORA-09801: Bağlantıdan kullanıcı kimliği alınamıyor

ORA-09802: ıkili etiketi dizeye dönüştürme başarısız.

ORA-09803: Dize arabelleğini ayırma başarısız.

ORA-09804: ıkiliden ORACLE’a sınıf dönüştürme başarısız.

ORA-09805: kategori numarasını dizeye dönüştürme başarısız.

ORA-09806: Etiket dizesi arabelleğini ayırma başarısız.

ORA-09807: Etiketin dizeden ikiliye dönüştürülmesi başarısız.

ORA-09808: Kullanıcı onayını bulunamadı.

ORA-09809: Bağlantıdan kullanıcının grup no alınamıyor

ORA-09810: Bağlantıdan işlem no alınamıyor

ORA-09811: Paket başlatılamıyor.

ORA-09812: Bağlantıdan kullanıcı yetkisi alınamıyor

ORA-09813: Dizin durumu alınamıyor

ORA-09814: Dosya adı genişletilemiyor

ORA-09815: Dosya adı arabelleği taşması

ORA-09816: Etkin ayrıcalıklar ayarlanamıyor

ORA-09817: Denetleme dosyasına yazma başarısız.

ORA-09818: Sayı çok büyük.

ORA-09819: Sayı, maksimum geçerli değeri aşıyor

ORA-09820: Sınıf dizesinden sayısal sunuşa dönüştürme başarısız.

ORA-09821: Sayısal etiket geçersiz

ORA-09822: Denetleme dosyasının adını çevirme başarısız.

ORA-09823: aygıt adı çok uzun

ORA-09824: allowmacaccess ayrıcalığı etkinleştirilemiyor.

ORA-09825: allowmacaccess ayrıcalığı devre dışı duruma getirilemiyor.

ORA-09826: SCLIN: atomic mandal başlatılamıyor.

ORA-09827: SCLGT: atomic mandal bilinmeyen hata döndürdü.

ORA-09828: SCLFR: atomic mandal hata döndürdü.

ORA-09829: pw_createPorts: pws_start_instance sunucu çağrısı başarısız.

ORA-09830: snyAddPort: uzak prosedür çağrısı gerçekleştirilemedi.

ORA-09831: snyStartThread: sunucu bağlantı noktası kümesi oluşturulamadı.

ORA-09832: infoCallback: kötü mesaj formatı.

ORA-09833: addCallback: kötü mesaj formatı.

ORA-09834: snyGetPortSet: bağlantı noktası hakkında bilgi toplanamadı.

ORA-09835: addCallback: geri çağrı bağlantı noktası zaten bir küme içinde.

ORA-09836: addCallback: bağlantı noktası geri çağrı kümesine eklenemedi.

ORA-09837: addCallback: geri çağrı bağlantısı ayrılıp eklenemedi.

ORA-09838: removeCallback: geri çağrı bağlantı noktasının kaldırılmasında hata.

ORA-09839: removeCallback: geri çağrı bağlantı noktası geri çağrı kümesinde değil.

ORA-09840: soacon: ısim çeviri hatası.

ORA-09841: soacon: ısim çeviri hatası.

ORA-09842: soacon: Archmon adlandırılmış kanal yaratamıyor.

ORA-09843: soacon: Archmon adlandırılmış kanal yaratamıyor.

ORA-09844: soacon: Archmon adlandırılmış kanalı açamıyor.

ORA-09845: soacon: Archmon adlandırılmış kanalı açamıyor.

ORA-09846: soacon: ARCH adlandırılmış kanalı açamıyor.

ORA-09847: soacon: ARCH adlandırılmış kanalı açamıyor.

ORA-09848: soawrt: Adlandırılmış kanala yazılamıyor.

ORA-09849: soarcv: Adlandırılmış kanaldan okunamıyor.

ORA-09850: soacon: Archmon adlandırılmış kanalı kilitleyemiyor.

ORA-09851: soacon: Archmon adlandırılmış kanalı kilitleyemiyor.

ORA-09853: snyRemovePort: istek tarafından kötü dönüş kodu.

ORA-09854: snyPortInfo: istek tarafından kötü dönüş kodu.

ORA-09855: removeCallback: kötü mesaj formatı.

ORA-09856: smpalo: pga’yı ayırırken vm_allocate hatası.

ORA-09857: smprset: pga’yı korurken vm_protect hatası.

ORA-09858: sfngat: girdi dosyası adı OMF formatında değil

ORA-09859: sfngat: girdi dosyası adı otomatik yedekleme OMF formatında değil

ORA-09870: spini: maksimum sayıda açık dosya başlatmada hata.

ORA-09871: TASDEF_NAME: ?/dbs/tasdef@.dbf genişletilirken çevirme hatası.

ORA-09872: TASDEF_CREATE: yaratırken yaratma hatası ?/dbs/tasdef@.dbf.

ORA-09873: TASDEF_OPEN: tasdef@.dbf dosyasını açarken açma hatası.

ORA-09874: TASDEF_READ: okuma hatası, tasdef@.dbf dosyası okunamıyor.

ORA-09875: TASDEF_WRITE: ?/dbs/tasdef@.dbf dosyasına yazarken yazma hatası.

ORA-09876: TASDEF_CLOSE: ?/dbs/tasdef@.dbf dosyası kapatılamıyor.

ORA-09877: sstascre: shmget hatası, paylaşılan bellek segmenti alınamıyor.

ORA-09878: sstascre/sstasat: shmat hatası, tas yazma sayfasına bağlanılamıyor.

ORA-09879: sstascre/sstasat: shmat hatası, tas okuma sayfasına bağlanılamıyor

ORA-09880: sstasfre/sstasdel: shmdt hatası, tas yazma sayfasının ilişkisi kesilemiyor

ORA-09881: sstasfre/sstasdel: shmdt hatası, tas okuma sayfasının ilişkisi kesilemiyor

ORA-09882: sstasfre/sstasdel: shmctl hatası, tas shm sayfası kaldırılamıyor

ORA-09883: ıki Görev arayüzü: oratab dosyası mevcut değil

ORA-09884: ıki Görev arayüzü: SID şu anki PU ile uyuşmuyor.

ORA-09885: osnTXtt: TXIPC kanalı yaratılamıyor

ORA-09886: osnTXtt: txipc@.trc. genişletilirken çevirme hatası

ORA-09887: osnTXtt: Hata arama kanalı yaratma/açma başarısız.

ORA-09888: osnTXtt: txipc kanal yaratma başarısız

ORA-09889: osnTXtt: oracle yürütülebilir dosyasına erişim hatası

ORA-09890: osnTXtt: malloc başarısız

ORA-09908: slkmnm: ana bilgisayar adını ele geçirme hata kodu verdi.

ORA-09909: Geçici arabelleği ayrılamadı.

ORA-09910: Kullanıcının ORACLE parola dosyasında girişi bulunamıyor

ORA-09911: Yanlış kullanıcı parolası.

ORA-09912: Ad arabelleği ayrılamadı.

ORA-09913: Sözde ad için bellek ayrılamadı.

ORA-09914: ORACLE parola dosyası açılamıyor.

ORA-09915: Parola şifreleme başarısız.

ORA-09916: Gerekli olan parola belirtilmedi.

ORA-09918: SQL*Net’den kullanıcı ayrıcalıkları alınamıyor

ORA-09919: Adanmış sunucunun etiketleri ayarlanamıyor

ORA-09920: Bağlantıdan duyarlılık etiketi alınamıyor

ORA-09921: Bağlantıdan bilgi etiketi alınamıyor

ORA-09922: ışlem başlatılamıyor – artalan günlük dizini düzgün biçimde yaratılmadı

ORA-09923: ışlem başlatılamıyor – kullanıcı günlük dizini düzgün biçimde yaratılmadı

ORA-09924: ışlem başlatılamıyor – çekirdek bellek dökümü dizini düzgün şekilde yaratılmadı

ORA-09925: Denetleme izi dosyası yaratılamıyor

ORA-09926: Sunucunun etkin ayrıcalık kümesi ayarlanamıyor

ORA-09927: Sunucunun etiketi ayarlanamıyor

ORA-09928: Sunucunun etiketi geri yüklenemiyor

ORA-09929: ıki etiketin en büyük alt sınırı geçersiz

ORA-09930: ıki etiketin en küçük üst sınırı geçersiz

ORA-09931: ORACLE parola dosyası okuma için açılamıyor

ORA-09932: ORACLE parola dosyasını kapatma başarısız oldu.

ORA-09933: Eski parola dosyasını kapatma başarısız oldu.

ORA-09934: Geçerli parola dosyasını eskiye bağlama başarısız.

ORA-09935: Geçerli parola dosyasının bağlantısını kesme başarısız.

ORA-09936: ORACLE parola dosyasını yazmak üzere açma başarısız.

ORA-09937: ORACLE parola dosyası için chmod başarısız.

ORA-09938: Sinyal tutamaçlarını kaydetme başarısız.

ORA-09939: Sinyal tutamaçlarını geri yükleme başarısız.

ORA-09940: ORACLE parola dosyası üstbilgileri bozuk

ORA-09941: Orapasswd veya installer sürümü dosyadan daha eski.

ORA-09942: ORACLE parola dosyası üstbilgilerini yazma başarısız oldu.

ORA-09943: Parola listesi bileşeni için bellek ayırma başarısız.

ORA-09944: Parola girişi bozuk.

ORA-09945: Denetim listesi dosyası başlatılamadı

ORA-09946: Dosya adı arabellek için çok uzun

ORA-09947: Bağlantı özellikleri yapısı için bellek ayrılamıyor

ORA-09948: ışlem bilgiler etiketini alma başarısız.

ORA-09949: ıstemci işletim sistemi ayrıcalıkları alınamıyor

ORA-09950: Sunucu işletim sistemi ayrıcalıkları alınamıyor

ORA-09951: Dosya yaratılamıyor

ORA-09952: scgcmn: lk_open_convert beklenmeyen değer: açma başarısız

ORA-09953: scggc: kilit dönüştürmede beklenmeyen dönüş değeri

ORA-09954: scgcc: kilit kapatma çağrısına beklenmeyen değer durumu

ORA-09955: scgcan: kilit iptal edilirken beklenmeyen dönüş durumu

ORA-09956: scgcm: beklenmeyen kilit statüsü koşulu

ORA-09957: IMON’a sonlandırma isteği gönderilemedi

ORA-09958: IMON: aynı ORACLE pid’e sahip iki işlem etkin durumda

ORA-09959: IMON: işlemi silme başarısız oldu.

ORA-09960: Sonlandırma sinyali için sinyal işleyicisi kurulamıyor

ORA-09961: Sonlandırma sinyali işleyicisi geri yüklenemiyor

ORA-09962: scggrc içinde lk_group_create hatası

ORA-09963: scggra içinde lk_group_attach hatası

ORA-09964: scggrd içinde lk_group_detach hatası

ORA-09966: kilit dosyası için ?/dbs/lk çevirisi yapılamadı

ORA-09967: kilit dosyası yaratılamadı veya açılamadı

ORA-09968: dosya kilitlenemedi

ORA-09969: kilit dosyası kapatılamadı veya kaldırılamadı

ORA-09974: skxfidini: SDI Kanalını başlatma Hatası

ORA-09975: kxfspini: SDI işlemini başlatma Hatası

ORA-09976: skxfqdini: Bağlantı Noktası yaratma Hatası

ORA-09977: skxfqhini: Bağlanma Hatası

ORA-09978: skxfqhdel: Başka uç noktadan Bağlantı Kesme hatası.

ORA-09979: skxfqhsnd: Başka uç noktaya mesaj Gönderme hatası

ORA-09980: skxfqdrcv: Başka uç noktadan mesaj Alma hatası

ORA-09981: skxfqdreg: SDI arabellek havuzuna sayfa Ekleme hatası

ORA-09982: skxfqddrg: SDI arabellek havuzundan sayfa Kaldırma hatası

ORA-09983: skxfidsht: SDI kanalını kapatma hatası

ORA-09984: SGA dosyası $ORACLE_HOME/dbs/sgadef$ORACLE_SID.dbf mevcut değil

ORA-09985: SGA tanım dosyası okunamadı

ORA-09986: SGA tanımlama dosyasından hatalı sayıda bayt okundu

ORA-09987: READ-ONLY modunda SGA dosyasına eklenemiyor

ORA-09988: SGA’dan ayrılmada hata

ORA-09989: geçersiz skgmsdef struct işaretçisi kullanımı denemesi

ORA-10000: control file debug event, name ‘control_file’

ORA-10001: control file crash event1

ORA-10002: control file crash event2

ORA-10003: control file crash event3

ORA-10004: block recovery testing – internal error

ORA-10005: trace latch operations for debugging

ORA-10006: block recovery testing – external error

ORA-10007: log switch debug crash after new log select, thread

ORA-10008: log switch debug crash after new log header write, thread

ORA-10009: log switch debug crash after old log header write, thread

ORA-10010: Begin Transaction

ORA-10011: End Transaction

ORA-10012: Abort Transaction

ORA-10013: Instance Recovery

ORA-10014: Roll Back to Save Point

ORA-10015: Undo Segment Recovery

ORA-10016: Undo Segment extend

ORA-10017: Undo Segment Wrap

ORA-10018: Data Segment Create

ORA-10020: partial link restored to linked list (KSG)

ORA-10021: KST event to trace control file header writes and reads

ORA-10022: trace ktsgsp

ORA-10023: Create Save Undo Segment

ORA-10024: Write to Save Undo

ORA-10026: Apply Save Undo

ORA-10027: Specify Deadlock Trace Information to be Dumped

ORA-10028: Dump trace information during lock / resource latch cleanup

ORA-10029: session logon (KSU)

ORA-10030: session logoff (KSU)

ORA-10031: sort debug event (S*)

ORA-10032: sort statistics (SOR*)

ORA-10033: sort run information (SRD*/SRS*)

ORA-10035: Write parse failures to alert log file

ORA-10036: create remote row source (QKANET)

ORA-10037: allocate remote row source (QKARWS)

ORA-10038: dump row source tree (QBADRV)

ORA-10039: type checking (OPITCA)

ORA-10041: dump undo records skipped

ORA-10043: check consistency of owner/waiter/converter lists in KSQ

ORA-10044: free list undo operations

ORA-10045: free list update operations – ktsrsp, ktsunl

ORA-10046: enable SQL statement timing

ORA-10047: trace switching of sessions

ORA-10048: Undo segment shrink

ORA-10049: protect library cache memory heaps

ORA-10050: sniper trace

ORA-10051: trace OPI calls

ORA-10052: don’t clean up obj$

ORA-10053: CBO Enable optimizer trace

ORA-10056: dump analyze stats (kdg)

ORA-10057: suppress file names in error messages

ORA-10058: use table scan cost in tab$.spare1

ORA-10059: simulate error in logfile create/clear

ORA-10060: CBO Enable predicate dump

ORA-10061: disable SMON from cleaning temp segment

ORA-10062: disable usage of OS Roles in osds

ORA-10063: disable usage of DBA and OPER privileges in osds

ORA-10064: thread enable debug crash level , thread

ORA-10065: limit library cache dump information for state object dump

ORA-10066: simulate failure to verify file

ORA-10067: force redo log checksum errors – block number

ORA-10068: force redo log checksum errors – file number

ORA-10070: force datafile checksum errors – block number

ORA-10071: force datafile checksum errors – file number

ORA-10072: protect latch recovery memory

ORA-10073: latch cleanup tracing

ORA-10074: default trace function mask for kst

ORA-10075: CBO Disable outer-join to regular join conversion

ORA-10076: CBO Enable cartesian product join costing

ORA-10077: CBO Disable view-merging optimization for outer-joins

ORA-10078: CBO Disable constant predicate elimination optimization

ORA-10079: trace data sent/received via SQL*Net

ORA-10080: dump a block on a segment list which cannot be exchanged

ORA-10081: segment High Water Mark has been advanced

ORA-10082: free list head block is the same as the last block

ORA-10084: free list becomes empty

ORA-10085: free lists have been merged

ORA-10086: CBO Enable error if kko and qka disagree on oby sort

ORA-10087: disable repair of media corrupt data blocks

ORA-10088: CBO Disable new NOT IN optimization

ORA-10089: CBO Disable index sorting

ORA-10090: invoke other events before crash recovery

ORA-10091: CBO Disable constant predicate merging

ORA-10092: CBO Disable hash join

ORA-10093: CBO Enable force hash joins

ORA-10094: before resizing a data file

ORA-10095: dump debugger commands to trace file

ORA-10096: after the cross instance call when resizing a data file

ORA-10097: after generating redo when resizing a data file

ORA-10098: after the OS has increased the size of a data file

ORA-10099: after updating the file header with the new file size

ORA-10100: after the OS has decreased the size of a data file

ORA-10102: switch off anti-joins

ORA-10103: CBO Disable hash join swapping

ORA-10104: dump hash join statistics to trace file

ORA-10105: CBO Enable constant pred trans and MPs w WHERE-clause

ORA-10106: CBO Disable evaluating correlation pred last for NOT IN

ORA-10107: CBO Always use bitmap index

ORA-10108: CBO Don’t use bitmap index

ORA-10109: CBO Disable move of negated predicates

ORA-10110: CBO Try index rowid range scans

ORA-10111: Bitmap index creation switch

ORA-10112: Bitmap index creation switch

ORA-10113: Bitmap index creation switch

ORA-10114: Bitmap index creation switch

ORA-10115: CBO Bitmap optimization use maximal expression

ORA-10116: CBO Bitmap optimization switch

ORA-10117: CBO Disable new parallel cost model

ORA-10118: CBO Enable hash join costing

ORA-10119: QKA Disable GBY sort elimination

ORA-10120: generate relative file # different from absolute

ORA-10121: CBO Don’t sort bitmap chains

ORA-10122: Disable transformation of count(col) to count(*)

ORA-10124: Force creation of segmented arrays by kscsAllocate

ORA-10125: Disable remote sort elimination

ORA-10126: Debug oracle java xa

ORA-10127: Disable remote query block operation

ORA-10128: Dump Partition Pruning Information

ORA-10129: Alter histogram lookup for remote queries

ORA-10130: sort disable readaheads

ORA-10132: dump plan after compilation

ORA-10133: testing for SQL Memory Management

ORA-10134: tracing for SQL Memory Management for session

ORA-10135: CBO do not count 0 rows partitions

ORA-10136: CBO turn off fix for bug 1089848

ORA-10137: CBO turn off fix for bug 1344111

ORA-10138: CBO turn off fix for bug 1577003

ORA-10139: CBO turn off fix for bug 1386119

ORA-10140: CBO turn off fix for bug 1332980

ORA-10141: CBO disable additional keys for inlist in bitmap optimization

ORA-10142: CBO turn off advanced OR-expansion checks

ORA-10143: CBO turn off hints

ORA-10144: CBO turn off cost based selection of bji over bsj subquery

ORA-10145: test auditing network errors

ORA-10146: enable Oracle TRACE collection

ORA-10147: enable join push through UNION view

ORA-10149: allow the creation of constraints with illegal date constants

ORA-10150: import exceptions

ORA-10152: CBO don’t consider function costs in plans

ORA-10153: Switch to use public synonym if private one does not translate

ORA-10154: Switch to disallow synonyms in DDL statements

ORA-10155: CBO disable generation of transitive OR-chains

ORA-10156: CBO disable index fast full scan

ORA-10157: CBO disable index access path for in-list

ORA-10158: CBO preserve predicate order in post-filters

ORA-10159: CBO disable order-by sort pushdown into domain indexes

ORA-10160: CBO disable use of join index

ORA-10161: CBO recursive semi-join on/off-switch

ORA-10162: CBO join-back elimination on/off-switch

ORA-10163: CBO join-back elimination on/off-switch

ORA-10164: CBO disable subquery-adjusted cardinality fix

ORA-10165: mark session to be aborted during shutdown normal

ORA-10166: trace long operation statistics updates

ORA-10167: CBO use old index MIN/MAX optimization

ORA-10168: CBO disable single-table predicate predicate generation

ORA-10169: CBO disable histograms for multi partitions

ORA-10170: CBO use old bitmap costing

ORA-10171: CBO disable transitive join predicates

ORA-10172: CBO force hash join back

ORA-10173: Dynamic Sampling time-out error

ORA-10174: view join-back elimination switch

ORA-10175: CBO star transformation switch

ORA-10176: CBO colocated join switch

ORA-10177: CBO colocated join switch

ORA-10178: CBO turn off hash cluster filtering through memcmp

ORA-10179: CBO turn off transitive predicate replacement

ORA-10180: temp table transformation print error messages

ORA-10181: CBO disable multi-column in-list processing

ORA-10182: CBO disable generation of implied predicates

ORA-10183: CBO disable cost rounding

ORA-10184: CBO disable OR-exp if long inlist on bitmap column

ORA-10185: CBO force index joins

ORA-10186: CBO disable index join

ORA-10187: CBO additional index join switch

ORA-10188: CBO additional index join switch

ORA-10189: CBO turn off FFS null fix

ORA-10190: Analyze use old frequency histogram collection and density

ORA-10191: Avoid conversion of in-lists back to OR-expanded form

ORA-10192: nopushdown when number of groups exceed number of rows

ORA-10193: Force repeatable sampling with specified seed

ORA-10194: CBO disable new LIKE selectivity heuristic

ORA-10195: CBO don’t use check constraints for transitive predicates

ORA-10196: CBO disable index skip scan

ORA-10197: CBO force index skip scan

ORA-10199: set parameter in session

ORA-10200: consistent read buffer status

ORA-10201: consistent read undo application

ORA-10202: consistent read block header

ORA-10203: block cleanout

ORA-10204: signal recursive extend

ORA-10205: row cache debugging

ORA-10206: transaction table consistent read

ORA-10207: consistent read transactions’ status report

ORA-10208: consistent read loop check

ORA-10209: enable simulated error on control file

ORA-10210: check data block integrity

ORA-10212: check cluster integrity

ORA-10213: crash after control file write

ORA-10214: simulate write errors on control file

ORA-10215: simulate read errors on control file

ORA-10216: dump control file header

ORA-10217: debug sequence numbers

ORA-10218: dump uba of applied undo

ORA-10219: monitor multi-pass row locking

ORA-10220: show updates to the transaction table

ORA-10221: show changes done with undo

ORA-10222: row cache

ORA-10223: transaction layer – turn on verification codes

ORA-10224: index block split/delete trace

ORA-10225: free/used extent row cache

ORA-10226: trace CR applications of undo for data operations

ORA-10227: verify (multi-piece) row structure

ORA-10228: trace application of redo by kcocbk

ORA-10229: simulate I/O error against datafiles

ORA-10231: skip corrupted blocks on _table_scans_

ORA-10232: dump corrupted blocks symbolically when kcbgotten

ORA-10233: skip corrupted blocks on index operations

ORA-10234: trigger event after calling kcrapc to do redo N times

ORA-10235: check memory manager internal structures

ORA-10236: dump redo on object no. or block type mismatch errors 1410/8103

ORA-10237: simulate ^C (for testing purposes)

ORA-10238: instantiation manager

ORA-10239: multi-instance library cache manager

ORA-10240: dump dba’s of blocks that we wait for

ORA-10241: remote SQL execution tracing/validation

ORA-10242: suppress OER 2063 (for testing distrib w/o different error log)

ORA-10243: simulated error for test of K2GTAB latch cleanup

ORA-10244: make tranids in error msgs print as 0.0.0 (for testing)

ORA-10246: print trace of PMON actions to trace file

ORA-10247: Turn on scgcmn tracing. (VMS ONLY)

ORA-10248: turn on tracing for dispatchers

ORA-10249: turn on tracing for multi-stated servers

ORA-10250: Trace all allocate and free calls to the topmost SGA heap

ORA-10251: check consistency of transaction table and undo block

ORA-10254: trace cross-instance calls

ORA-10255: pl/sql parse checking

ORA-10257: trace shared server load balancing

ORA-10258: force shared servers to be chosen round-robin

ORA-10259: get error message text from remote using explicit call

ORA-10261: Limit the size of the PGA heap

ORA-10262: Don’t check for memory leaks

ORA-10263: Don’t free empty PGA heap extents

ORA-10265: Keep random system generated output out of error messages

ORA-10266: Trace OSD stack usage

ORA-10267: Inhibit KSEDMP for testing

ORA-10268: Don’t do forward coalesce when deleting extents

ORA-10269: Don’t do coalesces of free space in SMON

ORA-10270: Debug shared cursors

ORA-10271: distributed transaction after COLLECT

ORA-10272: distributed transaction before PREPARE

ORA-10273: distributed transaction after PREPARE

ORA-10274: distributed transaction before COMMIT

ORA-10275: distributed transaction after COMMIT

ORA-10276: distributed transaction before FORGET

ORA-10277: Cursor sharing (or not) related event (used for testing)

ORA-10278: Internal testing

ORA-10279: Simulate block corruption in kdb4chk

ORA-10280: Internal testing – segmentation fault during crash recovery

ORA-10281: maximum time to wait for process creation

ORA-10282: Inhibit signalling of other backgrounds when one dies

ORA-10284: simulate zero/infinite asynch I/O buffering

ORA-10285: Simulate control file header corruption

ORA-10286: Simulate control file open error

ORA-10287: Simulate archiver error

ORA-10288: Do not check block type in ktrget

ORA-10289: Do block dumps to trace file in hex rather than fromatted

ORA-10290: kdnchk – checkvalid event – not for general purpose use.

ORA-10291: die in tbsdrv to test control file undo

ORA-10293: trace log switch media recovery checkpoints

ORA-10295: die after file header update durning cf xact

ORA-10296: disable ORA-379

ORA-10297: customize dictionary object number cache

ORA-10298: ksfd i/o tracing

ORA-10299: Trace prefetch tracking decisions made by CKPT

ORA-10301: Enable LCK timeout table consistency check

ORA-10302: trace create or drop internal trigger

ORA-10303: trace loading of library cache for internal triggers

ORA-10304: trace replication trigger

ORA-10305: trace updatable materialized view trigger

ORA-10306: trace materialized view log trigger

ORA-10307: trace RepCat execution

ORA-10308: replication testing event

ORA-10309: Trigger Debug event

ORA-10310: trace synchronous change table trigger

ORA-10311: Disable Flashback Table Timestamp checking

ORA-10312: Allow disable to log rows into the mapping table

ORA-10314: Enable extra stats gathering for CR

ORA-10316: Events for extensible txn header, non zero ext header size

ORA-10317: Events for extensible txn header, zero ext header size

ORA-10318: Trace extensible txn header movements

ORA-10319: Trace PGA statistics maintenance

ORA-10320: Enable data layer (kdtgrs) tracing of space management calls

ORA-10321: Datafile header verification debug failure.

ORA-10322: CBO don’t simplify inlist predicates

ORA-10323: before committing an add datafile command

ORA-10324: Enable better checking of redo logs errors

ORA-10325: Trace control file record section expand and shrink operations

ORA-10326: clear logfile debug crash at , log

ORA-10327: simulate ORA-00235 error for testing

ORA-10328: disable first-to-mount split-brain error, for testing

ORA-10329: simulate out-of-memory error during first pass of recovery

ORA-10330: clear MTTR statistics in checkpoint progress record

ORA-10331: simulate resilvering during recovery

ORA-10332: force ALTER SYSTEM QUIESCE RESTRICTED command to fail

ORA-10333: dump MTTR statistics each time it is updated

ORA-10334: force FG to wait to be killed during MTTR advisory simulation

ORA-10335: reserved for recovery layer for testing purpose

ORA-10336: Do remote object transfer using remote SQL

ORA-10337: enable padding owner name in slave sql

ORA-10338: CBO don’t use inlist iterator with function-based indexes

ORA-10339: CBO disable DECODE simplification

ORA-10340: Buffer queues sanity check for corrupted buffers

ORA-10341: Simulate out of PGA memory in DBWR during object reuse

ORA-10342: Raise unknown exception in ACQ_ADD when checkpointing

ORA-10343: Raise an out of memory exception-OER 4031 in ACQ_ADD

ORA-10345: validate queue when linking or unlinking a buffer

ORA-10346: check that all buffers for checkpoint have been written

ORA-10347: dump active checkpoint entries and checkpoint buffers

ORA-10348: test abnormal termination of process initiating file checkpoint

ORA-10349: do not allow ckpt to complete

ORA-10350: Simulate more than one object & tsn id in object reuse

ORA-10351: size of slots

ORA-10352: report direct path statistics

ORA-10353: number of slots

ORA-10354: turn on direct read path for parallel query

ORA-10355: turn on direct read path for scans

ORA-10356: turn on hint usage for direct read

ORA-10357: turn on debug information for direct path

ORA-10358: Simulate out of PGA memory in cache advisory reset

ORA-10359: turn off updates to control file for direct writes

ORA-10360: enable dbwr consistency checking

ORA-10361: check buffer change vector count consistency

ORA-10362: simulate a write error to take a file offline

ORA-10364: Do not clear GIMH_STC_SHUT_BEGIN state during shutdown

ORA-10365: turn on debug information for adaptive direct reads

ORA-10368: maximum number of internal errors a process will tolerate

ORA-10370: parallel query server kill event

ORA-10371: disable TQ hint

ORA-10372: parallel query server kill event proc

ORA-10373: parallel query server kill event

ORA-10375: turn on checks for statistics rollups

ORA-10378: force hard process/range affinity

ORA-10380: kxfp latch cleanup testing event

ORA-10381: kxfp latch cleanup testing event

ORA-10382: parallel query server interrupt (reset)

ORA-10383: auto parallelization testing event

ORA-10384: parallel dataflow scheduler tracing

ORA-10385: parallel table scan range sampling method

ORA-10386: parallel SQL hash and range statistics

ORA-10387: parallel query server interrupt (normal)

ORA-10388: parallel query server interrupt (failure)

ORA-10389: parallel query server interrupt (cleanup)

ORA-10390: Trace parallel query slave execution

ORA-10391: trace PX granule allocation/assignment

ORA-10392: parallel query debugging bits

ORA-10393: print parallel query statistics

ORA-10394: generate a fake load to test adaptive and load balancing

ORA-10395: adjust sample size for range table queues

ORA-10397: suppress verbose parallel coordinator error reporting

ORA-10398: enable timeouts in parallel query threads

ORA-10399: trace buffer allocation

ORA-10400: turn on system state dumps for shutdown debugging

ORA-10401: turn on IPC (ksxp) debugging

ORA-10402: turn on IPC (skgxp) debugging

ORA-10403: fake CPU number for default degree of parallelism

ORA-10404: crash dbwr after write

ORA-10405: emulate broken mirrors

ORA-10406: enable datetime TIMESTAMP, INTERVAL datatype creation

ORA-10407: enable datetime TIME datatype creation

ORA-10408: disable OLAP builtin window function usage

ORA-10409: enable granule memset and block invalidation at startup

ORA-10410: trigger simulated communications errors in KSXP

ORA-10413: force simulated error for testing purposes

ORA-10414: simulated error from event level

ORA-10415: parallel degree specified is too large, max value allowed

ORA-10416: disable fix for 2736734

ORA-10417: limit 1 file per sbtinfo2() validation call

ORA-10418: disable re-creating tempfile

ORA-10419: create tempfile without create_scn and time

ORA-10420: trace KSO OS-process operations

ORA-10421: enable dump from ksbwco if there is no reply

ORA-10422: KSU debugging

ORA-10423: dump the call stack if the specified error is cleared

ORA-10424: KGE debugging

ORA-10425: enable global enqueue operations event trace

ORA-10426: enable ges/gcs reconfiguration event trace

ORA-10427: enable global enqueue service traffic controller event trace

ORA-10428: enable tracing of global enqueue service cached resource

ORA-10429: enable tracing of global enqueue service IPC calls

ORA-10430: enable ges/gcs dynamic remastering event trace

ORA-10431: enable verification messages on pi consistency

ORA-10432: enable tracing of global cache service fusion calls

ORA-10433: global enqueue service testing event

ORA-10434: enable tracing of global enqueue service multiple LMS

ORA-10435: enable tracing of global enqueue service deadlock detetction

ORA-10436: enable global cache service duplicate ping checking

ORA-10437: enable trace of global enqueue service S optimized resources

ORA-10438: force lowest node to be master of all gcs resources

ORA-10439: enable tracing of global cache service fusion calls – part 2

ORA-10440: enable global enqueue service inquire resource modes trace

ORA-10442: enable trace of kst for ORA-01555 diagnostics

ORA-10449: enable trace of kst for undo manageability features diagnostics

ORA-10450: signal ctrl-c in kdddca (drop column) after n rows

ORA-10451: Force heap segment compression bypassing compatibility checks

ORA-10453: Dump compression statistics to trace file

ORA-10454: Disable column reordering during compression

ORA-10460: Perform backward tablescans for consistent read reduction

ORA-10461: Simulate control file corruption during write operation

ORA-10462: enable recovery debug module

ORA-10463: enable controlfile test

ORA-10464: enable incremental checkpoint debug for split brain check

ORA-10465: force slave death during parallel crash recovery

ORA-10466: enable HARD check for block write

ORA-10467: amplify control file record expansion for testing

ORA-10468: log writer debug module

ORA-10490: Trace OSM misc. events

ORA-10491: Trace OSM messaging (KFN) events

ORA-10492: Trace OSM metadata events

ORA-10493: Return empty define buffers on 1422

ORA-10494: Trace OSM metadata events

ORA-10495: Trace OSM metadata events

ORA-10496: Turn off fix for bug 2554178

ORA-10497: Trace OSM metadata events

ORA-10498: Trim blank characters including contol characters

ORA-10499: Trace OSM metadata events

ORA-10500: turn on traces for SMON

ORA-10501: periodically check selected heap

ORA-10502: CBO disable the fix for bug 2098120

ORA-10503: enable user-specified graduated bind lengths

ORA-10504: CBO disable the fix for bug 2607029

ORA-10505: CBO enable dynamic sampling dump to table

ORA-10506: Disable fix for bug 2588217

ORA-10507: Trace bind equivalence logic

ORA-10509: Check kghu subheaps at call boundaries

ORA-10510: turn off SMON check to offline pending offline rollback segment

ORA-10511: turn off SMON check to cleanup undo dictionary

ORA-10512: turn off SMON check to shrink rollback segments

ORA-10515: turn on event to use physical cleanout

ORA-10520: recreate view only if definition has changed

ORA-10522: turn off wrap source compression

ORA-10523: force recreate package even if definition is unchanged

ORA-10525: Disable automatic object validation for describe

ORA-10550: signal error during create as select/create index after n rows

ORA-10551: Internal testing for ORA-1551 error handling

ORA-10560: block type ”

ORA-10561: block type ”, data object#

ORA-10562: Error occurred while applying redo to data block (file# , block# )

ORA-10563: Test recovery had to corrupt data block (file# , block# ) in order to proceed

ORA-10564: tablespace

ORA-10565: Another test recovery session is active

ORA-10566: Test recovery has used all the memory it can use

ORA-10567: Redo is inconsistent with data block (file# , block# )

ORA-10568: Failed to allocate recovery state object: out of SGA memory

ORA-10570: Test recovery complete

ORA-10571: Test recovery canceled

ORA-10572: Test recovery canceled due to errors

ORA-10573: Test recovery tested redo from change to

ORA-10574: Test recovery did not corrupt any data block

ORA-10575: Give up restoring recovered datafiles to consistent state: out of memory

ORA-10576: Give up restoring recovered datafiles to consistent state: some error occurred

ORA-10577: Can not invoke test recovery for managed standby database recovery

ORA-10578: Can not allow corruption for managed standby database recovery

ORA-10579: Can not modify control file during test recovery

ORA-10580: Can not modify datafile header during test recovery

ORA-10581: Can not modify redo log header during test recovery

ORA-10582: The control file is not a backup control file

ORA-10583: Can not recovery file renamed as missing during test recovery

ORA-10584: Can not invoke parallel recovery for test recovery

ORA-10585: Test recovery can not apply redo that may modify control file

ORA-10586: Test recovery had to corrupt 1 data block in order to proceed

ORA-10587: Invalid count for ALLOW n CORRUPTION option

ORA-10588: Can only allow 1 corruption for normal media/standby recovery

ORA-10589: Test recovery had to corrupt data blocks in order to proceed

ORA-10590: kga (argus debugger) test flags

ORA-10591: kga (argus debugger) test flags

ORA-10592: kga (argus debugger) test flags

ORA-10593: kga (argus debugger) test flags

ORA-10594: kga (argus debugger) test flags

ORA-10595: kga (argus debugger) test flags

ORA-10596: kga (argus debugger) test flags

ORA-10597: kga (argus debugger) test flags

ORA-10598: kga (argus debugger) test flags

ORA-10599: kga (argus debugger) test flags

ORA-10600: check cursor frame allocation

ORA-10601: turn on debugging for cursor_sharing (literal replacement)

ORA-10603: cause an error to occur during truncate (for testing purposes)

ORA-10604: trace parallel create index

ORA-10605: enable parallel create index by default

ORA-10606: trace parallel create index

ORA-10607: trace index rowid partition scan

ORA-10608: trace create bitmap index

ORA-10609: trace for array index insertion

ORA-10610: trace create index pseudo optimizer

ORA-10611: causes migration to fail – testing only

ORA-10612: prints debug information for auto-space managed segments

ORA-10613: prints debug information for auto-space managed segments

ORA-10614: Operation not allowed on this segment

ORA-10615: Invalid tablespace type for temporary tablespace

ORA-10616: Operation not allowed on this tablespace

ORA-10617: Cannot create rollback segment in dictionary managed tablespace

ORA-10618: Operation not allowed on this segment

ORA-10619: Avoid assertions when possible

ORA-10620: Operation not allowed on this segment

ORA-10622: test/trace online index (re)build

ORA-10623: Enable Index range scan Prefetch – testing only

ORA-10624: Disable UJV invalidation on drop index

ORA-10625: Turn off redo log dump for the index when OERI 12700

ORA-10626: specify timeout for online index rebuild to wait for DML

ORA-10627: Dump the content of the index leaf block

ORA-10628: Turn on sanity check for kdiss index skip scan state

ORA-10629: force online index build to backoff and retry DML lock upgrade

ORA-10630: Illegal syntax specified with SHRINK clause

ORA-10631: SHRINK clause should not be specified for this object

ORA-10632: Invalid rowid

ORA-10633: No space found in the segment

ORA-10634: Segment is already being shrunk

ORA-10635: Invalid segment or tablespace type

ORA-10636: ROW MOVEMENT is not enabled

ORA-10637: The segment does not exist

ORA-10638: Index status is invalid

ORA-10639: Dump library cache during kksfbc-reparse-infinite-loop error

ORA-10640: Operation not permitted during SYSTEM tablespace migration

ORA-10641: Cannot find a rollback segment to bind to

ORA-10642: Found rollback segments in dictionary managed tablespaces

ORA-10643: Database should be mounted in restricted mode and Exclusive mode

ORA-10644: SYSTEM tablespace cannot be default temporary tablespace

ORA-10645: Recursive Extension in SYSTEM tablespace during migration

ORA-10646: Too many recursive extensions during SYSTEM tablespace migration

ORA-10647: Tablespace other than SYSTEM, , not found in read only mode

ORA-10648: Tablespace SYSAUX is not offline

ORA-10650: disable cache-callback optimisation

ORA-10651: incorrect file number block number specified

ORA-10652: Object has on-commit materialized views

ORA-10653: Table is in a cluster

ORA-10654: Table is of type temporary or external

ORA-10655: Segment can be shrunk

ORA-10656: Table is in unusable state due to incomplete operation

ORA-10657: Lob column to be shrunk does not exist

ORA-10658: Lob column to be shrunk is marked unused

ORA-10659: Segment being shrunk is not a lob

ORA-10660: Segment is a shared lob segment

ORA-10661: Invalid option specified

ORA-10662: Segment has long columns

ORA-10663: Object has rowid based materialized views

ORA-10664: Table has bitmap join indexes

ORA-10665: Inject Evil Literals

ORA-10666: Do not get database enqueue name

ORA-10667: Cause sppst to check for valid process ids

ORA-10668: Inject Evil Identifiers

ORA-10690: Set shadow process core file dump type (Unix only)

ORA-10691: Set background process core file type (Unix only)

ORA-10700: Alter access violation exception handler

ORA-10701: Dump direct loader index keys

ORA-10704: Print out information about what enqueues are being obtained

ORA-10706: Print out information about global enqueue manipulation

ORA-10707: Simulate process death for instance registration

ORA-10708: print out trace information from the RAC buffer cache

ORA-10709: enable parallel instances in create index by default

ORA-10710: trace bitmap index access

ORA-10711: trace bitmap index merge

ORA-10712: trace bitmap index or

ORA-10713: trace bitmap index and

ORA-10714: trace bitmap index minus

ORA-10715: trace bitmap index conversion to rowids

ORA-10716: trace bitmap index compress/decompress

ORA-10717: trace bitmap index compaction trace for index creation

ORA-10718: event to disable automatic compaction after index creation

ORA-10719: trace bitmap index dml

ORA-10720: trace db scheduling

ORA-10721: Internal testing – temp table transformation

ORA-10722: set parameters for CPU frequency calculation (debug)

ORA-10723: Internal testing – release buffer for buffer cache shrink

ORA-10724: trace cross-instance broadcast

ORA-10725: bitmap index version control

ORA-10726: frequent itemset counting

ORA-10730: trace row level security policy predicates

ORA-10731: dump SQL for CURSOR expressions

ORA-10732: honor pctfree during insert into AQ IOTs

ORA-10733: test transient-IOT metadata during PMO cleanup

ORA-10734: reroute external procedures

ORA-10735: debug ksws operations

ORA-10736: buffer cache pin history dump

ORA-10737: test block checking

ORA-10738: internal block testing

ORA-10740: disables fix for bug 598861

ORA-10750: test rollback segment blksize guessing for index array insert

ORA-10780: LogMiner API trace event

ORA-10781: LogMiner reader trace event

ORA-10782: LogMiner preparer trace event

ORA-10783: LogMiner builder trace event

ORA-10784: LogMiner dictionary trace event

ORA-10785: LogMiner trace event

ORA-10786: call push/pop (KSU)

ORA-10787: trace intra-instance broadcast

ORA-10788: trace call stacks

ORA-10789: LogMiner test event

ORA-10790: LogMiner trace event

ORA-10791: Logical Standby swithover/failover trace event

ORA-10792: Logical Standby XDAT trace event

ORA-10793: Logical Standby trace event

ORA-10794: Logical Standby trace event

ORA-10800: disable Smart Disk scan

ORA-10804: reserved for ksxb

ORA-10806: Switch to 7.3 mode when detaching sessions

ORA-10807: Disable user id check when switching to a global transaction

ORA-10808: Enable assert when waiting without a reason

ORA-10809: Trace state object allocate / free history

ORA-10810: Trace snapshot too old

ORA-10811: Trace block cleanouts

ORA-10812: Trace Consistent Reads

ORA-10826: enable upgrade/downgrade error message trace

ORA-10827: enable upgrade/downgrade diagnostics

ORA-10830: Trace group by sort row source

ORA-10831: Trace group by rollup row source

ORA-10839: trace / debug caching module (qesca.c)

ORA-10840: trace / debug pl/sql caching module (kkxmInitCache)

ORA-10841: Default un-inintialized charact set form to SQLCS_IMPLICIT

ORA-10842: Event for OCI Tracing and Statistics Info

ORA-10844: turn on Native Net IPC debugging (skgxp)

ORA-10845: Enable Director tracing

ORA-10846: Enable Director Single Node Testing

ORA-10850: Enable time manager tracing

ORA-10851: Allow Drop command to drop queue tables

ORA-10852: Enable tracing for Enqueue Dequeue Operations

ORA-10854: Sets poll count used for AQ listen code under RAC

ORA-10856: Disable AQ propagator from using streaming

ORA-10857: Force AQ propagator to use two-phase commit

ORA-10858: Crash the AQ propagator at different stages of commit

ORA-10859: Disable updates of message retry count

ORA-10860: event for AQ admin disable new name parser

ORA-10861: disable storing extended message properties

ORA-10862: resolve default queue owner to current user in enqueue/dequeue

ORA-10863: Control behavior of buffered background operations

ORA-10864: event to enable AQ dedicated propagation

ORA-10865: Control tracing of notification operations

ORA-10871: dump file open/close timestamp during media recovery

ORA-10872: Flashback Database fault insertion event #.

ORA-10880: trace Java VM execution

ORA-10891: disable column pruning in ANSI join transformation

ORA-10900: extent manager fault insertion event #

ORA-10901: disable the fix for bug 1230798

ORA-10902: disable seghdr conversion for ro operation

ORA-10903: Force tablespaces to become locally managed

ORA-10904: Allow locally managed tablespaces to have user allocation

ORA-10905: Do cache verification (kcbcxx) on extent allocation

ORA-10906: Unable to extend segment after insert direct load

ORA-10907: Trace extent management events

ORA-10908: Trace temp tablespace events

ORA-10909: Trace free list events

ORA-10910: inject corner case events into the RAC buffer cache

ORA-10911: Locally managed SYSTEM tablespace bitmaps can be modified only under the supervision of Oracle Support

ORA-10912: Used to perform admin operations on locally managed SYSTEM tablespace

ORA-10913: Create locally managed database if compatible > 920 by default

ORA-10914: invalid TABLESPACE GROUP clause

ORA-10915: TABLESPACE GROUP cannot be specified for this type of tablespace

ORA-10916: TABLESPACE GROUP already specified

ORA-10917: TABLESPACE GROUP cannot be specified

ORA-10918: TABLESPACE GROUP name cannot be the same as tablespace name

ORA-10919: Default temporary tablespace group must have at least one tablespace

ORA-10920: Cannot offline tablespace belonging to default temporary tablespace group

ORA-10921: Cannot drop tablespace belonging to default temporary tablespace group

ORA-10922: Temporary tablespace group is empty

ORA-10923: prints debug information for object space server manageability

ORA-10924: import storage parse error ignore event

ORA-10925: trace name context forever

ORA-10926: trace name context forever

ORA-10927: trace name context forever

ORA-10928: trace name context forever

ORA-10929: trace name context forever

ORA-10930: trace name context forever

ORA-10931: trace name context forever

ORA-10932: trace name context forever

ORA-10933: trace name context forever

ORA-10936: trace name context forever

ORA-10938: trace name context forever

ORA-10939: trace name context forever

ORA-10940: trace name context forever

ORA-10941: trace name context forever

ORA-10943: trace name context forever

ORA-10944: trace name context forever

ORA-10945: trace name context forever

ORA-10946: trace name context forever

ORA-10947: trace name context forever

ORA-10948: trace name context forever

ORA-10960: AQ tracing event

ORA-10970: backout event for bug 2133357

ORA-10971: prints debugging information for LOBs

ORA-10972: raise a 1551 exception in kdu_array_flush

ORA-10973: backout evet for 2619509

ORA-10974: Turn on LOB integrity verification

ORA-10975: trace execution of parallel propagation

ORA-10976: internal package related tracing

ORA-10977: trace event for RepAPI

ORA-10979: trace flags for join index implementation

ORA-10980: prevent sharing of parsed query during Materialized View query generation

ORA-10981: dscn computation-related event in replication

ORA-10982: event to turn off CDC-format MV Logs

ORA-10983: event to enable Create_Change_Table debugging

ORA-10984: subquery materialized view-related event

ORA-10985: event for NULL refresh of materialized views

ORA-10986: donot use HASH_AJ in refresh

ORA-10987: event for the support of caching table with object feature

ORA-10988: event to get exclusive lock during materialized view refresh in IAS

ORA-10989: event to internally create statistics MV

ORA-10990: dump spreadsheet info

ORA-10991: event for optimizing the online redefinition instantiation

ORA-10992: event to enable dbms_job instead of dbms_scheduler

ORA-10995: general event for materialized views

ORA-10997: another startup/shutdown operation of this instance inprogress

ORA-10998: event to enable short stack dumps in system state dumps

ORA-10999: do not get database enqueue name

ORA-12000: bir materyalleştirilmiş görünüm günlüğü ” tablosunda zaten mevcut

ORA-12001: günlük yaratılamıyor: tablo ” zaten tetikleyiciye sahip

ORA-12002: “”.”” tablosunda materyalleştirilmiş görünüm günlüğü yok

ORA-12003: materyalleştirilmiş görünüm “”.”” mevcut değil

ORA-12004: REFRESH FAST, “”.”” materyalleştirilmiş görünümü için kullanılamaz

ORA-12005: geçmişte kalan zamanlar için kendiliğinden yenilemeyi programlayamaz

ORA-12006: aynı kullanıcı adına sahip materyalleştirilmiş görünüm zaten mevcut

ORA-12007: materyalleştirilmiş görünüm yeniden kullanma parametreleri uyumsuz

ORA-12008: materyalleştirilmiş görünüm yenileme yolunda hata

ORA-12009: materyalleştirilmiş görünüm, uzun sütunlar içeremez

ORA-12010: SYS tarafından sahip olunan materyalleştirilmiş görünüm günlüğü yaratılamıyor

ORA-12011: anlık görüntülerini kendiliğinden yenilemeyi başaramadı

ORA-12012: işinin otomatik çalıştırılmasında hata

ORA-12013: güncellenebilen materyalleştirilmiş görünümler hızlı yenileme yapabilecek kadar basit olmalı

ORA-12014: ” tablosu birincil anahtar kısıtlaması içermiyor

ORA-12015: karmaşık sorgulamadan hızlı materyalleştirilmiş görünüm yaratılamaz

ORA-12016: materyalleştirilmiş görünüm, tüm birincil anahtar sütunlarını içermiyor

ORA-12017: birincil anahtar ” materyalleştirilmiş görünümü, satır no materyalleştirilmiş görünümüne değiştiremez

ORA-12018: “”.””için kod üretimi sırasında aşağıdaki hata ile karşılaşıldı

ORA-12019: asıl tablo uzak bir nesnenin eşanlamlısı

ORA-12020: materyalleştirilmiş görünüm kaydettirilmemiş

ORA-12021: “”.”” materyalleştirilmiş görünümü bozuk

ORA-12022: “”.”” üzerindeki materyalleştirilmiş görünümün zaten satır no’su var

ORA-12023: “”.”” materyalleştirilmiş görünümde dizin eksik

ORA-12024: “”.”” üzerindeki materyalleştirilmiş görünüm günlüğünün birincil anahtar sütunları yok

ORA-12025: “”.”” üzerindeki materyalleştirilmiş görünümün zaten birincil anahtarları var

ORA-12026: geçersiz süzgeç sütunu algılandı

ORA-12027: tekrarlanan filtre sütunu

ORA-12028: materyalleştirilmiş görünüm türü, ana bölge tarafından desteklenmiyor

ORA-12029: LOB sütunları süzgeç sütunları olarak kullanılamaz

ORA-12030: hızlı yenileme materyalleştirilmiş görünüm yaratılamıyor

ORA-12031: “”.”” üzerindeki materyalleştirilmiş görünüm günlüğünün birincil anahtar sütunları kullanılamıyor

ORA-12032: “”.”” üzerindeki materyalleştirilmiş görünüm günlüğünün satır no sütunu kullanılamıyor

ORA-12033: “”.”” üzerindeki materyalleştirilmiş görünüm günlüğünün süzgeç sütunları kullanılamıyor

ORA-12034: “”.”” üzerindeki materyalleştirilmiş görünüm günlüğü son yenilemeden daha yeni

ORA-12035: “”.”” konumundaki materyalleştirilmiş görünüm günlüğü kullanılamadı

ORA-12036: güncellenebilir materyalleştirilmiş görünüm günlüğü boş değil, materyalleştirilmiş görünümü yenileyin

ORA-12037: bilinmeyen dışa aktarma formatı

ORA-12038: dize sabiti beklenmedik uzunlukta

ORA-12039: yerel geri alma segmenti “” kullanılamıyor

ORA-12040: ana geri alma segmenti seçeneği ana site () tarafından desteklenmiyor

ORA-12041: ROWID dizin-düzenli tablo “”.”” için kaydedilemiyor

ORA-12042: tek bir işlem modunda job_queue_processes değiştirilemiyor

ORA-12043: geçersiz CREATE MATERIALIZED VIEW seçeneği

ORA-12044: geçersiz CREATE MATERIALIZED VIEW LOG seçeneği

ORA-12045: geçersiz ALTER MATERIALIZED VIEW LOG seçeneği

ORA-12046: uzak materyalleştirilmiş görünümü yenilemek için güvenilen kısıtlamalar kullanılamaz

ORA-12047: “”.”” materyalleştirilmiş görünümü için PCT FAST REFRESH kullanılamaz

ORA-12048: “”.”” materyalleştirilmiş görünümü yenilenirken hata oluştu

ORA-12051: ON COMMIT özelliği, diğer seçeneklerle uyumsuz

ORA-12052: . materyalleştirilmiş görünüm çabuk yenilenemiyor

ORA-12053: bu, geçerli bir içiçe materyalleştirilmiş görünüm değil

ORA-12054: materyalleştirilmiş görünüm için ON COMMIT yenileme özelliğini ayarlayamıyor

ORA-12055: materyalleştirilmiş görünüm tanımı, mevcut materyalleştirilmiş görünümlerle birlikte dönüşlü bağımlılıklar içerir

ORA-12056: geçersiz REFRESH yöntemi

ORA-12057: materyalleştirilmiş görünüm “”.”” INVALID ve tamamen yenilenmeli

ORA-12058: materyalleştirilmiş görünüm önceden oluşturulmuş tablo kullanamaz

ORA-12059: önceden oluşturulan tablo “”.”” mevcut değil

ORA-12060: önceden derlenmiş tablonun şekli, tanım sorgusu ile eşleşmiyor

ORA-12061: geçersiz ALTER MATERIALIZED VIEW seçeneği

ORA-12062: hareket , bölgesinden sıraya uymayan şekilde alındı

ORA-12063: bölgesinin işlemi uygulanamıyor

ORA-12064: geçersiz yenileme sıra numarası:

ORA-12065: bilinmeyen yenileme grubu belirleyicisi

ORA-12066: geçersiz CREATE MATERIALIZED VIEW komutu

ORA-12067: boş yenileme gruplarına izin verilmez

ORA-12068: materyalleştirilmiş görünüm günlüğü “”.”” için güncellenebilir materyalleştirilmiş görünüm günlüğü mevcut değil

ORA-12069: çevrimdışı yenileme için geçersiz nesne

ORA-12070: materyalleştirilmiş görünüm “”.”” çevrimdışı olarak örneklenemiyor

ORA-12071: tanım sorgusu “”.””, çevrimdışı başlatma için geçersiz

ORA-12072: “”.”” için güncellenebilir materyalleştirilmiş görünüm günlük verileri yaratılamıyor

ORA-12073: istek işlenemedi

ORA-12074: geçersiz bellek adresi

ORA-12075: geçersiz nesne veya alan

ORA-12076: geçersiz eşik değeri

ORA-12077: geçici güncellenebilir materyalleştirilmiş görünüm günlüğü yok

ORA-12078: yenileme grubu elemanının hızlı yenilemesi başarısız

ORA-12079: materyalleştirilmiş görünüm seçenekleri COMPATIBLE parametresi değerinin veya daha büyük olmasını gerektirir

ORA-12081: güncelleme işlemine “” tablosunda izin verilmiyor.””

ORA-12082: “”.”” dizinle düzenlenemez

ORA-12083: “”.”” değerini bırakmak için DROP MATERIALIZED VIEW kullanılmalı

ORA-12084: “”.”” değerini değiştirmek için ALTER MATERIALIZED VIEW kullanılmalı

ORA-12085: “”.”” üzerindeki materyalleştirilmiş görünümün zaten nesne numarası var

ORA-12086: “”.”” tablosu, nesne tablosu değil

ORA-12087: “” tarafından sahip olunan tablolarda çevrimiçi yeniden tanımlamalara izin verilmez

ORA-12088: “”.”” tablosunu desteklenmeyen veri türleri ile çevrimiçi yeniden tanımlanamaz

ORA-12089: “”.”” tablosu birincil anahtarsız çevrimiçi yeniden tanımlanamaz

ORA-12090: “”.”” tablosu çevrimiçi yeniden tanımlanamaz

ORA-12091: “”.”” tablosu materyalleştirilmiş görünümlerle çevrimiçi yeniden tanımlanamaz

ORA-12092: “”.”” eşlenmiş tablo çevrimiçi yeniden tanımlanamaz

ORA-12093: geçersiz “”.”” ara tablo

ORA-12094: çevrimiçi yeniden tanımlama sırasında hata oluştu

ORA-12096: “”.”” üzerindeki materyalleştirilmiş görünüm günlüğünde hata

ORA-12097: yenileme süresince ana tablolardaki değişiklikleri tekrar yenilemeyi deneyin

ORA-12098: materyalleştirilmiş görünüm üzerine açıklama eklenemez

ORA-12099: Hızlı tablo tarama (kdst) moduna girmeyin

ORA-12100: “”.”” materyalleştirilmiş görünüm oturum açma işleminde zaten sıra var

ORA-12150: TNS: veri gönderme olanağı yok

ORA-12151: TNS: ağ katından kötü paket tipi alındı.

ORA-12152: TNS: kesim mesaj gönderme olanağı yok.

ORA-12153: TNS: bağlı değil.

ORA-12154: TNS:belirlenen bağlantı belirleyici çözümlenemedi

ORA-12155: TNS: NSWMARKER paketi içerisinde kötü veri türü aldı

ORA-12156: TNS: satırı hatalı durum iken yeniden başlatmayı denedi

ORA-12157: TNS: iç ağ iletişim hatası

ORA-12158: TNS: Parametre altsistemini başlatamadı.

ORA-12159: TNS: izleme dosyası yazılabilir değil

ORA-12160: TNS: iç hata: Kötü hata numarası

ORA-12161: TNS: ıç hata: parçalı veri alındı

ORA-12162: TNS:net servis adı yanlış belirlendi

ORA-12163: TNS: Bağlanma açıklayıcısı çok uzun

ORA-12164: TNS: sqlnet.fdf dosyası yok

ORA-12165: TNS: ızleme dosyası, takas alanına yazılmaya çalışılıyor

ORA-12166: TNS: ıstemci HO aracısına bağlanamıyor.

ORA-12168: TNS:LDAP Dizin Sunucusuna ulaşılamadı

ORA-12169: TNS: Bağlantı belirleyicisi olarak belirtilen net servis adı çok uzun

ORA-12170: TNS: Bağlantı zaman aşımı oluştu

ORA-12171: TNS: bağlantı belirleyicisi çözümlenemedi

ORA-12196: TNS: TNS ‘den bir hata ele geçti

ORA-12197: TNS: Anahtar-değeri çözünürlük hatası

ORA-12198: TNS: Hedefe giden yol bulunamadı

ORA-12200: TNS: Bellek ayrılamadı

ORA-12201: TNS: Çok küçük bir bağlantı arabelleği ile karşılaşıldı

ORA-12202: TNS: Dahili gezinme hatası

ORA-12203: TNS: Hedefe bağlanılamıyor

ORA-12204: TNS: Alınan veri bir uygulamaya kabul edilmedi

ORA-12205: TNS: Hata adresi elde edilemedi

ORA-12206: TNS: Gezinme sırasında bir TNS hatası alındı

ORA-12207: TNS: Gezinme gerçekleştirilemez

ORA-12208: TNS: TNSNAV.ORA dosyası bulunamadı

ORA-12209: TNS: Bağlangıç değeri atanmamış genel ile karşılaşıldı

ORA-12210: TNS: Gezgin verilerini bulmada hata

ORA-12211: TNS: TNSNAV.ORA içinde PREFERRED_CMANAGERS girişi lazım

ORA-12212: TNS: TNSNAV.ORA içinde tamamlanmamış PREFERRED_CMANAGERS bağlaması

ORA-12213: TNS: TNSNAV.ORA içinde tamamlanmamış PREFERRED_CMANAGERS bağlaması

ORA-12214: TNS: TNSNAV.ORA içinde tamamlanmamış yerel gruplar girişi

ORA-12215: TNS: TNSNAV.ORA içinde kötü bir şekilde kurulmuş PREFERRED_NAVIGATORS Adresleri

ORA-12216: TNS: TNSNAV.ORA içinde kötü bir şekilde kurulmuş PREFERRED_CMANAGERS Adresleri

ORA-12217: TNS: TNSNAV.ORA içinde PREFERRED_CMANAGERS ile ilişki kuramadı

ORA-12218: TNS: Kabul edilemez ağ konfigürasyon verisi

ORA-12219: TNS: ADDRESS_LIST içindeki adresde eksik grup adı

ORA-12221: TNS: Geçersiz ADDRESS parametreleri

ORA-12222: TNS: belirtilen protokol için destek verilmiyor

ORA-12223: TNS: Dahili sınır kısıtlaması aşıldı

ORA-12224: TNS: Dinleyici yok

ORA-12225: TNS: Hedef ana bilgisayar erişilemez

ORA-12226: TNS: ışletim sistemi kaynak kotası aşıldı

ORA-12227: TNS: Sözdizimi hatası

ORA-12228: TNS: Protokol bağdaştırıcısı yüklenebilir değil

ORA-12229: TNS: Değiş Tokuşa başka serbest bağlantı kalmadı

ORA-12230: TNS: Bu bağlantı yapılırken Ciddi Ağ hatası oluştu

ORA-12231: TNS: Hedefe bağlantı olası değil

ORA-12232: TNS: Hedefe dizin yolu yok

ORA-12233: TNS: Bağlantı kabul etme başarısızlığı

ORA-12234: TNS: Hedefe yeniden yönlendirme

ORA-12235: TNS: Hedefe yeniden yönlendirme başarısızlığı

ORA-12236: TNS: protokol desteği yüklenmedi

ORA-12315: ALTER DATABASE deyimi için veritabanı bağlantı türü geçersiz

ORA-12316: veritabanı bağlantısının bağlantı dizesinde sözdizimi hatası

ORA-12317: veritabanında (bağlantı adı ) oturum açma engellendi

ORA-12318: veritabanı (bağlantı adı ) zaten başlatılmış durumda

ORA-12319: veritabanı (bağlantı adı ) zaten açık durumda

ORA-12321: veritabanı (bağlantı adı ) açık değil ve AUTO_MOUNTING=FALSE

ORA-12322: veritabanı (bağlantı adı ) başlatılamıyor

ORA-12323: veritabanı (bağlantı adı ) açılamıyor

ORA-12324: ROM: bağlantı türü özel veritabanı bağlantısında kullanılamıyor

ORA-12326: veritabanı hemen kapanıyor; herhangi bir işleme izin verilmiyor

ORA-12329: veritabanı kapalı; herhangi bir işleme izin verilmiyor

ORA-12333: veritabanı (bağlantı adı ) başlatılmamış

ORA-12334: veritabanı (bağlantı adı ) hala açık

ORA-12335: veritabanı (bağlantı adı ) açık değil

ORA-12336: veritabanında (bağlantı adı ) oturum açılamıyor

ORA-12341: izin verilen maksimum açık kullanım sayısı aşıldı

ORA-12342: açık kullanımlar, OPEN_MOUNTS parametresinde belirlenmiş sınırı aşıyor

ORA-12345: kullanıcısının, veritabanı bağlantısında (bağlantı adı ) CREATE SESSION ayrıcalığı eksik

ORA-12350: bırakılan veritabanı bağlantısı hala açık durumda

ORA-12351: uzak nesne başvurusu olan bir uzak nesneyi kullanarak görünüm yaratılamaz

ORA-12352: .@ nesnesi geçersiz

ORA-12353: ikincil saklı nesne, uzak nesneye başvuramaz

ORA-12354: ikincil nesne bırakılıyor

ORA-12400: hata işleme fonksiyonunu kolaylaştırmak için geçersiz bağımsız değişken

ORA-12401: geçersiz etiket dizesi:

ORA-12402: geçersiz format dizesi:

ORA-12403: geçersiz dahili etiket

ORA-12404: geçersiz ayrıcalık dizesi:

ORA-12405: geçersiz etiket listesi

ORA-12406: kuralı için yetkilendirilmemiş SQL deyimi

ORA-12407: kuralı için yetkilendirilmemiş işlem

ORA-12408: desteklenmeyen işlem:

ORA-12409: kuralı için kural başlatma hatası

“ORA-12410: kuralı için dahili kural hatası

Hata: ”

ORA-12411: geçersiz etiket değeri

ORA-12412: kural paketi yüklü değil

ORA-12413: etiketler, aynı kurallara ait değil

“ORA-12414: dahili LBAC hatası:

Hata: ”

ORA-12415: Belirlenen tabloda, başka bir veri türü sütunu mevcut.

ORA-12416: kuralı bulunmadı

ORA-12417: “” veritabanı nesnesi bulunmadı

ORA-12418: kullanıcısı bulunmadı

ORA-12419: boş ikili etiket değeri

ORA-12420: gerekli olan prosedür ve fonksiyonlar, “” kural paketi içinde değil

ORA-12421: farklı boyuttaki ikili etiketler

ORA-12422: maksimum kurallar aşıldı

ORA-12423: geçersiz pozisyon belirlendi

ORA-12424: uzunluk, ikili etiket boyutunu aşıyor

ORA-12425: kurallar uygulanamaz veya sistem şemaları için yetkiler ayarlanamaz

ORA-12426: geçersiz denetleme seçeneği

ORA-12427: parametresi için geçersiz girdi değeri

ORA-12429: etiket listesi aralığı aşıldı

ORA-12430: geçersiz ayrıcalık numarası

ORA-12431: geçersiz denetleme işlemi

ORA-12432: LBAC hatası:

ORA-12433: tetikleyici yaratma başarısız, kural uygulanamadı

ORA-12434: geçersiz yetki tipi:

ORA-12435: geçersiz yetki başarısı:

ORA-12436: kural seçenekleri belirlenmedi

ORA-12437: geçersiz kural seçeneği:

ORA-12438: tekrarlanan kural seçeneği:

ORA-12439: kural seçeneklerinin geçersiz birleşimi

ORA-12440: SYSDBA paketi için yetersiz yetki

ORA-12441: kuralı zaten mevcut

ORA-12442: “” sütun kuralı, mevcut olan bir kural tarafından zaten kullanıldı

ORA-12443: kural, şemadaki bazı tablolara uygulanmadı

ORA-12444: kural, tabloya zaten uygulandı

ORA-12445: sütunun gizli HIDDEN niteliği değiştirilemez

ORA-12446: kuralı yönetimi için yetersiz yetki

ORA-12447: kuralı için kural rolü zaten mevcut

ORA-12448: kuralı, şemasına uygulanmadı

ORA-12449: Kullanıcı için belirlenen etiketler USER türünde olmalı

ORA-12450: LOB veri türü, LBAC başlangıç dosyasında devre dışı bırakıldı

ORA-12451: etiket, USER veya DATA olarak gösterilmedi

ORA-12452: etiketi zaten mevcut

ORA-12453: etiketi zaten mevcut

ORA-12454: etiketi, kuralı için mevcut değil

ORA-12455: Etiket Güvenliği MMON temizleme görevinde dahili hata oluştu

ORA-12456: etiket güvenliği başlatma devam ediyor

ORA-12457: güvenlik etiketi izin verilen maksimum sınırı aştı

ORA-12461: kuralı için tanımsız düzeyi

ORA-12462: kuralı için tanımsız bölümü

ORA-12463: kuralı için tanımsız grubu

ORA-12464: etiket bileşenindeki geçersiz karakterler

ORA-12465: Belirlenen gruplar veya bölümler üzerinde okuma yazma yapmaya yetkili değil

ORA-12466: düzey öndeğeri, kullanıcının maksimum düzeyinden daha büyük

ORA-12467: minimum etiket, sadece bir düzey içerebilir

ORA-12468: maksimum yazma düzeyi, maksimum okuma düzeyine eşit değil

ORA-12469: kullanıcısı ve kuralı için kullanıcı düzeyleri bulunamadı

ORA-12470: NULL veya geçersiz kullanıcı etiketi:

ORA-12471: Kullanıcı belirlenen bölüm veya grup yetkisine sahip değil

ORA-12472: ilkesi kullanılıyor

ORA-12473: Etiket Güvenliği OID ile kullanıldığında prosedür devre dışı bırakılır.

ORA-12476: en küçük üst sınır, geçersiz bir ışletim Sistemi (OS) etiketi içinde sonuçlandı

ORA-12477: en büyük alt sınır, geçersiz bir ışletim Sistemi (OS) etiketi içinde sonuçlandı

ORA-12479: dosya etiketi, DBHIGH değerine eşit olmalı

ORA-12480: belirlenen giriş izni etiketleri, geçerli giriş izni aralığında değil

ORA-12481: geçerli etiket, program birimi yetki aralığında değil

“ORA-12482: Dahili MLS hatası:

Hata: ”

ORA-12483: etiket, işletim sistemi (OS) sistem güven belgesi aralığında değil

ORA-12484: geçersiz ışletim Sistemi (OS) etiketi

ORA-12485: yeni geçerli etiket, geçerli yetki aralığında değil

ORA-12486: geçerli maksimum ve minimum etiketler değiştirilemiyor

ORA-12487: yetki etiketleri, DBHIGH ve DBLOW arasında değil

ORA-12488: maksimum etiketi, minimum etiketini yönetmez

ORA-12489: etiket öndeğeri yetki aralığında değil

ORA-12490: DBHIGH değeri indirgenemiyor

ORA-12491: DBHIGH değeri, DBLOW değerini yönetemez

ORA-12492: DBLOW değiştirilemiyor

ORA-12493: geçersiz MLS ikili etiketi

ORA-12494: bir düzey, kategori veya sürüm kategorisi eklenemiyor veya silinemiyor

ORA-12495: etkinleştirilmiş bir düzey, kategori veya sürüm kategorisi devre dışı bırakılamıyor

ORA-12496: mevcut düzey, kategori veya sürüm numaraları değiştirilemiyor

ORA-12497: maksimum birleştirilmiş kategoriler değerini aşıyor

ORA-12500: TNS: Dinleyici adanmış sunucu işlemini başlatamadı

ORA-12502: TNS: Dinleyici istemciden hiçbir CONNECT_DATA almadı

ORA-12504: TNS: Dinleyiciye CONNECT_DATA içinde SID verilmedi

ORA-12505: TNS: Dinleyici şu anda bağlantı açıklayıcısında belirtilen SID’yi tanımıyor.

ORA-12508: TNS: Dinleyici verilen KOMUTU çözümlüyemedi.

ORA-12509: TNS: Dinleyici istemciyi hizmet işleyicisine yönlendiremedi

ORA-12510: TNS: Geçici olarak veritabanında isteği işleyecek kaynak yok

ORA-12511: TNS: Hizmet yöneticisi bulundu fakat bağlantı kabul etmiyor

ORA-12513: TNS: Hizmet işleyicisi bulundu fakat farklı bir protokol için kayıt olmuş

ORA-12514: TNS: Dinleyici şu anda bağlantı açıklayıcısında belirtilen hizmeti tanımıyor.

ORA-12515: TNS: Dinleyici, bu sunum için bir işleyici bulamadı

ORA-12516: TNS: Dinleyici, protokol yığınıyla eşleşen kullanılabilir işleyici bulamadı

ORA-12518: TNS: Dinleyici istemci bağlantısını teslim edemedi

ORA-12519: TNS: Uygun hizmet işleyicisi bulunamadı

ORA-12520: TNS: Dinleyici, istenen sunucu tipi için kullanılabilir işleyicisi bulamadı

ORA-12521: TNS: Dinleyici şu anda bağlantı açıklayıcısında belirtilen anı tanımıyor.

ORA-12522: TNS: Dinleyici, verilen INSTANCE_ROLE değerine sahip geçerli bir örnek bulamadı

ORA-12523: TNS: Dinleyici, istemci bağlantısına uygun örneği bulamadı

ORA-12524: TNS: Dinleyici, bağlantı açıklayıcısında verilen HANDLER_NAME değerini çözemedi

ORA-12525: TNS: Dinleyici istemcinin isteğini izin verilen süre içinde almadı

ORA-12526: TNS: dinleyici: tüm uygun anlar kısıtlı modda

ORA-12527: TNS: dinleyici: tüm anlar kısıtlı modda veya yeni bağlantıları engelliyor

ORA-12528: TNS: dinleyici: tüm uygun anlar yeni bağlantıları engelliyor

ORA-12529: TNS: bağlantı isteği geçerli filtreleme kurallarına göre reddedildi

ORA-12531: TNS: Bellek ayrılamaz

ORA-12532: TNS: Geçersiz bağımsız değişken

ORA-12533: TNS: Geçersiz ADRESS parametreleri

ORA-12534: TNS: ışlem desteklenmiyor

ORA-12535: TNS: ışlem zaman aşımına uğradı

ORA-12536: TNS: ışlem bloke edecek

ORA-12537: TNS: Bağlantı kapatıldı

ORA-12538: TNS: Böyle bir protokol bağdaştırıcısı yok

ORA-12539: TNS: Arabellek taşması

ORA-12540: TNS: Dahili sınır kısıtlaması aşıldı

ORA-12541: TNS: Dinleyici yok

ORA-12542: TNS: Adres zaten kullanımda

ORA-12543: TNS: Hedef ana bilgisayar ulaşılamaz durumda

ORA-12544: TNS: ıçerikler farklı bekleme/test fonksiyonlarına sahip

ORA-12545: Hedef ana makine veya nesne var olmadığından bağlantı başarısız oldu

ORA-12546: TNS: Onay rededildi

ORA-12547: TNS: Kayıp bağlantı

ORA-12548: TNS: Tamamlanmamış yazım veya okuma

ORA-12549: TNS: ışletim sistem kotası aşıldı

ORA-12550: TNS: Sözdizimi hatası

ORA-12551: TNS: Eksik anahtar sözcük

ORA-12552: TNS: ışlem kesilmişdi

ORA-12554: TNS: Geçerli işlem hala devam ediyor

ORA-12555: TNS: ızin reddedildi

ORA-12556: TNS: Çağırıcı yok

ORA-12557: TNS: Protokol bağdaştırıcısı yüklenebilir değil

ORA-12558: TNS: Protokol bağdaştırıcısı yüklenmedi

ORA-12560: TNS: Protokol bağdaştırıcısı hatası

ORA-12561: TNS: Tanınmayan hata

ORA-12562: TNS: Hatalı genel tutamaç

ORA-12564: TNS: Bağlantı rededildi

ORA-12566: TNS: Protokol hatası

ORA-12569: TNS: Paket sağlama toplamı hatası

ORA-12570: TNS: Paket okuyucu hatası

ORA-12571: TNS: Paket yazman hatası

ORA-12574: TNS: Yeniden yönlendirme rededildi

ORA-12582: TNS: Geçersiz işlem

ORA-12583: TNS: Okuyucu yok

ORA-12585: TNS: Veri kesimi

ORA-12589: TNS: Bağlantı terkedilemez

ORA-12590: TNS: G/Ç arabelleği yok

ORA-12591: TNS: Olay sinyali hatası

ORA-12592: TNS: Hatalı paket

ORA-12593: TNS: Kayıtlı bağlantı yok

ORA-12595: TNS: Teyit yok

ORA-12596: TNS: Dahili tutarsızlık

ORA-12597: TNS: Bağlanma açıklayıcısı zaten kullanılıyor

ORA-12598: TNS: Başlık kaydı başarısız

ORA-12599: TNS: şifreleme sağlama toplamı uyuşmazlığı

ORA-12600: TNS: Dizeyi açma başarısız

ORA-12601: TNS: Bilgi bayraklarının denetimi başarısız

ORA-12602: TNS: Bağlantı Sıraya Alma sınırı aşıldı

ORA-12606: TNS: Uygulama yazılımı zaman aşımı oluştu

ORA-12607: TNS: Bağlantı zaman aşımı oluştu

ORA-12608: TNS: Zaman aşımı gönderme oluştu

ORA-12609: TNS: Zaman aşımı alma oluştu

ORA-12611: TNS: ışlem taşınabilir değil

ORA-12612: TNS: Bağlantı meşgul

ORA-12615: TNS: Preempt hatası

ORA-12616: TNS: Hiç olay sinyali yok

ORA-12618: TNS: Sürümler uyumsuz

ORA-12619: TNS: ıstenilen hizmet verilemiyor

ORA-12620: TNS: ıstenilen özellik kullanılabilir değil

ORA-12622: TNS: Olay bildirimleri homojen değil

ORA-12623: TNS: Bu durumda işlem geçersiz

ORA-12624: TNS: Bağlantı zaten kayıtlı

ORA-12625: TNS: Eksik bağımsız değişken

ORA-12626: TNS: Kötü olay tipi

ORA-12628: TNS: Olay geri çağrısı yok

ORA-12629: TNS: Olay testi yok

ORA-12630: Yerel hizmet işlemi desteklenmiyor

ORA-12631: Kullanıcı adı alma başarılamadı

ORA-12632: Rol okuma başarısız

ORA-12633: Paylaşılan yetki doğrulama hizmeti yok

ORA-12634: Bellek ayrılamadı

ORA-12635: Kullanılabilir yetki doğrulama adaptörü yok

ORA-12636: Paket gönderimi başarısız

ORA-12637: Paket alımı başarısız

ORA-12638: Tanıtım belgesi ele geçirilemedi

ORA-12639: Yetki doğrulama hizmeti görüşmesi başarısız

ORA-12640: Yetki doğrulama adaptörü başlatılamadı

ORA-12641: Yetki doğrulama hizmeti başlayamadı

ORA-12642: Oturum anahtarı yok

ORA-12643: ıstemci sunucudan dahili hata aldı

ORA-12645: Parametre mevcut değil.

ORA-12646: Mantıksal deger parametresi için belirtilen geçersiz değer

ORA-12647: Yetki doğrulaması gerekiyor

ORA-12648: şifreleme veya veri bütünlük algoritması listesi boş

ORA-12649: Bilinmeyen kodlama veya veri bütünlük algoritması

ORA-12650: Ortak bir kodlama veya veri bütünlük algoritması yok

ORA-12651: Kodlama veya veri bütünlük algoritması kabul edilmiyor

ORA-12652: Dizenin üstü kesildi

ORA-12653: Yetki doğrulama kontrol fonksiyonu başarısız oldu

ORA-12654: Yetki doğrulama dönüştürme işlemi başarısız oldu

ORA-12655: Parola kontrolü başarısız oldu

ORA-12656: şifreleme sağlama toplamı eşleşmemesi

ORA-12657: Yüklenen algoritma yok

ORA-12658: ANO hizmeti gerekli ancak TNS sürümü uyumsuz

ORA-12659: Diğer işlemden hata alındı

ORA-12660: şifreleme veya şifre sağlama toplamı hesaplama parametreleri uyumsuz

ORA-12661: Kullanılacak protokol doğrulaması

ORA-12662: Proxy bileti elde edilemedi

ORA-12663: ıstemci için gerekli olan hizmetler sunucuda bulunmuyor

ORA-12664: Sunucu için gerekli olan hizmetler istemcide bulunmuyor

ORA-12665: NLS dizesi açılamadı

ORA-12666: Atanmış sunucu: istemciye yönelik taşıma protokolü sunucuya yönelik olandan farklı

ORA-12667: Paylaşılan sunucu: istemciye yönelik taşıma protokolü sunucuya yönelik olandan farklı

ORA-12668: Adanmış sunucu: istemciye dayali protokol yetkileri desteklemiyor

ORA-12669: Paylaşılan sunucu: istemciye yönelik protokol yetkileri desteklemiyor

ORA-12670: Yanlış rol parolası

ORA-12671: Paylaşılan sunucu: adaptör içeriği kaydedemedi

ORA-12672: Veritabanı oturum açma başarısızlığı

ORA-12673: Adanmış sunucu: içerik kaydedilemedi

ORA-12674: Paylaşılan sunucu: proxy içeriği kaydedilmedi

ORA-12675: Harici kullanıcı adı henüz bulunamadı

ORA-12676: Sunucu istemciden dahili hata aldy

ORA-12677: Yetki doğrulama hizmeti veritabanı bağlantısı tarafından desteklenmiyor

ORA-12678: Yetki doğrulama devre dışı bırakıldı ancak gerekli

ORA-12679: Yerel hizmet diğer işlem tarafından devre dışı bırakıldı ama bu hizmet gerekli

ORA-12680: Yerel hizmetler devre dışı ancak gerekli

ORA-12681: Oturum açma başarısız: SecurID kartının pin kodu henüz yok

ORA-12682: Oturum açma başarısız: SecurID kartı sonraki PRN modunda bulunuyor

ORA-12683: şifreleme/şifre sağlama toplamı hesaplama: Diffie-Hellman çekirdeği yok

ORA-12684: şifreleme/şifre sağlama toplamı hesaplama: Diffie-Hellman çekirdeği çok küçük

ORA-12685: Yerel hizmet uzaktan isteniyor ama yerel olarak devre dışı

ORA-12686: Sunucu için belirtilen geçersiz komut

ORA-12687: Kimlik bilgilerinin geçerliliği sona erdi.

ORA-12688: Oturum açma başarısız: SecurID sunucusu yeni pin kodunu reddetti

ORA-12689: Sunucu Doğrulaması gerekli ama desteklenmiyor

ORA-12690: Sunucu Doğrulaması başarısız, oturum açma iptal edildi

ORA-12696: Çift şifreleme Açık, oturum açma izni yok

ORA-12699: Yerel hizmette dahili hata

ORA-12700: Geçersiz NLS parametre değeri ()

ORA-12701: CREATE DATABASE karakter takımı bilinmiyor

ORA-12702: SQL fonksiyonunda geçersiz NSL parametre dizesi kullanıldı

ORA-12703: bu karakter takım dönüştürmesi desteklenmemiştir

ORA-12704: karakter kümesi eşleşmemesi

ORA-12705: NLS veri dosyalarına erişilemiyor veya geçersiz ortam belirlendi

ORA-12706: bu CREATE DATABASE karakter takımına izin verilmemiştir

ORA-12707: veritabanı NLS parametresi yaratımını ele geçirirken hata

ORA-12708: veritabanı NLS parametresi yaratımını yüklerken hata

ORA-12709: veritabanı karakter takımı yaratımını yüklerken hata

ORA-12710: CREATE CONTROLFILE karakter kümesi bilinmiyor

ORA-12711: bu CREATE CONTROLFILE karakter kümesine izin verilmez

ORA-12712: yeni karakter kümesi, eski karakter kümesinin bir üst kümesi olmalıdır

ORA-12713: NCHAR/CHAR dönüşümünde karakter veri kaybı

ORA-12714: Geçersiz ulusal karakter kümesi belirlendi

ORA-12715: Geçersiz karakter kümesi belirlendi

ORA-12716: CLOB verileri varken ALTER DATABASE CHARACTER SET işlemi yapılamaz

ORA-12717: NCLOB, NCHAR veya NVARCHAR2 verileri var olduğunda ALTER DATABASE NATIONAL CHARACTER SET yayınlanamaz

ORA-12718: işlem için SYS olarak bağlanmak gerekiyor

ORA-12719: işlem için veritabanının RESTRICTED modda olması gerekiyor

ORA-12720: işlem için veritabanının EXCLUSIVE modda olması gerekiyor

ORA-12721: diğer oturumlar etkin olduğunda işlem yürütülemez

ORA-12722: düzenli ifade dahili hatası

ORA-12723: düzenli ifade çok karmaşık

ORA-12724: düzenli ifade hatalı

ORA-12725: düzenli ifadede eşleşmeyen parantez

ORA-12726: düzenli ifadede eşleşmeyen köşeli parantez

ORA-12727: düzenli ifadede geçersiz geriye dönük referans

ORA-12728: düzenli ifadede geçersiz aralık

ORA-12729: düzenli ifadede geçersiz karakter sınıfı

ORA-12730: düzenli ifadede geçersiz eşdeğer hale getirme sınıfı

ORA-12731: düzenli ifadede geçersiz ayırma sınıfı

ORA-12732: düzenli ifadede geçersiz aralık değeri

ORA-12733: düzenli ifade çok uzun

ORA-12734: Instant Client Light: desteklenmeyen istemci ulusal karakter kümesi

ORA-12735: Instant Client Light: desteklenmeyen istemci karakter kümesi

ORA-12736: Instant Client Light: desteklenmeyen sunucu ulusal karakter kümesi

ORA-12737: Instant Client Light: desteklenmeyen sunucu karakter kümesi

ORA-12800: CACHE ve PARALLEL tümcelerin ikisini belirtemez

ORA-12801: paralel sorgulama sunucusunda hata sinyali verildi

ORA-12802: paralel sorgulama sunucusu koordinatörle iletişimi kaybetti

ORA-12803: paralel sorgulama sunucusu başka bir dağıtıcı ile iletişimi kaybetti

ORA-12804: paralel sorgulama sunucu kesilmiş gözüküyor

ORA-12805: paralel sorgulama sunucu beklenmeyen şekilde kesildi

ORA-12806: sıra tutmak için artalan işlemini ele geçiremedi

ORA-12807: işlem sırası paralel sorgulama mesajını almadı

ORA-12808: _INSTANCES değeri kopya sayısı değerinden büyük olamaz

ORA-12809: _INSTANCES değeri, dışlayıcı modda oluşturulduğunda ayarlanamaz

ORA-12810: PARALLEL_MAX_SERVERS, ‘den küçük veya eşit olmalıdır

ORA-12811: PARALLEL_MIN_SERVERS, PARALLEL_MAX_SERVERS, ‘den küçük veya eşit olmalıdır

ORA-12812: sadece bir tane PARALLEL veya NONPARALLEL tümcesi belirtilmelidir

ORA-12813: belirtilen paralelleşmenin derecesi 1 den büyük olmalıdır

ORA-12814: sadece bir tane CACHE veya NONCACHE tümcesi belirtilmelidir

ORA-12815: belirtilen kaşe bölümlemelerinin sayısı 1 den büyük olmalıdır

ORA-12816: paralel dizin yaratımının hızlıyol işlemi

ORA-12817: paralel sorgulama seçeneği etkinleştirilmelidir

ORA-12818: PARALLEL tümcesinde geçersiz seçenek

ORA-12819: PARALLEL tümcesinde eksik seçenek

ORA-12820: DEGREE için geçersiz değer

ORA-12821: INSTANCES için geçersiz değer

ORA-12822: PARALLEL tümcesinde yinelenen seçenek

ORA-12823: paralelizm derecesi öndeğeri burada belirtilmeyebilir

ORA-12824: INSTANCES DEFAULT burada belirtilmeyebilir

ORA-12825: kesin paralelizm derecesi burada belirtilmelidir

ORA-12826: askıda paralel sorgu sunucusu kesildi

ORA-12827: kullanılabilir paralel sorgu bağımlı öğeleri yetersiz

ORA-12828: Uzak bir sitede paralel bir işlem başlatılamıyor

ORA-12829: Kilitlenme- blok dosya içinde kardeşler tarafından işgal edildi

ORA-12830: INSERT/UPDATE/DELETE çalıştırdıktan sonra COMMIT veya ROLLBACK olmalıdır

ORA-12831: APPEND ipucu ile INSERT komutunu çalıştırdıktan sonra COMMIT veya ROLLBACK olmalıdır

ORA-12832: Belirtilen tüm örneklerdeki bağımlı öğeler ayrılamadı

ORA-12833: Koordinator anı parallel_instance_group’un üyesi değil

ORA-12834: An grup adı, ”, çok uzun, karakterden daha az olmalıdır

ORA-12835: GLOBAL_VIEW_ADMIN_GROUP içinde etkin örnek yok

ORA-12836: Gecikmiş dizin bakım olayının kontrolü

ORA-12837: Gecikmiş dizin bakım hata ayıklama olayı

ORA-12838: bir nesne değiştirildikten sonra paralel olarak okunamaz/değiştirilemez

ORA-12839: bir nesne değiştirildikten sonra değiştirilemez

ORA-12840: paralel/ekleme doğrudan yükleme hareketi sonrasında uzak bir tabloya erişilemiyor

ORA-12841: Bir hareket içinde oturum paralel DML durumu değiştirilemez

ORA-12842: Paralel yürütme sırasında imleç geçersiz kılındı

ORA-12843: pdml kilidi tabloda tutulamadı

ORA-12844: öbek yeniden konfigürasyon işlemi devam ediyor

ORA-12845: anlar arası paralel yürütme mesajı alınamadı

ORA-12850: Belirlenen anlardaki bağımlı öğeler paylaştırılamadı: gerekli, paylaştırıldı

ORA-12851: PARALLEL_MAX_SERVERS değeri PARALLEL_MIN_SERVERS, değerinden fazla veya buna eşit olmalıdır

ORA-12852: PARALLEL_MIN_SERVERS değeri PROCESSES, değerinden az olmalıdır

ORA-12853: PX arabellekleri için yetersiz bellek: şu anki K, gerekli olan maksimum K

ORA-12854: Geçici LOB’lerde paralel sorgu desteklenmez

ORA-12855: geriye doğru döngülerde paralel veya doğrudan yerleştirme şeklinde yükleme çalıştırılamaz

ORA-12856: geriye doğru döngü bağlantısı üzerinde paralel sorgu yürütülemez

ORA-12872: ılk bağımlı ayrıştırma farklı bir plan verdi

ORA-12899: değer sütunu için çok büyük (asıl: , maksimum: )

ORA-12900: yerel olarak yönetilen veritabanı için geçici tablo alanı öndeğeri belirtilmeli

ORA-12901: geçici tablo alanı öndeğeri TEMPORARY tipinde olmalı

ORA-12902: geçici tablo alanı öndeğeri SYSTEM veya TEMPORARY tipinde olmalı

ORA-12903: geçici tablo alanı öndeğeri bir ONLINE tablo alanı olmalı

ORA-12904: geçici tablo alanı öndeğerinin tipi PERMANENT olarak değiştirilemez

ORA-12905: geçici tablo alanı öndeğeri OFFLINE duruma getirilemez

ORA-12906: geçici tablo alanı öndeğeri bırakılamaz

ORA-12907: tablo alanı zaten geçici tablo alanı öndeğeri

ORA-12908: veritabanı yaratılırken geçici tablo alanı öndeğeri olarak SYSTEM belirlenemez

ORA-12909: TEMPORARY anahtar sözcüğü bekleniyor

ORA-12910: geçici tablo alanı öndeğer tablo alanı olarak belirlenemez

ORA-12911: kalıcı tablo alanı geçici tablo boşluğu yapılamaz

ORA-12912: Sözlük yönetimli tablo alanı geçici tablo alanı olarak belirtildi

ORA-12913: Sözlük yönetimli tablo alanı yaratılamaz

ORA-12914: Tablo alanı, sözlük yönetimli türe geçirilemez

ORA-12915: Sözlük yönetimli tablo alanı okuma yazma olarak değiştirilemez

ORA-12916: Bu sürümde kalıcı tablo alanı öndeğeri kullanılamaz

ORA-12917: Kalıcı tablo alanı öndeğeri için geçersiz seçenek belirlendi

ORA-12918: Kalıcı tablo alanı öndeğeri için geçersiz tablo alanı türü

ORA-12919: Kalıcı tablo alanı öndeğeri bırakılamaz

ORA-12920: veritabanı zaten günlüğü zorlama modunda

ORA-12921: veritabanı günlüğü zorlama modunda değil

ORA-12922: eşzamanlı ALTER DATABASE [NO] FORCE LOGGING komutu çalışıyor

ORA-12923: tablo alanı günlüğü zorlama modunda

ORA-12924: tablo alanı zaten günlüğü zorlama modunda

ORA-12925: tablo alanı günlüğü zorlama modunda değil

ORA-12926: FORCE LOGGING seçeneği zaten belirlendi

ORA-12927: RETENTION seçeneği zaten belirlendi

ORA-12950: Kalıcı tablo alanı öndeğeri olarak SYSTEM tablo alanı belirlendi

ORA-12951: Kalıcı tablo alanı öndeğeri, geçici olarak değiştirilmeye çalışıldı

ORA-12980: denetim noktası seçeneğine, SET UNUSED ile birlikte izin verilmez

ORA-12981: nesne türü tablosundan bir sütun bırakılamaz

ORA-12982: içiçe bir tablodan bir sütun bırakılamaz

ORA-12983: tablodaki tüm sütunlar bırakılamaz

ORA-12984: alt bölümleme sütunu bırakılamaz

ORA-12985: tablo alanı ” salt okunur, sütun bırakılamaz

ORA-12986: sütunlar, kısmen bırakılmış durumda. ALTER TABLE DROP COLUMNS CONTINUE komutunu gönderin

ORA-12987: sütun bırakma, diğer işlemlerle birleştirilemez

ORA-12988: SYS’nin sahip olduğu tablodan sütun bırakılamaz

ORA-12989: denetim noktası aralığı için geçersiz değer

ORA-12990: tekrarlanan seçenek belirtildi

ORA-12991: sütuna, çok sütunlu kuralında başvuruluyor

ORA-12992: üst anahtar sütunu bırakılamaz

ORA-12993: tablo alanı ” çevrimdışı durumda, sütun bırakılamaz

ORA-12994: sütun bırakma seçeneğine deyim içinde ancak bir kez izin verilir

ORA-12995: kısmen bırakılmış durumda sütun yok

ORA-12996: sistemin oluşturduğu sanal sütun bırakılamaz

ORA-12997: dizin ile düzenlenmiş bir tablodan birincil anahtar sütunu bırakılamaz

ORA-12998: atb.c öğesindeki sütunların bırakılması sırasında karşılaşılan hataları yoksay

ORA-13000: boyut numarası aralık dışı

ORA-13001: boyut eşleşmeme hatası

ORA-13002: belirtilen düzey aralık dışı

ORA-13003: bir boyut için belirtilen aralık geçersiz

ORA-13004: belirtilen arabellek boyutu geçersiz

ORA-13005: özyinelemeli HHCODE fonksiyonu hatası

ORA-13006: belirtilen hücre numarası geçersiz

ORA-13007: geçersiz bir HEX karakteri algılandı

ORA-13008: belirtilen tarih formatı geçersiz bir bileşene sahip

ORA-13009: belirtilen tarih dizesi geçersiz

ORA-13010: geçersiz bir bağımsız değişken sayısı belirtildi

ORA-13011: değer aralık dışı

ORA-13012: geçersiz bir pencere türü belirlendi

ORA-13013: belirtilen topoloji INTERIOR veya BOUNDARY değildi

ORA-13014: 1 ile 8 aralığının dışında bir topoloji belirleyicisi belirtildi

ORA-13015: pencere tanımı geçerli değil

ORA-13016: belirlenen topoloji [] geçersiz

ORA-13017: tanınmayan satır bölümü şekli

ORA-13018: bozuk uzaklık türü

ORA-13019: koordinatlar sınır dışında

ORA-13020: koordinat NULL

ORA-13021: öğe sürekli değil

ORA-13022: poligon kendi kendini kesiyor

ORA-13023: iç öğe dış öğeyle kesişiyor

ORA-13024: poligonun üçten az segmenti var

ORA-13025: poligon kapanmıyor

ORA-13026: .. öğesi için bilinmeyen öğe türü

ORA-13027: üzerinden boyut tanımı okunamıyor

ORA-13028: SDO_GEOMETRY nesnesinde geçersiz Gtype

ORA-13029: SDO_GEOMETRY nesnesinde geçersiz SRID

ORA-13030: SDO_GEOMETRY nesnesi için geçersiz boyut

ORA-13031: SDO_GEOMETRY nesnesinde nokta nesnesi için geçersiz Gtype

ORA-13032: Geçersiz NULL SDO_GEOMETRY nesnesi

ORA-13033: SDO_GEOMETRY nesnesindeki SDO_ELEM_INFO_ARRAY içinde geçersiz veri

ORA-13034: SDO_GEOMETRY nesnesindeki SDO_ORDINATE_ARRAY içinde geçersiz veri

ORA-13035: SDO_GEOMETRY nesnesinde geçersiz veri (jeodezik verilerde yaylar var)

ORA-13036: Nokta Veriler için işlem [] desteklenmiyor

ORA-13037: SRID değerleri iki geometride eşleşmiyor

ORA-13039: .. öğesinin uzamsal dizini güncellenemiyor

ORA-13040: döşeme alt bölümlere ayrılamıyor

ORA-13041: döşeme .. öğesi ile karşılaştırılamıyor

ORA-13042: geçersiz SDO_LEVEL ve SDO_NUMTILES birleşimi

ORA-13043: meta veriler _SDOLAYER tablosundan okunamadı

ORA-13044: belirlenen döşeme boyutu, toleransın altında

ORA-13045: geçersiz uyumluluk bayrağı

ORA-13046: geçersiz sayıda değişken

ORA-13047:

_SDOLAYER tablosundan sıra sayısı belirlenemiyor

ORA-13048: özyinelemeli SQL okuma hatası

ORA-13049: _SDODIM tablosundan tolerans değeri belirlenemiyor

ORA-13050: uzamsal nesne oluşturulamıyor

ORA-13051: uzamsal nesne başlatılamadı

ORA-13052: . geometrisi için desteklenmeyen geometri tipi

ORA-13053: değişken listesindeki maksimum geometrik öğe sayısı aşıldı

ORA-13054: özyinelemeli SQL ayrıştırma hatası

ORA-13055: Oracle nesnesi belirtilen tabloda yok

ORA-13060: adlı topoloji zaten var

ORA-13061: adlı topoloji yok

ORA-13062: topoloji no’ları özellik tablosu ve topoloji ile eşleşmiyor

ORA-13063: özellik tablosu [] için ilişki bilgisi tablosundaki veriler eksik

ORA-13064: özellik tablosu [] için ilişki bilgisi tablosundaki veriler tutarsız

ORA-13065: üst katmanı olan bir alt katman silinemez

ORA-13066: yanlış özellik geometrisi veya öğe türü

ORA-13067: işleç için aynı topolojiden her iki parametre de gereklidir

ORA-13068: SDO_TOPO_GEOMETRY yapılandırıcısı içindeki tablo veya sütun adı yanlış

ORA-13108: uzamsal tablo bulunamadı

ORA-13109: uzamsal tablo mevcut

ORA-13110: ilişkilendirilmiş topo_geometry tabloları bulunan topoloji bırakılamaz

ORA-13111: topo_geometry katmanı [] topolojiye eklenemez

ORA-13112: topo_geometry katmanı [] topolojiden silinemez

ORA-13113: sdo_topo_geometry yapılandırıcısındaki tg_layer_id geçersiz

ORA-13114: []_NODE$ tablosu yok

ORA-13115: []_EDGE$ tablosu yok

ORA-13116: []_FACE$ tablosu yok

ORA-13117: []_RELATION$ tablosu yok

ORA-13118: geçersiz node_id []

ORA-13119: geçersiz edge_id []

ORA-13120: geçersiz face_id []

ORA-13121: katman türü topo_geometry katman türüyle eşleşmiyor

ORA-13122: geçersiz topo_geometry belirlendi

ORA-13123: geçersiz adı belirlendi

ORA-13124: sütunu için sütun numarası belirlenemiyor

ORA-13125: bölüm anahtarı zaten ayarlanmış

ORA-13126: uzamsal tablo için sınıf belirlenemiyor

ORA-13127: hedef bölümü üretilemedi

ORA-13128: geçerli döşeme düzeyi, kullanıcının tanımladığı döşeme düzeyini aşıyor

ORA-13129: HHCODE sütunu bulunamadı

ORA-13135: uzamsal tablo değiştirilemiyor

ORA-13136: boş komut kodu üretildi

ORA-13137: tablo alanı sıra numarası oluşturulamadı

ORA-13138: nesnesinin adı belirlenemedi

ORA-13139: için sütun tanımı sağlanamadı

ORA-13140: geçersiz hedef türü

ORA-13141: geçersiz RANGE pencere tanımı

ORA-13142: geçersiz PROXIMITY pencere tanımı

ORA-13143: geçersiz POLYGON pencere tanımı

ORA-13144: hedef tablo bulunamadı

ORA-13145: aralık listesi üretilemedi

ORA-13146: tablo eşleştirme değişkeni bulunamadı

ORA-13147: MBR üretilemedi

ORA-13148: SQL süzgeci üretilemedi

ORA-13149: uzamsal tablo için sonraki sıra numarası üretilemedi

ORA-13150: istisna kaydı yerleştirilemedi

ORA-13151: istisna kaydı kaldırılamadı

ORA-13152: geçersiz HHCODE türü

ORA-13153: geçersiz yüksek fligran belirlendi

ORA-13154: geçersiz duyarlılık belirlendi

ORA-13155: geçersiz sayıda boyut belirlendi

ORA-13156: kaydedilecek . tablosu boş

ORA-13157: ORA Oracle hatası ile karşılaşıldı ( sırasında)

ORA-13158: Oracle nesnesi yok

ORA-13159: Oracle tablosu zaten var

ORA-13181: _SDOINDEX.SDO_CODE sütunu genişliği belirlenemiyor

ORA-13182: .. öğesi okunamıyor

ORA-13183: . geometrisi için desteklenmeyen geometri tipi

ORA-13184: mozaik paketi başlatılamıyor

ORA-13185: başlangıç HHCODE oluşturulamıyor

ORA-13186: sabit döşeme boyutu mozaiği başarısız oldu

ORA-13187: alt bölümleme başarısız

ORA-13188: hücre kod çözme işlemi başarısız

ORA-13189: özyinelemeli SQL ayrıştırma başarısız

ORA-13190: özyinelemeli SQL okuma başarısız

ORA-13191: SDO_ORDCNT değeri okunamıyor

ORA-13192: öğe satırlarının sayısını okuma başarısız

ORA-13193: geometri için yer ayrılamıyor

ORA-13194: süper hücre kodu çözülemedi

ORA-13195: maksimum döşeme değeri oluşturulamıyor

ORA-13196: .. öğesi için süper hücre hesaplanamıyor

ORA-13197: .. öğesi aralık dışı

ORA-13198: Uzamsal hata:

ORA-13200: uzamsal dizin oluşturmada dahili hata [].

ORA-13201: CREATE INDEX deyiminde geçersiz parametreler verildi

ORA-13202: SDO_INDEX_METADATA tablosunu yaratma veya tabloya ekleme başarısız oldu

ORA-13203: USER_SDO_GEOM_METADATA görünümü okunamadı

ORA-13204: uzamsal dizin tablosu yaratılamadı

ORA-13205: uzamsal parametreler ayrıştırılırken dahili hata oluştu

ORA-13206: uzamsal dizin yaratılırken dahili hata []

ORA-13207: [] işlecinin yanlış kullanımı

ORA-13208: [] işlecini değerlendirirken dahili hata

ORA-13209: SDO_INDEX_METADATA tablosunu okurken dahili hata

ORA-13210: dizin tablosuna veri ekleme hatası

ORA-13211: pencere nesnesini yerleştirme başarısız oldu

ORA-13212: kaplama ile pencere nesnesini karşılaştırma başarısız

ORA-13213: pencere nesnesi için uzamsal dizin oluşturulamadı

ORA-13214: pencere nesnesi için üst hücreyi hesaplama başarısız oldu

ORA-13215: pencere nesnesi aralık dışı

ORA-13216: uzamsal dizi güncellenemedi

ORA-13217: ALTER INDEX deyiminde geçersiz parametreler verildi

ORA-13218: [] dizini için, desteklenen en çok dizin tablosu sayısına ulaşıldı

ORA-13219: uzamsal dizin tablosu [] yaratılamadı

ORA-13220: kaplama ile geometriyi karşılaştırma başarısız oldu

ORA-13221: geometri nesnesinde bilinmeyen geometri türü

ORA-13222: içinde geometri için üst hücreyi hesaplama başarısız oldu

ORA-13223: SDO_GEOM_METADATA içindeki için tekrarlanan giriş hatası

ORA-13224: USER_SDO_GEOM_METADATA içindeki katman için sıfır tolerans belirlendi

ORA-13225: belirlenen dizin tablosu adı, uzamsal dizin için çok uzun

ORA-13226: arayüzey uzamsal dizin olmadan desteklenemez

ORA-13227: iki dizin tablosu için SDO_LEVEL değerleri eşleşmiyor

ORA-13228: geçersiz türden dolayı uzamsal dizin yaratılamadı

ORA-13230: R-tree yaratması sırasında geçici tablo [] yaratılamadı

ORA-13231: R-tree yaratması sırasında dizin tablosu [] yaratılamadı

ORA-13232: R-tree yaratması sırasında bellek ayrılamadı

ORA-13233: R-tree için sıra numarası [] yaratılamadı

ORA-13234: R-tree-dizin tablosu [] için erişim yok

ORA-13236: R-tree işlemesinde dahili hata: []

ORA-13237: R-tree eşzamanlı güncellemeler sırasında dahili hata: []

ORA-13239: sdo_dimensionality, n-d R-tree yaratması sırasında belirlenmedi

ORA-13240: belirlenen boyutsallık, mbr sorgusunun boyutsallığından büyük

ORA-13241: belirlenen boyutsallık, veri boyutsallığıyla eşleşmiyor

ORA-13243: belirlenen işleç 3 veya daha fazla boyutlu R ağacı için desteklenmiyor

ORA-13250: meta verileri tablosu girişlerini değiştirmek için ayrıcalıklar yetersiz

ORA-13251: meta veri tablosunda tekrarlanan girişi

ORA-13260: katman tablosu mevcut değil

ORA-13261: geometri tablosu mevcut değil

ORA-13262: geometri sütunu, tablosunda yok

ORA-13263: sütun ( tablosu) türü SDO_GEOMETRY değil

ORA-13264: geometri belirleyici sütunu, tablosunda yok

ORA-13265: geometri belirleyicisi sütunu ( tablosunda) NUMBER türünde değil

ORA-13266: tablosuna veri eklenirken hata oluştu

ORA-13267: katman tablosundan veri okunurken hata oluştu

ORA-13268: USER_SDO_GEOM_METADATA tablosundan boyut alınırken hata oluştu

ORA-13269: geometri tablosunu işlerken dahili hata [] ile karşılaşıldı

ORA-13271: geometri nesnesi için bellek ayırma hatası

ORA-13272: geometrik nesne ( tablosunda) geçersiz

ORA-13273: boyut meta verileri tablosu mevcut değil

ORA-13274: işleç uyumlu olmayan SRID’lerle çağrıldı

ORA-13275: desteklenmeyen tür üzerinde uzamsal dizin yaratılamadı

ORA-13276: koordinat dönüştürmede dahili hata []

ORA-13278: SRID formatını doğal formata dönüştürmede hata

ORA-13281: WKT almak için SQL deyimi yürütülemedi

ORA-13282: koordinat dönüştürmenin başlangıcında hata

ORA-13283: Yerinde dönüştürme icin yeni geometri nesnesini alma başarısız

ORA-13284: yerinde dönüştürme icin geometri nesnesi kopyalama başarısız

ORA-13285: Geometri koordinatını dönüştürmede hata

ORA-13287: bilinmeyen gtype dönüştürülemez

ORA-13288: nokta koordinatı dönüştürme hatası

ORA-13290: belirlenen birim desteklenmiyor

ORA-13291: belirlenen birim ile standart birim arasında dönüştürme hatası oluştu

ORA-13292: yanlış ARC_TOLERANCE belirtimi

ORA-13293: Coğrafi başvurulu SRID olmadan geometri birimi belirlenemez

ORA-13294: dairesel yaylar içeren geometri dönüştürülemez

ORA-13295: geometri nesneleri farklı koordiant sistemlerinde

ORA-13296: yanlış koordinat sistemi belirtimi

ORA-13300: tek nokta dönüştürme hatası

ORA-13303: bir tablodan bir geometri nesnesini almada hata

ORA-13304: bir tabloya, dönüştürülen bir geometri nesnesini ekleme hatası

ORA-13330: geçersiz MASK

ORA-13331: geçersiz LRS segmenti

ORA-13332: geçersiz LRS noktası

ORA-13333: geçersiz LRS ölçüsü

ORA-13334: LRS segmentleri bağlı değil

ORA-13335: LRS ölçü bilgileri tanımlanmadı

ORA-13336: standart boyut bilgisi/geometri, LRS boyut/geometrisine dönüştürülemedi

ORA-13337: LRS çokgenlerini bitiştirme başarısız

ORA-13338: LRS çokgenini/toplama geometrisini geriye döndürme başarısız

ORA-13339: birden çok çemberde LRS çokgen kırpma

ORA-13340: bir geometrik noktanın birden fazla koordinatı var

ORA-13341: bir çizgi geometrisinde ikiden az koordinat var

ORA-13342: bir yay geometrisinde üçten az koordinat var

ORA-13343: bir çokgen geometrisinden dörtten az koordinat var

ORA-13344: bir yay-çokgen geometrisinden beşten az koordinat var

ORA-13345: bir bileşik çokgen geometrisinde beşten az koordinat var

ORA-13346: yayı tanımlayan koordinatlar aynı çizgi üzerinde

ORA-13347: yayı tanımlayan koordinatların hepsi birbirinden farklı değil

ORA-13348: çokgenin sınırı açık

ORA-13349: çokgenin sınırı, kendisi ile çakışıyor

ORA-13350: karmaşık çokgenin iki veya daha fazla halkası birbirine değiyor

ORA-13351: karmaşık çokgenin iki veya daha fazla halkası üstüste geliyor

ORA-13352: koordinatlar, bir daire tanımlamıyor

ORA-13353: ELEM_INFO_ARRAY, üçlü olarak gruplanmamış

ORA-13354: ELEM_INFO_ARRAY içinde yanlış konum

ORA-13355: SDO_ORDINATE_ARRAY, belirtilen boyutlarda gruplanmamış

ORA-13356: geometrideki komşu noktalar gerekenden fazla

ORA-13357: alan türü 2 nokta içermiyor

ORA-13358: daire türü 3 nokta içermiyor

ORA-13359: alanın bir alanı yok

ORA-13360: bileşik bir türde geçersiz alt tür

ORA-13361: bileşik bir ETYPE içinde yetersiz alt öğe

ORA-13362: bileşik bir çokgende alt öğeler birleşmiyor

ORA-13363: geometride geçersiz ETYPE

ORA-13364: katman boyut özellikleri, geometri boyutlarıyla eşleşmiyor

ORA-13365: katman SRID, geometri SRID ile eşleşmiyor

ORA-13366: geçersiz iç-dış çember birleşimi

ORA-13367: yanlış iç/dış çember yönlendirmesi

ORA-13368: basit çokgen türünden birden çok dış çember var

ORA-13369: etype (eleman türü) için 4 haneli formatta yanlış değer

ORA-13370: 3B LRS fonksiyonlarını uygulamada hata

ORA-13371: ölçü boyutunun konumu geçersiz

ORA-13372: uzamsal dizinli bir tablonun meta verilerinde değişiklik yapılamadı

ORA-13373: jeodezik verilerdeki satır segmenti geçersiz

ORA-13374: SDO_MBR jeodezik verilerde desteklenmez

ORA-13375: katman [] türünde; eklenen geometri ise [] türüne sahip

ORA-13376: layer_gtype parametresi için geçersiz tür adı belirlendi

ORA-13377: yönlendirmeli öğelerin birleşimi geçersiz

ORA-13378: seçip çıkartılacak öğe için geçersiz dizin

ORA-13379: seçip çıkartılacak alt öğe için geçersiz dizin

ORA-13380: ağ bulunamadı

ORA-13381: tablosu, ağında bulunamadı

ORA-13382: geometri meta verileri (tablo: sütun:) uzamsal ağında bulunamadı

ORA-13383: tutarsız ağ meta verileri:

ORA-13384: ağ şemasında hata oluştu:

ORA-13385: ağ yöneticisinde hata oluştu: []

ORA-13386: kaydet/geri al işlem hatası: []

ORA-13387: dizi eklemeleri için sdo_batch_size [%d,%d] aralığında olmalıdır

ORA-13388: dst_spec parameter için geçersiz değer

ORA-13389: bu analiz fonksiyonundaki arabellekler veya ara kesitler hesaplanamıyor

ORA-13390: uzamsal analiz ve inceleme fonksiyonunda hata oluştu: []

ORA-13401: USER_SDO_GEOR_SYSDATA görünümündeki için tekrarlanan giriş

ORA-13402: rasterType boş veya desteklenmiyor

ORA-13403: rasterDataTable belirtimi geçersiz:

ORA-13404: geçersiz ultCoordinate parametresi

ORA-13405: boş veya geçersiz dimensionSize parametresi

ORA-13406: çıktı için boş veya geçersiz GeoRaster nesnesi

ORA-13407: geçersiz depolama parametresi

ORA-13408: geçersiz blockSize depolama parametresi

ORA-13409: pyramidLevel parametresi boş veya geçersiz

ORA-13410: layerNumbers veya bandNumbers parametresi geçersiz

ORA-13411: alt küme boş veri kümesine neden oluyor

ORA-13412: geçersiz ölçek parametresi

ORA-13413: boş veya geçersiz örnekleme parametresi

ORA-13414: geçersiz piramit parametresi

ORA-13415: geçersiz veya kapsam dışı nokta belirtimi

ORA-13416: geçersiz geometri parametresi

ORA-13417: layerNumber parametresi boş veya geçeriz

ORA-13418: set fonksiyonları için boş veya geçersiz parametreler

ORA-13419: belirlenen tablo sütununda mosaick işlemi gerçekleştirilemiyor

ORA-13420: geometri parametresine ait SRID boş değildi

ORA-13421: boş veya geçersiz hücre değeri

ORA-13422: geçersiz model koordinatı parametresi

ORA-13423: geçersiz hücre koordinatı parametresi

ORA-13424: GeoRaster nesnesine uzamsal olarak başvurulmuyor

ORA-13425: fonksiyon uygulanmıyor

ORA-13426: alt küme işlemi için geçersiz pencere parametresi

ORA-13427: çıktı için geçersiz BLOB parametresi

ORA-13428: geçersiz modelCoordinateLocation

ORA-13429: xCoefficients veya yCoefficients parametreleri geçersiz

ORA-13430: GeoRaster nesnesinde boş özellikler var

ORA-13431: GeoRaster meta veri rasterType hatası

ORA-13432: GeoRaster meta veri blankCellValue hatası

ORA-13433: GeoRaster meta veri RGB öndeğeri hatası

ORA-13434: GeoRaster meta veri cellRepresentation hatası

ORA-13435: GeoRaster meta veri boyut tutarsızlığı

ORA-13436: GeoRaster meta veri dimensionSize hatası

ORA-13437: GeoRaster meta veri blok oluşturma hatası

ORA-13438: GeoRaster meta veri piramit türü hatası

ORA-13439: GeoRaster meta veri piramit maxLevel hatası

ORA-13440: GeoRaster meta veri sıkıştırma türü hatası

ORA-13441: GeoRaster meta veri SRS hatası

ORA-13442: GeoRaster meta veri SRS hatası

ORA-13443: GeoRaster meta veri SRS hatası

ORA-13444: GeoRaster meta veri SRS hatası

ORA-13445: GeoRaster meta veri SRS hatası

ORA-13446: GeoRaster meta veri TRS hatası

ORA-13447: GeoRaster meta veri BRS hatası

ORA-13448: GeoRaster meta veri BRS hatası

ORA-13449: GeoRaster meta veri ULTCoordinate hatası

ORA-13450: GeoRaster meta veri layerInfo hatası

ORA-13451: GeoRaster meta veri ölçekleme fonksiyonu hatası

ORA-13452: GeoRaster meta veri BIN fonksiyonu hatası

ORA-13453: GeoRaster meta veri katman hatası

ORA-13454: GeoRaster meta verileri geçersiz

ORA-13455: GeoRaster meta veri TRS hatası

ORA-13456: GeoRaster hücre verisi hatası

ORA-13457: GeoRaster hücre verisi hatası

ORA-13458: GeoRaster meta veri SRS hatası

ORA-13459: GeoRaster meta veri SRS hatası

ORA-13460: GeoRaster meta veri SRS hatası

ORA-13461: değiştirme türü desteklenmiyor

ORA-13462: geçersiz blok oluşturma belirtimi

ORA-13463: GeoRaster verileri alınırken hata oluştu

ORA-13464: GeoRaster verileri yüklenirken hata oluştu

ORA-13465: tablo veya sütun belirtimi boş veya geçersiz

ORA-13466: format belirlenen sıkıştırma yöntemi için uygun değil

ORA-13467: desteklenmeyen GeoRaster meta verileri belirtimi:

ORA-13480: Kaynak Türü desteklenmiyor

ORA-13481: hedef türü desteklenmiyor

ORA-13482: GeoRaster nesnesi, resim için başlatılmadı

ORA-13483: belirlenen GeoRaster verileri için yetersiz bellek

ORA-13484: dosya formatı ve/veya sıkıştırma türü desteklenmiyor

ORA-13485: sıkıştırma veya sıkıştırmayı açma sırasında hata oluştu:

ORA-13500: SYSAUX DATAFILE yantümcesi birden çok kez belirlendi

ORA-13501: SYSAUX tablo alanı bırakılamıyor

ORA-13502: SYSAUX tablo alanı yeniden adlandırılamıyor

ORA-13503: SYSAUX tablo alanı geçersiz özelliklerle oluşturuluyor

ORA-13504: SYSAUX veri dosyası yantümcesi belirlenmedi

ORA-13505: SYSAUX tablo alanı salt okunur hale getirilemez

ORA-13506: geçersiz kesit alma aralığı (, ) nedeniyle işlem başarısız oldu

ORA-13507: SYSAUX yer kaplayan görünümü testi için olay

ORA-13508: Belirli sayıda saniye içinde INTERVAL ve RETENTION güncelleme olayı

ORA-13509: bir AWR tablosunda gerçekleştirilen güncelleme işlemi sırasında hatayla karşılaşıldı

ORA-13510: geçersiz RETENTION , (, ) aralığında olmalıdır

ORA-13511: geçersiz INTERVAL , (, ) aralığında olmalıdır

ORA-13512: en üst Segment ıstatistiklerini test etmek için olay #1

ORA-13513: en üst Segment ıstatistiklerini test etmek için olay #2

ORA-13514: Ölçüm Yakalama son yakalamaya çok yakın; grup

ORA-13515: Veritabanı Kullanımı ıstatistik yakalama sırasında hata oluştu

ORA-13516: AWR ışlemi başarısız oldu:

ORA-13517: Taban çizgisi (no = ) yok

ORA-13518: Geçersiz veritabanı no ()

ORA-13519: Veritabanı no () iş yükü veri havuzunda mevcut

ORA-13520: Veritabanı no () kayıtlı değil, Statü =

ORA-13521: Veritabanı no () üzerindeki kaydı iptal etme işlemine izin verilmiyor

ORA-13522: tekrarlanan sql no (num) geçiş yapma olayı

ORA-13523: döndürme türü için gerekli alan ayrılamadı

ORA-13524: taban çizgisi bilgileri alınırken hata oluştu

ORA-13525: sysaux yer kaplayan görünümü için alan hesaplanırken hata oluştu

ORA-13526: taban çizgisi () yok

ORA-13527: geçersiz taban çizgisi adı

ORA-13528: ad () zaten mevcut bir taban çizgisi tarafından kullanılıyor

ORA-13529: AWR tablo grubu boşaltılırken hata oluştu

ORA-13530: geçersiz TOPNSQL , (, ) aralığında olmalıdır

“ORA-13600: Danışmanda hata oluştu

ORA-13601: Belirlenen Danışman () yok

ORA-13602: Belirlenen parametre (), görev veya nesnesi için geçerli değil.

ORA-13603: Belirlenen parametresi, görev veya nesnesi için sayısal değer olarak okunamıyor.

ORA-13604: Belirlenen parametresi, SQL tablosu olarak okunamaz.

ORA-13605: Belirlenen görevi veya nesnesi geçerli kullanıcı için mevcut değil.

ORA-13606: belirlenen görev parametresi öğesi, parametresi için aralığın dışında.

ORA-13607: Belirlenen görevi veya nesnesi zaten var

ORA-13608: görev veya nesne adı geçersiz.

ORA-13609: Belirlenen görevi, iptal edilecekse veya kesilecekse, yürütülüyor olmalıdır.

ORA-13610: direktifi, görevi için mevcut değil.

ORA-13611: komutu, geçerli bir danışman komutu değil.

ORA-13612: , öneri eylemi, görevi için geçerli değil.

ORA-13613: ıstenen işlem bu danışman nesnesi için desteklenmiyor.

ORA-13614: şablonu, geçerli danışman ile uyumlu değil.

ORA-13615: görevi veya nesnesi, 30 karakter olan maksimum izin verilen uzunluktan fazla.

ORA-13616: Geçerli kullanıcısına ADVISOR ayrıcalığı verilmedi.

ORA-13617: Belirlenen görevi zaten yürütülüyor

ORA-13618: Belirlenen değer, prosedür bağımsız değişkeni için geçerli bir değer değil.

ORA-13619: prosedür bağımsız değişkeni, izin verilen en fazla uzunluk olan karakterden fazla.

ORA-13620: görevi veya nesnesi salt okunur; silinemez veya değiştirilemez.

ORA-13621: görevi veya nesnesi şablon olarak işaretlenmiş olduğundan, istenilen işlem gerçekleştirilemez.

ORA-13622: geçersiz öneri ek açıklaması

ORA-13623: önerisi, görevi için geçerli değil.

ORA-13624: görevi şu anda yürütüldüğünden, silinemez veya değiştirilemez.

ORA-13625: geçersiz bir danışman nesnesi türü.

ORA-13626: Belirlenen nesnesi, görevi için geçerli değil.

ORA-13627: Görev sıfırlanıncaya kadar parametresinin ayarlanmasına izin verilmez.

ORA-13628: belirlenen kullanıcıya ait göreve erişmek için yetkiler yetersiz

ORA-13629: görevi veya nesnesi başka bir işlem tarafından kullanılıyor.

ORA-13630: görevi yürütme sonuçları içerdiğinden, yürütülemez.

ORA-13631: görevi yürütme sonucu içermiyor.

ORA-13632: Kullanıcı geçerli işlemi iptal etti.

ORA-13633: görevi kesildi ve devam ettirilmesi gerekiyor.

ORA-13634: görevinin yeniden yürütülmeden önce sıfırlanması gerekiyor.

ORA-13635: parametresi için sağlanan değer, bir sayıya dönüştürülemiyor.

ORA-13636: parametresi için belirlenen değer bu danışman için geçerli değil.

ORA-13637: Görev ilk durumuna sıfırlanana kadar, görevinin yürütülmesine veya değiştirilmesine izin verilmez.

ORA-13638: Kullanıcı geçerli işlemi kesti.

ORA-13639: Geçerli işlem zaman aşımına uğradığından kesildi.

ORA-13640: Geçerli işlem zaman aşımına uğradığından ve kesilebilir modda olmadığından, iptal edildi.

ORA-13641: Görev henüz kesilemez. Bunun yerine iptal edebilirsiniz.

ORA-13642: Belirlenen dizesi, için girildi; ancak bu dize tarihe dönüştürülemiyor. Kabul edilen tarih formatı .

ORA-13643: Görev kesilemez veya iptal edilemez.

ORA-13644: “” kullanıcısı geçersiz.

ORA-13699: Danışma özelliği şu anda uygulamada değil.

ORA-13700: ADDM izleme için ayrıldı.

ORA-13701: Kesit alma çifti [, ] ters sırada belirlenmiş gibi görünüyor.

ORA-13702: Aralığa göre belirlenen Kesit Alma No’lar [, ] birbirine eşit.

ORA-13703: Kesitalma çifti [, ], database_id ve instance_id için geçerli veri havuzunda bulunamadı.

ORA-13704: Belirlenen “” değeri, “” parametresi için geçersiz.

ORA-13705: Aralık dahilindeki [, ] kesit almaların arasında, an kapatma/başlatma işlemi gerçekleşti.

ORA-13706: Belirlenen “” değeri, “” parametresi (“” analiz modundaki) için geçersiz.

ORA-13707: Başlangıç kesit alması olan veya bitiş kesit alması olan tamamlanmamış veya bunların anahtar istatistikleri eksik.

ORA-13708: Aralıktaki [, ] bazı kesit almalar, analiz tamamlanmadan temizlendi.

ORA-13709: Gerekli “” parametresi, yürütme öncesinde ayarlanmalıdır.

ORA-13710: “” parametresinin değeri, “” parametresinden yüksek olmalıdır. Girilen değerler, sırasıyla “” ve “”.

ORA-13711: Aralıktaki [, ] bazı kesit almaların anahtar istatistikleri eksik.

ORA-13712: Önceki sürümlerden olan AWR kesitleri üzerinde ADDM analizi uygulanamaz. Kesit sürümü “” ile veritabanı sürümü “” eşleşmiyor.

ORA-13750: “” kullanıcısına “ADMINISTER SQL TUNING SET” ayrıcalığı verilmedi.

ORA-13751: “SQL Ayarlama Kümesi” “”, “” adlı sahip için mevcut değil veya “” kullanıcısı “SQL Ayarlama Kümesi” için erişime sahip değil.

ORA-13752: “” kullanıcısı SYS olmalı veya “ADMINISTER ANY SQL TUNING SET” ayrıcalığına sahip olmalıdır.

ORA-13753: “SQL Ayarlama Kümesi” “”, “” kullanıcısı için zaten mevcut.

ORA-13754: “SQL Ayarlama Kümesi” “”, “” kullanıcısı için mevcut değil.

ORA-13755: geçersiz “SQL Ayarlama Kümesi” adı

ORA-13756: “” özelliği güncellenemiyor.

ORA-13757: “SQL Ayarlama Kümesi” “” (“” kullanıcısına ait) etkin.

ORA-13758: “SQL Ayarlama Kümesi” “”, (“” kullanıcısına ait) kullanımda.

ORA-13759: “” kullanıcısı “” başvurusunu kaldıramaz.

ORA-13761: geçersiz filtre

ORA-13762: sıralama ölçüsü geçersiz.

ORA-13763: “” sıralama özelliği geçersiz

ORA-13764: “” değeri yüzde sonucu olarak geçersiz.

ORA-13765: “” değeri sonuç limiti olarak geçersiz.

ORA-13766: Sıralama ölçüsü gerekli.

ORA-13767: Bitiş kesit alma no, başlangıç kesit alma no’dan büyük veya buna eşit olmalıdır.

ORA-13768: Kesit Alma No ile arasında olmalıdır.

ORA-13769: ve kesit almaları mevcut değil.

ORA-13770: “” taban çizgisi yok.

ORA-13771: özel kullanım kilidi “SQL Ayarlama Kümesi” “” (“” kullanıcısına ait) üzerinde kullanılamıyor

ORA-13772: “SQL Ayarlama Kümesi” “” (“” kullanıcısına ait) üzerinde beklenmeyen kilitlenme

ORA-13773: verileri imleç önbelleğinden seçmek için ayrıcalıklar yetersiz

ORA-13774: iş yükü veri havuzundan veri seçmek için ayrıcalıklar yetersiz

ORA-13775: girdi imlecinde tutarsız veri türü

ORA-13776: “” kullanıcısına, “SQL ayarlama kümesi” DBA görünümleri üzerinde “SELECT” yetkisi verilmedi.

ORA-13777: geçersiz özellik adları listesi

ORA-13778: “SQL Ayarlama Kümesi” için yeni ad veya sahip belirlenmedi

ORA-13779: geçersiz yükleme seçeneği

ORA-13780: SQL deyimi yok.

ORA-13783: geçersiz ayarlama kapsamı

ORA-13784: “SQL Ayarlama Kümesi” içindeki tüm deyimler için SQL profilleri kabul edilemez

ORA-13785: “” görevini ayarlamak için hedef nesnesi eksik

ORA-13786: “” deyim nesnesine ait SQL metni, “” görevini ayarlamak için eksik

ORA-13787: “” deyim nesnesinin SQL profili “” görevini ayarlamak için eksik

ORA-13788: geçersiz öneri türü

ORA-13789: geçersiz işlem eylemi

ORA-13790: süre sınırı için geçersiz değer

ORA-13791: tek bir deyimi ayarlamak için yaratılan ayarlama görevi devam ettirilemiyor

ORA-13797: geçersiz SQL No belirlendi,

ORA-13798: parametresi NULL (boş) olamaz.

ORA-13799: eşik bulunamadı

ORA-13800: SQL veri havuzu nesnelerinde eşzamanlı DDL hatası oluştu

ORA-13801: SQLTUNE_CATEGORY parametresi için geçersiz değer

ORA-13802: sql$ konumundan SQL Ayarlama Temeli temizlenemedi

ORA-13825: SQL profili yaratmak için SQL deyimi eksik

ORA-13826: SQL profili yaratmak veya güncellemek için SQL profili boş

ORA-13827: SQL profili koleksiyonunda boş veya sıfır uzunlukta özellik belirlendi

ORA-13828: oluşturulan SQL profili adı zaten var

ORA-13829: adlı SQL profili zaten var

ORA-13830: kategorisindeki SQL profili bu SQL deyiminde zaten var

ORA-13831: belirlenen SQL profili adı geçersiz

ORA-13832: belirlenen kategori adı geçersiz

ORA-13833: adlı SQL profili adı yok

ORA-13834: klonlanacak SQL profili adı sağlanmalıdır

ORA-13835: geçersiz özellik adı belirlendi

ORA-13836: geçersiz özellik değeri belirlendi

ORA-13837: geçesiz HASH_VALUE

ORA-13838: geçersiz ADDRESS değeri

ORA-13839: Belirlenen HASH_VALUE ve ADDRESS değerlerine sahip V$SQL satırı yok.

ORA-13840: SQL profili yaratma işlemi sırasında Eşzamanlı DDL Hatası.

ORA-13841: Farklı bir imza/kategori çifti için adlı SQL profili zaten var

ORA-13842: DBA_SQL_PROFILES üzerinde SELECT yetkisi yok

ORA-13843: “” benzeri bir ada sahip bir SQL profili “” benzeri bir kategoride yok

ORA-13844: yeni SQL profili adı veya kategori belirlenmedi

ORA-13850: istemci belirleyicisi için izleme etkin değil

ORA-13851: istemci izleyicisi için izleme zaten etkin

ORA-13852: hizmeti (modül/eylem) için izleme etkin değil

ORA-13853: hizmeti (modül/eylem) için izleme zaten etkin

ORA-13854: hizmeti (modül/eylem) için izleme, anında etkin değil

ORA-13855: hizmeti (modül/eylem) için izleme, anında zaten etkin

ORA-13856: Hizmet adı belirlenmelidir

ORA-13857: Geçersiz modül adı

ORA-13858: Geçersiz eylem adı

ORA-13859: Modül belirtimi olmadan eylem belirlenemez

ORA-13860: Geçersiz hizmet adı

ORA-13861: istemci belirleyicisi için istatistik birleştirme zaten etkin

ORA-13862: istemci belirleyicisi için istatistik birleştirme etkin değil

ORA-13863: hizmeti (modül/eylem) için istatistik birleştirme etkin değil

ORA-13864: hizmeti (modül/eylem) için istatistik birleştirme zaten etkin

ORA-13865: Modül adı belirlenmelidir

ORA-13866: ıstemci belirleyicisi belirlenmelidir

ORA-13867: Veritabanı çapında SQL izleme zaten etkin

ORA-13868: An çapında SQL izleme, anı üzerinde etkin değil

ORA-13869: An çapında SQL izleme, anında zaten etkin

ORA-13870: Veritabanı çapında SQL izleme etkin değil

ORA-13871: Geçersiz an adı

ORA-13900: eksik veya geçersiz parametresi

ORA-13901: nesnesi bulunamadı.

ORA-13902: Belirlenen dosyası, veri dosyası değil.

ORA-13903: Geçersiz eşik değeri ve işleç birleşimi.

ORA-13904: Dosya, prosedür çağrısı sırasında bırakıldı ve yeniden yaratıldı.

ORA-13905: Kritik veya uyarı eşiğindeki değerler yanlış

ORA-13906: Tablo alanı doğru türde değil.

ORA-13907: Eşik değeri geçersiz.

ORA-13908: Geçersiz ölçüm ve nesne türü parametreleri birleşimi.

ORA-13909: Geçersiz eşik değeri ve işleç birleşimi.

ORA-13910: parametresi NULL (boş) olamaz.

ORA-13911: Eşik bulunamadı

ORA-13912: Kritik eşik değeri, uyarı eşik değerinden az.

ORA-13913: SYSAUX çevrimdışı olduğunda, eşik ayarlanamaz.

ORA-13914: Eşik bildirimi başarısız oldu.

ORA-13915: Kritik bayt tabanlı boş alan eşiği değeri, uyarı eşiği değerinden fazla

ORA-13916: Belirlenen “” değeri, “” parametresi için geçersiz

ORA-13917: reason_id: olan gönderme sistemi uyarısı [] [] kodu ile başarısız oldu

ORA-13918: Sistem uyarısı reason_id: ile güncellenemedi; önceki uyarı bulunamadı

ORA-13919: “” parametresi ile “” parametresi için değer belirlenemiyor

ORA-13950: MMON eylemi zaman sınırı doldu

ORA-13951: MMON alt eylem zaman sınırı aşıldı

ORA-14000: sadece bir LOCAL yan tümcesi belirtilebilir

ORA-14001: LOCAL yan tümcesi, önceden belirlenmiş GLOBAL yan tümcesi ile çelişiyor

ORA-14002: sadece bir GLOBAL yan tümcesi belirtilebilir

ORA-14003: GLOBAL yan tümcesi önceden belirtilen LOCAL yan tümcesi ile çelişiyor

ORA-14004: PARTITION anahtar sözcüğü eksik

ORA-14005: RANGE anahtar sözcüğü eksik

ORA-14006: geçersiz bölüm adı

ORA-14007: LESS anahtar sözcüğü eksik

ORA-14008: THAN anahtar sözcüğü eksik

ORA-14009: sınırlandırılan bölüm LOCAL dizin bölümü için belirtilemez

ORA-14010: bu fiziksel özellik dizin bölümü için belirtilemez

ORA-14011: sonuç bölümlerine atanan adlar ayrı olmalıdır

ORA-14012: sonuç bölümü adı varolan bölüm adı ile çakışıyor

ORA-14013: tekrarlanan bölüm adını

ORA-14014: maksimum bölümlee sütunu sayısı 16’dır

ORA-14015: çok fazla sayıda bölüm açıklaması

ORA-14016: LOCAL bölümlenmiş dizinin temel aldığı tablo bölümlenmiş olmalıdır

ORA-14017: bölüm sınır listesi çok fazla öğe içeriyor

ORA-14018: bölüm sınır listesi birkaç öğe içeriyor

ORA-14019: bölümleme bağlama öğesi şunlardan biri olmalıdır: dize, tarihsaat veya aralık metni, sayı veya MAXVALUE

ORA-14020: bu fiziksel özellik tablo bölümü için belirtilemez

ORA-14021: MAXVALUE tüm sütunlar için belirtilmelidir

ORA-14022: LOCAL bölümlenmiş küme dizini yaratılması desteklenmiyor

ORA-14023: GLOBAL bölümlenmiş küme dizini yaratılması desteklenmiyor

ORA-14024: LOCAL dizin bölümlerinin sayısı alta yerleştirilen tabloların sayısına eşit olmalıdır

ORA-14025: Materyalleştirilmiş görünüm veya materyalleştirilmiş görünüm günlüğü için PARTITION belirlenemez

ORA-14026: PARTITION ve CLUSTER yan tümceleri birbirini dışlar

ORA-14027: yalnızca bir PARTITION yan tümcesi belirtilebilir

ORA-14028: eksik AT veya VALUES anahtar sözcüğü

ORA-14029: GLOBAL bölümlenmiş dizine önek konmalıdır

ORA-14030: CREATE TABLE deyiminde varolmayan bölümleme sütunu

ORA-14031: bölümleme sütunu LONG veya LONG RAW türünde olmayabilir

ORA-14032: bölüm sayısının bölüm sınırı çok yüksek

ORA-14033: ctchvl: beklenmedik strdef türü

ORA-14034: ctchvl: beklenmedik işlenen türü

ORA-14035: ctchvl: beklenmedik dize veri türü

ORA-14036: bölüm sınır değeri sütun için çok büyük

ORA-14037: “”bölümünün bölüm sınırı çok büyük

ORA-14038: GLOBAL bölümlenmiş dizine önek konmalıdır

ORA-14039: bölümlenmiş sütunlar UNIQUE dizininin anahtar sütunlarının alt kümesini oluşturmalıdır

ORA-14040: tbl$or$idx$part$num öğesine yetersiz sayıda bağımsız değişken geçirildi

ORA-14041: bölüm sınırı sonuç bölümleri için belirtilemez

ORA-14042: bölüm sınırı taşınan, değiştirilen veya yeniden kurulan bölüm için belirtilemez

ORA-14043: yalnızca bir bölüm eklenebilir

ORA-14044: yalnızca bir bölüm taşınabilir

ORA-14045: yalnızca bir bölüm değiştirilebilir

ORA-14046: bölüm tam olarak iki yeni bölüme ayrılabilir

ORA-14047: ALTER TABLE|INDEX RENAME diğer işlemlerle birleştirilmez

ORA-14048: bölüm bakım işlemi diğer işlemlerle birleştirilmez

ORA-14049: geçersiz ALTER TABLE MODIFY PARTITION seçeneği

ORA-14050: geçersiz ALTER INDEX MODIFY PARTITION seçeneği

ORA-14051: geçersiz ALTER MATERIALIZED VIEW seçeneği

ORA-14052: bölüm-kapsamlı tablo adına bu içerikte izin verilmiyor

ORA-14053: geçersiz nesnesini ( deyimindeki) değiştirme denemesi

ORA-14054: geçersiz ALTER TABLE TRUNCATE PARTITION seçeneği

ORA-14055: ALTER INDEX REBUILD içindeki REBUILD anahtar sözcüğü hemen izlemelidir

ORA-14056: bölüm numarası : PCTUSED ve PCTFREE toplamı 100’ü aşmamalıdır

ORA-14057: “” bölümü: PCTUSED ve PCTFREE toplamı 100’ü aşmamalıdır

ORA-14058: bölüm numarası : INITRANS değeri MAXTRANS değerinden az olmalıdır

ORA-14059: “” bölümü: INITRANS değeri MAXTRANS değerinden az olmalıdır

ORA-14060: veri türü veya tablo bölümleme sütununun uzunluğu değiştirilemez

ORA-14061: veri türü veya dizin bölümleme sütununun uzunluğu değiştirilemez

ORA-14062: tablo bölümlerinin bir veya daha fazlası salt okunur tablo alanında bulunur

ORA-14063: Kullanılamaz dizin, benzersiz/birincil kısıtlama anahtarında mevcut

ORA-14064: Benzersiz/birincil kısıtlama anahtarında Kullanılamaz bölümü olan dizin var

ORA-14065: ALLOCATE STORAGE bölümlenmiş tablo için belirtilmeyebilir

ORA-14066: bölümlenmemiş, dizin düzenli tablo için geçersiz seçenek

ORA-14067: tekrarlanan TABLESPACE_NUMBER belirtimi

ORA-14068: TABLESPACE ve TABLESPACE_NUMBER’ın ikisi birden belirlenemez

ORA-14069: geçersiz TABLESPACE_NUMBER değeri

ORA-14070: seçenek yalnızca bölümlenmiş dizinler için veya REBUILD ile belirtilebilir

ORA-14071: kısıtlama uygulamak amacıyla kullanılan dizin için geçersiz seçenek

ORA-14072: sabit tablo kesilemez

ORA-14073: bootstrap tablosu veya küme kesilemez

ORA-14074: bölüm sınırı son bölümünkinden daha fazla harmanlamalıdır

ORA-14075: bölüm bakım işlemleri yalnızca bölümlenmiş dizinlerde uygulanabilir

ORA-14076: gönderilen dizin bölümlerini/alt bölümlerini değiştir işlemi, yerel bölümlü dizin için geçerli değil

ORA-14078: GLOBAL dizinin en yüksek bölümünü iptal edemeyebilirsiniz

ORA-14079: Dizin Kullanılamaz olarak işaretlenmiş bir bölüm için geçersiz seçenek

ORA-14080: bölüm belirtilen yükseklik sınırı boyunca bölünemez

ORA-14081: yeni bölüm adı eski bölüm adından farklı olmalıdır

ORA-14082: yeni bölüm adı nesnenin diğer herhangi bir bölümünün adından farklı olmalıdır

ORA-14083: bölümlenmiş tablonun yegane bölümü bırakılamaz

ORA-14084: TABLESPACE DEFAULT yalnızca LOCAL dizini için belirlenebilir

ORA-14085: bölümlenmiş tablonun LONG veritabanı ile sütunu olamaz

ORA-14086: bölümlenmiş dizin bir bütün olarak yeniden oluşturulamaz

ORA-14087: PARTITION (|) söz dizimi kullanımı

ORA-14088: tbl$or$idx$part$num öğesi için ikinci bağımsız değişkeni tamsayı sabit olmalıdır

ORA-14089: taban tablosunun dizini ve onda tanımlanan belirtilmiş bir kimliği olamaz

ORA-14090: dizin bölümlenmelidir

ORA-14091: tablo bölümlenmelidir

ORA-14092: ifadelerin sayısı bölümleme sütunlarının sayısına eşit değil

ORA-14093: ifadenin veri türü bölümleme sütununun türü ile uyumsuz

ORA-14094: geçersiz ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION seçeneği

ORA-14095: ALTER TABLE EXCHANGE bölümlenmemiş, kümelenmemiş tablo gerektiriyor

ORA-14096: ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION içindeki tablolar aynı sütun sayısına sahip olmalıdır

ORA-14097: sütun türü veya boyutu ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION ile eşleşmiyor

ORA-14098: dizin ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION içindeki tablolarla eşleşmiyor

ORA-14099: tablodaki bütün satırlar belirtilen bölümü nitelemez

ORA-14100: bölüm kapsamlı tablo uzak bir nesneye danışamaz

ORA-14101: bölüm uzatmalı tablo bir eşanlamlıya başvuramaz

ORA-14102: yalnızca LOGGING veya NOLOGGING yan tümcesi belirtilebilir

ORA-14103: LOGGING/NOLOGGING RECOVERABLE/UNRECOVERABLE ile birleştirilemez

ORA-14104: RECOVERABLE/UNRECOVERABLE bölümlenmiş tablolar/dizinler için belirtilemez

ORA-14105: RECOVERABLE/UNRECOVERABLE bu içerikte belirtilemez

ORA-14106: LOGGING/NOLOGGING kümelenmiş tablo için belirtilemez

ORA-14107: bölüm belirtimi bölümlenmiş nesne için gereklidir

ORA-14108: bölüm kapsamlı tablo adı sözdizimi geçersiz

ORA-14109: bölüm kapsamlı nesne adları yalnızca tablolarla kullanılabilir

ORA-14110: Bölümleme sütunu ROWID türünde olamaz

ORA-14111: öbekli tablolarda GLOBAL bölümlü dizin oluşturulması desteklenmez

ORA-14112: RECOVERABLE/UNRECOVERABLE, bir bölümleme veya alt bölümleme için belirtilemez

ORA-14113: bölümlenmiş tablonun veri türü LOB olan sütunu olamaz

ORA-14114: bölümlenmiş tablonun veri türü nesne, REF, içiçe tablo, dizi olan sütunu olamaz

ORA-14115: numaralı bölümün bölüm sınırı çok uzun

ORA-14116: “” bölümünün bölüm sınırı çok uzun

ORA-14117: bölüm çevrimdışı tablo alanında bulunuyor

ORA-14118: CHECK kısıtlaması ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION ile eşleşmiyor

ORA-14119: belirtilen bölüm sınırı çok uzun

ORA-14120: DATE sütunu için eksik olarak belirtilen bölüm ilişkisi

ORA-14121: MODIFY DEFAULT ATTRIBUTES, diğer işlemlerle birleştirilemez

ORA-14122: sadece bir REVERSE veya NOREVERSE yan tümcesi belirtilebilir

ORA-14123: tekrarlanan NOREVERSE yan tümcesi

ORA-14124: tekrarlanan REVERSE yan tümcesi

ORA-14125: REVERSE/NOREVERSE, bu içerikte belirtilemez

ORA-14126: ancak bir sonuç bölümleme açıklamalarını izleyebilir

ORA-14127: geçersiz dizinli-bölümleme-ile-uzatılmış tablo adı sözdizimi

ORA-14128: FOREIGN KEY kısıtlaması, ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION içinde eşleşmiyor

ORA-14129: Tablolar, UNIQUE kısıtlamalarına izin verdiğinden INCLUDING INDEXES belirtilmelidir

ORA-14130: UNIQUE kural, ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION içinde eşleşmeme

ORA-14131: tablolardan birinde etkin UNIQUE kısıtlaması var

ORA-14132: tablo EXCHANGE içinde kullanılamaz

ORA-14133: ALTER TABLE MOVE, diğer işlemlerle birleştirilemez

ORA-14134: dizinler hem DESC hem de REVERSE kullanamazlar

ORA-14135: bir LOB sütunu, bölümleme sütunu olarak hizmet göremez

ORA-14136: ALTER TABLE EXCHANGE detaylı güvenlik kuralı tarafından kısıtlandı

ORA-14137: Tablo kısmi olarak bırakılmış durumda, DROP TABLE PURGE gönderin

ORA-14138: Tablo bırakma işlemi sırasında beklenmeyen bir hata oluştu

ORA-14150: eksik SUBPARTITION anahtar sözcüğü

ORA-14151: geçersiz tablo bölümleme yöntemi

ORA-14152: PARTITIONS yan tümcesinde geçersiz sayıda bölüm belirtildi

ORA-14153: yalnızca bir STORE IN veya yan tümcesi belirtilebilir

ORA-14154: yalnızca bir STORE IN veya yan tümcesi belirtilebilir

ORA-14155: eksik PARTITION veya SUBPARTITION anahtar sözcüğü

ORA-14156: SUBPARTITIONS yan tümcesinde geçersiz sayıda alt bölüm belirtildi

ORA-14157: geçersiz alt bölüm adı

ORA-14158: çok fazla sayıda alt bölüm açıklaması

ORA-14159: tekrarlanan alt bölüm adı

ORA-14160: bu fiziksel özellik, bir tablo alt bölümü için belirlenemez

ORA-14161: alt bölüm numarası : PCTUSED ile PCTFREE toplamı 100’ü aşmamalıdır

ORA-14162: alt bölüm “”: PCTUSED ile PCTFREE toplamı 100’ü aşmamalıdır

ORA-14163: alt bölüm numarası : INITRANS değeri MAXTRANS değerinden küçük olmalıdır

ORA-14164: alt bölüm “”: INITRANS değeri MAXTRANS değerinden küçük olmalıdır

ORA-14165: MODIFY DEFAULT ATTRIBUTES FOR PARTITION, diğer işlemlerle birleştirilmemelidir

ORA-14166: eksik INTO anahtar sözcüğü

ORA-14167: yalnızca bir alt bölüm taşınabilir

ORA-14168: yalnızca bir alt bölüm değiştirilebilir

ORA-14169: geçersiz ALTER TABLE MODIFY SUBPARTITION seçeneği

ORA-14170: CREATE TABLE|INDEX içinde yan tümcesi belirtilemez

ORA-14171: CREATE|ALTER TABLE içinde yan tümcesi belirtilemez

ORA-14172: geçersiz ALTER TABLE EXCHANGE SUBPARTITION seçeneği

ORA-14173: geçersiz alt bölümle uzatılmış tablo adı sözdizimi

ORA-14174: COALESCE PARTITION|SUBPARTITION ardından yalnızca bir tek gelebilir

ORA-14175: bir alt bölüm bakım işlemi, diğer işlemlerle birleştirilemez

ORA-14176: bu özellik, bir hash bölüm için belirtilemez

ORA-14177: STORE-IN (Tablo alanı listesi), sadece Hash veya Karma Aralıklı Hash tablosunda LOCAL dizin için belirlenebilir

ORA-14178: STORE IN (DEFAULT) yantümcesi, hash bölümlü genel dizinler için desteklenmez

ORA-14183: TABLESPACE DEFAULT yalnızca, Composite LOCAL dizin için belirtilebilir

ORA-14184: SYSTEM olarak bölünmüş bir tabloda UNIQUE bölümlemeli dizin yaratılamaz

ORA-14185: bu dizin bölümü için yanlış fiziksel özellik belirtildi

ORA-14186: LOCAL dizini alt bölümleme sayısı, temel aldığı tablonunkine eşit olmalıdır

ORA-14187: LOCAL dizininin bölümleme yöntemi, temel aldığı tablonunki ile tutarlı değil

ORA-14188: alt bölümleme sütunları UNIQUE dizininin anahtar sütunlarının bir alt kümesini oluşturmalıdır

ORA-14189: bu fiziksel özellik bir dizin alt bölümlemesi için belirtilemez

ORA-14190: yalnızca bir ENABLE/DISABLE ROW MOVEMENT yen tümcesi belirtilebilir

ORA-14191: Composite Range bölümlemeli nesne için ALLOCATE STORAGE belirtilemez

ORA-14192: Hash dizin bölümünün fiziksel dizin özellikleri değiştirilemez

ORA-14193: geçersiz ALTER INDEX MODIFY SUBPARTITION seçeneği

ORA-14194: yalnızca bir tek alt bölümleme yeniden oluşturulabilir

ORA-14195: RANGE veya LIST bölümlemeli nesne için ALLOCATE STORAGE belirlenemez

ORA-14196: Belirlenen dizin, kısıtlamayı uygulatmak için kullanılamaz.

ORA-14197: dimension values 3,4 cannot be used with domain indexes

ORA-14198: rowid column must refer to table specified in 1st parameter

ORA-14240: SYSTEM ve Aralık Karma Nesnesi/Sistemi (R+S) bölümleme yöntemleri için sözdizimi kullanımı

ORA-14241: geçersiz tablo bölümleme yöntemi

ORA-14242: tablo System veya Hash yöntemi ile bölümlenmemiş

ORA-14243: tablo Range, System veya Hash yöntemi ile bölümlenmemiş

ORA-14244: System veya Composite Range/System bölümlemeli tablo için geçersiz işlem

ORA-14251: Belirtilen alt bölüm mevcut değil

ORA-14252: Hash bölümü için geçersiz ALTER TABLE MODIFY PARTITION seçeneği

ORA-14253: tablo Composite Range yöntemi ile bölümlenmemiş

ORA-14254: (Composite) Range veya List bölümlemeli bir tablo için ALLOCATE STORAGE belirlenemez

ORA-14255: tablo Range, Composite Range veya List yöntemiyle bölümlenmemiş

ORA-14256: geçersiz sonuç bölümü açıklamaları

ORA-14257: Range veya Hash bölümü dışındaki bölümler taşınamaz

ORA-14258: geçersiz bölüm açıklaması

ORA-14259: tablo, Hash yöntemi ile bölümlenmemiş

ORA-14260: bu bölüm için yanlış fiziksel özellik belirtildi

ORA-14261: bölüm sınırı, bu Hash bölümünü eklerken belirtilemez

ORA-14262: yeni alt bölüm adı, eski alt bölüm adından farklı olmalıdır

ORA-14263: yeni alt bölüm adı, nesnenin diğer tüm alt bölümlerinin adlarından farklı olmalıdır

ORA-14264: tablo, Composite Range yöntemi ile bölümlenmemiş

ORA-14265: tablo alt bölümleme sütununun veri türü veya uzunluğu değiştirilemez

ORA-14266: dizin alt bölümleme sütununun veri türü veya uzunluğu değiştirilemez

ORA-14267: (Composite) Range bölümü eklenirken PARALLEL yan tümcesi belirtilemez

ORA-14268: bölümün ” alt bölümü, çevrimdışı bir tablo alanında yer alıyor

ORA-14269: Range veya Hash bölümleri dışındaki bölümlerde değiş tokuş yapılamaz

ORA-14270: tablo Range, Hash veya List yöntemiyle bölümlenmemiş

ORA-14271: tablo, Composite Range/Hash yöntemi ile bölümlenmemiş

ORA-14272: ancak daha büyük bir bölüm yeniden kullanılabilir

ORA-14273: daha düşük sınırlı bölüm daha önce belirtilmelidir

ORA-14274: birleştirilen bölümler birbirlerine bitişik değil

ORA-14275: daha düşük sınırlı bölüm, sonuç bölüm olarak yeniden kullanılamaz

ORA-14276: EXCHANGE SUBPARTITION, bölümleme ve kümeleme yapılmamış bir tablo gerektirir

ORA-14277: EXCHANGE SUBPARTITION içindeki tabloların, aynı sayıda sütuna sahip olmaları gerekir

ORA-14278: EXCHANGE SUBPARTITION içinde sütun türü veya boyutu eşleşmemesi

ORA-14279: ALTER TABLE EXCHANGE SUBPARTITION içinde tablolar için dizin eşleşmemesi

ORA-14280: tablodaki satırların tümü, belirtilen alt bölümün koşullarına uygun değil

ORA-14281: ALTER TABLE EXCHANGE SUBPARTITION içinde CHECK kısıtlaması eşleşmemesi

ORA-14282: ALTER TABLE EXCHANGE SUBPARTITION içinde FOREIGN KEY kısıtlaması eşleşmemesi

ORA-14283: UNIQUE kural, ALTER TABLE EXCHANGE SUBPARTITION içinde eşleşmeme

ORA-14284: tablonun alt bölümlerinden biri veya birkaçı, salt okunur bir tablo alanında yer alıyor

ORA-14285: bu hash bölümlü tablo veya dizinin tek bölümünde COALESCE işlemi gerçekleştirilemez

ORA-14286: bu tablo bölümlemesinin tek alt bölümünde COALESCE yapılamaz

ORA-14287: Composite Range bölümlemeli dizinin bölümü REBUILD yapılamaz

ORA-14288: dizin, Composite Range yöntemi ile bölümlenmemiş

ORA-14289: Composite Range bölümlemeli tablonun yerel dizin bölümlemesi kullanılamaz olarak belirlenemez

ORA-14290: ALTER TABLE EXCHANGE [SUB]PARTITION içinde PRIMARY KEY kural eşleşmemesi

ORA-14291: bölümlenmemiş tablo ile karma bölümlemeli tablo arasında EXCHANGE yapılamaz

ORA-14292: Tablonun bölümlemeli tipi, karma bölümlemenin alt bölümleme tipiyle eşleşmeli

ORA-14293: Bölümlemeli sütun sayısı, alt bölümlemeli sütun sayısıyla eşleşmiyor

ORA-14294: Bölüm sayısı, alt bölüm sayısıyla eşleşmiyor

ORA-14295: bölümlemeli sütunlar ve alt bölümlemeli sütunlar arasındaki sütun tipi veya boyut eşleşmemesi

ORA-14296: ALTER TABLE EXCHANGE [SUB]PARTITION yönergesinde tablo blok boyutu eşleşmemesi

ORA-14297: ALTER TABLE EXCHANGE [SUB]PARTITION yönergesinde dizin blok boyutu eşleşmemesi

ORA-14298: ALTER TABLE EXCHANGE [SUB]PARTITION yönergesinde LOB sütunu blok boyutu eşleşmemesi

ORA-14299: bölümlerin/alt bölümlerin toplam sayısı, maksimum sınırı aşıyor

ORA-14301: tablo düzeyi özellikleri, bölümleme düzeyi özelliklerinden önce belirtilmelidir

ORA-14302: bir deyimde ancak bir tek eklenmiş-LOB-depolama-yan tümceleri listesi belirtilebilir

ORA-14303: bölümlemeler ve alt bölümlemeler düzgün sırada değil

ORA-14304: Liste bölümleme yöntemi tek bir bölümleme sütunu bekliyor

ORA-14305: ” liste değeri ” bölümünde iki kez belirlendi

ORA-14306: ” liste değeri ”, ” bölümlerinde iki kez belirlendi

ORA-14307: bölüm çok fazla liste değeri içeriyor

ORA-14308: bölümleme sınır öğesi şunlardan biri olabilir. dize, tarih saat veya sabit değer aralığı, sayı veya NULL

ORA-14309: Liste değerlerinin toplam sayısı izin verilen maksimum sayıyı aşıyor

ORA-14310: VALUES LESS THAN veya AT yan tümcesi List yöntemiyle bölümlenmiş tablolarda kullanılamaz

ORA-14311: VALUES LESS THAN veya AT yan tümcesi bekleniyor

ORA-14312: değeri bölümünde zaten var

ORA-14313: değeri bölümünde yok

ORA-14314: sonuçta elde edilen List bölümü (veya bölümleri) en az 1 değer içermeli

ORA-14315: bölüm kendisiyle birleştirilemez

ORA-14316: tablo, List yöntemiyle bölümlenmemiş

ORA-14317: bölümün son değeri bırakılamaz

ORA-14318: DEFAULT bölüm, belirlenen en son bölün olmalıdır

ORA-14319: DEFAULT, diğer değerler birlikte belirlenemez

ORA-14320: DEFAULT, ADD/DROP VALUES veya SPLIT ile kullanılamaz

ORA-14321: DEFAULT bölüme değer eklenemez/bırakılamaz

ORA-14322: DEFAULT bölüm zaten mevcut

ORA-14323: DEFAULT bölüm mevcutken bölüm eklenemez

ORA-14324: eklenen değerler DEFAULT bölümde zaten mevcut

ORA-14325: bu yantümcede sadece LOCAL dizinler belirlenebilir

ORA-14326: IOT, DOMAIN ve LOB dizinlerindeki birincil dizin UPDATE INDEXES yantümcesinde belirlenemez

ORA-14327: Bazı dizin [alt]bölümleri yeniden oluşturulamadı

ORA-14328: PIOT’ler için UPDATE INDEXES yantümcesine izin ver. Test için kullanılacak

ORA-14329: etki alanı dizin [alt]bölümleri bu yantümcede yeniden adlandırılamaz

ORA-14400: eklenen bölüm anahtarı hiçbir bölümle eşleşmiyor

ORA-14401: eklenen bölüm anahtarı belirtilen bölümün dışında

ORA-14402: güncelleme bölümü anahtar sütunu bölüm değişikliğine neden oldu

ORA-14403: DML bölüm kilidini alındıktan sonra imleç geçersizleştirmesi algınladı

ORA-14404: bölümlenmiş tablo farklı bir tablo alanındaki bölümleri içeriyor

ORA-14405: bölümlenmiş dizin farklı bir tablo aralığındaki bölümleri içeriyor

ORA-14406: güncellenmiş bölümleme anahtarı, geçerli en büyük bölümleme anahtarından daha büyük

ORA-14407: bölümlenmiş tablo, farklı bir tablo alanındaki alt bölümlemeleri içeriyor

ORA-14408: bölümlenmiş dizin, farklı bir tablo alanındaki alt bölümlemeleri içeriyor

ORA-14409: eklenmiş bölümleme anahtarı, belirtilen alt bölümlemenin dışında

ORA-14450: işlemdeki geçici bir tabloya erişim denemesi zaten yapılmış

ORA-14451: geçici tablo ile desteklenmeyen özellik

ORA-14452: geçici tabloda bir dizin yaratma, değiştirme veya bırakma denemesi zaten yapılıyor

ORA-14453: verileri temizlenmiş durumda olan bir geçici tablonun LOB’unu kullanma denemesi

ORA-14454: ilgili bütünlük kısıtlamasında geçici dosyaya başvurma denemesi

ORA-14455: geçici tabloda ilgili bütünlük kısıtlaması yaratma denemesi

ORA-14456: geçici tabloda dizin yeniden oluşturulamıyor

ORA-14457: Geçici tabloda izin verilmeyen ıç ıçe Tablo sütunu

ORA-14458: geçici bir tabloyu INDEX düzenlemesi ile yaratma denendi

ORA-14459: eksik GLOBAL anahtar sözcüğü

ORA-14460: tek bir COMPRESS veya NOCOMPRESS yan tümcesi belirlenebilir

ORA-14461: REUSE STORAGE işlemi geçici tablodaki TRUNCATE işlemi ile birlikte kullanılamaz

ORA-14500: LOCAL seçeneği bölüm adı olmaksızın geçerli değildir

ORA-14501: nesne bölümlenmemiş durumda

ORA-14503: yalnızca bir bölüm adı belirtilebilir

ORA-14504: söz dizimi çözümleme için desteklenmiyor

ORA-14505: LOCAL seçeneği yalnızca bölümlenmiş dizinler için geçerlidir

ORA-14506: LOCAL seçeneği bölümlenmiş dizinleri gerektiriyor

ORA-14507: bölüm bozuk. bütün satırlar bölüm sınırları içine düşmüyor

ORA-14508: belirtilen VALIDATE INTO tablosu bulunamadı

ORA-14509: belirtilen VALIDATE INTO tablo biçimi yanlış

ORA-14510: VALIDATE INTO yan tümcesini yalnızca bölümlenmiş tablolar için belirtebilir

ORA-14511: bölümlenmiş bir nesnede işlem gerçekleştirilemez

ORA-14512: kümelenmiş bir nesnede işlem gerçekleştirilemez

ORA-14513: bölümleme sütunu, nesne veri türünde olamaz

ORA-14514: LOCAL seçeneği, alt bölüm adı olmadan geçerli değil

ORA-14515: yalnızca bir tek alt bölüm adı belirtilebilir

ORA-14516: alt bölüm bozuk. Satırların tümü, alt bölüm sınırları içinde kalmıyor

ORA-14517: ‘.’ dizininin alt bölümlemesi, kullanılamaz bir durumda

ORA-14518: bölüm, bırakılmış değerlere karşılık gelen satırlar içeriyor

ORA-14519: için çakışan tablo alanı blok boyutları: tablo alanının [] blok boyutu, önceden belirlenmiş tablo alanının [] blok boyutuyla çakışıyor

ORA-14520: tablo alanının blok boyutu [], varolan nesne blok boyutu [] ile eşleşmiyor

ORA-14521: tablo alanı öndeğerinin blok boyutu [] ( için), varolan blok boyutu [] ile eşleşmiyor

ORA-14522: Bölüm düzeyi tablo alanı öndeğerinin blok boyutu [] ( için), varolan blok boyutu [] ile eşleşmiyor

ORA-14523: [alt] bölümü tablo [alt] bölümüyle birlikte konumlanamadı; çünkü blok boyutu [] tablo blok boyutuyla [] eşleşmiyor

ORA-14524: Bölümlemeye her zaman izin ver. Sadece güvenilir istemciler tarafından kullanılmak içindir

ORA-14525: Hızlı Böl olayı

ORA-14526: Olay artık kullanılmıyor.

ORA-14527: Anahtar sütunları bölümlere ayırmak için ROWID veri türüne izin verin

ORA-14528: tablo bırakma eniyileme işlemi sırasında çökme benzetimi

ORA-14529: bölüm değiş tokuşuna olanak sağlanırken CTAS sırasında hakan factor kopyalama durumu

ORA-14551: bir sorgu içinde bir DML işlemi gerçekleştirilemez

ORA-14552: bir sorgu veya DML içinde bir DDL, belleğe alma veya geri çağırma gerçekleştirilemez

ORA-14553: bir sorgu içinde bir lob yazma işlemi gerçekleştirilemez

ORA-14601: Bir alt bölüm şablonu belirlerken SUBPARTITIONS veya STORE-IN belirtmek geçersizdir

ORA-14602: SUBPARTITION TEMPLATE, sadece karma bölümlenmiş bir tablo için geçerlidir

ORA-14603: [SUBPARTITIONS | SUBPARTITION TEMPLATE] alb_bölüm_sayısı sözdizimi sadece aralık hash tabloları için geçerlidir

ORA-14604: CREATE TABLE sırasında önce SUBPARTITION TEMPLATE belirtilirse SUBPARTITIONS veya STORE IN belirtimleri geçersizdir

ORA-14605: şablonda alt bölümün / lob segmentinin adı eksik

ORA-14606: şablondaki alt bölümler için tablo alanı belirtildi, ancak için belirtilmedi

ORA-14607: şablondaki önceki alt bölümler için tablo alanı belirtilmezken için belirtildi

ORA-14608: Tablo alanı, şablondaki sütununun önceki lob segmentleri için belirlenmişti ancak için belirlenmedi

ORA-14609: Tablo alanı şablondaki sütununun önceki lob segmentleri için belirlenmemişti ancak için belirlendi

ORA-14610: lob sütununun lob özellikleri alt bölümü için belirlenmedi

ORA-14611: şablonda tekrarlanan alt bölüm adı

ORA-14612: şablonda tekrarlanan lob segmenti adı ( lob sütunu için)

ORA-14613: Birleşimin adı izin verilenden daha uzun olacağından, üst adı ile şablon adından ad oluşturma başarısız oldu

ORA-14614: ” liste değeri ” alt bölümünde iki defa belirlendi

ORA-14615: ” liste değeri ” ve ” alt bölümlerinde iki defa belirlendi

ORA-14616: tablo, List yöntemiyle alt bölümlenmemiş

ORA-14617: DEFAULT alt bölüme değer eklenemez/bırakılamaz

ORA-14618: alt bölümün son değeri bırakılamaz

ORA-14619: sonuç List alt bölümleri en az 1 değer içermelidir

ORA-14620: DEFAULT alt bölümü zaten mevcut

ORA-14621: DEFAULT alt bölüm mevcutken bölüm eklenemez

ORA-14622: değeri alt bölümünde zaten mevcut

ORA-14623: değeri alt bölümünde mevcut değil

ORA-14624: DEFAULT alt bölüm belirlenen son alt bölüm olmalıdır

ORA-14625: alt bölüm bırakılan satırlara karşılık gelen değerler içeriyor

ORA-14626: eklenen değerler DEFAULT alt bölümünde zaten mevcut

ORA-14627: GLOBAL bölümlenmiş dizin için geçersiz işlem belirlendi

ORA-14628: sınırların belirtimi LIST yöntemiyle tutarlı değil

ORA-14629: bir bölümün yegane alt bölümü bırakılamaz

ORA-14630: alt bölüm çevrimdışı tablo alanında bulunuyor

ORA-14631: bölümün sınırları bölümün alt bölüm sınırlarıyla eşleşmiyor

ORA-14632: Liste alt bölümü eklenirken PARALLEL yan tümcesi belirlenemez

ORA-14633: Dizin bakımı yan tümcesine, bir Karma bölümlenmiş tabloya ADD ile liste alt bölümü eklemek için izin verilmez

ORA-14634: Aralık-Liste bölümlenmiş bir tablonun bölümünün SPLIT/MERGE yapılması sırasında alt bölüm açıklamaları belirlenemez

ORA-14635: MERGE SUBPARTITIONS için sadece bir sonuç alt bölümü belirlenebilir

ORA-14636: SPLIT SUBPARTITION için sadece 2 sonuç alt bölümü belirlenebilir

ORA-14637: bir alt bölüm kendisiyle birleştirilemez

ORA-14638: farklı Aralık Karma bölümlerindeki alt böülümler MERGE ile birleştirilemez

ORA-14639: SUBPARTITIONS yantümcesi sadece Hash, Karma Aralıklı Hash tablosu/bölümü için belirlenebilir

ORA-14640: dizin bölümü ekleme/bir araya getirme işlemi, sadece hash bölümlü genel dizinlerde geçerlidir

ORA-14641: STORE-IN yan tümcesi sadece Hash, Composite Range Hash tablo veya bölüm için belirlenebilir

ORA-14642: ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION içindeki tablolarda biteşlem dizini eşleşmemesi

ORA-14643: ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION içindeki tablolarda Hakan faktörü eşleşmiyor

ORA-14644: tablo, Hash yöntemi ile alt bölümlere ayrılmamış

ORA-14645: STORE IN yan tümcesi Aralık Listesi nesneleri için belirlenemez

ORA-14646: Belirlenen, sıkıştırma içeren tablo değiştir işlemi, kullanılabilir biteşlem dizinleri mevcutken gerçekleştirilemez.

ORA-14700: SYS’ye ait olan nesneler, SYS dışındaki kullanıcılar tarafından kilitlenemez

ORA-15000: komuta geçerli an türü nedeniyle izin verilmiyor

ORA-15001: “” disk grubu yok veya kullanıma açılmamış

ORA-15002: LOCK_NAME_SPACE parametresi karakter sınırını aşıyor

ORA-15003: “” disk grubu, başka bir kilit adı alanında zaten kullanıma açılmış

ORA-15004: “” diğer adı yok

ORA-15005: “” adı zaten mevcut bir diğer ad tarafından kullanılıyor

ORA-15006: “” şablonu yok

ORA-15007: ad, mevcut bir şablon tarafından zaten kullanılıyor

ORA-15008: sistem şablonu bırakılamaz

ORA-15009: “” ASM diski yok

ORA-15010: ad bir ASM diski tarafından zaten kullanılıyor

ORA-15011: “” hata grubunda üye yok

ORA-15012: ” ASM dosyası yok

ORA-15013: “” disk grubu kullanıma zaten açıldı

ORA-15014: ” konumu keşif kümesinde değil

ORA-15017: “” disk grubu kullanıma açılamıyor

ORA-15018: disk grubu oluşturulamıyor

ORA-15019: keşfedilen tekrarlanan dizin yolu: ” (” için)

ORA-15020: “” tekrarlanan ASM diski bulundu

ORA-15021: “” parametresi anında geçerli değil

ORA-15023: izin verilen maksimum disk sayısına ulaşıldı:

ORA-15024: tekrarlanan sayısıyla numaralanmış ASM diski bulundu

ORA-15025: ” diski açılamadı

ORA-15026: ” diski ASM diski değil

ORA-15027: “” disk grubunun etkin olarak kullanılması, kullanıma kapatılmasını engelliyor

ORA-15028: ” ASM dosyası bırakılmadı; şu anda erişiliyor

ORA-15029: ” diski bu an tarafından zaten kullanıma açılmış

ORA-15030: “” disk grubu adı başka bir disk grubu tarafından kullanılıyor

ORA-15031: ” disk belirtimi hiçbir diskle eşleşmiyor

ORA-15032: tüm değişimler gerçekleştirilmedi

ORA-15033: ” diski, “” disk grubuna ait

ORA-15034: ” diski için FORCE seçeneği gerekli değil

ORA-15035: “” disk grubuna ait disk yok

ORA-15036: ” diski kesildi

ORA-15037: ” diski minimum değer olan MB boyutundan küçük

ORA-15038: ” diskinin boyutu [] [] [] disk grubu ile eşleşmiyor

ORA-15039: disk grubu bırakılmadı

ORA-15040: disk grubu tamamlanmadı

ORA-15041: disk grubu alanı kalmadı

ORA-15042: “” ASM diski eksik

ORA-15043: “” ASM diski bir disk grubu üyesi değil

ORA-15044: ASM diski ” yanlış adlandırıldı

ORA-15045: ” ASM dosyası adı başvuru formunda yok

ORA-15046: ” ASM dosyası adı tek dosya yaratma formunda değil

ORA-15047: ” ASM dosyası adı çok dosya yaratma formunda değil

ORA-15048: ASM dahili dosyaları silinemiyor

ORA-15049: “” disk grubunda hata var

ORA-15050: “” diskinde hata var

ORA-15051: ” dosyasında hata var

ORA-15052: ” ASM dosyası adı “” disk grubunda değil

ORA-15053: “” disk grubu mevcut dosyaları içeriyor

ORA-15054: “” diski, “” disk grubunda mevcut değil

ORA-15055: ASM anına bağlanılamadı

ORA-15056: ek hata mesajı

ORA-15057: belirlenen boyut olan MB, asıl boyut olan MB’den daha büyük

ORA-15058: ” diski uyumsuz bir disk grubuna ait

ORA-15059: ASM diski için geçersiz aygıt türü

ORA-15060: “” şablonu yok

ORA-15061: ASM işlemi desteklenmiyor []

ORA-15062: ASM disk genel olarak kapalı

ORA-15063: ASM, “” disk grubundaki disk sayısının yetersiz olduğunu algıladı

ORA-15064: ASM anıyla iletişim hatası

ORA-15065: ” ve ” disk grubu adları için hash çarpışması oluştu

ORA-15066: “” diskinin offline hale getirilmesi veri kaybına neden olabilir

ORA-15067: komut veya seçenek, disk grubu artıklığıyla uyumsuz

ORA-15068: maksimum sayıda disk grubu () zaten kullanıma açıldı

ORA-15069: ” ASM dosyasına erişilemiyor; kilit beklenirken zaman aşımı gerçekleşti

ORA-15070: maksimum dosya sayısı olan , “” disk grubunda aşıldı

ORA-15071: “” ASM diski zaten bırakıldı

ORA-15072: komut en az hata grubu gerektiriyor, sadece grup bulundu

ORA-15073: disk grubu başka bir ASM anının kullanımına açıldı

ORA-15074: disk grubu için yeniden denkleme işleminin tamamlanması gerekiyor

ORA-15075: disk(ler) öbek çapında görülebilir değil

ORA-15076: OSM diski G/Ç hataları için öykünme modunda

ORA-15077: gerekli bir disk grubuna hizmet eden ASM anı bulunamadı

ORA-15078: ASM disk grubu zorla kullanıma kapatıldı

ORA-15079: ASM dosyası kapatıldı

ORA-15080: diske eşzamansız G/Ç işlemi başarısız oldu

ORA-15081: G/Ç işlemi diske gönderilemedi

ORA-15082: ASM’nin veritabanı anıyla iletişimi kesildi

ORA-15083: ASMB artalan işlemiyle iletişim kurulamadı

ORA-15090: tutamacı geçerli bir açıklayıcı değil

ORA-15091: işlem, bu oturumdaki açık tutamaçla uyumsuz

ORA-15092: G/Ç istek boyutu olan , mantıksal blok boyutu olan değerinin katı değil

ORA-15093: arabellek sadece bayt içeriyor, istenilen G/Ç bayt

ORA-15094: salt okunur modda açılan dosyaya yazılmaya çalışıldı

ORA-15095: maksimum ASM dosya boyutuna ( GB) erişildi

ORA-15096: kayıp disk yazma algılandı

ORA-15097: bağlı RDBMS anı bulunan ASM anı için SHUTDOWN komutu yürütülemedi

ORA-15100: geçersiz veya eksik disk grubu adı

ORA-15101: belirlenen eylem yok

ORA-15102: geçersiz POWER ifadesi

ORA-15103: çakışan veya mükerrer REPAIR seçenekleri

ORA-15104: çakışan CONTENTS seçenekleri

ORA-15105: eksik veya geçersiz FAILGROUP adı

ORA-15106: eksik veya geçersiz işletim sistemi yerleştirici dizesi

ORA-15107: eksik veya geçersiz ASM disk adı

ORA-15108: eksik veya geçersiz şablon adı

ORA-15109: çakışan koruma özellikleri belirlendi

ORA-15110: kullanıma açılan disk grubu yok

ORA-15111: çakışan veya tekrarlanan STRIPE seçenekleri

ORA-15112: şu anda kullanıma açılan disk grubu yok.

ORA-15113: ” diğer adı, bir dizine başvuruyor

ORA-15114: eksik veya geçersiz ASM dosyası adı

ORA-15115: eksik veya geçersiz ASM disk boyutu belirleyici

ORA-15116: geçersiz ALTER DISKGROUP seçenekleri birleşimi

ORA-15117: komut sadece bir disk grubunda çalışıyor

ORA-15120: ” ASM dosyası adı ASM önek karakteriyle başlamaz

ORA-15121: ” ASM dosyası adı geçersiz disk grubu adı içeriyor

ORA-15122: ” ASM dosyası adı geçersiz dosya numarası içeriyor

ORA-15123: ” ASM dosyası adı geçersiz sürüm numarası içeriyor

ORA-15124: ” ASM dosyası adı geçersiz diğer ad içeriyor

ORA-15125: ” ASM dosyası adı geçersiz şablon adı içeriyor

ORA-15126: ” ASM dosyası adındaki bileşen maksimum uzunluğu aşıyor

ORA-15127: ” ASM dosyası adı şablon kullanamaz

ORA-15128: ” ASM dosyası adı maksimum uzunluğunu aşıyor

ORA-15129: ” girişi, geçerli bir dizine başvurmuyor

ORA-15130: “” disk grubu kullanıma kapatılıyor

ORA-15131: bloğu ( dosyası, disk grubunda) okunamadı

ORA-15132: bloğuna ( dosyası, disk grubunda) yazılamadı

ORA-15133: disk grubu için an kurtarma işlemi gerekli

ORA-15150: ” an kilitleme modu başka ASM anlarıyla çakışıyor

ORA-15151: Kesintisiz yükseltme veya düşürme için eksik veya geçersiz sürüm numarası

ORA-15152: öbek kesintisiz yükseltmede

ORA-15153: öbek kesintisiz yükseltmede değil

ORA-15154: öbek kesintisiz yükseltmesi tamamlanmamış

ORA-15155: sürüm öbekle uyumlu değil

ORA-15156: öbek, [] sürümünden [] sürümüne yapılan kesintisiz yükseltmede

ORA-15157: kesintisiz yükseltme veya düşürmeye izin verilmiyor

ORA-15158: kesintisiz yükseltme tarafından engellendi

ORA-15159: Dahili test etme etkinliği

ORA-15162: öbek, kesintisiz düşürmede

ORA-15163: öbek kesintisiz düşürmede değil

ORA-15164: öbek kesintisiz düşürme tamamlanmamış

ORA-15166: öbek, [] sürümünden [] sürümüne yapılan kesintisiz düşürmede

ORA-15168: kesintisiz düşürme tarafından engellendi

ORA-15169: ” hedefi, ” öğesinin alt dizini

ORA-15170: ” girişi ” dizinine eklenemiyor

ORA-15171: ” sonrasında diğer dizin yolunda geçersiz sözdizimi

ORA-15173: ” girişi, ” dizininde yok

ORA-15175: ” disk grubu meta veri dosyası için diğer ad yaratılamıyor

ORA-15176: ” dosyasıyla ilişkilendirilmiş bir diğer ad zaten var

ORA-15177: sistem diğer adları üzerinde çalışılamaz

ORA-15178: ” dizini boş değil; bu dizin bırakılamaz

ORA-15179: eksik veya geçersiz diğer ad

ORA-15180: dinamik kitaplığı açılamadı, hata []

ORA-15181: Sembol [], kitaplığında bulunamadı, hata []

ORA-15182: ASMLIB [] sürüm uyuşmazlığı, ORACLE sürüm []

ORA-15183: ASMLIB başlatma hatası []

ORA-15184: ASMLIB hatası belirlenemedi [] []

ORA-15185: dinamik kitaplığı kapatılamıyor, hata []

ORA-15186: ASMLIB hatası fonksiyon = [], hata = [], mesaj = []

ORA-15190: Dahili ASM testi olay numarası 15190

ORA-15191: Dahili ASM testi olay numarası 15191

ORA-15192: geçersiz ASM disk başlığı [] [] [] [] []

ORA-15193: Dahili ASM izleme olayı numarası 15193

ORA-15194: Dahili ASM-VT etkileşim testi olay numarası 15194

ORA-15195: Dahili ASM test olayı numarası 15195

ORA-15196: geçersiz ASM blok başlığı [:] [] [] [] [ != ]

ORA-15197: ek ASM mesajı atlanıyor

ORA-15198: işlemi şu anda kullanılamaz

ORA-15199: Dahili ASM izleme olay numarası 15199

ORA-15200: () başlatma parametresi ikinin üssü değil

ORA-15201: diski geçerli bir RDBMS dosyası içeriyor

ORA-15202: ek ASM dahili değişiklik segmenti yaratılamıyor

ORA-15203: disk grubu, uyumsuz bir ASM sürümünden diskler içeriyor

ORA-15204: veritabanı sürümü , disk grubuyla uyumsuz

ORA-15205: istenen ikiz tarafı kullanılamıyor

ORA-15206: tekrarlanan disk grubu belirtildi

ORA-16000: veritabanı, salt okunur erişim için açık

ORA-16001: veritabanı, zaten salt okunur erişim ile başka bir oturumda açık

ORA-16002: veritabanı, zaten okunur yazılır erişim ile başka bir oturumda açık

ORA-16003: beklemedeki veritabanı, salt okunur erişimle kısıtlanmış

ORA-16004: yedek veritabanı için kurtarma gerekiyor

ORA-16005: veritabanı için kurtarma gerekiyor

ORA-16006: audit_trail hedefi, veritabanı açma modu ile uyumsuz

ORA-16007: geçersiz yedekleme kontrol dosyası kontrol noktası

ORA-16008: belirlenemeyen kontrol dosyası kontrol noktası

ORA-16009: uzak arşiv günlüğü hedefi bir STANDBY veritabanı olmalıdır

ORA-16010: eski RFS işlemi sonlandırmasını devre dışı bırak

ORA-16011: Arşiv Günlüğü Uzak Dosya Sunucusu işlemi Hata durumunda

ORA-16012: Arşiv günlüğü yedek veritabanı belirleyicisi eşleşmiyor

ORA-16013: günlük sıra no arşivleme gerektirmiyor

ORA-16014: günlük sıra no arşivlenmemiş, kullanılabilir hedef yok

ORA-16015: günlük sıra no arşivlenmemiş, ortam kurtama devre dışı

ORA-16016: thread , sıra no için arşivlenmiş günlük kullanılamaz durumda

ORA-16017: birincil arşiv hedefi olmadan LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST kullanılamaz

ORA-16018: LOG_ARCHIVE_DEST_n veya DB_RECOVERY_FILE_DEST ile kullanılamıyor

ORA-16019: LOG_ARCHIVE_DEST veya LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST ile kullanılamaz

ORA-16020: LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST ile belirtilenden daha az hedef kullanılabilir durumda

ORA-16021: oturum hedefi, oturum hedefi ile aynı olamaz

ORA-16022: LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST NULL olmadığından LOG_ARCHIVE_DEST NULL olamaz

ORA-16023: sistem hedefi, oturum hedefi ile aynı olamaz

ORA-16024: parametresi ayrıştırılamıyor

ORA-16025: parametresi, yinelenen veya çakışan seçenekler içeriyor

ORA-16026: parametresi geçersiz özellik değeri içeriyor

ORA-16027: parametresinde hedef seçeneği eksik

ORA-16028: yeni , LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST için gerekenden daha az hedefe neden oluyor

ORA-16029: LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST değiştirilemez, arşiv günlük hedefi yok

ORA-16030: oturuma özel değişiklik, LOG_ARCHIVE_DEST_n hedefi gerektiriyor

ORA-16031: parametresi hedef dizesi, karakter sınırını aşıyor

ORA-16032: parametresi hedef dizesi çevrilemiyor

ORA-16033: parametresi hedefi, parametresi hedefi ile aynı olamaz

ORA-16034: FROM parametresi, MANAGED kurtarma ile uyumsuz

ORA-16035: gereken anahtar sözcük eksik

ORA-16036: geçersiz MANAGED kurtarma CANCEL seçeneği

ORA-16037: kullanıcı yönetilen kurtarma işleminin iptalini istedi

ORA-16038: günlüğü sıra no arşivlenemez

ORA-16039: RFS istek sürümü eşleşmemesi

ORA-16040: yedek hedef arşiv günlük dosyası kilitli

ORA-16041: Uzak Dosya Sunucusu’nda tehlikeli hata

ORA-16042: kullanıcı yönetilen kurtarma işleminin hemen iptalini istedi

ORA-16043: yönetilen kurtarma oturumu iptal edildi

ORA-16044: hedef özelliği oturum düzeyinde belirlenemez

ORA-16045: çevrimsel arşiv günlüğü hedefi bağımlılık zinciri

ORA-16046: Arşiv günlüğü hedefi, hatalı bağımlı hedefi nedeniyle başarısız oldu

ORA-16047: Hedef ayarı ve yedek arasında DGID eşleşmiyor

ORA-16048: arşiv günlüğüne yazılırken hata benzetimini etkinleştir

ORA-16049: arşiv günlüğüne yazılırken hata benzetimi

ORA-16050: hedef belirlenen kota boyutunu aştı

ORA-16051: parametresi, geçersiz bir gecikme zamanı içeriyor

ORA-16052: DB_UNIQUE_NAME özelliği gereklidir

ORA-16053: DB_UNIQUE_NAME , Data Guard Konfigürasyonunda yok

ORA-16054: RFS boşluk sırası otomatik algılama olayı

ORA-16055: FAL isteği reddedildi

ORA-16056: yedekleme kontrol dosyası arşivleme için düzgün sözdizimi gerekli

ORA-16057: Sunucu kaynaklı DGID, Data Guard konfigürasyonunda yok

ORA-16058: beklemedeki veritabanı anı kullanıma açılmadı

ORA-16059: Günlük dosyası boş veya sonraki kullanılabilir blok geçersiz

ORA-16060: Günlük dosyası güncel

ORA-16061: Günlük dosyası durumu değişti

ORA-16062: Yedek kaynaklı DGID, Data Guard konfigürasyonunda yok

ORA-16063: uzak arşiv başka bir an tarafından etkinleştirildi

ORA-16064: uzak arşiv başka bir an tarafından devre dışı bırakıldı

ORA-16065: uzak arşiv beklemedeki hedefte devre dışı bırakıldı

ORA-16066: uzak arşiv devre dışı bırakıldı

ORA-16067: arşiv günlüğünde etkinleştirme belirleyicisi eşleşmemesi

ORA-16068: günlük dosyası tekrarlama etkinleştirme belirleyicisi eşleşmemesi

ORA-16069: Arşiv Günlüğü yedek veritabanı etkinleştirme belirleyicisi eşleşmiyor

ORA-16070: parametresi geçersiz bir REGISTER özellik değeri içeriyor

ORA-16071: bağımlı olarak arşivlenmiş günlük dosyası bulunamadı

ORA-16072: minimum bir beklemedeki veritabanı hedefi gerekiyor

ORA-16073: arşivleme etkinleştirilmeli

ORA-16074: ARCH işlemleri etkin olmalı

ORA-16075: beklemedeki veritabanı hedefi eşleşmemesi

ORA-16076: bilinmeyen beklemedeki veritabanı hedefi

ORA-16077: ağ iletim simülasyonu hatası

ORA-16078: ortam kurtarma devre dışı bırakıldı

ORA-16079: beklemedeki arşiv etkinleştirilmedi

ORA-16080: APPLY için geçersiz LogMiner oturumu

ORA-16081: APPLY için yetersiz işlem sayısı

ORA-16082: mantıksal bekleme düzgün başlatılmadı

ORA-16083: LogMiner oturumu yaratılmadı

ORA-16084: uygulama altyapısı zaten çalışıyor

ORA-16085: uygulama altyapısıyla ilgili olay

ORA-16086: yedek veritabanı kullanılabilir bekleme günlük dosyaları içermiyor

ORA-16087: kesintisiz rol devri için yedek veya geçerli kontrol dosyası gereklidir

ORA-16088: arşiv günlüğü tam olarak arşivlenmedi

ORA-16089: arşiv günlüğü zaten kaydedildi

ORA-16090: değiştirilecek arşiv günlüğü, yönetilen bekleme işlemi tarafından yaratılmadı

ORA-16091: bağımlı arşiv günlüğü hedefi zaten arşivlendi

ORA-16092: bağımlı arşiv günlüğü hedefi etkin değil

ORA-16093: bağımlı arşiv günlüğü hedefinde LGWR etkin değil

ORA-16094: arşiv işlemi sırasında veritabanı kapandı

ORA-16095: Etkinliği kaldırma amacıyla bağımlı hedefi kaldırma

ORA-16096: ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO PHYSICAL STANDBY

ORA-16097: ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO PRIMARY

ORA-16098: erişilemeyen beklemedeki veritabanı birincil olanı korumak için zorla kapatıldı

ORA-16099: dahili hata ORA-00600, bağımsız veritabanında ortaya çıktı

ORA-16100: geçerli bir Mantıksal Beklemede veritabanı değil

ORA-16101: geçerli bir başlatma SCN bulunamadı

ORA-16102: belirlenen birincil öğede uzak bilgileri yok

ORA-16103: Bu işlemin yapılabilmesi için Mantıksal Beklemede uygulaması durdurulmalı

ORA-16104: geçersiz Mantıksal Beklemede seçeneği istendi

ORA-16105: Mantıksal Bekleme zaten artalanda çalışıyor

ORA-16106: Netslave testini etkinleştirme olayı

ORA-16107: birincil öğeden tüm günlük verileri işlendi

ORA-16108: veritabanı artık beklemedeki bir veritabanı değil

ORA-16109: bir önceki birincil öğeden günlük verileri uygulanamadı

ORA-16110: mantıksal bekleme uygulama DDL’sinin kullanıcı prosedürü işleniyor

ORA-16111: günlük araştırılıyor ve uygulama ayarlanıyor

ORA-16112: günlük araştırılıyor ve uygulama durduruluyor

ORA-16113: tablosu veya sırasında değişiklik uygulanıyor

ORA-16114: DDL işlemi, SCN kaydıyla uygulanıyor

ORA-16115: Tamamlanan LogMiner sözlük yüklemesi: \%

ORA-16116: hiç çalışma yok

ORA-16117: işleniyor

ORA-16118: RFS bekleme olayı eşik belirlemesini etkinleştir

ORA-16119: hareket SCN konumunda oluşturuluyor

ORA-16120: SCN’deki işlemin için bağımlılıklar hesaplanıyor

ORA-16121: işlem, SCN bellek kaydıyla uygulanıyor

ORA-16122: büyük dml hareketi, SCN konumunda uygulanıyor

ORA-16123: hareketi kaydetme onayı bekliyor

ORA-16124: hareketi başka bir hareketi bekliyor

ORA-16125: büyük hareketi, daha fazla veri bekliyor

ORA-16126: tablosu veya sırası yükleniyor

ORA-16127: ek işlemlerin uygulanmasını beklerken takıldı

ORA-16128: Kullanıcı tarafından başlatılan durdur uygulaması başarıyla tamamlandı

ORA-16129: desteklenmeyen dml ile karşılaşıldı

ORA-16130: günlük veri akımında tamamlayıcı günlük bilgileri eksik

ORA-16131: Beklemedekinin Uçbirim Kurtarması sırasında hata oluştu.

ORA-16132: Beklemenin etkinleştirilmesi sırasında hata oluştu.

ORA-16133: veri dosyasında yanlış uçbirim kurtarma damgası var.

ORA-16134: geçersiz MANAGED kurtarma FINISH seçeneği

ORA-16135: Korumalı modda iken, geçersiz LOG_ARCHIVE_CONFIG değişikliği

ORA-16136: Yönetilen Beklemede Kurtarma etkin değil

ORA-16137: Uçbirim kurtarma gerekli değil

ORA-16138: birincil öğeden günlük veri akışı sonu alınmadı

ORA-16139: ortam kurtarma gerekli

ORA-16140: bekleme çevrimiçi günlükleri kurtarılmadı

ORA-16141: benzetimli arşiv günlüğü hatasını etkinleştir

ORA-16142: benzetimli arşiv günlüğü hatası

ORA-16143: Uçbirim kurtarma sırasında veya sonrasında RFS bağlantılarına izin verilmez

ORA-16144: uçbirim kurtarma devam ederken RFS simülasyon hatası

ORA-16145: thread no sıra no arşivlemesi devam ediyor

ORA-16146: bekleme hedefi kontrol dosyası kuyruğu kullanılamıyor

ORA-16147: yedek veritabanına birden çok arşiv günlüğü hedefi başvuruyor

ORA-16148: kullanıcı yönetilen kurtarma işleminin sona ermesini istedi

ORA-16149: ARCH RAC arşiv testi simülasyonunu etkinleştir

ORA-16150: FINISH kurtarması başka bir (daha eski) beklemede veritabanı üzerinde gerçekleştirildi

ORA-16151: Yönetilen Beklemede Kurtarma kullanılamaz

ORA-16152: yedek veritabanı ‘veri-kaybı-yok’ koruma modunda

ORA-16153: ARCH Fiziksel RFS istemci hata ayıklamasını etkinleştir

ORA-16154: şüpheli özellik:

ORA-16155: arch prosedürlerinin log_archive_max_processes’i aşmamasını etkinleştir

ORA-16156: veritabanında yedek koruması varsa LGWR arşiv günlüğü bağımlılığına izin verilmez

ORA-16157: başarılı FINISH kurtarmasının arkasından ortam kurtarmaya izin verilmez

ORA-16158: uçbirim kurtarması sırasında simülasyon hata

ORA-16159: Korunan bekleme hedefi özellikleri değiştirilemez

ORA-16160: Korunan beklemedeki veritabanı konfigürasyonu değiştirilemez

ORA-16161: grubu için yedek ve çevrimiçi tekrarlama günlüğü dosya üyeleri birleştirilemez

ORA-16162: Korumalı konfigürasyona yeni beklemede veritabanı eklenemez

ORA-16163: LGWR ağ sunucusu ana bilgisayarına bağlanma hatası

ORA-16164: LGWR ağ sunucusu ana bilgisayarından ayrılma hatası

ORA-16165: LGWR ağ sunucusundan haber alamadı

ORA-16166: LGWR ağ sunucusu uzak mesaj gönderemedi

ORA-16167: LGWR ağ sunucusu bloklanmamış moda geçemedi

ORA-16168: LGWR ağ sunucusu blok moduna geçemedi

ORA-16169: LGWR ağ sunucusu geçersiz parametreler

ORA-16170: Uç birim kurtarma işlemi, veritabanını tutarsız bir durumda bırakmış olabilir

ORA-16171: Thread , sıra – boşluğu nedeniyle RECOVER…FINISH’e izin verilmiyor

ORA-16172: Uçbirim Tekrarlama Sonu ötesinde arşiv günlükleri algılandı

ORA-16173: birbiriyle uyumsuz arşivleme ağ bağlantıları etkin

ORA-16174: kullanıcı isteğiyle yönetilen kurtarmada thread/sıra sonlandırması

ORA-16175: ortam kurtarma etkinken veritabanı kapatılamaz

ORA-16176: artalanda sözlük oluşturma işlemi çalıştırılamaz

ORA-16177: ortam kurtarma gerekli değil

ORA-16178: Arşiv günlüğü manuel modunda uzak hedefler belirlenemez

ORA-16179: “” için SPFILE ile artışlı değişikliklere izin verilmez

ORA-16180: MAX_PARALLEL_SERVERS için belirlenen işlem sayısı çok küçük

ORA-16181: Mantıksal Bekleme için belirlenen SGA çok büyük

ORA-16182: Uzaktan arşivleme sırasında dahili kanalda dahili hata oluştu

ORA-16183: Test amaçlı dahili olay

ORA-16184: DB_UNIQUE_NAME , DB_UNIQUE_NAME ile aynı hash değerine sahip

ORA-16185: REMOTE_ARCHIVE_ENABLE ve LOG_ARCHIVE_CONFIG birbirini dışlıyor

ORA-16186: LOG_ARCHIVE_CONFIG değiştirmek için SID=’*’ niteleyici olmalıdır

ORA-16187: LOG_ARCHIVE_CONFIG mükerrer, çakışan veya geçersiz özellikler içeriyor

ORA-16188: LOG_ARCHIVE_CONFIG ayarları, önceden başlatılan anla tutarsız

ORA-16189: RTA testi amaçlı dahili olay

ORA-16190: RFS Yetki doğrulama testi amaçlı dahili olay

ORA-16191: Birincil günlük sevk işlemcisi yedek öğe üzerinde günlüğe kaydedilmedi

ORA-16192: Birincil ve yedek ağ bütünlüğü eşleşmiyor

ORA-16193: Birincil ve yedek ağ şifrelemesi eşleşmiyor

ORA-16194: DB_UNIQUE_NAME değiştirmek için SID=’*’ niteleyici gereklidir

ORA-16195: DG_CONFIG için DB_UNIQUE_NAME belirtik olarak tanımlanmalıdır

ORA-16196: veritabanı önceden açıldı ve kapatıldı

ORA-16197: Geçersiz DB_UNIQUE_NAME parametre belirtimi

ORA-16198: Uzaktan arşivleme sırasında dahili kanalda zaman aşımı gerçekleşti

ORA-16199: Uçbirim kurtarma tutarlı bir noktaya kurtarmayı başaramadı

ORA-16200: Atlama prosedürü deyimi atlamayı istedi

ORA-16201: Atlama prosedürü deyimi uygulamayı istedi

ORA-16202: Atlama prosedürü deyimin başkasıyla değiştirilmesini istedi

ORA-16203: Atlama prosedürü dönüş değerleri yorumlanamıyor

ORA-16204: DDL başarıyla uygulandı

ORA-16205: DDL atlama ayarı dolayısıyla atlandı

ORA-16206: veritabanı zaten Mantıksal Beklemede Veritabanı olarak konfigüre edildi

ORA-16207: Mantıksal beklemede sözlük yapımına izin verilmez.

ORA-16208: Mantıksal beklemede sözlük yapımı başlayamadı.

ORA-16209: Mantıksal beklemede sözlük yapımı tamamlanamadı.

ORA-16210: Mantıksal beklemede koordinatör işlem hatayla sonlandı

ORA-16211: arşivlenen tekrarlama günlüğünde desteklenmeyen kayıt bulundu

ORA-16212: APPLY için belirlenen işlem sayısı çok büyük

ORA-16213: ddl ile karşılaşıldı, uygulama motoru durduruluyor

ORA-16214: uygulama gecikmesi için uygulama takıldı

ORA-16215: tarihçe meta verilerinde tutarsızlık

ORA-16216: Günlük akışı sıra hatası

ORA-16217: rol devri hazırlığı tamamlanmadı

ORA-16218: Bu veritabanı zaten rol devri için hazırlanıyor.

ORA-16219: Bu veritabanı rol devri için hazırlanmıyor.

ORA-16220: hatalı hareket bulunamadı

ORA-16221: tarihçe tablosu eşzamanlı kılma hatası

ORA-16222: son eylemin otomatik Mantıksal Yedeklenmesi için yeniden deneme

ORA-16223: DDL atlandı, geçerli sürümde desteklenmiyor

ORA-16224: Veritabanı Koruyucusu etkin

ORA-16225: Akışlar için LogMiner oturum adı eksik

ORA-16226: DDL, desteklenmediği için atlandı

ORA-16227: DDL, eksik nesneden dolayı atlandı

ORA-16228: Mantıksal yedek için kurtarma miktarı yetersiz

ORA-16229: PDML alt öğesi, üst öğesi için atlanamıyor.

ORA-16230: kaydedilen hareket

ORA-16231: DDL bariyeri

ORA-16232: . tablosu için Mantıksal Yedek atlama ekleniyor

ORA-16233: . tablosu şu anda desteklenmiyor

ORA-16234: Mantıksal Beklemenin uygulanmasını sıfırlamak için yeniden başlatılıyor

ORA-16235: ıçe aktarma gerçekleştiğinden DDL atlandı

ORA-16236: Mantıksal Bekleme meta veri işlemi devam ediyor

ORA-16237: Mantıksal Bekleme için belirlenen SGA çok küçük

ORA-16238: 9 sürümünün günlüğü kullanılmaya çalışıldı

ORA-16239: bekleme yineleme günlükleri olmadan IMMEDIATE seçeneği kullanılamaz

ORA-16240: Günlük dosyası bekleniyor (thread no , sıra no )

ORA-16241: Boşluk günlük dosyası bekleniyor (thread no , sıra no )

ORA-16242: Günlük dosyası işleniyor (thread no , sıra no )

ORA-16243: bayt bellek sayfalar halinde diske aktarılıyor

ORA-16244: kontrol noktası alınıyor ve bayt sayfalar halinde diske aktarılıyor

ORA-16245: sayfalar halinde içe aktarma hareketi , ,

ORA-16246: Kullanıcı tarafından başlatılan durdur uygulaması başarıyla tamamlandı

ORA-16247: DDL dahili şemada atlandı

ORA-16248: Uçbirim Uygulama sırasında RFS bağlantılarına izin verilmez

ORA-16249: Hata olduğunda adres devri işlemi sırasında uçbirim uygulaması tamamlanamadı

ORA-16250: Yeni günlük akışına ait başlangıç SCN alınamadı

ORA-16251: LSP1 Artalan Oluşturma işlemine izin verilmez

ORA-16252: Yeniden oluşturma işlemine izin verilmez

ORA-16253: Tamamlanamayan uçbirim uygulaması nedeniyle Mantıksal Bekleme başlatılamıyor

ORA-16254: istemci tarafı parametre dosyasında (pfile) db_name değerini olarak değiştirin

ORA-16255: Günlük Otomatik Silme işlemi başka bir LogMiner oturumu ile çakışıyor

ORA-16256: Hata olduğunda adres devri işleminden sonraki bekleme yinelemesi günlük dosyası arşivleme işlemi tamamlanamadı

ORA-16257: Geçiş ile başlatılan durdur uygulaması başarıyla tamamlandı

ORA-16258: kısıtlama ihlali nedeniyle dizin kullanılamaz olarak işaretleniyor

ORA-16259: Mantıksal beklemeye geçiş için günlük arşiv hedefi gerekiyor

ORA-16260: Kısmi veya hatalı günlük dosyasının değiştirilmesi bekleniyor (thread no , sıra no )

ORA-16300: LSBY tarafından tasarlanan izleme olayı

ORA-16400: kota özelliklerine DB_RECOVERY_FILE_DEST ile izin verilmiyor

ORA-16401: arşiv günlüğü RFS tarafından reddedildi

ORA-16402: ONDEMAND arşivleme için FAL_CLIENT ve FAL_SERVER desteği gerekli

ORA-16403: kapatma işlemi devam ediyor – uzaktan bağlantıya izin verilmez

ORA-16404: Benzetim yazılımı sürümü dahili olayı eşleşmiyor

ORA-16405: Benzetim yazılımı sürümü dahili olayı eşleşmiyor

ORA-16406: Birincil ve yedek veritabanı yazılımı sürümü eşleşmiyor

ORA-16407: Yedek veritabanı, arşiv günlüğünün geleceğinde

ORA-16408: Uyumsuz arşivleme Tekrarlama Dalı dizisi

ORA-16409: Arşiv günlüğü rol devri başvuru numarası eşleşmiyor

ORA-16410: benzetimli LGWR netslave sonsuz beklemesini etkinleştir

ORA-16411: ONDEMAND arşivleme için etkin yönetilen kurtarma işlemi gerekli

ORA-16412: ONDEMAND arşivleme için etkin SQL uygulama işlemi gerekli

ORA-16413: ONDEMAND arşiv günlüğü hedefleri için desteklenmeyen veritabanı türü

ORA-16414: MRP’nin çevrimiçi tekrarlama günlük dosyalarını temizlemesini engelleme olayı

ORA-16415: Kilit dökümünü etkinleştirme olayı

ORA-16416: Geçiş hedefi birincil öğe ile eşzamanlı değil

ORA-16417: Beklemede olan tekrarlama günlük dosyalarından geri yükleme yapılırken etkinleştirme yapıldı; tam veritabanı yedeklemesi gerekiyor

ORA-16501: Data Guard broker işlemi başarısız

ORA-16502: Data Guard broker işlemi uyarılarla tamamlandı

ORA-16503: site no ayırma başarısızlığı

ORA-16504: Data Guard konfigürasyonu zaten var

ORA-16505: site no geçersiz

ORA-16506: bellek yetersiz

ORA-16507: tanınmayan istek belirleyici

ORA-16508: kanal tutamacı başlatılmadı

ORA-16509: istek zaman aşımına uğradı

ORA-16510: ksrwait kullanırken mesaj hatası

ORA-16511: ksrget kullanırken mesaj hatası

ORA-16512: parametre maksimum boyut sınırını aştı

ORA-16513: maksimum istek sayısı aşıldı

ORA-16514: istek bulunamadı

ORA-16515: rcv kanalı yok

ORA-16516: geçerli durum, yapılmaya çalışan işlem için geçersiz

ORA-16517: nesne tutamacı geçersiz

ORA-16518: sanal an no ayrılamadı

ORA-16519: kaynak tutamacı geçersiz

ORA-16520: kaynak no ayrılamadı

ORA-16521: genel şablon no yaratılamadı

ORA-16522: genel şablon bulunamadı

ORA-16523: işlem, istemcinin “” anına bağlanmasını gerektiriyor

ORA-16524: desteklenmeyen işlem

ORA-16525: Data Guard broker henüz kullanılamaz

ORA-16526: görev öğesi ayrılamıyor

ORA-16527: SGA yığını ayrılamıyor

ORA-16528: PGA yığını ayrılamıyor

ORA-16529: yanlış gönderen kimliği

ORA-16530: geçersiz arabellek veya uzunluk

ORA-16531: mesaj gönderilemiyor

ORA-16532: Data Guard broker konfigürasyonu yok

ORA-16533: tutarsız Data Guard broker durumu

ORA-16534: başka istek kabul edilmedi

ORA-16535: CRS bir broker işleminin yürütülmesini engelliyor

ORA-16536: bilinmeyen nesne türü

ORA-16537: alt sayısı aşıldı

ORA-16538: istenen öğeyle eşleşen öğe yok

ORA-16539: görev öğesi bulunamadı

ORA-16540: geçersiz bağımsız değişken

ORA-16541: site etkinleştirilmedi

ORA-16542: tanınmayan işlem

ORA-16543: broker’a geçersiz istekte bulunuldu

ORA-16544: DG_BROKER_START öğesini değiştirmek için SID=’*’ niteleyicisi gereklidir

ORA-16545: yanıt alınamıyor

ORA-16546: eksik veya geçersiz parça

ORA-16547: birincil veritabanı devre dışı bırakılamıyor

ORA-16548: nesne etkinleştirilmedi

ORA-16549: geçersiz dize

ORA-16550: kesilmiş sonuç

ORA-16551: kısa dize kopyalandı

ORA-16552: CLIENT OPERATION tablosu oluşturulurken hata oluştu

ORA-16553: Data Guard broker işlemi (DMON) kapatılamadı

ORA-16554: çeviri geçersiz

ORA-16555: Data Guard veritabanı etkin değil

ORA-16556: hata mesajı zaten XML formatında

ORA-16557: veritabanı zaten kullanımda

ORA-16558: geçiş yapmak için belirlenen veritabanı beklemedeki bir veritabanı değil

ORA-16559: bellek yetersiz, konum:

ORA-16560: doküman dönüştürülemiyor, “” belirtecinde sözdizimi hatası

ORA-16561: etkin an kaldırılamaz

ORA-16562: intended_state burada kullanılmadı, “” belirtecinde sözdizimi hatası

ORA-16563: değer eklenemiyor, “” belirtecinde sözdizimi hatası

ORA-16564: arama yapılamadı, belirtecinde sözdizimi hatası

ORA-16565: tekrarlanan nitelik, “” belirtecinde sözdizimi hatası

ORA-16566: desteklenmeyen doküman türü

ORA-16567: “” konumunda Data Guard broker dahili ayrıştırma hatası

ORA-16568: niteliği ayarlanamıyor

ORA-16569: Data Guard konfigürasyonu etkinleştirilmedi

ORA-16570: işlem için “” veritabanın yeniden başlatılması gerekli

ORA-16571: Data Guard konfigürasyon verileri dosyası yaratılamadı

ORA-16572: Data Guard konfigürasyon verileri dosyası bulunamadı

ORA-16573: etkin bir broker konfigürasyonu için konfigürasyon dosyasını değiştirme girişimi

ORA-16574: gerekli veritabanları çevrimdışı olduğunda rol devrine izin verilmez

ORA-16575: broker kararıyla istek sonlandırıldı

ORA-16576: Data Guard konfigürasyon verileri dosyası güncellenemedi

ORA-16577: Data Guard konfigürasyon verileri dosyasında hata ortaya çıktı

ORA-16578: Data Guard konfigürasyon verileri dosyası okunamadı

ORA-16579: hatalı Data Guard NetSlave durumu ortaya çıkartıldı

ORA-16580: hatalı Data Guard NetSlave ağ bağlantısı ortaya çıkartıldı

ORA-16581: Data Guard NetSlave DRCX’e mesaj gönderemedi

ORA-16582: ana özgü nitelik düzenlenemedi

ORA-16583: hatalı Data Guard Bağlantı ışlemi DRCX durumu

ORA-16584: beklemedeki bir sitede geçersiz işlem

ORA-16585: birincil sitede geçersiz işlem

ORA-16586: an üzerinden veritabanı niteliği düzenlenemedi

ORA-16587: Data Guard broker için belirsiz nesne belirlendi

ORA-16588: başka dahili arabellek yok

ORA-16589: Data Guard Bağlantı işlemi ağ aktarım hatası ortaya çıkardı

ORA-16590: Data Guard konfigürasyonu birincil veritabanı içermiyor

ORA-16591: dokümanda bilinmeyen “” alanı

ORA-16592: dokümanda eksik “” alanı

ORA-16593: XML dönüştürme başarısız

ORA-16594: işlemi DMON işleminin bulunmadığını ortaya çıkardı

ORA-16595: NetSlave işlemine son verilemedi

ORA-16596: nesne, Data Guard broker konfigürasyonunun parçası değil

ORA-16597: Data Guard broker iki veya daha çok veritabanı algıladı

ORA-16598: Data Guard broker, konfigürasyonda bir eşleşmeme durumu algıladı

ORA-16599: Data Guard broker eski bir konfigürasyon algıladı

ORA-16600: yük devri işlemi sadece hedef veritabanında başlatılabilir

ORA-16601: site, gerekli olan ancak devre dışı kaynaklar içeriyor

ORA-16602: bu işlemi gerçekleştirmek için nesnenin devre dışı bırakılmış olması gerekir

ORA-16603: Data Guard broker, konfigürasyon no’da bir eşleşmeme durumu algıladı

ORA-16604: “” paketi kullanılarak şablon tarif edilemiyor

ORA-16605: şablon silinemiyor, şablon kullanımda

ORA-16606: “” niteliği bulunamıyor

ORA-16607: bir veya birden fazla veritabanı başarısız oldu

ORA-16608: bir veya daha çok veritabanı uyarı içeriyor

ORA-16611: işlem kullanıcının isteği üzerine durduruldu

ORA-16612: dize değeri “” özelliği için fazla uzun

ORA-16613: veritabanını başlatma işlemi devam ediyor

ORA-16614: nesnenin devreden çıkarılmış bir önceli var

ORA-16615: Data Guard NetSlave testinin olayı

ORA-16616: Data Guard izleme testinin olayı

ORA-16617: istekte bilinmeyen nesne belirleyicisi belirlendi

ORA-16618: “” bayt boyutundaki yanıt dokümanı fazla büyük

ORA-16619: sağlamlık denetimi zaman aşımına uğradı

ORA-16620: silme işlemi için bir veya daha fazla veritabanıyla iletişim kurulamadı

ORA-16621: ADD DATABASE için veritabanı adı benzersiz olmalıdır

ORA-16622: iki veya daha fazla broker veritabanı nesnesi, bir fiziksel veritabanı olarak çözümleniyor

ORA-16623: eskimiş DRC UID sıra numarası algılandı

ORA-16624: broker protokolü sürüm eşleşmemesi algılandı

ORA-16625: veritabanına ulaşılamıyor

ORA-16626: belirlenen nesne etkinleştirilemedi

ORA-16627: koruma modunu destekleyecek beklemede veritabanı kalmayabileceğinden bu işleme izin verilmez

ORA-16628: broker koruma modu, veritabanı ayarıyla tutarsız

ORA-16629: veritabanı, koruma modundakinden farklı bir koruma düzeyi bildiriyor

ORA-16630: veritabanı niteliği onaylanmadı

ORA-16631: işlem “” veritabanının/anının kapatılmasını gerektiriyor

ORA-16632: an, veritabanı profiline ekleniyor

ORA-16633: veritabanının tek anı kaldırılamıyor

ORA-16634: Data Guard NetSlave izleme olayı

ORA-16635: NetSlave bağlantısı iletim oturumunun ortasında kesildi

ORA-16636: Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri hedef beklemedeki veritabanında hata durumu, gözlemci durdurulamadı

ORA-16637: bir an, Data Guard broker konfigürasyonuna erişemedi

ORA-16638: an statüsü alınamadı

ORA-16639: belirlenen an etkin değil veya şu anda kullanılamıyor

ORA-16640: CRS, birden çok anın hala çalışıyor olabileceği konusunda uyarıyor

ORA-16641: broker konfigürasyon meta verisi kilidi elde edilemedi

ORA-16642: eşleşmeyen db_unique_name

ORA-16643: aracı konfigürasyon dosyalarının konumu belirlenemedi

ORA-16644: uygulama anı kullanılamıyor

ORA-16645: beklenmeyen yeni an geçerli işlemi kesti

ORA-16646: Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri işlemi devre dışı

ORA-16647: birden fazla gözlemci başlatılamadı

ORA-16648: tanımlayıcısı olan yeni bir gözlemci kaydedildi

ORA-16649: Veritabanı, Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri statüsü Data Guard broker tarafından değerlendirildikten sonra açılacaktır

ORA-16650: Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri işlemi etkinken bu komut uyumsuzdur

ORA-16651: Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri işlemi için gereksinimler karşılanmadı

ORA-16652: Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri hedef beklemedeki veritabanı devre dışı

ORA-16653: veritabanı yeniden kurulamadı

ORA-16654: Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri etkin

ORA-16655: belirlenen hedef beklemedeki veritabanı geçersiz

ORA-16656: daha yüksek DRC UID sıra numarası algılandı

ORA-16657: veritabanı yeniden kurma işlemi devam ediyor

ORA-16658: gözlemlenmeyen Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri konfigürasyonu

ORA-16659: hata olduğunda adres devri işlemi devam ediyor

ORA-16660: broker konfigürasyonu yokken FSFO işlemi gerçekleştirilmeye çalışıldı

ORA-16661: yedek veritabanının yeniden kurulması gerekiyor

ORA-16662: Data Guard NetSlave ağı zaman aşımını kontrol eden olay

ORA-16700: yedek veritabanı birincil veritabanından farklı hale geldi.

ORA-16701: genel kaynak koruyucusu isteği başarısız

ORA-16702: genel kaynak koruma uyarısı

ORA-16703: veritabanı etkinken nitelik ayarlanamaz

ORA-16704: salt okunur bir nitelik düzenlenemez

ORA-16705: kaynak korumasında dahili hata

ORA-16706: kullanılabilecek kaynak koruyucusu yok

ORA-16707: niteliğinin değeri geçersiz, geçerli değerler

ORA-16708: kaynak koruyucusu sağlanan durum geçersiz

ORA-16709: beklemedeki arşivlenen günlük konumu ayarları anlık kurtarma alanıyla çakışıyor

ORA-16710: kaynak koruyucusunda bellek yetersiz

ORA-16711: kaynak koruyucusu dizini sınırlar dışında

ORA-16712: kaynak tutamacı geçersiz

ORA-16713: kaynak koruyucusu isteğe hizmet verirken zaman aşımına uğradı

ORA-16714: niteliğinin değeri, veritabanı ayarıyla uyumsuz

ORA-16715: tekrar taşımayla ilişkili niteliği (beklemedeki “” veritabanına ait) tutarsız

ORA-16716: LOG_ARCHIVE_DEST parametresi temizlenemedi

ORA-16717: LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST parametresi temizlenemedi

ORA-16718: veritabanı nesnesi bulunamadı

ORA-16719: V$ARCHIVE_DEST sabit görünümü sorgulanamadı

ORA-16720: LOG_ARCHIVE_DEST_n başlatma parametresi yok

ORA-16721: LOG_ARCHIVE_DEST_n başlangıç parametreleri ayarlanamadı

ORA-16722: LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n başlatma parametreleri ayarlanamadı

ORA-16723: AlternateLocation niteliğinin ayarlanması, taşımayı tekrarla ayarıyla çakışıyor

ORA-16724: veritabanı için amaçlanan durum OFFLINE olarak ayarlandı

ORA-16725: kaynak koruma için sağlanan aşama geçersiz

ORA-16726: kaynak koruma için sağlanan harici koşul geçersiz

ORA-16727: kaynak koruyucusu veritabanını kapatamıyor

ORA-16728: niteliği için tutarlılık denetiminde hata bulundu

ORA-16729: niteliğinin değerini doğrulamada hata bulundu

ORA-16730: dbms_logstdby.skip_txn prosedürünü yürütmede hata

ORA-16731: dbms_logstdby.unskip_txn prosedürünü yürütmede hata

ORA-16732: dbms_logstdby.skip prosedürünü yürütmede hata

ORA-16733: dbms_logstdby.unskip prosedürünü yürütmede hata

ORA-16734: dbms_logstdby.skip_error prosedürünü yürütmede hata

ORA-16735: dbms_logstdby.unskip_error prosedürünü yürütmede hata

ORA-16736: V$ARCHIVE_DEST içinde “” beklemedeki veritabanının hedef girişi bulunamadı

ORA-16737: “” beklemedeki veritabanı için tekrar taşıma hizmetinde hata var

ORA-16738: “” beklemedeki veritabanı için tekrar taşıma hizmeti beklenmeyen şekilde çevrimdışı

ORA-16739: “” beklemedeki veritabanı için tekrar taşıma hizmeti beklenmeyen şekilde çevrimiçi

ORA-16740: “” beklemedeki veritabanı için tekrar taşıma hizmeti yanlış şekilde ALTERNATE olarak ayarlandı

ORA-16741: “” beklemedeki veritabanı için hedef parametre yanlış sözdizimi içeriyor

ORA-16742: “” beklemedeki veritabanı kotasını aştı

ORA-16743: “” beklemedeki veritabanı için tekrar taşıma hizmetinin statüsü bilinmiyor

ORA-16744: LOG_ARCHIVE_CONFIG parametresinin DG_CONFIG listesi dolu.

ORA-16745: DG_CONFIG listesi dolu olduğundan listeye DB_UNIQUE_NAME eklenemiyor

ORA-16746: kaynak koruması veritabanını kullanıma açarken hatalarla karşılaştı

ORA-16747: mantıksal beklemedeki veritabanı koruması açılamadı

ORA-16748: kaynak koruyucusu veritabanını açma sırasında hatalarla karşılaştı

ORA-16749: kaynak koruyucusu mantıksal birincil veritabanına geçişte hatalarla karşılaştı

ORA-16750: kaynak koruyucusu mantıksal birincil veritabanını etkinleştirirken hatalarla karşılaştı

ORA-16751: kaynak koruyucusu birincil veritabanına geçişte hatalarla karşılaştı

ORA-16752: kaynak koruyucusu beklemedeki veritabanını kullanıma açamadı

ORA-16753: kaynak koruyucusu beklemedeki veritabanını açamadı

ORA-16754: kaynak koruyucusu beklemedeki veritabanını etkinleştiremedi

ORA-16755: başlatma parametresi ayarlanamadı

ORA-16756: kaynak koruyucusu beklemedeki veritabanını salt okunur açamadı

ORA-16757: kaynak koruyucusu niteliği alamadı

ORA-16758: belirlenen uygulama anı çalışmıyor

ORA-16759: kaynak koruyucusu SQL Apply deyimini başlangıç SCN ile başlatamadı

ORA-16760: kaynak koruması SQL Apply deyimini başlatamadı

ORA-16761: kaynak koruması SQL Apply deyimini durduramadı

ORA-16762: geçersiz veritabanı durumu

ORA-16763: beklemedeki veritabanı tekrar taşıma hizmeti çevrimiçi

ORA-16764: bir yedek veritabanına yapılacak tekrar taşıma hizmeti çevrimdışı

ORA-16765: Redo Apply beklenmeyen şekilde çevrimiçi

ORA-16766: Redo Apply beklenmeyen şekilde çevrimdışı

ORA-16767: SQL Apply beklenmeyen şekilde çevrimiçi

ORA-16768: SQL Apply beklenmeyen şekilde çevrimdışı

ORA-16769: fiziksel beklemedeki veritabanı salt okunur açıldı

ORA-16770: fiziksel bekleme veritabanı, salt okunur durumda değil

ORA-16771: fiziksel beklemedeki veritabanına hata olduğunda adres devri başarısız

ORA-16772: birincil ve beklemedeki veritabanları arasında geçiş yaparken hata oluştu

ORA-16773: Redo Apply başlatma hatası

ORA-16774: Redo Apply durdurma hatası

ORA-16775: broker işlemindeki hedef bekleme veritabanında potansiyel veri kaybı mevcut

ORA-16776: taşımayı tekrarla hizmetinin sağlamlık denetimi başarısız

ORA-16777: V$ARCHIVE_DEST içinde beklemedeki veritabanının hedef girişi bulunamadı

ORA-16778: bir veya daha fazla veritabanında taşımayı tekrarla hatası

ORA-16779: bir veritabanının hedef parametresi yanlış ayarlandı

ORA-16780: bir veritabanı arşivlenen tekrarlama günlüğü depolama kotasını aştı

ORA-16781: bir veritabanına ait tekrar taşıma hizmeti statüsü bilinmiyor

ORA-16782: an, okuma ve yazma erişimi için açık değil

ORA-16783: anı okuma ve yazma erişimi için açık değil

ORA-16784: Bağımlılık niteliğindeki veritabanı adı yanlış

ORA-16785: veritabanı ARCHIVELOG modunda değil

ORA-16786: kaynak koruması Data Guard broker meta verilerine erişemiyor

ORA-16787: Data Guard Kaynak Koruyucusu işlemine ait test olayı

ORA-16788: bir veya daha çok veritabanı konfigürasyon nitelik değeri ayarlanamıyor

ORA-16789: eksik yedek tekrarlama günlükleri

ORA-16790: yapılandırılabilir niteliğin değeri geçersiz

ORA-16791: beklemedeki tekrarlama günlüklerinin varlığı kontrol edilemiyor

ORA-16792: konfigürasyon nitelik değeri veritabanı ayarıyla uyumlu değil

ORA-16793: mantıksal beklemedeki veritabanı koruyucusu beklenmeyen bir şekilde kapalı

ORA-16794: birincil veritabanı için veritabanı koruyucusu açık

ORA-16795: veritabanı kaynak koruyucusu veritabanının yeniden yaratılması gerektiğini saptadı

ORA-16796: bir veya daha fazla nitelik, veritabanından içe aktarılamadı.

ORA-16797: veritabanı bir sunucu parametre dosyası kullanmıyor

ORA-16798: beklemedeki veritabanında uçbirim kurtarma işlemi tamamlanamadı

ORA-16799: Redo Apply çevrimdışı

ORA-16800: beklemedeki veritabanı için tekrar taşıma hizmeti yanlış şekilde ALTERNATE olarak ayarlandı

ORA-16801: tekrar taşıma ile ilişkili nitelik veritabanı ayarıyla tutarlı değil

ORA-16802: SYNC’den taşımayı tekrarla moduna ait sürümün düşürülmesine izin verilmez

ORA-16803: veritabanı tablosu veya sabit görünüm sorgulanamıyor

ORA-16804: meta verideki bir veya daha fazla konfigürasyon niteliği geçersiz değere sahip

ORA-16805: LogXptMode niteliğinin değiştirilmesi genel koruma modunu ihlal ediyor

ORA-16806: ek günlük kaydı açık değil.

ORA-16807: veritabanı koruma modu değiştirilemiyor

ORA-16808: tam dizin yolu adı çözümlenemiyor

ORA-16809: veritabanında birden çok uyarı algılandı

ORA-16810: veritabanı için birden çok hata veya uyarı algılandı

ORA-16811: uygulama anı Data Guard broker tarafından kaydedilmedi

ORA-16812: günlük uygulama hizmeti, broker tarafından kaydedilen uygulama anında çalışmıyor

ORA-16813: günlük uygulama hizmeti broker tarafından kaydedilen uygulama anında çalışmıyor

ORA-16814: beklemedeki veritabanına ait AlternateLocation için yanlış taşımayı tekrarla ayarı

ORA-16815: “” beklemedeki veritabanına ait AlternateLocation için yanlış tekrar taşıma ayarı

ORA-16816: yanlış veritabanı rolü

ORA-16817: eşzamanlı kılınmamış Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri konfigürasyonu

ORA-16818: Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri işlemi askıya alındı

ORA-16819: Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri gözlemci uygulaması başlatılmadı

ORA-16820: Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri gözlemci uygulaması artık bu veritabanını gözlemlemiyor

ORA-16821: mantıksal beklemedeki veritabanı sözlüğü henüz yüklenmedi

ORA-16822: beklemedeki veritabanı yeniden kurma için birincil veritabanı henüz hazır değil

ORA-16823: bu işlem için taşımayı tekrarla modu uyumlu değil

ORA-16824: Veritabanında algılanan Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri uyarıları ve diğer uyarılar

ORA-16825: Veritabanında algılanan Hızlı Başlatılan Hata Olduğunda Adres Devri hata ve uyarıları veya diğer hata ve uyarılar

ORA-16826: uygulama hizmet durumu DelayMins niteliğiyle tutarlı değil

ORA-16950: Uzaktan eşlenen imleçler bu özellik tarafında desteklenmez.

ORA-16951: Bu SQL deyimi için sağlanan çok fazla bağlama değişkeni var.

ORA-16952: Bu SQL deyimi bağlanamadı.

ORA-16953: SQL deyimi türü desteklenmiyor.

ORA-16954: SQL ayrıştırma hatası.

ORA-16955: SQL analizi sırasında beklenmeyen hata oluştu.

ORA-16956: Test yürütme işlemi için sadece SELECT veya DML deyimleri desteklenir.

ORA-16957: SQL Analizi zaman sınırı kesme işlemi

ORA-16958: Paralel çalıştırılan DML deyimleri test yürütme işlemi için desteklenmez

ORA-17500: ODM hatası:

ORA-17501: mantıksal blok boyutu geçersiz

ORA-17502: ksfdcre: Dosya yaratılamıyor

ORA-17503: ksfdopn: Dosya açılamıyor

ORA-17504: ksfddel: dosyası silinemedi

ORA-17505: ksfdrsz: Dosyayı blok boyutuna getirme başarısız

ORA-17506: G/Ç Hata Simülasyonu

ORA-17507: G/Ç istek boyutu mantıksal blok boyutunun katı değil

ORA-17508: G/Ç istek arabelleği ptr hizalanmadı

ORA-17509: Blok1 konumunun ötesinde g/ç yapma denemesi

ORA-17510: Dosya boyutunun ötesinde g/ç yapma denemesi

ORA-17610: ” dosyası yok ve boyut belirlenmedi

ORA-17611: ksfd: ” dosyasına erişilemiyor, genel açma kapatıldı

ORA-17612: Oracle Disk Manager kitaplığı keşfedilemedi, dönen değer

ORA-17613: Oracle Disk Manager kitaplığı başlatılamadı:

ORA-17614: Disk alt sistemi için ön ayırmanın gerekli olmasını sağlayan olay

ORA-17615: Yedekleme sırasında ön ayırma algoritmasının devre dışı bırakılmasını sağlayan olay

ORA-17616: V$RMAN_STATUS doldurulmasının devre dışı bırakılmasını sağlayan olay

ORA-17617: V$RMAN_OUTPUT doldurulmasının devre dışı bırakılmasını sağlayan olay

ORA-17618: Blok 0, sürüm 10 formatına güncellenemiyor

ORA-17619: an içinde G/Ç bağımlı öğelerini kullanan maksimum işlem sayısına ulaşıldı

ORA-17620: ağ bağdaştırıcısı Oracle Disk Manager kitaplığında kaydedilemedi:

ORA-17621: bellek Oracle Disk Manager kitaplığında kaydedilemedi

ORA-17622: belleğin Oracle Disk Manager kitaplığındaki kaydı silinemedi

ORA-17623: Yedekleme ve geri almada sıkıştırma hata ayıklamalarının etkinleştirilmesini sağlayan olay

ORA-17624: dizini silinemedi

ORA-17625: Dizin silme işleminin test edilmesini sağlayan olay

ORA-17626: ksfdcre: dosyası mevcut

ORA-18000: geçersiz ana hat adı

ORA-18001: ALTER OUTLINE için hiç seçenek belirtilmedi

ORA-18002: belirtilen ana hat mevcut değil

ORA-18003: bu imza için bir ana hat zaten mevcut

ORA-18004: ana hat zaten mevcut

ORA-18005: bu işlem için CREATE ANY OUTLINE yetkisi gerekiyor

ORA-18006: bu işlem için, DROP ANY OUTLINE yetkisi gerekiyor

ORA-18007: bu işlem için, ALTER ANY OUTLINE yetkisi gerekiyor

ORA-18008: OUTLN şeması bulunamıyor

ORA-18009: bir veya daha fazla ana hat sistem tablosu mevcut değil

ORA-18010: komutta zorunlu olan CATEGORY anahtar sözcüğü eksik

ORA-18011: FROM yan tümcesinde belirlenen ana hat mevcut değil

ORA-18012: bu işlem için select_catalog_role rolü gerekiyor

ORA-18013: kaynağı beklenirken zaman aşımına uğrandı

ORA-18014: kaynağı beklenirken kilitlenme algılandı

ORA-18015: geçersiz kaynak ana hat imzası

ORA-19000: eksik RELATIONAL anahtar sözcüğü

ORA-19001: Geçersiz depolama seçeneği belirlendi

ORA-19002: Eksik XMLSchema URL

ORA-19003: Eksik XML kök öğe adı

ORA-19004: Tekrarlanan XMLType OBJECT RELATIONAL depolama seçeneği

ORA-19005: Tekrarlanan XMLType LOB depolama seçeneği

ORA-19006: XMLType TYPE depolama seçeneği, depolama türü için uygun değil

ORA-19007: şeması, beklenen şemasıyla eşleşmiyor.

ORA-19008: Geçersiz XMLType sürümü

ORA-19009: Eksik XMLSchema anahtar sözcüğü

ORA-19010: XML parçaları eklenemiyor

ORA-19011: Karakter dizesi arabelleği fazla küçük

ORA-19012: XML parçası gereken veri türüne dönüştürülemiyor

ORA-19013: XMLType içeren VARRAY sütunları yaratılamaz

ORA-19015: Geçersiz XML etiket belirleyicisi ()

ORA-19016: öğe belirlemelerinden sonra özellikler ortaya çıkmayacak

ORA-19017: Özellikler yalnızca basit skalarlar olabilir

ORA-19018: ” XML etiketinde geçersiz karakter

ORA-19019: DBMS_XMLGEN.GETXML için geçersiz içerik geçirildi

ORA-19020: geçersiz biçimde XMLType sütunlarının başvurusunun kaldırılması

ORA-19021: XML işlemleri için genel olay

ORA-19022: XML XPath fonksiyonları devre dışı

ORA-19023: UPDATEXML işlecinin ilk bağımsız değişkeni bir XMLTYPE olmalıdır

ORA-19024: ımleç ifadesi adlandırılmış olmalıdır

ORA-19025: EXTRACTVALUE sadece tek bir düğümün değerini döndürür

ORA-19026: EXTRACTVALUE sadece yaprak düğümün değerini alabilir

ORA-19027: XML işleçleriyle sorgu yeniden yazmayı atlama olayı

ORA-19028: toObject() fonksiyonuna geçersiz ADT parametresi geçirildi

ORA-19029: Verilen XMLType gerekli türe dönüştürülemiyor

ORA-19030: Yöntem, şema tabanlı olmayan XML Dokümanları için geçersizdir.

ORA-19031: XML öğesi veya niteliği . türündeki hiçbiriyle eşleşmiyor

ORA-19032: XML etiketi beklendi, alındı

ORA-19033: XML dokümanında belirlenen şema, şema parametresiyle eşleşmiyor

ORA-19034: Tür, şema oluşturma sırasında desteklenmiyor

ORA-19035: newContextFromHierarchy() içindeki sorguda geçersiz seçme öğesi

ORA-19036: newContextFromHierarchy() içinde geçersiz sorgu sonuç kümesi

ORA-19037: XMLType sonucu parça olamaz

ORA-19038: Sorgu içeriğinde geçersiz işlemler

ORA-19039: anahtar sözcüğü gelecekteki kullanım için ayrıldı

ORA-19040: öğesi ile beklenen öğesi eşleşmiyor.

ORA-19041: Açıklama verileri art arda iki ‘-‘ işareti içeremez

ORA-19042: kapsama etiketi, hiçbir durumda XML olamaz

ORA-19043: ıç içe birden çok XMLROOT fonksiyonuna izin verilmez

ORA-19044: XMLSerialize için belirlenen karakter uzunluğu çok küçük.

ORA-19045: XMLSerialize için belirlenen karakter kümesi no geçerli değil

ORA-19100: PASSING veya RETURNING anahtar sözcüğü gerekli

ORA-19101: CONTENT anahtar sözcüğü gerekli

ORA-19102: XQuery dizesi sabit metni gerekli

ORA-19103: VALUE anahtar sözcüğü eksik

ORA-19104: geçersiz XQueryX: özelliği eksik

ORA-19105: geçerszi XQueryX: metin düğümü gerekli – eldeki

ORA-19106: geçersiz XQueryX: gerekli olan – eldeki

ORA-19107: geçersiz XQueryX – desteklenmeyen yapı –

ORA-19108: WHITESPACE anahtar sözcüğü gerekli

ORA-19109: RETURNING anahtar sözcüğü gerekli

ORA-19110: desteklenmeyen XQuery ifadesi

ORA-19111: XQuery ifadesinin değerlendirilmesi sırasında hata oluştu

ORA-19112: değerlendirme sırasında hata oluştu:

ORA-19113: değerlendirme sırasında izleme fonksiyonu çağrıldı:

ORA-19114: XQuery ifadesi ayrıştırılırken hata oluştu:

ORA-19115: çok fazla içerik öğesi belirlendi

ORA-19116: çok fazla xmlspace belirtimi var

ORA-19117: ” öntanımlı ad alanının önekine ait yeniden tanımlama geçersiz

ORA-19118: tekrarlanan ad alanı tanımı öndeğeri –

ORA-19119: XMLQuery ve XMLTable fonksiyonu açma olayı

ORA-19120: XMLQuery ve XMLTable fonksiyonlarının davranışını değiştirme olayı

ORA-19121: tekrarlanan özellik tanımı –

ORA-19122: desteklenmeyen XQuery tanımı

ORA-19123: birden çok öğe içeren bir sıra ile fn:zero-or-one() çağrıldı

ORA-19124: öğe içermeyen bir sıra ile fn:zero-or-one() çağrıldı

ORA-19125: sıfır veya birden çok öğe içeren bir sıra ile fn:exactly-one() çağrıldı

ORA-19160: XP0003 – sözdizimi hatası: geçersiz değişken adı

ORA-19161: XP0004 – XQuery türü eşleşmiyor: ” bağımsız değişken türü, ” fonksiyonu için geçersiz

ORA-19162: XP0004 – XQuery türü eşleşmiyor: ”, ” bağımsız değişken türleri, ” fonksiyonu için geçersiz

ORA-19163: XP0004 – XQuery tür uyumsuzluğu: bağımsız değişken tür uyumsuzluğu: beklenen – ” alınan – ” fonksiyon ”

ORA-19200: geçersiz sütun belirtimi

ORA-19201: Veri türü desteklenmiyor

ORA-19202: XML işlenirken hata ortaya çıktı

ORA-19203: DBMS_XMLGEN işlenirken hata ortaya çıktı

ORA-19204: Skalar olmayan ” değeri XML özelliği olarak işaretlendi

ORA-19205: ” özelliği seçim listesinde skalar olmayan bir değeri niteler

ORA-19206: Sorgu veya REF CURSOR parametresi için geçersiz değer

ORA-19207: XMLELEMENT’in skalar parametresi diğer ada sahip olamaz.

ORA-19208: parametresine ( fonksiyonunun) diğer ad verilmeli

ORA-19209: geçersiz veya desteklenmeyen formatlama bağımsız değişkeni

ORA-19210: DBMS_XMLSTORE için anahtar veya güncelleme sütunu olmak üzere belirlenen ” sütunu, ” tablosunda yok

ORA-19211: DBMS_XMLSTORE.setKeyColumn() kullanılarak belirlenen ” sütunu, skalar türde olmalıdır

ORA-19212: DBMS_XMLSTORE.updateXML() çağrısından önce anahtar sütun belirlenmedi

ORA-19221: XP0001 – XQuery statik içerik bileşeni () başlatılmadı

ORA-19222: XP0002 – XQuery dinamik içerik bileşeni () başlatılmadı

ORA-19223: XP0003 – XQuery ifadesinde sözdizimi hatası

ORA-19224: XP0004 – XQuery statik türü eşleşmiyor: gerekli olan – eldeki –

ORA-19225: XP0005 – XQuery statik tür hatası: boş olmayan bir tür gerekliydi, boş tür alındı

ORA-19226: XP0006 – XQuery dinamik türü eşleşmiyor: gerekli olan eldeki

ORA-19227: XP0007 – fn:veri fonksiyonu, tür ek açıklaması tarafından karma olmayan karmaşık içerikli, karmaşık bir tür olduğu belirtilen bir düğüme (tür ()) uygulandı.

ORA-19228: XP0008 – belirtilmemiş belirleyici: önek ” yerel ad ”

ORA-19229: XP0009 – şema içe aktarma işlemi desteklenmez

ORA-19230: XP0010 – desteklenmeyen eksen

ORA-19231: XP0011 –

ORA-19232: XQ0012 – içe aktarılan şemalar geçerlilik kurallarını ihlal ediyor

ORA-19233: XQ0013 – geçersiz pragma

ORA-19234: XQ0014 – must-understand uzantısı geçersiz veya desteklenmiyor

ORA-19235: XQ0015 – must-understand uzantısı desteklenmiyor

ORA-19236: XQ0016 – modül belirtimi veya içe aktarma işlemi desteklenmiyor

ORA-19237: XP0017 – fonksiyon çağrısı çözümlenemiyor – :

ORA-19238: XP0018 – odak tanımlanmamış

ORA-19239: XP0019 – adım ifadesi, düğüm sırası döndürmelidir

ORA-19240: XP0020 – içerik kalemi, bir eksen ifadesinde düğüm olmalıdır

ORA-19241: XP0021 – türüne yönelik cast başarısız oldu

ORA-19242: XQ0022 – ad alanı belirtim özelliği sabit metin olmalıdır

ORA-19243: XQ0023 – öğe yapılandırıcı içindeki doküman düğümü içeriği geçersiz

ORA-19244: XQ0024 – öğe yapılandırıcı içindeki özellik düğümü geçersiz

ORA-19245: XQ0025 – tekrarlanan özellik adı

ORA-19246: XQ0026 – doğrulama başarısız oldu – öğesi in-scope öğe belirtimlerinde bulunamadı

ORA-19247: XQ0027 – doğrulama hatası

ORA-19248: XQ0028 – doküman yapılandırıcısındaki geçersiz düğüm

ORA-19249: XP0029 – değer, hedef türünün yönüyle eşleşmiyor

ORA-19250: XQ0030 – ifadenin doğrulanması için çok fazla değer var

ORA-19251: XQ0031 – desteklenmeyen sorgu sürümü

ORA-19252: XQ0032 – temel URI için çok fazla belirtim var

ORA-19253: XQ0033 – ad alanı öneki için çok fazla belirtim var

ORA-19254: XQ0034 – fonksiyonu için çok fazla belirtim var

ORA-19255: XQ0035 – içe aktarılan şemalarda için çok fazla belirtim var

ORA-19256: XQ0036 – içe aktarılan modüldeki tür tanımları eksik

ORA-19257: XQ0037 – modüldeki fonksiyonu veya değişkeni zaten tanımlı

ORA-19258: XQ0038 – desteklenmeyen veya tekrarlanan ayırma öndeğeri belirlendi

ORA-19259: XQ0039 – fonksiyon belirtimindeki parametre adı tekrarlanıyor

ORA-19260: XQ0040 – öğe yapılandırıcısındaki ad alanı düğümü geçersiz

ORA-19261: XQ0041 – QName içinde boş olmayan URI

ORA-19262: XQ0042 – ad alanı yapılandırıcısı bir öğe yapılandırıcısı içinde değil

ORA-19263: XQ0043 – ad alanı öneki tekrarlanıyor

ORA-19264: XQ0044 – özellik yapılandırıcılarındaki ad alanı geçersiz

ORA-19265: XQ0045 – fonksiyon belirtimindeki öneki geçersiz veya bilinmiyor

ORA-19266: XQ0046 – geçersiz URI

ORA-19267: XQ0047 – modülü bulunamadı

ORA-19268: XQ0048 – ad alanı, hedef ad alanıyla eşleşmiyor

ORA-19269: XQ0049 – değişkeni birden çok kez tanımlandı

ORA-19270: XP0050 – treat işlemi başarısız oldu – gerekli olan eldeki

ORA-19271: XP0051 – geçersiz atomic tür tanımı

ORA-19272: XQ0052 – özellik veya öğe yapılandırıcısındaki atomic değer geçersiz

ORA-19273: XQ0053 – ad alanı belirtiminde boş dize var

ORA-19274: XQ0054 – çevrimsellik nedeniyle değişken başlatma işlemi başarısız oldu

ORA-19275: XP0055 – in-scope şema tanımları listesinde şema dizin yolu bulunamadı

ORA-19276: XP0005 – XPath adımı geçersiz bir öğe/özellik adını belirliyor: ()

ORA-19277: XP0005 – XPath adımı hiçbir düğümle eşleşmeyen bir öğe türü belirliyor: ()

ORA-19278: Değer (), tür () için geçersiz

ORA-19279: XQuery dinamik türü eşleşmedi: tekli sıra bekleniyordu – çok öğeli sıra alındı

ORA-19280: XQuery dinamik türü eşleşmedi: atomik değer bekleniyordu – düğüm alındı

ORA-19281: XQ0055 – Prologda birden çok ad alanlarını devralma tanımı varsa, bu durum statik hata oluşturur

ORA-19282: XQ0068 – Prolog birden çok xmlspace tanımı içeriyorsa, bu durum statik hata oluşturur

ORA-19283: XQ0031 – Sürüm tanımında belirlenen sürüm numarası uygulama tarafından desteklenmiyorsa, bu durum statik hata oluşturur.

ORA-19284: Sürüm tanımında belirtim kodlanması desteklenmez

ORA-19285: FODC0002 – kaynak alınırken hata oluştu

ORA-19286: XP0017 – fonksiyon çağrısı çözümlenemiyor –

ORA-19287: XP0017 – {0} fonksiyonu için bağımsız değişkenlerin sayısı geçersiz – :

ORA-19288: XP0017 – {0} fonksiyonu için bağımsız değişkenlerin sayısı geçersiz –

ORA-19300: uri işlenirken hata oluştu

ORA-19320: HTTP URL’de ana bilgisayar adı belirlenmedi

ORA-19321: Ana bilgisayarla () HTTP bağlantısı açılamadı: bağlantı noktası ()

ORA-19322: Ana bilgisayardan () okurken hata oluştu: bağlantı noktası ()

ORA-19323: Geçersiz url dizesi

ORA-19330: ”.” türü yüklü değil. Lütfen CREATE_DBURI işlecini kullanmadan önce türü yükleyin

ORA-19331: CREATE_DBURI işlecinin son bağımsız değişkeni bir sütun olmalı

ORA-19332: CREATE_DBURI işlecinde geçersiz sütun

ORA-19333: CREATE_DBURI işleci için geçersiz bayraklar

ORA-19334: CREATE_DBURI işlecinde geçersiz sütun belirtimi

ORA-19335: Geçersiz format türü nesnesi

ORA-19336: XML kök öğesi eksik

ORA-19361: bu türdeki dizinlerde ONLINE seçeneğine izin verilmez

ORA-19371: geçersiz güncelleme seçeneği

ORA-19372: geçersiz güncelleme koşulu

ORA-19373: denetleme tablosu veya tablo alanı geçersiz

ORA-19374: geçersiz denetleme tablosu

ORA-19375: “” şemasında CREATE TABLE yetkisi yok

ORA-19376: belirtilen tablo alanı için yetki yok veya tablo alanı çevrimdışı

ORA-19377: “” benzeri bir ada sahip bir “SQL Ayarlama Kümesi”, “” gibi bir sahip için mevcut değil

ORA-19378: geçersiz mod

ORA-19379: geçersiz time_limit veya repeat_interval

ORA-19380: geçersiz plan filtresi

ORA-19400: System type conflict with object SYS.

ORA-19500: aygıt blok boyutu geçersiz

ORA-19501: “” dosyasında okuma hatası, blok no (blok boyutu=)

ORA-19502: “”dosyasına yazma hatası, blok no (blok boyutu=)

ORA-19503: aygıt hakkında bilgiler edinilemiyor, ad=””, tür=””, parametre=””

ORA-19504: “” dosyası yaratılamadı

ORA-19505: “” dosyası tanımlanamadı

ORA-19506: sıralı dosya yaratılamadı, ad=””, parametre=””

ORA-19507: sıralı dosya alınamadı, tutamaç=””, parametre=””

ORA-19508: “” dosyası silinemedi

ORA-19509: sıralı dosya silinemedi, tutamaç=””, parametre=””

ORA-19510: “” dosyası için bloklarının boyutu ayarlanamadı (blok boyutu=)

“ORA-19511: Ortam yöneticisi katmanından hata alındı, hata metni:

ORA-19512: dosya araması başarısız oldu

ORA-19513: sıralı dosya belirlenemedi

ORA-19525: klon veritabanı için geçici dosya yeniden adlandırılmalı

ORA-19526: parametresi için sadece bir yerleşime izin verilir

ORA-19527: fiziksel bekleme veritabanı tekrarlama günlüğünün yeniden adlandırılması gerekli

ORA-19550: dağıtıcı kullanırken yedekleme/geri yükleme fonksiyonları kullanılamaz

ORA-19551: aygıt meşgul, aygıt türü: , aygıt adı:

ORA-19552: aygıt türü geçersiz

ORA-19553: aygıt adı geçersiz

ORA-19554: aygıtı ayırmada hata, aygıt türü: , aygıt adı:

ORA-19555: geçersiz LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST parametre değeri

ORA-19556: gereken hedef LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST şu anda ertelenmiş durumda

ORA-19557: aygıt hatası, aygıt türü: , aygıt adı:

ORA-19558: aygıtı serbest bırakmada hata

ORA-19559: aygıt komutunu göndermede hata:

ORA-19560: geçerli bir aygıt sınırı değil

ORA-19561: , bir DISK kanalı gerektirir

ORA-19562: dosyası boş

ORA-19563: başlık geçerliliği dosyası için başarısız oldu

ORA-19564: bayt ( numaralı bloğa) yazarken hata oluştu

ORA-19565: sıralı araçları yinelerken BACKUP_TAPE_IO_SLAVES izni verilmez

ORA-19566: bozuk blok sayısı sınırı aşıldı ( dosyasında)

ORA-19567: yedeklenmekte veya kopyalanmakta olduğundan dosyası küçültülemez

ORA-19568: bir aygıt zaten bu oturum için ayrıldı

ORA-19569: bu oturum için ayrılmış edilmiş hiçbir aygıt yok

ORA-19570: dosya numarası , geçerli 1 – aralığının dışında

ORA-19571: kontrol dosyasında kayıt no damga bulunamadı

ORA-19572: dosyası işlenemez, dosya yeniden boyutlandırılıyor

ORA-19573: kuyruğu elde edilemiyor ( veri dosyası için)

ORA-19574: çıktı dosyası adı belirtilmelidir

ORA-19575: dosyasında blok beklendi, bulundu

ORA-19576: veri dosyası kontrol dosyasında tanımlanmadı

ORA-19577: dosyası EKSıK

ORA-19578: sıralı dosyaları yinelerken birim sonu, yedek parçası tamamlanmadı

ORA-19579: için arşiv günlüğü kaydı bulunamadı

ORA-19580: etkileşimi etkin değil

ORA-19581: hiçbir dosya adlandırılmadı

ORA-19582: için arşiv günlük dosyası başlık doğrulaması başarısız

ORA-19583: hata nedeniyle etkileşim sonlandırıldı

ORA-19584: dosyası zaten kullanımda

ORA-19585: parçasında beklenmeyen birim sonu

ORA-19586: k-bayt sınırı parça dizinini tutmak için çok küçük

ORA-19587: blok sayısındaki baytları okurken hata oluştu

ORA-19588: kayıt no damga geçerli değil

ORA-19589: bir kesit alma veya yedekleme kontrol dosyası değil

ORA-19590: etkileşim zaten etkin

ORA-19591: iş zamanı, süreyi aştığından, yedekleme işlemi sonlandırıldı

ORA-19592: yanlış etkileşim türü

ORA-19593: veri dosyası sayısı zaten olarak içeriliyor

ORA-19594: kontrol dosyası zaten olarak eklendi

ORA-19595: arşiv günlüğü zaten yedekleme etkileşiminin içinde

ORA-19596: SPFILE zaten içeriliyor

ORA-19597: dosyasının blok boyutu , küme blok boyutu ile uyuşmuyor

ORA-19598: örnek SPFILE ile başlatılmadığından SPFILE dosyası yedeklenemez

ORA-19599: blok numarası içinde bozuk

ORA-19600: girdi dosyası: ()

ORA-19601: çıktı dosyası: ()

ORA-19602: NOARCHIVELOG modunda etkin dosya yedeklenemez ve kopyalanamaz

ORA-19603: KEEP .. UNRECOVERABLE seçeneğiyle etkin dosya yedeklenemez ve kopyalanamaz

ORA-19604: etkileşim dosyası adlandırma aşaması bitti

ORA-19605: girdi dosya adı belirtilmelidir

ORA-19606: Kesit alma kontrol dosyasına kopyalanamıyor veya geri yüklenemiyor

ORA-19607: etkin bir kontrol dosyası

ORA-19608: bir yedek parçası değil

ORA-19609: yedek kümesinden farklı: damga sayım

ORA-19610: dizin bloğu bozuk

ORA-19611: yedekleme parçası sıra dışı. beklendi ama bulundu

ORA-19612: veri dosyası nedeniyle geri yüklenmedi

ORA-19613: veri dosyası yedek kümesinde bulunamadı

ORA-19614: arşiv günlüğü thread , sıra , yedek kümesinde bulunamadı

ORA-19615: bazı dosyalar yedek kümesinde bulunamadı

ORA-19616: veritabanı yüklü değilse, dosya adı belirtilmelidir

ORA-19617: dosyası farklı sıfırlama günlüğü verileri içeriyor

ORA-19618: restoreValidate çağrıldıktan sonra dosyalar adlandırılamaz

ORA-19619: dosyalar adlandırıldıktan sonra restoreValidate çağrılamaz

ORA-19620: , türünde değil

ORA-19621: arşiv günlüğü aralığı zaten belirtildi

ORA-19622: arşiv kaydı thread , sıra , nedeniyle geri yüklenemedi

ORA-19623: dosyası açık

ORA-19624: işlem başarısız, yeniden denemek mümkün

ORA-19625: dosyasını tanımada hata

ORA-19626: yedek kümesi türü: – bu etkileşim tarafından işlenemez

ORA-19627: kontrol dosyası uygulaması sırasında yedek parçalar okunamaz

ORA-19628: geçersiz SCN aralığı

ORA-19629: belirtilen arşiv kayıt SCN aralığında dosya yok

ORA-19630: yedek parça kopyalanırken birim sonu ile karşılaşıldı

ORA-19631: arşiv günlüğü kaydı dosya adı içermiyor

ORA-19632: kontrol dosyasında dosya adı bulunamadı

ORA-19633: kontrol dosyası kaydı kurtarma kataloğuyla eşzamanlı değil

ORA-19634: bu fonksiyon için dosya adı gerekiyor

ORA-19635: girdi ve çıktı dosyası adları birbirinin aynı:

ORA-19636: arşiv günlüğü thread , sırası zaten içeriliyor

ORA-19637: backupPieceCreate, DISK aygıtını kullanırken dosya adı gerektirir

ORA-19638: dosyası bu artışlı yedeği uygulamak için yeterince geçerli değil

ORA-19639: dosyası bu artışlı yedekten daha güncel

ORA-19640: veri dosyası kontrol noktası SCN zamanı SCN’dir

ORA-19641: yedek veri dosyası kontrol noktası SCN zamanı SCN’dir

ORA-19642: artan düzende yedeklemenin başlangıç SCN değeri

ORA-19643: veri dosyası: artışlı başlama SCN’si çok yeni

ORA-19644: veri dosyası: artışlı başlama SCN’si, sıfırlama günlüğü SCN’sinden önce

ORA-19645: veri dosyası: artışlı başlama SCN’si, yaratma SCN’sinden önce

ORA-19646: veri dosyasının boyutu iken olarak değiştirilemiyor

ORA-19647: INCREMENTAL FALSE olduğunda sıfırdan farklı LEVEL belirtilemez

ORA-19648: veri dosyası: artışlı başlama SCN’si, denetim noktası SCN’sine eşit

ORA-19649: kayıt no damgasına sahip çevrimdışı aralığı kayıt dosyasında bulunmuyor

ORA-19650: kayıt no damgasına sahip çevrimdışı aralığı kaytır ( dosyasındaki) SCN’sine sahip

ORA-19651: çevrimdışı aralığının kaydını dosyasına uygulayamıyor: SCN eşleşmemesi

ORA-19652: çevrimdışı aralığının kaydını dosyasına uygulayamıyor: dosya belirsiz

ORA-19653: eski dosya sürümüne değiştirilemez

ORA-19654: dosya sürümlerini değiştirmek için yedekleme kontrol dosyasını kullanmalıdır

ORA-19655: farklı sıfırlama kayıtları olan sürüme değiştirilemiyor

ORA-19656: çevrimiçi günlüğü yedeklenemiyor, kopyalanamıyor veya silinemiyor

ORA-19657: geçerli veri dosyasını denetleyemiyor

ORA-19658: denetlenemiyor- dosya farklı sıfırlama günlüklerinden geliyor

ORA-19659: artışlı geri yükleme dosyasının geçmiş sıfırlama günlüklerini ilerletecek

ORA-19660: yedek kümesindeki bazı dosyalar doğrulanamadı

ORA-19661: veri dosyası doğrulanamadı

ORA-19662: arşivlenmiş günlük thread’i, sırası doğrulanamadı

ORA-19663: veri dosyasına, geçerli çevrimdışı aralık uygulanamıyor

ORA-19664: dosya tipi: , dosya adı:

ORA-19665: dosya üstbilgilerindeki boyut , gerçek boyut ile uymuyor

ORA-19666: kontrol dosyasının artışlı geri yüklenmesi yapılamıyor

ORA-19667: veri dosyasının artışlı geri yüklenmesi yapılamaz

ORA-19668: veri dosyası tamamen geri yüklenemiyor

ORA-19669: proxy kopya fonksiyonu DISK kanalında çalıştırılamaz

ORA-19670: dosyası zaten geri yükleniyor

ORA-19671: ortam yönetimi yazılımı, geçersiz bir proxy tutamacı değeri verdi

ORA-19672: ortam yönetimi yazılımı, geçersiz dosya durumu değeri verdi

ORA-19673: dosyasının proxy kopyalaması sırasında hata

ORA-19674: dosyası zaten proxy kopya ile birlikte yedekleniyor

ORA-19675: dosyası proxy kopyalaması sırasında değiştirildi

ORA-19676: proxy yedekleme veya geri yükleme sırasında bir veya daha fazla dosya başarısız

ORA-19677: RMAN konfigürasyon adı maksimum uzunluğu () aşıyor

ORA-19678: RMAN konfigürasyon değeri maksimum uzunluğu () aşıyor

ORA-19679: RMAN konfigürasyon numarası , 1 ile arasındaki geçerli aralığın dışında

ORA-19680: bazı bloklar kurtarılamadı. Detaylar için izleme dosyasına bakın

ORA-19681: kontrol dosyasında blok ortam kurtarma olanak dışı

ORA-19682: dosyası blok ortam kurtarma içeriğinde değil

ORA-19683: dosyasının gerçek ve yedek blok boyutu eşit değil

ORA-19684: veritabanı askıya alındığından blok ortam kurtarma başarısız oldu

ORA-19685: SPFILE doğrulanamadı

ORA-19686: nedeniyle SPFILE geri yüklenemedi

ORA-19687: SPFILE yedekleme kümesinde bulunamadı

ORA-19688: kontrol dosyası otomatik yedekleme formatında () ( için) %F yok

ORA-19689: birden fazla %F kontrol dosyası otomatik yedekleme formatında () olamaz ( için)

ORA-19690: yedekleme parçası sürümü Oracle sürümüyle uyumsuz

ORA-19691: başka bir veritabanından: no=, adı=

ORA-19692: parçasındaki yaratma damgası eksik

ORA-19693: yedekleme parçası zaten dahil edildi

ORA-19694: değişiklik izleme dosyasında, bazı değiştirilen bloklar bulunamadı

ORA-19695: x$krbmsft sabit tablosu doldurulmadı

ORA-19696: yedekleme kümesinde kontrol dosyası bulunamadı

ORA-19697: yedekleme kümesinde beklemede kontrol dosyası bulunamadı

ORA-19698: , veritabanından farklı: no=, vt_adı=

ORA-19699: sıkıştırma etkin haldeyken kopyalama yapılamaz

ORA-19700: aygıt türü maksimum uzunluğu () aşıyor

ORA-19701: aygıt adı maksimum uzunluğu () aşıyor

ORA-19702: aygıt parametresi maksimum uzunluğu () aşıyor

ORA-19703: aygıt komutu dizesi maksimum uzunluğu () aşıyor

ORA-19704: dosya adı maksimum uzunluğu () aşıyor

ORA-19705: etiket değeri karakterlik maksimum uzunluğu aşıyor

ORA-19706: geçersiz SCN

ORA-19707: geçersiz kayıt bloğu numarası –

ORA-19708: günlük hedefi karakterlik maksimum uzunluğu aşıyor

ORA-19709: sayısal parametre negatif olmayan bir tamsayı olmalıdır

ORA-19710: desteklenmeyen karakter kümesi

ORA-19711: veritabanı açıkken reNormalizeAllFileNames kullanılamaz

ORA-19712: tablo adı maksimum uzunluğu () aşıyor

ORA-19713: geçersiz kopya numarası:

ORA-19714: oluşturulan adın uzunluğu değerinden uzun

ORA-19715: oluşturulan ad için formatı geçersiz

ORA-19716: yedekleme için ad oluşturulurken formatının işlenmesi sırasında hata oluştu

ORA-19717: OMF dışı aramalarda, düzenin belirlenmesi gereklidir

ORA-19718: komut no uzunluğu değerinden fazla

ORA-19719: işlem adı uzunluğu değerinden fazla

ORA-19720: OCI sayısını bir SCN’ye dönüştürme sırasında hata oluştu

ORA-19721: Mutlak dosya numarası olan veri dosyası tablo alanında bulunamıyor

ORA-19722: veri dosyasının sürümü yanlış

ORA-19723: Takılı salt okunur veri dosyası yeniden yaratılamaz

ORA-19724: anlık görüntü çok eski: anlık görüntü zamanı, dosyasının takılma zamanında önce

ORA-19725: eklenti kuyruğu alınamıyor

ORA-19726: [] verileri, düzeyinde, uyumluluk düzeyinde çalışan veritabanına takılamıyor

ORA-19727: [] verileri düzeyinde, Oracle çalıştıran veritabanına takılamıyor

ORA-19728: tablosu ve bölümü ( tablosundaki) arasında veri nesnesi numarası çakışması

ORA-19729: dosyası, takılı veri dosyasının ilk sürümü değil

ORA-19730: çevrimdışı takılmış veri dosyası dönüştürülemiyor

ORA-19731: değişiklik, doğrulanmamış takılı veri dosyasına uygulanamıyor

ORA-19732: tablo alanı için yanlış sayıda veri dosyası

ORA-19733: COMPATIBLE parametresi veya daha büyük olmalıdır

ORA-19734: yanlış yaratma SCN’si – kontrol dosyası, dönüştürülmüş takılı veri dosyası bekliyor

ORA-19735: yanlış yaratma SCN’si – kontrol dosyası, başlangıçta takılan veri dosyasını bekliyor

ORA-19736: tablo alanı farklı bir doğal karakter kümesi kullanan bir veritabanına takılamaz

ORA-19737: SQL sorgusu yürütmek için salt okunur veritabanı bağlantısı simülasyonu yapın

ORA-19738: karakter kümesi için dil bilgileri bulunamıyor: ”

ORA-19740: metin değerinden uzun

ORA-19750: değişiklik izleme dosyası: ”

ORA-19751: değişiklik izleme dosyası yaratılamadı

ORA-19752: blok değişikliği izleme zaten etkin

ORA-19753: değişiklik izleme dosyasına yazılırken hata oluştu

ORA-19754: değişiklik izleme dosyasından okunurken hata oluştu

ORA-19755: değişiklik izleme dosyası açılamadı

ORA-19756: değişiklik izleme dosyasında hatalı blok numarası () bulundu

ORA-19757: değişiklik izleme dosyası boyutu blok olarak yeniden belirlenemez

ORA-19758: blok değişikliği izleme etkinleştirilemedi/devre dışı bırakılamadı: SGA belleği yetersiz

ORA-19759: blok değişikliği izleme etkin değil

ORA-19760: değişiklik izleme başlatılırken hata oluştu

ORA-19761: blok boyutu () değişiklik izleme dosyası için geçerli değil

ORA-19762: dosya türü geçersiz

ORA-19763: uyumluluk sürümü, izin verilen maksimum değerden () fazla

ORA-19764: veritabanı no (), kontrol dosyasındaki veritabanı no () ile eşleşmiyor

ORA-19765: kullanıma açma no (), kontrol dosyasındaki kullanıma açma no () ile eşleşmiyor

ORA-19766: eksik CHANGE anahtar sözcüğü

ORA-19767: eksik TRACKING anahtar sözcüğü

ORA-19768: USING yantümcesi sadece ENABLE CHANGE TRACKING ile geçerlidir

ORA-19769: eksik FILE anahtar sözcüğü

ORA-19770: geçersiz değişiklik izleme dosyası adı

ORA-19771: veritabanı açıkken değişiklik izleme dosyası yeniden adlandırılamaz

ORA-19772: değişiklik izleme dosyası, sınır olan karakter değerini aşıyor

ORA-19773: değişiklik izleme dosyasının adı belirlenmelidir

ORA-19776: “” ASM disk grubuna PROXY geri yüklemesi desteklenmiyor.

ORA-19777: ASM dosyası proxy kullanılarak yedeklenemez.

ORA-19778: belirtilen saniye değeri süresince yoğun kullanılan yedekleme modunda bulunma olayı

ORA-19800: Oracle Tarfından Yönetilen Hedef başlatılamıyor

ORA-19801: DB_RECOVERY_FILE_DEST başlatma parametresi ayarlanmadı

ORA-19802: DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE olmadan DB_RECOVERY_FILE_DEST kullanılamaz

ORA-19803: DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE parametresi aralığın (1 – ) dışında

ORA-19804: baytlık disk alanı sınırından geri istenemiyor

ORA-19805: kayıt nolu öğesi disk alanı açmak için silindi

ORA-19806: kurtarma alanında çift yönlü yedekleme yapılamıyor

ORA-19808: kurtarma hedef parametresi eşleşmiyor

ORA-19809: kurtarma dosyaları için sınır aşıldı

ORA-19810: DB_RECOVERY_FILE_DEST içinde geçici kontrol dosyası yaratılamıyor

ORA-19811: tutma özellikleri ile DB_RECOVERY_FILE_DEST içinde dosya bulunamaz

ORA-19812: DB_RECOVERY_FILE_DEST olmadan kullanılamaz

ORA-19813: DB_RECOVERY_FILE_DEST içinde kullanılamayan dosyası bulunamaz

ORA-19815: UYARI: / bayt % kullanıldı ve kullanılabilir bayt kaldı.

ORA-19816: UYARI: içinde veritabanı tarafından bilinmeyen dosyalar olabilir.

ORA-19830: hedef veritabanında hata oluştu:”

ORA-19831: uyumsuz … DBMS_BACKUP_RESTORE paketi: … gerekli

ORA-19851: yedek veritabanı yönetilirken ışletim Sistemi hatası oluştu

ORA-19852: yedek anı için hizmet yaratılırken hata oluştu (hata )

ORA-19853: yedek anı hazırlanırken hata oluştu (hata )

ORA-19854: hedeften bağlan dizesi alınırken hata oluştu

ORA-19860: parça doğrulama bir defadan fazla gerçekleştirilemez

ORA-19861: ek yedekleme parçaları bu etkileşimde doğrulanamıyor

ORA-19862: yedekleme parçaları, sonuçlara erişmeden önce doğrulanmalıdır

ORA-19863: aygıt blok boyutu () izin verilen maksimum değerden () fazla

ORA-19870: yedekleme parçası okunurken hata oluştu

ORA-19880: veri dosyası, bloğu hatalı alan başlığı; yedekleme sonlandırıldı

ORA-19881: veri dosyası, bloğu için hatalı alan biteşlemi; yedekleme sonlandırıldı

ORA-19900: yeni sürümde kurtarma sonrasında RESETLOGS belirlenmelidir

ORA-19901: yeni sürüm yaratması için veritabanının daha fazla kurtarmaya gereksinimi var

ORA-19902: sürüm anahtarı bulunamadı

ORA-19903: yeni sürümde kurtarma gerçekleştirilirken test kurtarmasına izin verilmez

ORA-19904: veri dosyasında test kurtarmasına izin verilmez

ORA-19905: log_archive_format, %s, %t ve %r içermelidir

ORA-19906: kurtarma hedef sürümü, kurtarma işlemi sırasında değiştirildi

ORA-19907: kurtarma süresi veya SCN, kurtarılan sürüme ait değil

ORA-19908: veri dosyasının kontrol noktası geçersiz

ORA-19909: veri dosyası artık bir sürüme ait

ORA-19910: kontrol dosyasındaki kurtarma hedefi sürümü değiştirilemiyor

ORA-19911: veri dosyasının sürüm sınırında, gelecekte gerçekleşecek değişiklikler var

ORA-19912: hedef sürümüne yönelik kurtarma gerçekleştirilemiyor

ORA-19913: yedekleme şifresi çözülemedi

ORA-19914: yedekleme şifrelenemedi

ORA-19915: 10.2 öncesindeki dosyalar şifrelenemedi

ORA-19921: maksimum satır sayısı olan aşıldı

ORA-19922: no’su ve düzeyi olan üst öğe yok

ORA-19923: no’lu satırın oturumu etkin değil

ORA-19924: no’lu satır yok

ORA-19925: V$RMAN_STATUS görünümü tarafından kullanılan bellek temizlenirken dahili hata oluştu

ORA-19926: Veritabanı şu anda dönüştürülemiyor

ORA-19927: CONVERT DATABASE işlemi devam edemez

ORA-19930: dosyasına ait denetim noktası SCN geçersiz

ORA-19931: dosyasındaki yaratma SCN geçersiz

ORA-19932: kontrol dosyası kolan veya yedek değil

ORA-19951: DBNEWID tamamlanana kadar kontrol dosyasında değişiklik yapılamaz

ORA-19952: veritabanı özel olarak kullanıma açılmalıdır

ORA-19953: veritabanı açık olmamalıdır

ORA-19954: kontrol dosyası geçerli değil

ORA-19955: DBID değerini değiştirmek için sadece bir açık thread olabilir

ORA-19956: veritabanında öncelik derecesi yüksek çevrimdışı veri dosyası bulunmamalıdır

ORA-19957: veritabanında bilinmeyen durumda veri dosyası bulunmamalıdır

ORA-19958: DIAG işlemiyle ilgili olası kilitlenme

ORA-19960: Internal use only

ORA-19999: skip_row prosedürü çağrılmıştı

ORA-21000: raise_application_error hata numarası bağımsız değişkeni aralık dışı

ORA-21001: raise_system_error hata numarası bağımsız değişkeni aralık dışı

ORA-21300: nesneler seçeneği yüklenmedi

ORA-21301: nesne modunda başlatılmadı

ORA-21500: dahili hata kodu, bağımsız değişkenler: [], [], [], [], [], [], [], []

ORA-21501: program bellek ayıramadı

ORA-21503: tehlikeli hata programı durdurdu

ORA-21520: veritabanı sunucusu sürücüsü yüklenmedi

ORA-21521: OCI içindeki bağlantıların maksimum sayısı aşıldı (yalnızca nesne modu)

ORA-21522: OCI (Oracle Fonksiyon Arayüzü) içinde geçersiz bir bağlantı kullanılmaya çalışıldı (yalnızca nesne modu)

ORA-21523: foksiyonellik sunucu tarafından desteklenmiyor (yalnızca nesne modu)

ORA-21524: nesne türü eşleşmemesi

ORA-21525: özellik numarası veya (dizinindeki koleksiyon öğesi) kendi kısıtlamalarını ihlal etti

ORA-21526: başlatma başarısız oldu

ORA-21527: dahili OMS sürücü hatası

ORA-21560: bağımsız değişkeni boş, geçersiz veya aralık dışı

ORA-21561: OID oluşturma başarısız

ORA-21600: dizin yolu ifadesi çok uzun

ORA-21601: özellik bir nesne değil

ORA-21602: işlem belirtilen tür kodunu desteklemiyor

ORA-21603: nitelik no [] geçersiz

ORA-21604: nitelik [], geçiş veya değer örnekleri için bir nitelik değil

ORA-21605: nitelik [], değer örneklerri için bir nitelik değil

ORA-21606: bu nesne serbest bırakılamıyor

ORA-21607: bellek kartuşu hizmet tutamacı başlatılmamış

ORA-21608: bu fonksiyon için süre geçersiz

ORA-21609: bellek, ayrılmadan önce yeniden boyutlandırılıyor

ORA-21610: boyut [] geçersiz

ORA-21611: anahtar uzunluğu [] geçersiz

ORA-21612: anahtar zaten kullanılıyor

ORA-21613: anahtar mevcut değil

ORA-21614: özellik numarası [] için kısıtlama ihlali

ORA-21615: bir OTS (adlandırılmış veya basit) anı kopyası başarısız

ORA-21700: nesne mevcut değil veya silinmek üzere işaretlenmiş

ORA-21701: nesneleri farklı sunuculara boşaltma denemesi

ORA-21702: nesne başlatılmamış veya önbellekte başlatma kaldırılmış

ORA-21703: değiştirilmemiş nesne boşaltılamaz

ORA-21704: Belleği boşaltmadan önce önbellek veya bağlantı sonlandırılamaz

ORA-21705: hizmet içeriği geçersiz

ORA-21706: süre mevcut değil veya geçersiz

ORA-21707: pin süresi ayırma süresinden daha uzun

ORA-21708: geçici bir nesne için uygunsuz işlem

ORA-21709: değiştirilmiş nesne yenilenemiyor

ORA-21710: bağımsız değişken, bir nesnenin geçerli bellek adresini bekliyor

ORA-21779: süre etkin değil

ORA-21780: Nesne sürelerinin maksimum sayısı aşıldı.

ORA-22053: taşma hatası

ORA-22054: alt akış hatası

ORA-22055: bilinmeyen işaret bayrağı değeri []

ORA-22056: [] değeri sıfıra bölünüyor

ORA-22057: hatalı tam sayı uzunluğu []

ORA-22059: arabellek boyutu [] çok küçük – [] gerekli

ORA-22060: [] bağımsız değişkeni geçersiz veya başlangıç değeri atanmamış bir sayı

ORA-22061: geçersiz formatlama metni []

ORA-22062: geçersiz [] girdi dizesi

ORA-22063: [] negatif değeri işaretsiz olarak okunuyor

ORA-22064: geçersiz NLS parametre dizesi []

ORA-22065: verilen format için sayıdan metine çeviri taşmaya neden oluyor

ORA-22130: arabellek boyutu [] gereken boyuttan [] daha küçük

ORA-22131: on altılık dizenin uzunluğu sıfır

ORA-22132: on altılık dize geçerli bir REF’e karşılık gelmiyor

ORA-22140: belirtilen boyut [] 0 – [] aralığında olmalıdır

ORA-22150: değişken uzunluklu dizinin başlangıç değerleri atanmamış

ORA-22151: uzunluğu sıfırdan farklı değişken uzunluklu dizi, sıfır öğeli olarak yeniden boyutlandırılamaz

ORA-22152: hedef değişken uzunluklu dizinin başlangıç değerleri atanmamış

ORA-22153: kaynak değişken uzunluklu dizinin başlangıç değerleri atanmamış

ORA-22160: [] dizinindeki öğe mevcut değil

ORA-22161: [] tür kodu geçerli değil

ORA-22162: [] dizinindeki öğe önceden silinmişti

ORA-22163: sol ve sağ taraftaki koleksiyonlar aynı türde değil

ORA-22164: değişken uzunluklu dizeler için öğe silme işlemine izin verilmez

ORA-22165: belirtilen [] dizini, [] – [] aralığında olmalıdır

ORA-22166: koleksiyon boş

ORA-22167: belirtilen kırpma boyutu [] , [] değerine eşit veya daha küçük olmalıdır

ORA-22275: geçersiz LOB yerleştiricisi belirlendi

ORA-22276: LOB arabellekleme için geçersiz yerleştirici

ORA-22277: aynı LOB’u değiştirmek için iki farklı konumlandırıcı kullanılamaz

ORA-22278: LOB, yalnızca LOB arabellekleri üzerinden güncellenmelidir

ORA-22279: LOB arabellekleme etkinken işlem yürütülemiyor

ORA-22280: işlem için kullanılabilir başka arabellek yok

ORA-22281: güncellenmiş konumlandırıcı ile işlem yürütülemez

ORA-22282: arabelleklemesi etkin olan LOB’a ardarda olmayan ekleme yapılamaz

ORA-22283: dosya adı üst dizine başvuruda bulunan karakterler içeriyor

ORA-22285: işleminde var olmayan dizin veya dosya

ORA-22286: işlemini yürütmek için dosya veya dizinde yetersiz ayrıcalık

ORA-22287: işlemi sırasında geçersiz veya değiştirilmiş dizin ortaya çıktı

“ORA-22288: dosya veya LOB işlemi başarısız oldu

ORA-22289: açık olmayan dosya veya LOB üzerinde işlemi gerçekleştirilemez

ORA-22290: işlem, maksimum açık dosya veya LOB sayısını aşacak

ORA-22291: ışlem kaydı sırasında açık LOB’lar var

ORA-22292: Bir LOB, bir işlem olmadan okuma-yazma modunda açılamaz

ORA-22293: LOB zaten aynı işlemde açık durumda

ORA-22294: salt okunur modda açılmış bir LOB güncellenemez

ORA-22295: aynı deyimde LOB ve LONG sütunlarına 4000 bayt veriden daha çoğu bağlanamıyor

ORA-22296: LONG veri türünün LOB’a dönüştürülmesinde geçersiz ALTER TABLE seçeneği

ORA-22297: uyarı: ışlem kaydı sırasında açık LOB’lar var

ORA-22298: dizin diğer adı veya dosya adı uzunluğu çok fazla

ORA-22299: Temel nesne doğrulanmadan eşanlamlı derlendi

ORA-22300: KGL veya KQR tarafından kilitlenen tabloda WAIT modunda DML kilidi elde ediliyor

ORA-22303: “”.”” türü bulunamadı

ORA-22304: girdi türü nesne türünde değil

ORA-22305: özellik/yöntem/parametre “” bulunamadı

ORA-22306: “”.”” türü zaten mevcut

ORA-22307: işlem, kullanıcı tanımlı türde olmalıdır

ORA-22308: işleme, gelişmiş tür üzerinde izin verilmiyor

ORA-22309: “”adı ile olan özellik zaten mevcut

ORA-22310: ALTER TYPE hatası. Hatalar için “”.”” tablosuna bakın

ORA-22311: “” özelliği için tür mevcut değil

ORA-22312: CASCADE veya INVALIDATE seçeneği belirlenmeli

ORA-22313: aynı “” türünün iki sürümü kullanılamaz

ORA-22314: yöntem bilgileri ALTER TYPE ile uyuşmuyor

ORA-22315: “” türü eşleme veya sıralama fonksiyonu içermiyor

ORA-22316: girdi türü bir koleksiyon türü değil

ORA-22317: %d tür kodu sayı türü olarak geçerli değil

ORA-22318: girdi türü bir dizi türü değil

ORA-22319: tür özelliği bilgileri ALTER TYPE içinde değişti

ORA-22320: eksik kullanıcı sürümü dizesi

ORA-22321: yöntem herhangi bir sonuç döndürmüyor

ORA-22322: “”.”” hata tablosunun yapısı yanlış

ORA-22323: “”.”” hata tablosu mevcut değil

ORA-22324: değiştirilmiş türde derleme hataları var

ORA-22325: kullanıcı sürüm dizesiyle yür yaratma olayı

ORA-22326: alt türleri olan bir tür FINAL olarak değiştirilemez

ORA-22327: bağımlı tabloları olan bir tür NOT INSTANTIABLE olarak değiştirilemez

“ORA-22328: “”””.”””” nesnesinde hatalar var.

ORA-22329: nesne olmayan bir tür değiştirilemez

ORA-22330: geçerli olmayan bir tür değiştirilemez

ORA-22331: tamamlanmamış bir tür değiştirilemez

“ORA-22332: “””” şemasındaki bağımlı bir nesnede hatalar var.

ORA-22333: geçersiz bağımlı türler ve tablolardan dolayı “”.”” türü sıfırlanamıyor

ORA-22334: “”.”” türü sıfırlanamıyor. Bağımlı tablolar en son sürüme güncellenmeli

ORA-22335: ıstemci değiştirilmiş bir türle çalışamaz

ORA-22336: tablo 8.0 resim formatı içeriyor, INCLUDING DATA belirlenmeli

ORA-22337: erişilen nesnenin türü geliştirildi

ORA-22338: nihai nitelik değiştirilirken CASCADE INCLUDING DATA belirlenmeli

ORA-22339: özellik sütunu değiştirilebilir olduğundan, nihai olmayan hale getirilemez

ORA-22340: yapılamayan tür: “”.””. Bağımlı tablolar en son sürüme güncellenmeli

ORA-22341: üst tür anı alt türe atanamıyor

ORA-22342: bağımlı VARRAY sütunu maksimum satır içi sütun boyutunu aşıyor

ORA-22343: ALTER TYPE tarafından geçersiz kılınan türü derleme hatası

ORA-22344: NOT FINAL değişikliği dışında, ALTER TYPE için CONVERT TO SUBSTITUTABLE seçeneği belirlenemez

ORA-22345: bu işlemi denemeden önce . türünü yeniden derleyin

ORA-22346: Türün döngüsel bağımlılığı var. CASCADE seçeneği kullanılmalıdır

ORA-22347: ALTER TYPE için belirlenen türde değişiklik yapılmadı

ORA-22369: yönteminde geçersiz parametre ile karşılaşıldı

ORA-22370: yönteminin yanlış kullanımı

ORA-22371: Tablo, mevcut olmayan . türü, sürümünde veri içeriyor

ORA-22600: işlenemeyen 8.0.2 (Beta) VARRAY verileri ile karşılaşıldı

ORA-22601: [] pickler TDS içeriği başlatılmadı

ORA-22602: [] pickler TDS tutamacı iyi oluşturulmamış

ORA-22603: zaten oluşturulmuş durumda olan resim tutamacına özellik eklenemez

ORA-22604: TDS tutamacı zaten oluşturuldu

ORA-22605: [] FDO tutamacı başlatılmadı

ORA-22606: pickler resim tutamacı [] doğru oluşturulmamış

ORA-22607: resim tutamacı zaten oluşturulmuş durumda

ORA-22608: zaten oluşturulmuş durumda olan resim tutamacına özellik eklenemez

ORA-22609: FDO başlatması sırasında hatası

ORA-22610: resim tutamacına ölçek eklerken hata

ORA-22611: TDS sürümü tanınmıyor

ORA-22612: TDS, bir TDS koleksiyonu tanımlamıyor

ORA-22613: buflen, skalar boyutu ile eşleşmiyor

ORA-22614: resmin içinde koleksiyonun oluşturulurken hata

ORA-22615: özellik bir koleksiyon değil

ORA-22616: resim, Oracle 8.1 formatında değil

ORA-22617: resim tutamacı koleksiyonuna erişilirken hata

ORA-22618: özellik, resim tutamacında BAD NULL durumunda

ORA-22619: tüm koleksiyon öğelerine zaten erişilmiş durumda

ORA-22620: arabellek boyutu, değeri tutamayacak kadar küçük

ORA-22621: aracıdan nesne aktarma hatası

ORA-22625: OCIAnyData düzgün formda değil

ORA-22626: OCIAnyData oluşturulur veya erişilirken Tür Uyuşmazlığı ortaya çıktı

ORA-22627: tc [], nesne/varray/içiçe tabloya ait olmalı

ORA-22628: OCIAnyData zaten oluşturuldu

ORA-22629: OCIAnyData boş

ORA-22630: [] özelliği boş veya düzgün formda değil

ORA-22631: [] özelliği düzgün formda değil veya türle eşleşmiyor

ORA-22632: AnyDataSet parametresi şu anki işlem için geçerli değil

ORA-22633: AnyDataSet serbest bırakma hatası

ORA-22634: AnyDataSet parametresine yeni an ekleme hatası

ORA-22700: object access trace event number

ORA-22800: geçersiz kullanıcı tanımlı tür

ORA-22801: geçersiz nesne satır değişkeni

ORA-22803: nesne türü hiç özellik içermiyor

ORA-22804: nesne tabloları veya kullanıcı tanımlı tür sütunları üzerinde uzak işlemlere izin verilmiyor

ORA-22805: NULL nesne, nesne tablolarına veya içiçe tablolara eklenemez

ORA-22806: bir nesne veya REF değil

ORA-22807: skalar türe veya koleksiyon türüne çözümlenemez

ORA-22808: REF başvuru kaldırmaya izin verilmiyor

ORA-22809: varolmayan özellik

ORA-22810: REF başvuru kaldırması olan nesne özellikleri değiştirilemez

ORA-22812: içiçe tablo sütunlarını depolama tablosuna başvuramıyor

ORA-22813: işlenen değeri sistem sınırlarını aşıyor

ORA-22814: özellik veya öğe değeri türde belirtilenden daha büyük

ORA-22815: sql ad çözümleme olayı

ORA-22816: RETURNING yantümcesiyle desteklenmeyen özellik

ORA-22817: yan tümce öndeğerinde alt sorguya izin verilmez

ORA-22818: burada alt sorgu ifadelerine izin verilmez

ORA-22819: girdi değerinin kapsamı, hedefin kapsamına uygun değil

ORA-22820: Gerekenden fazla birleşim elemesinin, eniyileme ile kapatılması olayı

ORA-22821: Genel alt ifade eliminasyonunu kullanarak kapatmak için olay

ORA-22822: Ekleme deyiminde nokta anlatımını kabul etmek için olay

ORA-22824: Kesit alma için DDFNET kullanılarak uzak nesne araması olayı

ORA-22825: dışa aktarma/içe aktarma sırasında olay

ORA-22826: örneklenemeyen bir türün anı oluşturulamaz

ORA-22827: KGL kullanarak uzak nesneleri arama olayı

ORA-22828: girdi deseni veya değiştirme parametreleri 32K boyut sınırını aşıyor

ORA-22829: LATERAL görünümlere izin verme olayı

ORA-22830: VARRAY sütunlarının OCT olarak yaratılmalarını etkinleştirme olayı

ORA-22831: konum veya konum+miktar, karakter sınırı içinde yer almıyor

ORA-22832: LOB sütunlarının aynı segmenti paylaşmasını sağlayan olay

ORA-22833: Kalıcı türe, geçici tür cast olarak uygulanmalıdır

ORA-22834: Geçici türler için smon temizlemeyi kapatma olayı

ORA-22835: Arabellek, CLOB – CHAR veya BLOB – RAW dönüştürmesi için çok küçük (asıl: , maksimum: )

ORA-22836: Lob – char/raw dönüştürmesi için sessiz kesilmeyi etkinleştirme olayı

ORA-22850: tekrarlanan LOB depolama seçeneği belirlendi

ORA-22851: geçersiz CHUNK LOB depolama seçeneği değeri

ORA-22852: geçersiz PCTVERSION LOB depolama seçeneği değeri

ORA-22853: geçersiz LOB depolama seçenek belirtimi

ORA-22854: LOB depolama dizini için geçersiz seçenek

ORA-22855: LOB depolama segmenti için isteğe bağlı ad yanlış belirtildi

ORA-22856: nesne tablolarına sütunlar eklenemez

ORA-22857: nesne tablolarının sütunları değiştirilemez

ORA-22858: geçersiz veri türü değiştirme

ORA-22859: geçersiz sütun değiştirme

ORA-22860: nesne türü bekleniyor

ORA-22861: geçersiz kullanıcı tanımlı tür

ORA-22862: belirtilen nesne belirleyicisi mevcut nesne belirleyicisi ile uyuşmuyor

ORA-22863: . veri türünün eşanlamlısına izin verilmiyor

ORA-22864: ALTER veya DROP LOB dizinlerini değiştirilemez

ORA-22865: bir taneden fazla sütun belirtildi

ORA-22866: karakter kümesi öndeğeri değişen genişlikte

ORA-22868: LOB’ları olan tablo farklı tablo alanlarındaki segmentleri içeriyor

ORA-22869: tür bağımlılık hiyerarşisinin derinliği maksimum sınırı aşıyor

ORA-22870: nesne olmayan türler için REPLACE seçeneği olan ALTER TYPE kullanılamaz

ORA-22871: saf tamamlanmamış türler için REPLACE seçeneği olan ALTER TYPE kullanılamaz

ORA-22872: birincil anahtarı nesne tanımlayıcılarını temel alan tablolarda, OID INDEX yan tümcesine izin verilmez

ORA-22873: birincil anahtarı temel alan nesne tablosu için birincil anahtar belirtilmedi

ORA-22874: “” özelliği, “” türünün parçası değil

ORA-22875: nesne belirleyicileri birincil anahtarı temel alan bir nesne tablosunun birincil anahtarı bırakılamaz

ORA-22876: bu kullanıcı tanımlı türe izin verilmiyor veya bu içerikte kullanılamaz

ORA-22877: LOB sütununda HASH bölümlemesi veya alt bölümlemesi için geçersiz seçenek belirtildi

ORA-22878: tekrarlanan LOB bölümlemesi veya alt bölümlemesi belirtildi

ORA-22879: bölümlemeli tablolarda LOB INDEX yan tümcesi kullanılamaz

ORA-22880: geçersiz REF

ORA-22881: karşılığı olmayan REF

ORA-22882: nesne yaratma başarısız oldu

ORA-22883: nesne silme başarısız

ORA-22884: nesne değiştirme başarısız

ORA-22885: kalıcı olmayan nesnenin REF’i alınamaz

ORA-22886: “” şemasında kapsamı belirlenmiş “”tablosu bir nesne tablosu değil

ORA-22887: REF sütununun türü kendi kapsamı belirlenmiş tablo türü ile aynı değil

ORA-22888: REF sütunu için tekrarlanan SCOPE yan tümceleri

ORA-22889: REF değeri kapsamı belirlenmiş tabloyu göstermiyor

ORA-22890: REF sütun kısıtlaması için ad belirtilemez

ORA-22891: REF kısıtlamasında birden çok sütun olamaz

ORA-22892: kapsamı belirlenmiş “” tablosu “” şemasında mevcut değil

ORA-22893: kısıtlama yalnızca REF sütunları için belirtilebilir

ORA-22894: boş olmayan tabloların mevcut kapsamı belirlenmemiş REF sütunlarına kısıtlama eklenemez

ORA-22895: başvurulan tablo “” (“” şemasında) bir nesne tablosu değil

ORA-22896: “” REF sütunu üzerinde hem kapsam hem de başvuru kısıtlaması olamaz

ORA-22897: kullanıcı tanımlı “” REF sütunu için kapsam yan tümcesi belirtilmedi

ORA-22898: “” üzerindeki mevcut kapsam yan tümcesi, başvuru kısıtlamasında belirtilenden farklı bir tabloya işaret ediyor

ORA-22899: ref sütununda alan ve rowid kısıtlamalarının ikisi birden belirtilemez

ORA-22900: THE alt sorgusunun SELECT listesi öğesi bir koleksiyon türü değil

ORA-22901: nesne türünün içiçe tablo veya VARRAY ya da LOB özelliklerini karşılaştırılamaz

ORA-22902: CURSOR ifadesine izin verilmiyor

ORA-22903: MULTISET ifadesine izin verilmiyor

ORA-22904: içiçe tablo sütununa geçersiz başvuru

ORA-22905: içiçe olmayan tablo öğesinden gelen satırlara erişilemez

ORA-22906: ifade üzerinde veya içiçe tablo görünüm sütunu üzerinde DML gerçekleştirilemez

ORA-22907: içiçe tablo veya VARRAY olmayan bir türe geçersiz CAST

ORA-22908: NULL tablo değerine başvuru

ORA-22909: maksimum VARRAY sınırını aştı

ORA-22910: içiçe tablolar için şema adı belirtilemez

ORA-22911: içiçe tablo öğesi için tekrarlanan depolama belirtimi

ORA-22912: belirtilen sütun veya özellik içiçe tablo türü değil

ORA-22913: içiçe tablo sütunu veya özelliği için tablo adı belirtilmesi gerekiyor

ORA-22914: içiçe tabloları DROP etme desteklenmiyor

ORA-22915: iç içe yerleştirilmiş tablonun depolama tablosu, sütunlarına ADD/MODIFY uygulanarak DEğışTıRıLEMEZ

ORA-22916: ıçiçe imleçler içeren bir sorguya tam bir FETCH işlemi gerçekleştirilemiyor

ORA-22917: bu sütun veya özellik için depo yan tümcesini tanımlamak için VARRAY kullanın

ORA-22918: belirtilen sütun veya özellik VARRAY türünde değil

ORA-22919: karşılığı olmayan REF hatası veya kilitleme nesnesi beklemesiz istek için başarısız oldu

ORA-22920: satır içeren LOB değeri kilitli değil

ORA-22921: girdi arabelleğinin uzunluğu istenilen değerden küçük

ORA-22922: var olmayan LOB değeri

ORA-22923: veri akış LOB yazımındaki belirtilen veri miktarı 0

ORA-22924: alınmış kesit çok eski

ORA-22925: bu işlem bir LOB değeri için izin verilen maksimum boyutu aşacak

ORA-22926: belirtilen kırpma uzunluğu geçerli LOB verilerinin uzunluğundan büyük

ORA-22927: geçersiz LOB yerleştiricisi belirlendi

ORA-22928: dizinler üzerinde geçersiz ayrıcalık

ORA-22929: geçersiz veya eksik dizin adı

ORA-22930: dizin yok

ORA-22931: içiçe tablonun MOVE ile başka tablo aralığına taşınması desteklenmiyor

ORA-22932: tabloları 8.0 resim formatında yaratma olayı

ORA-22933: tür veya tablo bağımlıları olan nesne değiştirilemez

ORA-22934: lob sütunlarını çok küçük başlıklarla saklama olayı

ORA-22935: uzak iş kollarındaki fonksiyonları destekleyen olay

ORA-22950: MAP veya ORDER yöntemi olmadan nesneler ORDER ile sıralanamaz

ORA-22951: ORDER yöntemi NULL sonucunu verdi

ORA-22952: ıç ıçe Tablo eşitliği için ADT öğesinde bir eşleme yöntemi gereklidir

ORA-22953: Powermultiset’e yönelik girdinin asallığı, izin verilen maksimum değeri aşıyor

ORA-22954: Bu öğe türünde çoklu ayar işlemi desteklenmiyor.

ORA-22955: Asallık parametresi izin verilen sınırlar içinde değil.

ORA-22956: Kümede öğe yok

ORA-22957: NULL, powermultiset ve COLLECT fonksiyonları için geçersiz bir girdidir.

ORA-22958: Bu işleme kontrol kısıtlamaları veya tetikleyicilerinde izin verilmez

ORA-22970: ad bir nesne görünümüne karşılık gemiyor

ORA-22971: PRIMARY KEY temelli nesne belirleyicisi için geçersiz veri türü

ORA-22972: PRIMARY KEY temelli nesne belirleyicisi için NULL değerine izin verilmez

ORA-22973: nesne belirleyicisinin boyutu izin verilen maksimum değeri aşıyor

ORA-22974: eksik WITH OBJECT OID yan tümcesi

ORA-22975: bu nesne görünümü için PRIMARY KEY temelli bir REF yaratılamaz

ORA-22976: MAKE_REF için bağımsız değişkenlerin sayısı yanlış

ORA-22977: eksik veye geçersiz özellik

ORA-22978: WITH OBJECT OID tümcesinde yalnızca basit özellik adları kullanılabilir

ORA-22979: nesne görünümü REF öğesi veya kullanıcı tanımlı REF öğesi için INSERT yapılamıyor

ORA-22980: WITH OBJECT OID yen tümcesi için bir özellik kümesi belirtilmelidir

ORA-22981: sistem tarafından oluşturulmuş OID değeri bulunan tablo/görünüm belirlenmeli

ORA-22982: bu görünümün altında alt görünüm yaratılamıyor

ORA-22983: kullanıcı tanımlı bir REF değil

ORA-22984: görünüm sorgusu bir süper görünüme başvurular içeremez

ORA-22985: ddfCFull içinde frodef izleme etkinliği

ORA-22990: LOB yerleştiricileri birden fazla işleme yayılamaz

ORA-22991: bağımsız değişkeni için yetersiz alan ayrıldı

ORA-22992: uzak tablolardan seçilen LOB yerleştiricileri kullanılamıyor

ORA-22993: belirtilen girdi miktarı, geçerli kaynak miktarından daha büyük

ORA-22994: kaynak konumu, kaynak LOB’un sonunun ötesinde

ORA-22995: TABLESPACE DEFAULT seçeneği bu içerikte geçersiz

ORA-22996: NEXT uzantı boyutu, LOB parça boyutundan daha küçük

ORA-22997: LOB olarak saklanan VARRAY, tablo düzeyinde belirlenmedi

ORA-22998: çok baytlı karakter kümesinde CLOB veya NCLOB desteklenmez

ORA-22999: CLOB veya NCLOB verileri hatalı olabilir

ORA-23290: Bu işlem başka hiçbir işlemle birleştirilemez

ORA-23291: Sadece temel tablo sütunları yeniden adlandırılabilir

ORA-23292: Kısıtlama mevcut değil

ORA-23293: Bir birleşik dizininin parçası olan sütun yeniden adlandırılamaz

ORA-23301: ertelenmiş rpc hedef modlarının karışık kullanımı

ORA-23302: ertelenmiş RPC sırasında uygulama, iletişim hatası verdi

ORA-23303: ertelenmiş RPC sırasında uygulama, genel istisna hatası verdi

ORA-23304: hatalı oluşturulmuş ertelenmiş rpc: bağ.değ. / , çağrı , tid

ORA-23305: dahili ertelenmiş RPC hatası:

ORA-23306: şeması mevcut değil

ORA-23307: çoğaltılmış şeması zaten mevcut

ORA-23308: nesne . mevcut değil veya geçersiz

ORA-23309: nesne . (türü ) mevcut değil

ORA-23310: “”.”” nesne grubunda devam eden işlem var

ORA-23312: uyarınca masterdef değil

ORA-23313: “”.”” nesne grubunun bağlı olduğu ana bilgisayar değil

ORA-23314: veritabanı “”.”” için materyalleştirilmiş bir görünüm sitesi değil

ORA-23315: repcatlog sürümü veya isteği , sürümü tarafından desteklenmiyor

ORA-23316: masterdef:

ORA-23317: bir iletişim hatası oluştu

ORA-23318: bir ddl hatası oluştu

ORA-23319: parametre değeri uygun değil

ORA-23320: istek, ve değerleri nedeniyle başarısız oldu

ORA-23321: Kanal Adı boş olamaz

ORA-23322: Kanala erişilirken ayrıcalık hatası

ORA-23323: parametre uzunluğu ertelenmiş RPC sınırlarını aşıyor

ORA-23324: hata , “” konumunda erteleme girişini yaratırken hatası

ORA-23325: parametre türü değil

ORA-23326: nesne grubu “”.”” üzerinde işlem yok

ORA-23327: içe aktarılmış ertelenen rpc verileri, içe aktaran veritabanının ile eşleşmiyor

ORA-23328: “”.”” mview temel tablosu “”.”” ana tablosundan farklı

ORA-23329: kullanıcı tarafından sağlanan ddl başarılı ancak “”.”” materyalleştirilmiş görünümü yok

ORA-23330: sütun grubu zaten var

ORA-23331: sütun grubu yok

ORA-23332: grup kullanılıyor; bırakılamaz

ORA-23333: sütunu zaten sütun grubunun bir parçası

ORA-23334: sütunu tabloda veya sütun grubunda mevcut değil

ORA-23335: öncelik grubu zaten var

ORA-23336: öncelik grubu yok

ORA-23337: öncelik veya değer öncelik grubunda değil

ORA-23338: öncelik veya değer zaten öncelik grubunda

ORA-23339: yinelenen çakışma çözünürlüğü bilgileri

ORA-23340: yanlış çözümleme yöntemi

ORA-23341: kullanıcı fonksiyonu gerekli

ORA-23342: geçersiz parametre sütunu

ORA-23343: belirtilen çakışma çözünürlüğü bilgileri için eşleşme yok

ORA-23344: kısıtlama (.) mevcut değil

ORA-23345: tablo “”.””, istatistikleri derlemek için kayıtlı değil

ORA-23346: tablosu veya materyalleştirilmiş görünümü için birincil anahtar veya nesne no tanımsız

ORA-23347: veri türü, sütununda ( tablosunun) desteklenmiyor

ORA-23348: prosedürü çoğaltılamıyor; sadece IN parametreleri destekleniyor

ORA-23349: fonksiyonlar için çoğaltma desteği oluşturulamıyor

ORA-23350: maksimum özyinelemeli çağrı sayısı aşıldı

ORA-23351: parametre veri türü , prosedürü için desteklenmiyor

ORA-23352: ertelenen işlem için tekrarlanan hedef

ORA-23353: ertelenmiş RPC kuyruğunda “”.”” nesne grubu girişleri var

ORA-23354: ertelenmiş RPC yürütmesi “” için (“” ile) devre dışı bırakıldı

ORA-23355: nesne ana sitede . yok veya geçersiz

ORA-23356: masterdef kendisini tanımayan bir ana siteyi tanıyor

ORA-23357: üretici yok

ORA-23358: geçersiz uzak kullanıcı

ORA-23359: yinelenen bir günlük kaydı için bir ddl kaydı yaratılırken hata oluştu

ORA-23360: “” ana tablosu için tek bir materyalleştirilmiş görünüm yaratılabilir

ORA-23361: “” metaryalleştirilmiş görünümü ana sitede mevcut değil

ORA-23362: geçersiz kullanıcı

ORA-23363: “” mview ana tablosu ana ve mview sitesinde eşleşmeme

ORA-23364: özellik etkinleştirilmedi: Gelişmiş çoğaltma

ORA-23365: sitesi yok

ORA-23366: tamsayı değeri 1’den küçük

ORA-23367: tablosunda birincil anahtar eksik

ORA-23368: adı boş (null) veya boş dize olamaz

ORA-23369: “” bağımsız değişkeni boş olamaz

ORA-23370: tablosu ile tablosunun şekli eşdeğer değiller ()

ORA-23371: sütun , tablo içinde bilinmiyor

ORA-23372: tür , tablo içinde desteklenmiyor

ORA-23373: nesne grubu “”.”” mevcut değil

ORA-23374: nesne grubu “”.”” zaten mevcut

ORA-23375: özellik, içindeki veritabanı sürümüyle uyumsuz

ORA-23376: düğümü, “” çoğaltma sürümüyle uyumlu değil

ORA-23377: missing_rows_oname1 bağımsız değişkeni için bozuk ad

ORA-23378: “” bağlantı niteleyicisi, “”.”” nesne grubu için geçerli değil

ORA-23379: bağlantı niteleyicisi “” çok uzun

ORA-23380: yayılma modu “” geçerli değil

ORA-23381: taban nesne .@ için üretilen nesne yok

ORA-23382: “”.”” materyalleştirilmiş görünüm grubu sitesinde kayıtlı değil

ORA-23383: “”.”” materyalleştirilmiş görünüm grubunun sitesinde kaydı yapılamadı

ORA-23384: çoğaltma paralel basma bağımsız değişkeni aralık dışı

ORA-23385: çoğaltma paralel basma bağımsız değişkeni geçersiz

ORA-23386: çoğaltma paralel basma bağımlı işlemler yaratamıyor

ORA-23387: çoğaltma paralel basma sıradan çıkarmada hata

ORA-23388: çoğaltma paralel basma izinde hata

ORA-23389: kullanılmayan prosedür, nesneleri yükleyin ve yeni asıllarını kullanarak yeniden yaratın

ORA-23392: “”.”” ile ilişkilendirilecek materyalleştirilmiş görünüm bulunamadı

ORA-23393: kullanıcı aynı zamanda üretici

ORA-23394: tekrarlanan üretici

ORA-23395: “”.”” nesneleri “” türünde değil veya mevcut değil

ORA-23396: “” veritabanı bağlantısı mevcut değil veya programlanmamış

ORA-23397: “” genel adı “” veritabanı bağlantı adıyla eşleşmez

ORA-23398: “” kullanıcı adı “” veritabanı bağlantısında ve “” yerel kullanıcı adıyla uyuşmuyor

ORA-23399: “”.”” için çoğaltma oluşturma desteği tamam değil

ORA-23400: “” materyalleştirilmiş görünüm adı geçersiz

ORA-23401: materyalleştirilmiş görünüm “”.”” mevcut değil

ORA-23402: yenileme ertelenen işlemlerin neden olduğu çelişkiler nedeniyle durduruldu

ORA-23403: “”.”” yenileme grubu zaten mevcut

ORA-23404: “”.”” yenileme grubu mevcut değil

ORA-23405: yenileme grubu numarası mevcut değil

ORA-23406: “” kullanıcısında yetersiz ayrıcalıklar

ORA-23407: nesne adı “şema”.”nesne” veya “nesne” olarak biçimlenmelidir

ORA-23408: bu çoğaltma işlemi karışık bir konfigürasyonda desteklenmiyor

ORA-23409: kullanılmayan bir yenileme grubu numarası bulunamadı

ORA-23410: “”.”” materyalleştirilmiş görünümü zaten yenileme grubunda

ORA-23411: “”.”” materyalleştirilmiş görünümü “”.”” yenileme grubunda değil

ORA-23412: ana tablonun birincil anahtar sütunları değişti

ORA-23413: “”.”” tablosunun materyalleştirilmiş görünüm günlüğü yok

ORA-23414: “”.”” için materyalleştirilmiş görünüm günlüğü rowid değerlerini kaydetmiyor

ORA-23415: “”.”” için materyalleştirilmiş görünüm günlüğü birincil anahtarı kaydetmiyor

ORA-23416: “”.”” tablosu birincil anahtar kısıtlaması içermez

ORA-23417: bilinmeyen materyalleştirilmiş görünüm türü:

ORA-23418: kullanımda olan üretici kaydı silinemiyor

ORA-23419: ana etkinliği devam ettirmeden önce çoğaltma desteğini yeniden üretin

ORA-23420: aralık, gelecekteki süreye göre değerlendirilmelidir

ORA-23421: iş numarası iş sırasında bir iş değil

ORA-23422: Oracle Server kullanılmamış bir iş numarası oluşturamadı

ORA-23423: iş numarası pozitif değil

ORA-23424: “”.”” materyalleştirilmiş görünümü sitesinde kayıtlı değil

ORA-23425: materyalleştirilmiş görünüm belirleyicisi geçersiz

ORA-23426: uydurulan RPC sırası için girdi içeriyor

ORA-23427: ertelenmiş temizleme sırası bağımsız değişkeni aralık dışı

ORA-23428: işle ilgili an numarası geçersiz

ORA-23430: “” bağımsız değişkeni NULL veya boş dize olamaz

ORA-23431: yanlış yer:

ORA-23432: yanlış durum:

ORA-23433: ana alanı mevcut

ORA-23434: yanlış ana alanına karşı çalıştırıyor

ORA-23435: LOB sütunları ile güncellenebilir ROWID materyalleştirilmiş görünümü yaratılamıyor

ORA-23436: kullanıcı için şablon yetkisi eksik

ORA-23437: kullanıcı için şablon yetkisi zaten mevcut

ORA-23438: yenileme grup şablonu eksik

ORA-23439: yenileme grup şablonu zaten mevcut

ORA-23440: ortak şablon değeri yanlış

ORA-23441: yenileme grubu şablonu için nesne mevcut değil

ORA-23442: yenileme grubu şablonu için nesne zaten mevcut

ORA-23443: şablon parametresi eksik

ORA-23444: tekrarlanan şablon parametresi

ORA-23445: şablon bölgesi eksik

ORA-23446: tekrarlanan şablon bölgesi

ORA-23447: kullanıcı parametresi değeri eksik

ORA-23448: tekrarlanan kullanıcı parametresi değeri

ORA-23449: kullanıcı adı eksik

ORA-23450: çeşit, zaten “”.”” nesnesini içeriyor

ORA-23451: çeşit , “”.”” nesne grubu için zaten tanımlı

ORA-23452: çeşit (nesne grubu “”.”” için) zaten yayınlanmış

ORA-23453: istenen işlem, üst çeşitte desteklenmiyor

ORA-23454: çeşit , nesne grubu “”.”” için tanımlı değil

ORA-23455: çeşidi “” nesnesini içeriyor

ORA-23456: çeşidi “” içermiyor

ORA-23457: geçersiz çeşit no:

ORA-23458: uygun olmayan çeşit , konum

ORA-23459: çeşidi “” içermelidir

ORA-23460: “”.””.”” için sütunuyla ilgili “” çözüm yöntemindeki eksik değer

ORA-23461: “”.””.”” için çakışmayı çözme başarısız oldu

ORA-23462: çeşidi bölgesinde kullanılıyor

ORA-23463: çeşit, “”.”” nesnesi ile uyumsuz

ORA-23464: çeşitte, of “”.”” sütunları eksik

ORA-23465: çeşit zaten (“”.””) sütununu içeriyor

ORA-23466: çeşit, “”.”” eksik nesnesini gerektiriyor

ORA-23467: çeşitte “”.”” nesnesi eksik

ORA-23468: eksik

ORA-23469: , şablonlar arasında farklı

ORA-23470: geçersiz statü

ORA-23471: şablon için kullanıcıya yetki verilmemiş

ORA-23472: “”.”” materyalleştirilmiş görünümü atomik olarak yenilenmeli

ORA-23473: “”.”” için eşleme RPC işlemi devre dışı

ORA-23474: eşleme desteğinin oluşturulmasından sonra “”.”” tanımı değişti

ORA-23475: anahtar sütunu gönderilmiş ve karşılaştırılmış olmalı

ORA-23476: öğesinden öğesine alınamıyor

ORA-23477: nesne grubu “”.”” için üretim modu değiştirilemiyor

ORA-23478: “” nesne grubunun bağlı olduğu zaten ana bilgisayar

ORA-23480: sütunu “”.”” öğesinin en üst düzey sütunu değil.

ORA-23481: beklenmeyen ad dizesi “”

ORA-23482: sütunu “”.”” türünde: nesne türlerine izin verilmez.

ORA-23483: “”.”” nesnesine bu işlemde izin verilmez.

ORA-23484: dahili internet Uygulama Sunucusu Hatası:

ORA-23485: “” sütun grubu tek bir sayısal sütundan oluşmalı

ORA-23487: nesne grupları “”.”” ve “”.”” aynı bağlantı niteleyicisine sahip değil

ORA-23488: “” yayılma moduna”” için) bu işlemde izin verilmez

ORA-23489: tekrarlanan giriş

ORA-23490: “” genişletme isteğine (durumu “”) bu işlemde izin verilmez

ORA-23491: “” veritabanında geçerli genişletme isteği mevcut değil

ORA-23492: “” genişletme isteği için yeni siteler mevcut değil

ORA-23493: “” sitesi, “” genişletme isteği için yeni bir site değil

ORA-23494: “” hedefi için çok fazla satır mevcut

ORA-23495: “” için seri yayılma kullanılamaz

ORA-23496: “” ve “” için devre dışı bırakıldı durumu değiştirilemiyor

ORA-23497: yeniden gruplama adı boş olamaz

ORA-23498: belirlenen yeniden gruplamalar aynı ana öğelere sahip olmalıdır

ORA-23500: çok kademeli materyalleştirilmiş görünüm grubu “”.”” için ana öğe değiştirilemiyor

ORA-23501: uyumluluğu 8.0’a eşit veya bundan az olan bir veritabanı için şablon yenileme başlatılamaz

ORA-23502: çevrimdışı örneklendirme için geçerli dizin belirlenmedi

ORA-23503: IAS başlatılırken hata oluştu

ORA-23504: tabloya eklenen sütunlar eklenmesi gereken sütun listesiyle eşleşmiyor

ORA-23505: “”.”” nesnesi eksik.

ORA-23514: geçersiz veya yanlış bağımsız değişken sayısı

ORA-23515: materyalleştirilmiş görünümler ve/veya bunların dizinleri tablo alanında mevcut

ORA-23531: şablonda site sahibi zaten var.

ORA-23532: aynı grupta farklı eşitleme mekanizmaları olan tablolar var

ORA-23533: nesne “”.”” önbelleğe alınamıyor

ORA-23534: materyalleştirilmiş görünüm kapsayıcı tablosunda eksik sütun “”.””

ORA-23535: birden fazla arka plandan şablon örnekleri yaratılmasına izin verilmez.

ORA-23536: “”.”” nesnesi orta kademede beklendiği şekilde önbelleğe alınmamış.

ORA-23537: fonksiyon veya prosedürünün bu siteden çağrılmasına izin verilmez.

ORA-23538: NEVER REFRESH ayarlı bir materyalleştirilmiş görünüm özel olarak yenilenemez (“”)

ORA-23539: “”.”” tablosu şu anda yeniden tanımlanıyor

ORA-23540: Yeniden tanımlama işlemi tanımlanmadı veya başlatılmadı

ORA-23541: yeniden tanımlama işlemi tanımlanırken, tablolar, kullanılan tablolarla eşleşmiyor

ORA-23542: “”.”” bağımlı nesnesi zaten kayıtlı

ORA-23600: PROPAGATION yaratılamaz, zaten mevcut

ORA-23601: PROPAGATION_NAME mevcut değil

ORA-23602: Geçersiz veri akımı işlemi türü

ORA-23603: STREAMS kuyruğa alma işlemi düşük SGA nedeniyle sonlandırıldı

ORA-23605: geçersiz “” değeri ( STREAMS parametresi için)

ORA-23606: geçersiz nesne

ORA-23607: geçersiz sütun “”

ORA-23608: geçersiz çözümleme sütunu “”

ORA-23609: dizini için, dizin nesnesi bulunamıyor

ORA-23610: dahili dbms_streams_tablespaces hatası: [] [] [] []

ORA-23611: “” tablo alanında birden çok veri dosyası var

ORA-23612: “” tablo alanı bulunamıyor

ORA-23613: komut listesi zaten mevcut

ORA-23614: komut listesi mevcut değil

ORA-23615: blok numarası komut listesi için mevcut değil

ORA-23616: bloğu komut listesi için yürütülemedi

ORA-23617: bloğu komut listesi için zaten yürütüldü

ORA-23618: komut listesinin oluşturulması tamamlanmadı.

ORA-23619: Oracle’dan olmayan sistem hatası:

ORA-23620: PL/SQL CALL işlemi için bağlama değeri boyutu çok büyük

ORA-23621: komut listesine karşılık gelen işlem devam ediyor.

ORA-23622: .. işlemi devam ediyor.

ORA-24000: geçersiz değer , [SCHEMA.]NAME şeklinde olmalıdır

ORA-24001: QUEUE_TABLE yaratılamıyor, zaten var

ORA-24002: QUEUE_TABLE yok

ORA-24003: Kuyruk tablosu dizini , kuyruk tablosu ile tutarsız

ORA-24004: SORT_LIST içinde geçersiz sütun adı ; ad, ENQ_TIME veya PRIORITY olmalıdır

ORA-24005: kuyruk tablolarını bırakmak için DBMS_AQADM.DROP_QUEUE_TABLE kullanılmalıdır

ORA-24006: QUEUE oluşturulamıyor, zaten mevcut

ORA-24007: geçersiz değer , MAX_RETRIES değeri negatif olmayan bir tamsayı olmalıdır

ORA-24008: önce . kuyruk tablosu bırakılmalıdır

ORA-24009: geçersiz değer , QUEUE_TYPE, NORMAL_QUEUE veya EXCEPTION_QUEUE olmalıdır

ORA-24010: QUEUE yok

ORA-24011: QUEUE bırakılamaz, önce durdurulmalıdır

ORA-24012: QUEUE_TABLE bırakılamaz, içindeki bazı kuyruklar bırakılmamış

ORA-24013: geçersiz değer , RETRY_DELAY negatif olmamalıdır

ORA-24014: geçersiz değer ; RETENTION_TIME, FOREVER olmalı veya negatif olmamalıdır

ORA-24015: QUEUE_TABLE yaratılamıyor, QUEUE_PAYLOAD_TYPE . yok

ORA-24016: QUEUE_TABLE yaratılamıyor, kullanıcısının QUEUE_PAYLOAD_TYPE . üzerinde yürütme ayrıcalığı yok

ORA-24017: QUEUE üzerinde kuyruklama etkinleştirilemiyor, bir istisna kuyruğudur

ORA-24018: üzerinde STOP_QUEUE başarısız, bekleyen işlemler bulundu

ORA-24019: belirleyicisi çok uzun, karakterden daha büyük olmamalıdır

ORA-24020: DBMS_AQ_IMPORT_INTERNAL içinde dahili hata,

ORA-24021: . için kuyruk tablosu tanımı alınmadı

ORA-24022: belirtilen parametrelerin kuyruğa etkisi yok

ORA-24023: DBMS_AQ_EXP_INTERNAL. [] [] içinde dahili hata

ORA-24024: DBMS_AQ_IMP_INTERNAL. [] [] içinde dahili hata

ORA-24025: geçersiz değer ; QUEUE_PAYLOAD_TYPE, RAW veya bir nesne tipi olmalıdır

ORA-24026: işlem başarısız, kuyruk . hatalar içeriyor

ORA-24027: AQ HTTP yayınlama hatayla karşılaştı, statü kodu ,

ORA-24028: alıcı geri çevrilemez tekli tüketici sırası yaratılamıyor

ORA-24029: işlem tek tüketicili kuyrukta kullanılamaz

ORA-24030: Sadece bir kural veya kural kümesi belirlenmeli

ORA-24031: geçersiz değer, NULL olmamalıdır

ORA-24032: nesnesi var, kuyruk tablosu için dizin yaratılamadı

ORA-24033: mesajın alıcısı yok

ORA-24034: uygulaması zaten kuyruğunun abonesi

ORA-24035: AQ aracısı , kuyruğu için bir abone değil

ORA-24036: kuyruk tablosu için geçersiz SORT_ORDER sütunu belirtildi

ORA-24037: QUEUE_NAME içindeki şeması, QUEUE_TABLE içindeki şeması ile aynı değil

ORA-24038: RETRY_DELAY ve MAX_RETRIES 8.0 uyumlu çok sayıda tüketici kuyruğu için kullanılamaz

ORA-24039: Çok sayıda tüketici için kuyruk tablosunda kuyruğu yaratılmadı

ORA-24040: AQ tracing event

ORA-24041: QUEUE ve DESTINATION için girişim ajandası var

ORA-24042: QUEUE ve DESTINATION için girişim ajandası yok

ORA-24043: hedefi ayrılmış bir ad kullanıyor, AQ$_ önekli adlar geçersizdir

ORA-24044: kaynak ve hedef nesne tipleri eşleşmiyor

ORA-24045: geçersiz aracı adresi , aracı adresi [SCHEMA.]NAME[@DATABASE LINK] şeklinde olmalıdır

ORA-24046: protokol özelliği ilerideki kullanım için ayrılmıştır

ORA-24047: geçersiz aracı adı , aracı adı NAME şeklinde olmalıdır

ORA-24048: QUEUE_TABLE yaratılamıyor, kullanıcının AQ nesne tiplerine erişimi yok

ORA-24049: geçersiz aracı adı , AQ$_ prefix öneki ile başlayan adlar geçersizdir

ORA-24050: aboneler, istisna kuyruğunda desteklenmez

ORA-24051: REF özelliği bulunan nesne türü veri paketleri yayılamaz

ORA-24052: LOB özelliği 8.0 sürümü olan payload nesne türü oluşturulamaz

ORA-24053: PRIMARY_INSTANCE ve SECONDARY_INSTANCE değerleri negatif olmamalıdır

ORA-24054: Oracle 8.0.3 veya daha düşük sürümde oluşturulamaz

ORA-24055: hazırlanmış durumdaki oluşturma durumu satırları silinemez

ORA-24056: QUEUE ve hedef için dahili tutarsızlık

ORA-24057: kuyruğu için kurallı abone tanımlanamaz

ORA-24058: hazırlanmış durumda oluşturması bulunan QUEUE_TABLE sürümü düşürülemez

ORA-24059: geçersiz COMPATIBLE parametre ayarı , DBMS_AQADM. içinde belirtildi

ORA-24060: QUEUE_TABLE dönüştürülemez, zaten sürümü ile uyumsuz

ORA-24061: PRIMARY_INSTANCE sıfır ise, sıfırdan farklı SECONDARY_INSTANCE belirtilemez

ORA-24062: Abone tablosu , kuyruk tablosu ile uyumsuz

ORA-24063: kural tabanlı aboneler içeren kuyrukları olan QUEUE_TABLE sürümü düşürülemez

ORA-24064: QUEUE ve DESTINATION oluşturması zaten etkinleştirilmiş durumda

ORA-24065: QUEUE ve DESTINATION oluşturması zaten devre dışı durumda

ORA-24066: geçersiz ayrıcalık belirtildi

ORA-24067: kuyruğu için maksimum abone sayısı aşıldı

ORA-24068: kuyruğu başlatılamıyor, kuyruk tablosu daha yüksek sürümü geçiriliyor

ORA-24069: yükseltme sırasında kuyruk tablosunun sürümü düşürülemez

ORA-24070: sürümünü düşürme sırasında kuyruk tablosunun sürümü yükseltilemez

ORA-24071: işlemi gerçekleştirilemez, kuyruk tablosunun sürümü yükseltiliyor

ORA-24072: MIGRATE_QUEUE_TABLE prosedürü yürütülemez; kendi kuyruk tablosu olmalıdır

ORA-24073: . istisna kuyruğunda RETENTION_TIME belirtilemez

ORA-24074: RETRY_DELAY ve MAX_RETRIES %. istisna kuyruğu için kullanılamaz

ORA-24075: NULL adresiyle ve NULL olmayan protokolle aracı belirtilemiyor

ORA-24076: işlemi NON_PERSISTENT . kuyruğu için işlemi gerçekleştiremiyor

ORA-24077: EXCEPTION . kuyruğu için girişim ajandası yaratılamıyor

ORA-24078: PRIMARY_INSTANCE, NULL ise NULL SECONDARY_INSTANCE olmayan belirtilemiyor

ORA-24079: geçersiz ad , AQ$_ prefix adlarıyla için geçerli değil

ORA-24080: QUEUE ve DESTINATION için unschedule_propagation askıda

ORA-24081: uyumlu parametrenin veya daha büyük olması gerekir

ORA-24082: üretim, QUEUE ve DESTINATION zaman çizelgesi için sürüyor olabilir

ORA-24083: QUEUE için uzak aboneler belirlenemiyor

ORA-24084: aracısının adres alanındaki DBLINK adı, ilk 24 bayt içinde benzersiz değil

ORA-24085: işlem başarısız, kuyruğu geçersiz

ORA-24086: 8.0 ile uyumlu bir kuyruğu yaratılamaz

ORA-24087: Geçersiz veritabanı kullanıcısı

ORA-24088: AQ Aracısı mevcut değil

ORA-24089: AQ Aracısı zaten mevcut

ORA-24090: en az bir protokol etkinleştirilmeli

ORA-24091: hedef kuyruğu, kaynak kuyrukla aynı

ORA-24092: belirlenen değeri geçersiz

ORA-24093: AQ aracısına veritabanı kullanıcısı ayrıcalıkları verilmemiş

ORA-24094: geçersiz dönüştürme, hedef tür kuyruğunkiyle eşleşmiyor

ORA-24095: geçersiz dönüştürme, kaynak tür kuyruğunkiyle eşleşmiyor

ORA-24096: geçersiz mesaj durumu belirlendi

ORA-24097: geçersiz değer , negatif olmamalıdır

ORA-24098: değeri için geçersiz

ORA-24099: 8.0 uyumlu kuyruklarda işleme izin verilmez

ORA-24100: ktz testi bölümünde hata

ORA-24101: bağımsız değişken listesini işleme şu öğede durduruldu:

ORA-24102: generate_job_name için geçersiz önek

ORA-24120: geçersiz parametresi DBMS_REPAIR. prosedürüne geçirildi

ORA-24121: DBMS_REPAIR.CHECK_OBJECT prosedürüne hem basamaklı hem de blok aralık aktarıldı

ORA-24122: geçersiz blok aralığı belirtildi

ORA-24123: özelliği henüz uygulanmadı

ORA-24124: DBMS_REPAIR. prosedürüne geçersiz ACTION parametresi aktarıldı

ORA-24125: . nesnesi değişti

ORA-24126: DBMS_REPAIR. prosedürüne geçersiz CASCADE_FLAG aktarıldı

ORA-24127: TABLESPACE parametresi, CREATE_ACTION dışında bir ACTION ile belirtildi

ORA-24128: bölümlemesi olmayan bir nesne için bölümleme adı belirtildi

ORA-24129: tablo adı , öneki ile başlamıyor

ORA-24130: tablosu mevcut değil

ORA-24131: tablosunun yanlış sütunları var

ORA-24132: tablo adı çok uzun

ORA-24141: . kural kümesi mevcut değil

ORA-24142: geçersiz kural kümesi adı

ORA-24143: geçersiz değerlendirme içeriği adı

ORA-24144: kurallar motorunda dahili hata, değişkenler: [], []

ORA-24145: . değerlendirme içeriği zaten mevcut

ORA-24146: . kuralı zaten mevcut

ORA-24147: . kuralı mevcut değil

ORA-24148: bağımlıları olan . kuralı bırakılamaz

ORA-24149: geçersiz kural adı

ORA-24150: . değerlendirme içeriği mevcut değil

ORA-24151: . kuralı ve . kural kümesiyle hiçbir değerlendirme içeriği ilişkilendirilmemiş

ORA-24152: bağımlıları olan . değerlendirme kuralı bırakılamaz

ORA-24153: . kural kümesi zaten mevcut

ORA-24154: . kuralı zaten . kural kümesi içinde

ORA-24155: . kuralı . kural kümesi içinde değil

ORA-24156: tekrarlanan tablo diğer adı

ORA-24157: tekrarlanan değişken adı

ORA-24158: geçersiz tablo diğer adı

ORA-24159: geçersiz değişken tanımı

ORA-24160: adı, ad-değer çiftleri listesinde zaten mevcut

ORA-24161: adı, ad-değer çiftleri listesinde mevcut değil

ORA-24162: ad-değer çiftleri listesi dolu, başka giriş eklenemez

ORA-24163: dblink, kural motoru DDL’lerinde desteklenmiyor

ORA-24164: geçersiz kural motoru sistem ayrıcalığı:

ORA-24165: geçersiz kural motoru nesne ayrıcalığı:

ORA-24166: . değerlendirme içeriğinde hatalar var

ORA-24167: uyumsuz kural motoru nesneleri, sürüm düşürülemez

ORA-24168: . kuralı değerlendirme içeriği öndeğerine sahip olamaz

ORA-24169: kural koşulunda tanınmayan değişkenler var

ORA-24170: ., AQ tarafından oluşturuldu, dolaysız olarak bırakılamaz

ORA-24171: oluşturma nitelikleri sadece dahili kullanım içindir

ORA-24172: . kural kümesinde hatalar var

ORA-24173: kural koşulunda iç içe sorgu desteklenmez

ORA-24180: geçersiz dönüştürme ifadesi, dönüştürme ifadesi hedef tür/özellik için değerlendirilmiyor

ORA-24181: türü mevcut değil

ORA-24182: belirlenen özellik numarası mevcut değil

ORA-24183: geçersiz dönüştürme

ORA-24184: . dönüştürmesi zaten var

ORA-24185: . dönüştürmesi yok

ORA-24186: yanlış nesne türü, mesaj dönüştürülemiyor

ORA-24190: veri yükünün uzunluğu değerini aşıyor

ORA-24191: nitelik adı mevcuttu

ORA-24192: nitelik adı boş (null) olamaz

ORA-24193: nitelik değeri, geçerli aralık olan değerini aşıyor

ORA-24194: mesajdaki verileri yanlış türde okuma girişimi

ORA-24195: boyutu 1024’ü aşan eşleme mesajının ad listesini alma girişimi

ORA-24196: mesaja yanlış erişim modunda erişildi

ORA-24197: JAVA depolanan prosedürü, JAVA istisnaları oluşturdu

ORA-24198: geçersiz bir işlem no kullanılmaya çalışıldı

ORA-24199: mesaj deposu taştı

ORA-24201: tekrarlanan yayımcı, yayımcı kuyruğa zaten eklendi

ORA-24202: yayımcı kuyrukta mevcut değil

ORA-24203: işlem başarısız oldu, . kuyruk tablosunda hatalar var

ORA-24230: DBMS_DDL.WRAP için girdi, PL/SQL biriminde geçerli değildir

ORA-24231: veritabanı erişim açıklayıcısı (DAD) bulunmadı

ORA-24232: bilinmeyen Katıştırılmış PL/SQL Ağ Geçidi özelliği

ORA-24233: DBMS_UTILITY.VALIDATE için iletilen bağımsız değişken geçerli değil

ORA-24234: “”.”” kaynağı alınamıyor; yetkiler yetersiz veya yetki yok

ORA-24235: nesne türünün değeri hatalı:

ORA-24236: kaynak metin boş

ORA-24237: DBMS_UTILITY.INVALIDATE öğesine geçirilen nesne no bağımsız değişkeni geçerli değil

ORA-24238: DBMS_UTILITY.INVALIDATE öğesine geçirilen nesne ayarları bağımsız değişkeni geçerli değil

ORA-24239: nesne geçersiz kılınamadı

ORA-24240: geçersiz veritabanı erişim açıklayıcı (DAD) adı

ORA-24265: SQL profil işlemi için yetkiler yetersiz

ORA-24270: bu parametreler için tablosunda bir satır zaten var

ORA-24271: çeviri türü T, S veya M olmalıdır

ORA-24272: başlatma değeri F veya T olmalıdır

ORA-24273: çeviri türü T veya S ise çeviri metni gerekir

ORA-24274: bu parametreler için tablosunda satır yok

ORA-24275: ‘ fonksiyonu ” parametresi eksik veya kayıp

ORA-24276: ‘ fonksiyonu ” çıktıxının maksimum değeri aşıldı

ORA-24280: parametresi için geçersiz girdi değeri

ORA-24281: LOB parametresinin maksimum boyut değerini aşan geçersiz erişim

ORA-24291: Sıralam Hash Öbeği hatası

ORA-24292: bu sıralanan hash kümesinde başka tablosuna izin verilmiyor

ORA-24295: sıralanan hash öbeği için maksimum anahtar uzunluğu () aşıldı

ORA-24300: Mod için hatalı değer

ORA-24301: işlem güvenli oturum açmada boş ana makine tanımlandı

ORA-24302: ana bağlantı başka bir işlem tarafından kullanılıyor

ORA-24303: ertelenmeyen bağlantıda çağrı desteklenmiyor

ORA-24304: veri türüne bu çağrı için izin verilmiyor

ORA-24305: bozuk bağlama veya tanımlama içeriği

ORA-24306: parça için bozuk arabellek

ORA-24307: parça için geçersiz uzunluk

ORA-24308: geçersiz tanım konumu

ORA-24309: sunucuya zaten bağlı

ORA-24310: boş bağlantı dizesi için belrtilen uzunluk

ORA-24311: belleği başlatma işlemi başarısızlıkla sonuçlandı

ORA-24312: kullanıcı belleğini ayırma için geçersiz parametreler belirlendi

ORA-24313: kullanıcının yetki doğrulaması zaten yapıldı

ORA-24314: hizmet tutamacı başlatılmadı

ORA-24315: geçersiz özellik türü

ORA-24316: geçersiz tutamaç türü

ORA-24317: farklı konumda kullanılan kullanılan tutamacı tanımlayın

ORA-24318: skalar veri türleri için çağrıya izin verilmiyor

ORA-24319: bellek ayrılamıyor

ORA-24320: mutex başlatılamıyor

ORA-24321: tutarsız parametreler geçirildi

ORA-24322: başlatılan mutexi silinemiyor

ORA-24323: değere izin verilmiyor

ORA-24324: hizmet tutamacı başlatılmadı

ORA-24325: bu OCI işlemine geçerli olarak izin verilmiyor

ORA-24326: iletilen tutamaç zaten başlatılmış durumda

ORA-24327: kullanıcının yetki doğrulamasından önce açık bağlantı gerekiyor

ORA-24328: geçersiz özellik değeri

ORA-24329: geçersiz karakter kümesi belirleyicisi

ORA-24330: dahili OCI hatası

ORA-24331: kullanıcı arabelleği çok küçük

ORA-24332: geçersiz nesne türü

ORA-24333: sıfır tekrar sayımı

ORA-24334: bu konum için açıklayıcı yok

ORA-24335: 1000 sütundan fazlası desteklenemez

ORA-24336: geçersiz sonuç ayarı açıklayıcısı

ORA-24337: deyim tutamacı hazır değil

ORA-24338: deyim tutamacı çalışmıyor

ORA-24339: sunucuya bağlandıktan sonra sunucu grubu adı ayarlanamaz

ORA-24340: 255 sütundan fazlası desteklenemez

ORA-24341: hatalı mod belirlendi

ORA-24342: mutexi iptal edemiyor

ORA-24343: kullanıcı tanımlı geri çağırma hatası

ORA-24344: derleme hatası ile başardı

ORA-24345: Kesilme veya boşluk (null) getirme hatası oluştu

ORA-24346: değişkenleri bağlamaksızın çalıştıramıyor

ORA-24347: Birleşmiş fonksiyonda NULL sütunu uyarısı

ORA-24348: Yer olmadan Güncelle veya Sil

ORA-24350: OCI çağrısına izin verilmiyor

ORA-24351: OCI çağrısına geçersiz tarih geçiriliyor

ORA-24352: OCI çağrısına geçersiz COBOL görüntü türü geçiriliyor

ORA-24353: kullanıcı arabelleği COBOL görüntü türünü yerleştirmek için çok küçük

ORA-24354: getirilen sayı COBOL görüntü türü arabelleğine uydurmak için çok büyük.

ORA-24355: ışaretlenmeyen Görüntü türüne negatif sayısı depolama denemesi.

ORA-24356: COBOL görüntü türüne dönüştürken dahili hata.

ORA-24357: OCIDate’e dönüştürken dahili hata

ORA-24358: OCIBindObject Nesne türü veya Başvuru için çağrılmıyor

ORA-24359: OCIDefineObject Nesne türü veya Başvuru için çağrılmıyor

ORA-24360: Tür Açıklayıcı Nesnesi Nesne Bağı/Tanımı için belirtilmiyor

ORA-24361: ileri bağ çağrısını çağırmadan önce temel bağ çağrısı çağrılmaz

ORA-24362: karakter sayım bayrağının uygun olmayan kullanımı

ORA-24363: karakterlerdeki ölçümler burada geçersiz

ORA-24364: boşlukları doldururken dahili hata oluştu

ORA-24365: karakter çevriminde hata

ORA-24366: hizmet tutamacında geçiş yapılabilir kullanıcı tutamacı ayarlanmış

ORA-24367: hizmet tutamacında kullanıcı tutamacı ayarlanmadı

ORA-24368: tutamaç boşaltılırken OCI mutex sayacı sıfır değil

ORA-24369: bir veya daha çok bağ tutamacı için, gerekli geri çağrıları kayıtlı değil

ORA-24370: geçersiz parça işlemleri denendi

ORA-24371: veriler, geçerli alıp getirme arabelleğine sığmayacak

ORA-24372: açıklama için geçersiz nesne

ORA-24373: deyim için geçersiz genişlik belirlendir

ORA-24374: tanımlama, getirme veya yürütme ve getirme işleminden önce yapılmadı

ORA-24375: V8 sunucu ile konuşurken V6 sözdizimi kullanılamaz

ORA-24376: ortam olmayan tutamaç için kullanıcı geri çağrısında kaydetme/alma işlemi yapılamaz

ORA-24377: geçersiz OCI fonksiyon kodu

ORA-24378: bu çağrı için kullanıcı geri çağrılarına izin verilmez

ORA-24379: geçersiz kullanıcı geri çağrı türü

ORA-24380: geçersiz mod belirtimi

ORA-24381: DML dizisinde hatalar

ORA-24382: ele alınan deyim zaten yürütüldü veya tanımlandı

ORA-24383: IOT taşma segmenti tanımlanamıyor

ORA-24384: Uygulama içeriği boyutu başlatılamıyor

ORA-24385: Uygulama içeriği boyutu veya dizini geçersiz

ORA-24386: deyim/sunucu tutamacı boşaltılırken kullanımdadır

ORA-24387: Geçersiz ekleme sürücüsü

ORA-24388: Hızlı dizin yolu modunda desteklenmeyen fonksiyonellik

ORA-24389: Geçersiz kaydırılabilir getirme parametreleri

ORA-24390: Desteklenmeyen kaydırılabilir imleç işlemi

ORA-24391: geçersiz getirme işlemi

ORA-24392: sunucu tutamacıyla ilişkilendirilecek bağlantı havuzu mevcut değil

ORA-24393: bağlantı havuzu yaratmak için mod geçersiz

ORA-24394: bağlantı havuzunu yok etmek için mod geçersiz

ORA-24395: mevcut olmayan havuz yeniden başlatılamaz

ORA-24396: sunucu tutamacında geçersiz özellik kümesi

ORA-24397: bağlantıları serbest bırakmayı denerken hata oluştu

ORA-24398: bağlantı havuzu zaten mevcut

ORA-24399: geçersiz sayıda bağlantı belirlendi

ORA-24400: havuzda bağlantılar yaratılırken hata oluştu

ORA-24401: başka bağlantı açılamıyor

ORA-24402: havuzda bağlantılar yaratılırken hata oluştu

ORA-24403: bağlantı havuzunu yok etmeyi denerken hata oluştu

ORA-24404: bağlantı havuzu mevcut değil

ORA-24405: havuzda bağlantıları yaratmayı denerken hata oluştu

ORA-24406: Bir çağırma devam ederken API moduna değiştirmeye izin yok.

ORA-24407: bağlantı havuzu zaten mevcut

ORA-24408: benzersiz sunucu grup adı oluşturulamadı

ORA-24409: istemci nesneyi anlayamıyor

ORA-24410: kaydırılabilir imleç maksimum boyutu aşıldı

ORA-24411: Oturum havuzu zaten mevcut.

ORA-24412: Mevcut olmayan havur yeniden başlatılamaz

ORA-24413: Geçersiz oturum sayısı belirtildi

ORA-24414: Sadece %d oturum başlatılabilir.

ORA-24415: Eksik veya boş kullanıcı adı.

ORA-24416: Geçersiz oturum Havuz Adı belirlendi

ORA-24417: Oturum havuz boyutu maksimum sınırı aştı

ORA-24418: Daha fazla oturum açılamaz.

ORA-24419: Bu modda proxy oturumları desteklenmiyor.

ORA-24420: Bu oturumu serbest bırakmak için OCISessionRelease kullanılmalıdır.

ORA-24421: OCISessionRelease bu oturumu serbest bırakmak için kullanılamaz.

ORA-24422: Oturum Havuzu havuzu ortadan kaldırılmaya çalışılırken hata oluştu

ORA-24430: sqltext ve key için boş (null) değer belirtildi.

ORA-24431: Deyim önbellekte mevcut değil

ORA-24432: Döndürülen deyim etiketli değildi.

ORA-24433: Bu deyim zaten OCIStmtPrepare2 kullanılarak hazırlandı.

ORA-24434: OCIStmtRelease, OCIStmtPrepare2’den önce çağrıldı.

ORA-24435: Geçersiz Hizmet ıçeriği belirlendi.

ORA-24436: Geçersiz deyim Tutamacı.

ORA-24437: OCIStmtExecute, OCIStmtPrepare2’den önce çağrıldı.

ORA-24438: Geçersiz Yetki Doğrulama Tutamacı belirlendi.

ORA-24439: PLSQL derleme uyarısı ile başarı

ORA-24440: OCI Kolay Yükleme modu başlatılamıyor

ORA-24450: OCI deyimi için ön işlem yapılamıyor

ORA-24460: Yerleşik Ağ Dahili Hatası

ORA-24500: geçersiz UTF16 modu

ORA-24501: geçersiz UTF16 dizesi geçirildi

ORA-24502: kod noktası uzunluğu taşıyor

ORA-24503: kod noktası uzunluğu parçayı kapsayan işlemde taşıyor

ORA-24504: veri uzunluğu beklenenden fazla

ORA-24505: tutamaçta karakter kümesi no değiştirilemiyor

ORA-24506: çevre tutamacında karakter kümesi no değiştirme girişimi geçersiz

ORA-24507: geçersiz karakter seti no’ları birleşimi

ORA-24508: Arabellek gerektiği gibi hizalanmadı

ORA-24750: yanlış özellik boyutu

ORA-24752: OCI_TRANS_NEW bayrağı yerel işlemler için belirtilmelidir

ORA-24753: yerel işlemler ayrılamaz

ORA-24754: yeni işleme etkin işlem ile başlanamıyor

ORA-24755: OCI_TRANS_NOMIGRATE, OCI_TRANS_JOIN seçenekleri desteklenmiyor

ORA-24756: hareket mevcut değil

ORA-24757: tekrarlanan işlem belirleyicisi

ORA-24758: istenen işleme bağlı değil

ORA-24759: geçersiz işlem başlatma bayrakları

ORA-24760: geçersiz yalıtım düzeyi bayrakları

ORA-24761: harekette geri alma gerçekleşti

ORA-24762: belirlenmeyen hata nedeniyle hizmet başarısız oldu

ORA-24763: hareket işlemi şimdi tamamlamıyor

ORA-24764: hareket şubesi keşfe bağlı olarak üstlenildi

ORA-24765: hareket şubesi keşfe bağlı olarak yapılandı

ORA-24766: hareket şubesi kısmen üstlenildi ve durduruldu

ORA-24767: hareket salt okunur durumda idi ve durdurulmuştu

ORA-24768: sunucuda, kaydetme protokolü hatası oluştu

ORA-24769: etkin işlemi unutmaz

ORA-24770: hazırlanmış işlemi unutmaz

ORA-24771: yerel işlemi ayıramıyor, hazırlayamıyor veya unutamıyor

ORA-24772: Basitçe çiftlenmiş ve gevşek çiftlenmiş şubeleri karıştıramıyor

ORA-24773: geçersiz işlem türü bayrakları

ORA-24774: belirtilen işleme dönüştüremiyor

ORA-24775: işlemi sıfır olmayan kilit değeri ile hazırlayamıyor veya üstlenemiyor

ORA-24776: yeni işleme başlayamıyor

ORA-24777: geçirilebilir veritabanı bağlantısının kullanımına izin verilmiyor

ORA-24778: bağlantıları açamıyor

ORA-24779: açık uzak cursor varken ilişkiyi kesmeye izin verilmez

ORA-24780: mevcut bir işlem içindeyken, bir işlem yeniden kazanılamaz

ORA-24781: dallar, aynı genel işleme ait değil

ORA-24782: Geçilemeyen hareketten ayrılamıyor

ORA-24783: Geçilemeyen hareketlere geçiş yapılamıyor

ORA-24784: Hareket mevcut

ORA-24785: Geçilemeyen hareket sürdürülemiyor

ORA-24786: ayrılmış hareket tamamlandı

ORA-24787: çağrı tamamlanmadan önce uzak imleçler kapatılmalıdır

ORA-24788: belirlenen işleme değiştirilemez (sunucu türü)

ORA-24789: özyineleme çağrılarda başlatma işlemine izin verilmez

ORA-24790: OCI_TRANS_RESUME ile işlem yalıtma işaretleri karıştırılamıyor

ORA-24791: geçersiz işlem başlatma bayrakları

ORA-24792: hizmetler, tek bir genel hareket içinde karma hale getirilemez

ORA-24793: DTP hizmeti başlatma ve durdurma işlemini test et

ORA-24794: etkin bir DTP hizmeti bulunamadı

ORA-24795: Geçersiz denemesi

ORA-24801: OCI lob fonksiyonundaki parametre değeri geçersiz

ORA-24802: kullanıcı tanımlı iş kolu okuma geri çağırma hatası

ORA-24803: lob okuma fonksiyonunda geçersiz parametre değeri

ORA-24804: Başka bir OCI LOB okuma/yazma akışı devam ederken, okuma/yazma fonksiyonları çağrıldı

ORA-24805: LOB türü eşleşmiyor

ORA-24806: LOB biçimi eşleşmemesi

ORA-24807: LOB biçimi eşleşmemesi

ORA-24808: lob verilerini boşaltmaya, lob arabellekleme kullanılırken izin verilmez

ORA-24809: belirtilen miktar, lob arabelleklerine sığmayacak

ORA-24810: belirtilenden daha çok veri yazılmaya çalışılıyor

ORA-24811: yazmak için belirtilenden daha az veri sağlandı

ORA-24812: karakter kümesini UCS2’ye veya UCS2’den dönüştürme işlemi başarısız

ORA-24813: send or receive an desteklenmeyen LOB gönderilemez veya alınamaz

ORA-24814: işlem geçici LOB’lar için kullanılamaz

ORA-24815: Geçersiz karakter kümesi ekranı

ORA-24816: Gerçek LONG veya LOB sütunundan sonra genişletilmiş LONG olmayan bağlama verileri sağlandı

ORA-24817: geçerli iş kolu işlemi için belirtilen dizi paylaştırılamadı

ORA-24850: paylaşılan alt sistemi başlatma başarısız oldu

ORA-24851: paylaşılan alt sisteme bağlanma başarısız oldu

ORA-24852: deyim yürütme sırasında protokol hatası

ORA-24853: thread’i paylaşılan alt sisteme bağlama başarısız oldu

ORA-24900: çağrıya geçersiz veya desteklenmeyen mod parametresi aktarıldı

ORA-24901: OCI çağrısına, farklı ortamlara ait olan tutamaçlar aktarıldı

ORA-24902: abonelik tutamacında geçersiz abone adı veya adı uzunluğu

ORA-24903: OCI çağrısına geçersiz tablo adı özelliği aktarıldı

ORA-24904: OCI çağrısına geçersiz geri çağrı özelliği aktarıldı

ORA-24905: OCI çağrısına geçersiz alıcı protokol özelliği geçirildi

ORA-24906: OCI çağrısına geçersiz alıcı özelliği geçirildi

ORA-24907: geçersiz geri çağrı ve alıcı protokol özellikleri çifti

ORA-24908: geçersiz alıcı sunusu özelliği

ORA-24909: çağrı devam ediyor. Geçerli işlem iptal edildi

ORA-24910: Event to enable optimized fetch protocol

ORA-24911: Belirlenen bağlantı noktasında dinleyici thread başlatılamıyor

ORA-24912: Listener thread başarısız.

ORA-24950: kayıt kaldırma başarısız, kayıt bulunamadı

ORA-24951: EMON tracing event

ORA-24952: kayıt, kayıt iptali veya gönderme işlemindeki koleksiyon sayısı yanlış

ORA-24960: özelliği, maksimum izin verilen uzunluk olan %d değerinden fazla

ORA-25000: tetikleyici WHEN tümcesinde geçersiz bağ değişkeni kullanımı var

ORA-25001: görünümlerde bu tetikleyici türü yaratılamaz

ORA-25002: tablolarda INSTEAD OF tetikleyicileri yaratılamaz

ORA-25003: tetikteki bu sütun türü için NEW değerlerini değiştiremiyor

ORA-25004: INSTEAD OF tetikleyicilerindeki WHEN yan tümcesine izin verilmiyor

ORA-25005: salt okunur görünümünde CREATE INSTEAD OF tetik olamaz

ORA-25006: bu sütunu UPDATE OF yan tümcesinde belirtemiyor

ORA-25007: fonksiyonlara veya yöntemlere WHEN yan tümcesinde izin verilmiyor

ORA-25008: tetik yerine içindeki LOB’a örtük dönüştürme yok

ORA-25009: ıçiçe tablo yan tümcesine, yalnızca INSTEAD OF tetikleyicileri için izin verilir

ORA-25010: ıçiçe tablo yan tümcesinde geçersiz içiçe tablo sütunu adı

ORA-25011: dahili AQ tablosunda tetikleyici yaratılamıyor

ORA-25012: PARENT ve NEW değerleri aynı olamaz

ORA-25013: OLD ve PARENT değerleri aynı olamaz

ORA-25014: PARENT başvuru değişkeninin değeri değiştirilemez

ORA-25015: bu içiçe tablo görünümü sütununda DML gerçekleştirilemez

ORA-25016: içiçe tablo görünümü sütununa eklemek için sütun listesi belirtilemez

ORA-25017: önceki tetikleyicilerde taşınabilir satırlar için NEW ROWID’e başvuru yapılamıyor

ORA-25018: çakışan tetikleyicisi zaten mevcut

ORA-25019: çok fazla eşzamanlı işlem

ORA-25020: sistem tetikleyicilerinin yeniden adlandırılmasına izin verilmez

ORA-25100: TABLESPACE seçeneği sadece ALTER INDEX REBUILD ile kullanılabilir

ORA-25101: tekrarlanan REBUILD seçeneği belirtilmesi

ORA-25102: PARALLEL seçeneği sadece ALTER INDEX REBUILD ile kullanılabilir

ORA-25103: NOPARALLEL seçeneği sadece ALTER INDEX REBUILD ile kullanılabilir

ORA-25104: UNRECOVERABLE seçeneği sadece ALTER INDEX REBUILD ile kullanılabilir

ORA-25105: RECOVERABLE seçeneği sadece ALTER INDEX REBUILD ile kullanılabilir

ORA-25106: PARALLEL veya NOPARALLEL deyimlerinden sadece biri belirtilebilir

ORA-25107: tekrarlanan TABLESPACE seçeneği belirtildi

ORA-25108: bekleme kilit adı alanı, karakter sınırını aşıyor

ORA-25109: bekleme kilit adı alanı geçersiz karakter ”içeriyor

ORA-25110: NOSORT, biteşlem diziniyle kullanılamayabilir

ORA-25111: BITMAP küme dizinlerini yaratımı desteklenmiyor

ORA-25112: BITMAP dizin sütunlarını maksimum sayısı index columns is 30’dır

ORA-25113: GLOBAL biteşlem dizini ile kullanılamıyor

ORA-25114: DUMP DATAFILE/TEMPFILE komutunda geçersiz dosya sayısı belirtildi

ORA-25115: tekrarlanan BLOCK seçenek belirtimi

ORA-25116: DUMP DATAFILE/TEMPFILE komutunda geçersiz blok sayısı belirtildi

ORA-25117: MIN/MAX/Blok Sayısı beklendi

ORA-25118: geçersiz DUMP DATAFILE/TEMPFILE seçeneği

ORA-25119: LOGGING/NOLOGGING seçeneği zaten belirtildi

ORA-25120: MINIMUM EXTENT seçeneği zaten belirtildi

ORA-25121: MINIMUM EXTENT değeri maksimum kapsamın boyutundan büyük

ORA-25122: Yalnızca LOCAL biteşlem dizinine bölümlenmiş tablolarda izin veriliyor

ORA-25123: Ad içinde çok fazla sayıda bileşen belirlendi.

ORA-25124: Veritabanı bağlantı adına izin verilmez.

ORA-25125: BUFFER_POOL depolama seçeneğine izin verilmez

ORA-25126: BUFFER_POOL için geçersiz ad belirlendi

ORA-25127: NOT NULL kısıtlamasında RELY izni yoktur

ORA-25128: (.) kısıtlaması olan tabloda ekleme/güncelleme/silme işlemleri devre dışı değil ve doğrulanmamış

ORA-25129: () kısıtlaması değiştirilemez – böyle bir kısıtlama yok

ORA-25130: birincil anahtar değiştirilemez – tablo için birincil anahtar tanımlanmamış

ORA-25131: () benzersiz anahtarı değiştirilemez – bu tablo için benzersiz anahtar tanımlanmamış

ORA-25132: UNIQUE kural (.), ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION içinde devre dışı bırakıldı ve doğrulanmadı

ORA-25133: tekrarlanan SINGLE TABLE seçeneği belirtildi

ORA-25134: TABLE anahtar sözcüğü bekleniyor

ORA-25135: SINGLE TABLE seçeneği kullanılamaz

ORA-25136: bu küme yalnızca bir tablo içerebilir

ORA-25137: Veri değeri aralık dışı

ORA-25138: başlatma parametresi kullanılamaz olarak belirlenmiş

ORA-25139: CREATE TEMPORARY TABLESPACE için geçersiz seçenek

ORA-25140: alan kuralı, uzantı yönetimi için belirtilemez

ORA-25141: geçersiz EXTENT MANAGEMENT yan tümcesi

ORA-25142: depolama yan tümcesi öndeğeri iki kere belirtildi

ORA-25143: depolama yan tümcesi öndeğeri, ayırma kuralları ile uyumlu değil

ORA-25144: TEMPORARY içeriği olan CREATE TABLESPACE için geçersiz seçenek

ORA-25145: ayırma kuralı zaten belirtildi

ORA-25146: EXTENT MANAGEMENT seçeneği zaten belirtildi

ORA-25147: UNIFORM SIZE değeri, maksimum alan boyutundan daha büyük

ORA-25148: ONLINE seçeneğine izin verilmez

ORA-25149: UROWID türünün sütunları dizilemez

ORA-25150: Uzantı parametlerinde ALTERING işlemine izin verilmez

ORA-25151: Geri Çağrı Segmenti bu tablo alanında yaratılamaz

ORA-25152: TEMPFILE şu anda bırakılamaz

ORA-25153: Geçici Tablo Alanı Boş

ORA-25154: USING yan tümcesinin sütun bölümünün niteleyicisi olamaz

ORA-25155: NATURAL birleştirmede kullanılan sütunun niteleyicisi olamaz

ORA-25156: eski stilde dış birleştirme (+) ANSI birleştirmeleriyle kullanılamaz

ORA-25157: Belirlenen blok boyutu geçersiz

ORA-25158: ılişkilendirilen birincil anahtar NORELY ise, yabancı anahtar olarak RELY belirlenemez

ORA-25175: PRIMARY KEY kısıtlaması bulunamadı

ORA-25176: birincil anahtar için depolama özelliğine izin verilmiyor

ORA-25177: UNRECOVERABLE seçeneğine izin verilmiyor

ORA-25178: tekrarlanan PCTTHRESHOLD depolama seçeneği belirtimi

ORA-25179: geçersiz PCTTHRESHOLD depolama seçenek değeri

ORA-25180: PCTTHRESHOLD yalnızca belirli tablo düzenlemeleri için geçerli

ORA-25181: NESTED INDEX şifresi için ON eksik

ORA-25182: dizin-düzenli tablolar için özellik halen kullanılamaz

ORA-25183: dizin-düzenli tablo üst dizin segmenti, farklı tablo alanında

ORA-25184: sütun adı beklendi

ORA-25185: sonuncusundan başka bir dizin sütunu INCLUDE yan tümcesi için belirtilemez

ORA-25186: Dizinle düzenlenmiş bir tabloda OVERFLOW olmadan INCLUDING yan tümcesi belirtildi

ORA-25187: belirtilen istisnalar tablosu yanlış biçimlendi

ORA-25188: dizin olarak düzenlenmiş tablolar veya sıralanmış hash öbeği için birincil anahtar kısıtlaması bırakılamaz/devre dışı bırakılamaz/ertelenemez

ORA-25189: dizin-düzenli tablo için geçersiz ALTER TABLE seçeneği

ORA-25190: dizin-düzenli tablo bakım işlemi, diğer işlemlerle birarada yapılamaz

ORA-25191: dizin-düzenli bir tablonun taşma tablosuna başvurulamıyor

ORA-25192: dizin-düzenli tablo için geçersiz seçenek

ORA-25193: tek sütun anahtarında COMPRESS seçeneği kullanılamaz

ORA-25194: geçersiz COMPRESS önek uzunluk değeri

ORA-25195: dizinle düzenlenmiş bir tabloda dizin için geçersiz seçenek

ORA-25196: ALTER TABLE MOVE içinde MOVE anahtar sözcüğü, hemen ardından gelmelidir

ORA-25197: dizinle düzenlenmiş tablo için bir taşma segmenti zaten mevcut

ORA-25198: dizin olarak düzenlenmiş tablolarda sadece aralık, liste ve hash bölümleri oluşturulmasına izin verilir

ORA-25199: dizinle düzenlenmiş tablonun bölümleme anahtarı, birincil anahtarın alt kümesi olmalıdır

ORA-25200: geçersiz değer ; QUEUE_NAME, [SCHEMA.]NAME olmalıdır

ORA-25201: geçersiz değer, VISIBILITY, ON_COMMIT veya IMMEDIATE olmalıdır

ORA-25202: geçersiz değer NULL, , NULL olmamalıdır

ORA-25203: geçersiz değer , DELAY negatif olmamalıdır

ORA-25204: geçersiz değer; SEQUENCE_DEVIATION ya BEFORE ya da TOP olmalıdır

ORA-25205: QUEUE . yok

ORA-25206: kuyruklama başarısız, enqueue to exception queue . istisna kuyruğunun kuyruklamasına izin verilmez

ORA-25207: kuyruklama başarısız, . kuyruğu etkin durumdan çıkarıldı

ORA-25208: SEQUENCE_DEVIATION değeri BEFORE ise, RELATIVE_MSGID belirtilmelidir

ORA-25209: geçersiz değer , EXPIRATION değeri negatif olmamalı veya NEVER olmalıdır

ORA-25210: RELATIVE_MSGID için geçersiz değer, kuyrukta bu numara sahip mesaj yok

ORA-25211: sıra sapmasını kullanırken geçersiz DELAY belirtildi

ORA-25212: dizi sapmasını kullanırken geçersiz PRIORITY belirtildi

ORA-25213: RELATIVE_MSGID ile belirtilen mesaj kuyruktan çıkarıldı

ORA-25214: istisna kuyruğuna eklenirken gecikme veya süre geçerlilik süresi belirlenemez

ORA-25215: user_data tipi ile kuyruk tipi eşleşmiyor

ORA-25216: geçersiz alıcı, ya NAME ya da ADDRESS belirtilmelidir

ORA-25217: kuyruğa alma başarısız, . kuyruğu için görünürlük değeri IMMEDIATE olmalıdır

ORA-25218: kuyruğa alma başarısız, . kuyruğu için ertelenme sıfır olmalı

ORA-25219: kuyruğa alma başarısız, . kuyruğu için sıra sapmasına izin verilmez

ORA-25220: kuyruğa alınamadı, geri çevrilemez kuyruk için imza belirlenmedi

ORA-25221: kuyruğa alınamadı, imzanın belirlendiği kuyruk geri çevrilememeyi desteklemiyor

ORA-25222: kuyruğa alınamadı, geri çevrilememeyi destekleyen kuyruk için eksiksiz gönderen bilgileri sağlanmadı

ORA-25223: kullanılan user_data türü desteklenmiyor

ORA-25224: güvenli kuyruklarda kuyruğa alma için gönderen adı belirtilmeli

ORA-25225: geçersiz değer , DEQUEUE_MODE, REMOVE veya BROWSE veya LOCKED olmalıdır

ORA-25226: kuyruktan çıkarma başarısız, . kuyruğu kuyruktan çıkarma için etkin değil

ORA-25228: . üzerinden mesajı kuyruktan çıkarma sırasında zaman aşımı veya kuyruk sonu

ORA-25229: mesajının dönüştürülmesinde hata

ORA-25230: geçersiz değer , WAIT negatif olmamalıdır

ORA-25231: CONSUMER_NAME belirtilemediğinden kuyruktan kaldırılamaz

ORA-25232: mesaj için yinelenen alıcılar belirtildi

ORA-25233: NAVIGATION için geçersiz parametre belirtildi

ORA-25234: NEXT_TRANSACTION yönelm seçeneği, . kuyruk tablosu için geçersiz

ORA-25235: geçerli işlemde tüm mesajlara bakıldı

ORA-25236: arabellek, kullanıcı verileri için çok küçük

ORA-25237: kullanılan yönelme seçeneği yanlış sırada

ORA-25238: mesaj hedefi için çok fazla alıcı belirtildi

ORA-25239: . istisna kuyruğundan çıkarma sırasında mesaj No sağlanmadı

ORA-25240: kuyruktan çıkarma seçeneklerinde mesaj no ve kuyruktan çıkarma koşulu/bağlantısı belirlendi

ORA-25241: FIRST_MESSAGE seçeneği olmadan korelasyon numarası değerinden değerine değiştirilemez

ORA-25242: FIRST_MESSAGE seçeneği olmadan abone adı değerinden değerine değiştirilemez

ORA-25243: . istisna kuyruğundan kaldırılırken CONSUMER_NAME belirtilemez

ORA-25244: kuyruktan çıkartma sizin anahtarı bulunamadı, QUEUE , satır no

ORA-25245: adres, tek bir tüketici kuyruğu veya istisna kuyruğu ise aracı adı belirtilemez

ORA-25246: dinleme başarısız, adres bir 8.0 stili istisna kuyruğu

ORA-25247: , belirtilen mesajın bir alıcısı değil

ORA-25248: aracı listesinde tekrarlanan aracı belirtildi

ORA-25249: kuyruktan çıkartma başarısız oldu, . kuyruğunda kuyruktan çıkartmaya izin verilmez

ORA-25250: Mesaj için uzak alıcı belirtilemez

ORA-25251: mesaj için maksimum alıcı sayısı aşıldı

ORA-25252: dinleme başarısız oldu, adresi, sürekli olmayan bir kuyruk

ORA-25253: dinleme başarısız oldu, . kuyruğunda kuyruktan çıkartma etkin değil

ORA-25254: mesaj beklerken LISTEN sırasında zaman aşımı

ORA-25255: yanlış abonelik dizesi:

ORA-25256: tek tüketici kuyruğuyla veya istisna kuyruğuyla tüketici belirtilemez

ORA-25257: tüketici, çok sayıda tüketicili kuyrukta belirtilmelidir

ORA-25258: 8.0 stili istisna kuyruğunda bildirimler için kayıt yapılamıyor

ORA-25259: aracı için protokol belirtilemiyor

ORA-25260: AQ mandal temizleme test olayı

ORA-25261: AQ oluşturmak için JOB_QUEUE_PROCESSES değeri en az 2 olmalıdır

ORA-25262: adres çok sayıda tüketicili kuyruksa, aracı adı NULL olamaz

ORA-25263: . kuyruğunda numaralı mesaj yok

ORA-25264: bu kuyruk için imza alınamıyor

ORA-25265: alıcı geri çevrilememe durumunu desteklemeyen kuyruk için imza belirlendi

ORA-25266: imzayla mesaj no’ya göre kuyruktan çıkarma denenmedi

ORA-25267: alıcı geri çevrilemez kuyruğu için imza belirlenmedi

ORA-25268: imzayı alma seçeneğiyle gözatma modunda kuyruktan çıkarılmadı

ORA-25269: imza alma seçeneğiyle imza belirlenemiyor

ORA-25270: gönderen bilgileri mesajı asıl gönderenle eşleşmiyor

ORA-25271: verilen kuyruğun kuyruk tablosu bulunamadı

ORA-25272: Verilen alıcı ve mesaj no için imza mevcut değil.

ORA-25273: AQ QMN işlemi alternatif temizleme olayı

ORA-25274: AQ Arabellekli Kuyruk olayı

ORA-25275: Arabellekli kuyruk desteğini test et

ORA-25276: belirtilen tablo bir kuyruk tablosu değil

ORA-25277: sürüm 8.0 uyumlu kuyruklarda nesne ayrıcalığı verilemez veya kaldırılamaz

ORA-25278: veren adı NULL olamaz

ORA-25279: seçme koşuluyla kuyruktan çıkarma 8.2 öncesinde desteklenmiyor

ORA-25280: geri çevrilemeyen gönderene eksiksiz gönderen bilgileri sağlanmadı

ORA-25281: geri çevrilemeyen alıcıya eksiksiz alıcı bilgileri sağlanmadı

ORA-25282: geri çevrilememe durumu için mesaj no sağlanmadı

ORA-25283: geri çevrilememe durumu için aracının adı veya adresi gerekiyor

ORA-25284: değeri için geçersiz

ORA-25285: array_mode için değeri geçersiz

ORA-25286: Mesaj nitelikleri dizisinde geçersiz sayıda öğe

ORA-25287: geçersiz değer , negatif olmamalıdır

ORA-25288: AQ HTTP yayılması hatayla karşılaştı, statü kodu %d,

ORA-25289: Arabellek Zaten Mevcut

ORA-25290: ışlem, mevcut mesajları olan kuyruğunda tamamlanamaz

ORA-25291: Belirlenen kuyruk için arabellek mevcut değil

ORA-25292: Kuyruk üzerinde arabellek işlemlerine izin verilmez

ORA-25293: Arabelleğe alınan işlemlerde iş koşu özellikleri boş olmalıdır

ORA-25294: Kullanıcı tarafından arabelleğe alınan mesajlar, sürümü 10.2’den düşük olan veritabanlarına yayılamaz

ORA-25295: Abonenin arabelleğe alınmış mesajları kuyruktan çıkarmasına izin verilmiyor

ORA-25296: Kuyruk Tablosu arabellekli kuyruğuna sahip

ORA-25298: Arabelleğe alınan mesaj kuyruğa alma ve kuyruktan kaldırma işlemlerinde sadece anında görünürlük modu desteklenir

ORA-25299: Mesaja ait delivery_mode geçersiz

ORA-25300: Arabellekli aboneleri olan kuyruğun arabelleği bırakılamaz

ORA-25301: Kullanıcı tarafından arabelleğe alınan mesajlar, sürümü 10.2’den düşük olan veritabanlarında kuyruğa alınamaz veya kuyruktan çıkartılamaz

ORA-25302: ışlem arabellekli olmayan kuyruğunda kullanılamaz

ORA-25303: Ara bellekli işlemlere sadece sahip anında izin verilir

ORA-25304: Yakalama LCR’leri için öncelik sırası kuyrukları kullanılamaz

ORA-25305: kuyruğa alma başarısız oldu, . kuyruğu için geçerlilik sonu sıfır olmalıdır

ORA-25306: Arabelleğe alınan kuyruğun sahip anına bağlanılamıyor

ORA-25307: Kuyruğa alma oranı çok yüksek, akış kontrolü etkinleştirildi

ORA-25308: AQ standartlaştırma olayı

ORA-25309: Kuyruktan çıkarma IOT kilitlenemiyor, yeniden deneme sayısı artışını atlayın

ORA-25310: Abone, Sadece Bildirim özelliğine sahip; kuyruktan çıkarma desteklenmiyor

ORA-25311: kalıcı olmayan kuyruk için desteklenmez

ORA-25312: Sıfır olmayan gönderen protokolü belirlenemez

ORA-25313: bir kuyruk, yayılma amacıyla kendisine abone olamaz

ORA-25314: kayıt zamanı kuyruk tabloları 8.0 sürümüne geçirilemez

ORA-25315: arabelleğe alınan mesajların yayılması için desteklenmeyen konfigürasyon

ORA-25316: Geçerli işlemde Kuyruğa Alma/Kuyruktan Çıkarma işleminin başlatılmasında gecikme

ORA-25321: kuyruğa alma işlemi başarısız oldu, kullanıcı niteliği belirlendi, ancak . kuyruğu 8.1 stilinde bir kuyruk değil

ORA-25326: dizisi işlemi, dizinindeki mesaj için başarısız oldu

ORA-25327: Dizi boyutu geçersiz

ORA-25328: bağımsız değişken boyutu , dizi boyutundan küçük

ORA-25329: AQ dizisi işlemlerine 8.0 kuyruklarında izin verilmez

ORA-25330: PL/SQL ilişkilendirilen dizileri, AQ dizisi işlemleriyle kullanılamaz

ORA-25331: kayıt zamanı kuyruk tablosu bulunmadığından, eski sürüm yüklenemez

ORA-25332: Kuyruk tablosuyla uyumlu parametre için belirtilen yayın değeri () geçersiz

ORA-25333: Arabelleğe alınan Kuyruktan Kuyruğa yayılma işlemi, doğru ana bağlanmadı

ORA-25334: Hedef kuyruk yeniden yaratıldığından/taşındığından arabelleğe alınan yayılma işlemi yeniden başlatılmalıdır

ORA-25335: Arabelleğe alınan mesajlarda AQ dizisi işlemlerine izin verilmez

ORA-25336: Streams QA işleminde anıyla ilişki kurulamadı

ORA-25337: 10.2 sürümünden daha alt sürümde olan bir veritabanına kuyruktan kuyruğa modunda yayılma yapılamıyor

ORA-25350: maksimum eşzamanlı hareket dalları sayısı aşıldı

ORA-25351: hareket şu anda kullanımda

ORA-25352: geçerli işlem yok

ORA-25353: dal, silme için imlendi

ORA-25400: okuma yeniden yapılmalı

ORA-25401: okumalara devam edilemez

ORA-25402: hareket geri alınmalı

ORA-25403: yeniden bağlantı kuramaz

ORA-25404: kayıp an

ORA-25405: hareket durumu bilinmiyor

ORA-25406: bağlantı adresi üretemiyor

ORA-25407: bağlantı durduruldu

ORA-25408: çağrıyı güvenlikli biçimde yeniden oynatamaz

ORA-25409: ağ işlemi sırasında adres devri gerçekleşti, devam edilemiyor

ORA-25425: geri alma sırasında bağlantı kayboldu

ORA-25426: uzak an paylaşılan vt bağlantılarını desteklemiyor

ORA-25427: veritabanı bağlantı verisi kitaplığının sürümü yükseltildikten sonra, veritabanı bağlantıları için eski sürüm yüklenemez

ORA-25436: geçersiz tablo diğer adı:

ORA-25437: tablo diğer adı için tekrarlanan tablo değeri:

ORA-25438: geçersiz değişken adı:

ORA-25439: tekrarlanan değişken değeri veya değişken:

ORA-25440: geçersiz tablo diğer adı:

ORA-25441: tablo diğer adı için tekrarlanan sütun değeri:

ORA-25442: tablo diğer adı için çok fazla sayıda sütun değeri:

ORA-25443: tablo diğer adı için tekrarlanan sütun değeri: , sütun no:

ORA-25444: geçersiz ROWID: , tablo diğer adı:

ORA-25445: geçersiz sütun numarası: , tablo diğer adı:

ORA-25446: tablo diğer adı için tekrarlanan sütun değeri: , sütun:

ORA-25447: . kuralı değerlendirilirken hatalarla karşılaşıldı

ORA-25448: . kuralında hata var

ORA-25449: geçersiz değişken adı:

ORA-25450: hatası oluştu. hata, . kural kümesinin değerlendirilmesi sırasında oluştu.

ORA-25451: değişkeni için çok sayıda özellik değeri var

ORA-25452: değişkeni, özelliği için tekrarlanan özellik değeri

ORA-25453: geçersiz tekrarlayıcı:

ORA-25454: . kural kümesinin, tekrarlayıcısı için değerlendirilmesi sırasında hata oluştu

ORA-25455: . kural kümesi değerlendirme hatası, değerlendirme içeriği: .

ORA-25456: kural kümesinde değişiklik yapıldı veya değerlendirme tekrarlayıcısı için sonlandırıldı

ORA-25457: değerlendirme fonksiyonu hata döndürüyor

ORA-25461: kural kümesi belirlenmedi

ORA-25462: değerlendirme içeriği belirlenmedi

ORA-25463: tablo diğer adı belirlenmedi

ORA-25464: tablo diğer adı için ROWID belirlenmedi:

ORA-25465: değişken adı belirlenmedi

ORA-25466: değişken adı için veri belirlenmedi:

ORA-25467: tablo diğer adı belirlenmedi

ORA-25468: diğer ad için sütun adı belirlenmedi:

ORA-25469: diğer ad için veri belirlenmedi: , sütun adı:

ORA-25470: değişkeni için tekrarlanan özellik değeri

ORA-25471: değişkeni için özellik adı belirlenmedi

ORA-25472: maksimum açık tekrarlayıcı sayısı aşıldı

ORA-25473: kural eylem içeriğinde depolanamaz

ORA-25500: veritabanı açık değil

ORA-25501: ALTER SYSTEM QUIESCE RESTRICTED komutu başarısız

ORA-25502: eşzamanlı ALTER SYSTEM QUIESCE/UNQUIESCE komutu çalışıyor

ORA-25503: veritabanının şu anda etkinliği durdurulduğundan açılamıyor

ORA-25504: sistem zaten etkinlik dışı durumda

ORA-25505: sistem etkinlik dışı durumda değil

ORA-25506: kaynak yöneticisi bazı örneklerde sürekli açık değildi

ORA-25507: kaynak yöneticisi sürekli açık değildi

ORA-25508: veritabanı kurulmadı

ORA-25509: “”.””. üzerinde işleme izin verilmez

ORA-25526: hatalı _DB_MTTR_SIM_TARGET formatı:

ORA-25527: hatalı _DB_MTTR_SIM_TARGET formatı

ORA-25528: _DB_MTTR_SIM_TARGET içinde çok sayıda aday MTTR belirlendi

ORA-25530: FAST_START_MTTR_TARGET belirlenmedi

ORA-25531: Belirlenen MTTR çok küçük:

ORA-25532: Belirlenen MTTR çok büyük:

ORA-25533: FAST_START_IO_TARGET veya LOG_CHECKPOINT_INTERVAL belirlendi

ORA-25534: _MEAN_TIME_TO_CLUSTER_AVAILABILITY belirlendi

ORA-25950: birleşik dizin belirtiminde where yan tümcesi eksik

ORA-25951: birleşik dizin where yan tümcesi OR koşulu içeremez

ORA-25952: birleşik dizin yalnızca iç eşit birleştirmeler içermelidir

ORA-25953: birleşik dizin fonksiyonel dizin olamaz

ORA-25954: boyutta birincil anahtar veya benzersiz kural eksik

ORA-25955: where yan tümcesinde tüm tablolar birleştirilmiş olmalı

ORA-25956: SYS kullanıcısının sahip olduğu tablolarda birleşik dizin yaratılamaz

ORA-25957: birleşik dizin where yan tümcesi dönüş içeremez

ORA-25958: birleşik dizin where yan tümcesi koşulu yalnızca sütun başvuruları içerebilir

ORA-25959: birleşik dizin biteşlem türünde olmalı

ORA-25960: birleşik dizin geçici tabloyu temel alamaz

ORA-25961: birleşik dizin, dml basamaklı kural işlemini engelliyor

ORA-25962: birleşik dizin birden çok tablo eklemeyi veya birleştirmeyi engelliyor

ORA-25963: birleştirme dizini tablolar üzerinde yaratılmalıdır

ORA-25964: sütun türü birleştirme sütunu türü ile uyumsuz

ORA-25965: olgu tablosu, from yantümcesine eklenmelidir

ORA-25966: birleştirme dizini için, dizinli olarak düzenlenen tablo temel alınamaz

ORA-26000: belirtilen bölüm yüklendi ama bölümlenmedi

“ORA-26001: SORTED INDEXES içinde belirtilen dizini

tablosunda mevcut değil”

ORA-26002: tablosu kendisi üzerinde tanımlanan dizine sahip.

ORA-26003: dizinle düzenlenmiş tablosunda paralel yükleme desteklenmiyor.

ORA-26004: Doğrudan yol aracılığıyla yüklenen tablo kümelenemez

ORA-26005: Doğrudan dizin yolu yükü için geçersiz tutamaç

ORA-26006: sütunu sql ifadesinde yanlış bağlama değişkeni –

ORA-26007: SETID veya OID sütunu için geçersiz değer

“ORA-26008: sütunu için SQL dizesinde geçersiz sözdizimi veya bağlama değişkeni.

ORA-26010: tablosundaki sütunu NOT NULL’dur ve yüklenmemişti

ORA-26011: türü, sütununa ( tablosunda) yüklenemiyor

ORA-26013: Ayrılan liste yeterince büyük olmayabilir

“ORA-26014: beklenmeyen hata oluşturdu. Hata oluştuğunda alınmaya çalışılan öğe:

ORA-26015: dizi sütunu ( tablosunda) doğrudan yol tarafından desteklenmiyor

ORA-26017: tablo bölümünün doğrudan yol yüklemesinde genel dizinlere izin verilmiyor

ORA-26018: sütunu tablosunda mevcut değil

ORA-26019: türünün tablosundaki sütunu doğrudan yol tarafından desteklenmiyor

ORA-26020: . dizini anahtarları ile başarılı bir biçimde yüklendi

ORA-26021: . dizini bölümü anahtarları ile başarılı bir biçimde yüklendi

ORA-26022: . dizini şu nedenle kullanılamaz hale geldi:

ORA-26023: . dizini bölümü şu nedenle kullanılamaz hale geldi:

ORA-26024: SKIP_UNUSABLE_INDEXES gerekti ve dizin segmenti başlangıçta kullanılamaz duruma geldi

ORA-26025: SKIP_INDEX_MAINTENANCE seçeneği gerekiyor

ORA-26026: . benzersiz dizini başlangıçta kullanılamaz durumda

ORA-26027: . benzersiz dizini, bölümü baştan kullanılamaz durumda

ORA-26028: . dizini başlangıçta kullanılamaz durumda

ORA-26029: . dizini bölümü başlangıçta kullanılamaz durumda

ORA-26030: . dizininin bölümleri şu nedenle kullanılamaz duruma getirilmiştir:

ORA-26031: dizin bakım hatası, yükleme sürdürülemez

ORA-26032: . dizininin yüklenmesi anahtarlarından sonra durdu

ORA-26033: . sütununun şifreleme nitelikleri, kaynak veya hedef tablo için farklılık gösteriyor

ORA-26034: sütunu akışta yok

ORA-26035: Sütunu şifreleme veya şifresini çözme girişimi sırasında hata oluştu

ORA-26036: alt bölümleme yüklemesi belirtildi ancak tablosunda alt bölümleme yok

ORA-26040: NOLOGGING seçenekleri kullanılarak veri bloğu yüklendi

ORA-26041: DATETIME/INTERVAL veri türü dönüştürme hatası

ORA-26045: REF sütunu bağımsız değişken bekliyordu, tane bulundu.

ORA-26046: REF sütunu kapsamı belirlenmiş tablo adı bekliyordu; kullanıcı değerini geçirdi.

ORA-26048: Kapsamı belirlenmiş REF sütununda tablo adı yanlış.

ORA-26049: Kapsamı belirlenmemiş REF sütununda mevcut olmayan tablo adı var.

ORA-26050: Etki alanı dizininin doğrudan dizin yolu yükü bu sütun türünde desteklenmiyor.

ORA-26051: paketli ondalık format dizesi ayrıştırılırken dahili hata

ORA-26052: Desteklenmeyen tür %d ( sütunundaki SQL ifadesi için).

ORA-26053: Row was not loaded due to conversion error.

ORA-26054: Dolaysız Dizin Yolu ıçeriği, istenen işlemden farklı bir mod için hazırlandı.

ORA-26055: Dolaysız dizin yolu yükleme kaldırma için geçersiz arabellek belirlendi

ORA-26056: Görünüm üzerinde istenen dolaysız dizin yolu işlemi desteklenmiyor.

ORA-26057: Conversion is not necessary for this direct path stream.

ORA-26058: %*s sütunundaki (%*s tablosunda) meta veriler okunurken beklenmeyen hata oluştu

ORA-26059: Veriler sütunu için çok büyük

ORA-26060: sütunu için tür belirleyicisi dönüştürülemiyor

ORA-26061: Eşzamanlı yüklemenin dolaysız kaldırılmasına izin verilmez.

ORA-26062: Önceki hatalardan devam edilemez.

ORA-26063: Belirtilen SCN değerine dönülemez – Sarma: Taban: .

ORA-26064: Belirtilen SCN değeri geçersiz – Sarma: Taban: .

ORA-26065: kısıtlama denetimi, dolaysız dizin yolu yüklemesinde yer alan sütununa başvuramaz

ORA-26076: doğrudan dizin yolu yapısı ayrıldıktan sonra değer ayarlanamaz ve sıfırlanamaz

ORA-26077: doğrudan dizin yolu sütun dizisi başlatılmadı

ORA-26078: “” dosyası, yüklenen veritabanının bir parçası değil

ORA-26079: “” dosyası, . tablosunun bir parçası değil

ORA-26080: “” dosyası, . tablosunun, bölümlemesinin bir parçası değil

ORA-26082: . tablosundaki çakışan segmentlerin yüklenmesine izin verilmiyor

ORA-26083: desteklenmeyen dolaysız dizin yolu akışı sürümü:

ORA-26084: doğrudan dizin yolu içeriği zaten sona ermiş durumda

ORA-26085: doğrudan dizin yolu işlemi, kendi işlemini başlatmalı

ORA-26086: doğrudan yol tetikleyicileri desteklemiyor

ORA-26088: “” ölçeklenebilir sütunu, LOB sütunlarından önce belirtilmiş olmalıdır

ORA-26089: LONG sütunu “” sonuncu olarak belirtilmiş olmalı

ORA-26090: satır, kısmi durumda

ORA-26091: istenen doğrudan dizin yolu işlemi desteklenmiyor

ORA-26092: yalnızca LONG veya LOB türleri kısmi olabilir

ORA-26093: girdi verisi sütun boyutu (%d), maksimum girdi boyutunu (%d) aşıyor

ORA-26094: veri akımı format hatası: girdi sütununda taşma

ORA-26095: işlenmemiş akış verileri mevcut

ORA-26096: aktarma boyutu satır verileri için çok küçük (%lu bayt gerekli)

ORA-26097: sütunu için desteklenmeyen dönüştürme (%d türünden %d türüne)

ORA-26098: doğrudan dizin yolu içeriği hazırlanmamış

ORA-26099: doğrudan dizin yolu içeriği zaten hazırlanmış

ORA-26100: kullanılmayan hata

ORA-26101: dosya başlığındaki tablo alanı numarası , değil ( dosyası için)

ORA-26102: dosya başlığındaki göreceli dosya numarası , değil (dosya: )

ORA-26103: kontrol dosyası yaratmak için V6 veya V7 veri dosyası kullanıldı

ORA-26500: “”.”” önbellek oluşturmada hata

ORA-26501: RepAPI işlemi başarısız

ORA-26502: hata yeniden sinyali

ORA-26503: . nesnesinde dahili işlem RepAPI başarısızlığı

ORA-26504: işlem uygulanmadı

ORA-26505: beklenmeyen dahili boşluk

ORA-26506: boş global içerik

ORA-26507: boş ana bağlantı

ORA-26508: boş materyalleştirilmiş görünüm bağlantısı

ORA-26509: boş materyalleştirilmiş görünüm kontrol yapısı

ORA-26510: materyalleştirilmiş görünüm adı: ”, izin verilen maksimum uzunluk olan bayttan büyük

ORA-26511: ‘.’ ana tablosu bulunamadı

ORA-26512: def$ hatasına işlem yapmada hata

ORA-26513: itme hatası: ana prosedür $RP. işlemi başaramadı: , sıra:

ORA-26514: ‘.’ nesnesi bulunamadı

ORA-26515: ‘.’ için kullanılır asıl kayıt yok

ORA-26516: işlem alındısı yok

ORA-26517: ‘.’ için materyalleştirilmiş görünüm kontrol girişi bulunamadı

ORA-26518: sırada asenkron hatası algılandı

ORA-26519: ayrılabilir bellek yok

ORA-26520: dahili bellek başarısızlığı

ORA-26521: rpc başlatma hatası

ORA-26522: rpc çalıştırma hatası

ORA-26523: rpc bitim hatası

ORA-26524: ürün için nls alt sistem başlatma başarısızlığı=, olanak=

ORA-26525: (@) için oturum bağlantı denemesi başarısız

ORA-26526: . için materyalleştirilmiş görünüm sql ddl ayrıştırma/genişletme başarısız oldu

ORA-26527: yerel depo geri çağırma init aşaması ‘.’ için başarılamadı

ORA-26528: yerel depo geri çağırma proc aşaması ‘.’ için başarılamadı

ORA-26529: yerel depo geri çağırma terim aşaması ‘.’ için başarılamadı

ORA-26530: materyalleştirilmiş görünüm yenileme kontrol listesi oluşturulamadı

ORA-26531: çoğaltma paraleli oluşturma başarısızlığının kurtarma test olayı

ORA-26532: çoğaltma paraleli oluşturmada benzetme yeri başarısızlığı

ORA-26534: çarpışma: tranID %ld ihmal edildi ve temizlendi

ORA-26535: %ud bayt satır arabelleği satır boyutlu tablo için yetersiz=%ud

ORA-26536: ertelenen işlemlerin neden olduğu çatışmalar yüzünden yenileme durduruldu

ORA-26562: son RepAPI hatası

ORA-26563: bu tabloyu yeniden adlandırmaya izin verilmiyor

ORA-26564: bağımsız değişkeni belirtilen türde değil

ORA-26565: _arg çağırma dbms_defer.call’u çağırmadan önce yapıldı

ORA-26566: ‘ye bağlantı açamadı

ORA-26571: ..: bağımsız değişken sayısı (), eşleme kataloğu ile eşleşmiyor

ORA-26572: ..: bağımsız değişkeni, eşleme kataloğu ile eşleşmiyor

ORA-26575: uzak veritabanı eşleme paralel başlatmasını desteklemiyor

ORA-26576: SR kuyruğa alma elde edilemiyor

ORA-26577: Eski stildeki . materyalleştirilmiş görünümü bırakılırken PRESERVE TABLE kullanılamaz

ORA-26650: artalanı işlemi başlatılamamış olabilir

ORA-26660: için geçersiz eylem içeriği değeri

ORA-26661: STREAMS izleme olayı

ORA-26662: nesneye ait STREAMS Veri Sözlüğü bilgileri işlenemiyor

ORA-26663: uygula işleminin hata kuyruğu boş olmalıdır

ORA-26664: STREAMS işlemi yaratılamıyor

ORA-26665: STREAMS işlemi zaten mevcut

ORA-26666: STREAMS işlemi değiştirilemez

ORA-26667: geçersiz STREAMS parametresi

ORA-26668: STREAMS işlemi mevcut

ORA-26669: parametresi parametresiyle tutarlı değil

ORA-26670: STREAMS seçeneği COMPATIBLE parametresinin veya daha yüksek olmasını gerektirir

ORA-26671: maksimum STREAMS işlemi sayısı aşıldı

ORA-26672: STREAMS işlemi durdurulurken zaman aşımı oluştu

ORA-26673: tekrarlanan sütun adı

ORA-26674: ‘.’ (LCR: tür=; DB: tür=) öğesinde sütun uyumsuzluğu

ORA-26675: Akışlar yakalama işlemi gerçekleştirilemiyor

ORA-26676: ‘.’ tablosu LCR’de sütunlarını, çoğaltılmış sitede sütunlarını içeriyor

ORA-26677: Akışlar, çıktıdan yakalama işlemi () devam edemiyor

ORA-26678: ılk olarak akışlar yakalama işlemi oluşturulmalıdır

ORA-26679: işleme LCR’deki LOB veya LONG sütunlarında izin verilmez

ORA-26680: nesne türü desteklenmiyor

ORA-26681: komut türü desteklenmiyor

ORA-26682: publication_on için geçersiz değer

ORA-26683: value_type için geçersiz değer

ORA-26684: value_type için geçersiz değer

ORA-26685: birden çok kaynaktan işlem uygulanamaz

ORA-26686: belirlenen SCN’den yakalama yapılamaz

ORA-26687: “”.”” için “” veritabanında örnek yaratma SCN’si sağlanmadı

ORA-26688: LCR’da eksik anahtar

ORA-26689: LCR’da sütun veri türü eşleşmemesi

ORA-26690: veri türü Oracle olmayan sistemlerde desteklenmiyor

ORA-26691: işlem Oracle olmayan sistemde desteklenmiyor

ORA-26692: , geçersiz değeri formatında olmalı

ORA-26693: STREAMS işlemi başarıyla bırakıldı, ancak kural kümesi bırakılırken hata oluştu

ORA-26694: . kuyruğunda kuyruğa alma sırasında hata oluştu

ORA-26695: çağrısı sırasında hata oluştu: dönüş kodu

ORA-26696: numarası ve sürüm numarası olan kaynak veritabanı kaynaklı akışlar veri sözlüğü yok

ORA-26697: LCR ekstra ” sütununu içeriyor

ORA-26698: bir kural kümesine sahip değildi

ORA-26699: STREAMS mesaj işleyicisi () zaten var

ORA-26700: STREAMS izleme olayı

ORA-26701: STREAMS işlemi mevcut değil

ORA-26702: STREAMS/CDC uygulama altyapısını kapat

ORA-26703: STREAMS kural önbelleği yapılandırılırken hata oluştu

ORA-26704: Kuyruk tablosuna ait %d Sahip anı devrede değil veya QMN0 işlemi devre dışı.

ORA-26705: Akışlar veri sözlüğü yükseltildikten sonra, yakalama işleminin sürümü düşürülemez

ORA-26706: yakalama işleminin sürümü düşürülemez

ORA-26707: STREAMS or_expand karmaşıklığı

ORA-26708: uzak DDL STREAMS tarafından desteklenmiyor: veritabanı bağlantısı

ORA-26709: Akışlar RFS yeniden başlatma işlemi

ORA-26710: Yakalama sırasında uyumsuz sürüm işaretleyicisiyle karşılaşıldı

ORA-26711: uzak tablo birincil anahtar kısıtlaması içermiyor

ORA-26712: uzak nesne “”.””\@””

ORA-26713: uzak nesne yok veya erişilemiyor

ORA-26714: Uygulama sırasında kullanıcı hatası oluştu

ORA-26715: zaman sınırına ulaşıldı

ORA-26716: mesaj sınırına ulaşıldı

ORA-26717: SCN sınırına ulaşıldı

ORA-26718: hareket sınırına ulaşıldı

ORA-26719: STREAMS izleme olayı

ORA-26720: STREAMS lobs olayını birleştiriyor

ORA-26721: LCR’nin kuyruğa alınmasına izin verilmiyor

ORA-26722: STREAMS standartlaştırma olayı

ORA-26723: “” kullanıcısı “” rolünü gerektirir

ORA-26724: yalnızca SYS’nin, SYS’ye kullanıcı Yakalama veya Uygulama ayarlamasına izin verilir.

ORA-26725: uygulama idarecileri düşürülemez

ORA-26726: mantıksal bekleme ve DOWNSTREAM_REAL_TIME_MINE öğeleri uyumsuz

ORA-26727: Var olan yayılmanın queue_to_queue niteliği değiştirilemez.

ORA-26728: STREAMS uygulaması segcol eşleme önbelleğinin konfigürasyon tanımlama olayı

ORA-26729: STREAMS uygulaması hedef nesne önbelleğinin konfigürasyon tanımlama olayı

ORA-26730: ” zaten var

ORA-26731: ” mevcut değil

ORA-26732: geçersiz dosya grubu yetkisi

ORA-26733: dosya grubu kilidi beklenirken zaman aşımına uğrandı

ORA-26734: farklı bir datafiles_directory_object parametresi belirlenmelidir

ORA-26735: belirlenen dosya grubu sürümünde bu işleme izin verilmez

ORA-26736: Veri Pompası hatası

ORA-26737: sürümüne ait bir dışa aktarma döküm dosyası zaten var

ORA-26738: ” boş değil

ORA-26739: FILE GROUP izleme olayı

ORA-26740: dosya grupları bulunduğundan eski sürüm yüklenemiyor

ORA-26741: iş kolları birleştirilemiyor

ORA-26742: Maksimum yoksayılan işlem sayısı aşıldı

ORA-26743: Akışlar izleme olayı

ORA-26744: STREAMS yakalama işlemi “” “”.”” desteklemiyor; nedeni:

ORA-26745: imleçler () yeterli değil

ORA-26746: “”.”” DDL kuralına bu işlemde izin verilmez.

ORA-26747: Tek öğeden çok öğeye dönüşüm fonksiyonu , belirtilen hatayla karşılaştı:

ORA-26748: Tek öğeden tek öğeye dönüşüm fonksiyonu , belirtilen hatayla karşılaştı:

ORA-26749: STREAMS yayılma toplu işlem boyutu

ORA-26750: STREAMS dahili dönüştürme

ORA-26751: STREAMS test olayı

ORA-26752: “”.”” için desteklenmeyen LCR alındı

ORA-26753: ‘.’ içinde eşleşmeyen sütun bulundu

ORA-26754: Tek öğeden tek öğeye dönüşüm fonksiyonu ve tek öğeden çok öğeye dönüşüm fonksiyonu aynı anda belirlenemez

ORA-26755: STREAMS yayılma tablosu bölümleme olayı uyguladı

ORA-26756: STREAMS yayılma tablosu bölümleme tavan olayı uyguladı

ORA-26757: anında uzak işlemin tamamlanmasını bekleme zaman aşımı

ORA-26758: STREAMS LCR atlama istedi

ORA-26759: Maksimum LCR atlama isteği sayısı aşıldı

ORA-26761: Gerçek zamanlı veri inceleme için Bekleme Yineleme Günlükleri kullanılamaz

ORA-26762: parametresi için ad otomatik olarak oluşturulamadı, nedeni:

ORA-26763: geçersiz dosya tipi “”

ORA-26764: “” parametresi yerel yakalama “” için geçersiz

ORA-26765: “” parametresi akış yakalama “” için geçersiz

ORA-26770: Dizin tablo desteklenmiyor

ORA-26771: Kullanıcı tanımlı sütun türü desteklenmiyor

ORA-26772: şifrelenmiş sütun desteklenmiyor

ORA-26773: “” sütunu için geçersiz veri türü

ORA-26774: Kuyruk tablosu desteklenmiyor

ORA-26775: Geçici tablo desteklenmiyor

ORA-26776: Alt nesne desteklenmiyor

ORA-26777: Harici tablo desteklenmiyor

ORA-26778: Dosya sütunu desteklenmiyor

ORA-26779: Materyalleştirilmiş görünüm desteklenmiyor

ORA-26780: Nesne tablosu desteklenmiyor

ORA-26781: ıç içe yerleştirilmiş tablo desteklenmiyor

ORA-26782: Fonksiyon tabanlı dizin desteklenmiyor

ORA-26783: Sütun veri türü desteklenmiyor

ORA-26784: STREAMS internal event

ORA-27000: skgfqsbi: depolama alt sistemi (SBT) katmanını başlatma başarısız oldu

ORA-27001: desteklenmeyen aygıt türü

ORA-27002: fonksiyon geçersiz aygıt yapısı ile çağrıldı

ORA-27003: NOIO seçeneğiyle ayrılan aygıtta dosya açılamaz

ORA-27004: belirtilen geçersiz blok boyutu

ORA-27005: asenkronu desteklemeyen aygıt üzerindeki G/Ç asenkronu için dosya açamaz

ORA-27006: sbtremove geri dönen hata

ORA-27007: dosyayı açamadı

ORA-27008: fonksiyon geçersiz dosya yapısı ile çağrıldı

ORA-27009: skgfwrt: okuma için açılan dosyaya yazılamaz

ORA-27010: skgfwrt: başarılamayan dosyaya yazıyor

ORA-27011: skgfrd: yazmak için açılan dosyadan okuyamaz

ORA-27012: skgfrd: başarılamayan dosyadan okuyor

ORA-27013: skgfqdel: açık dosya silinemez

ORA-27014: skgfqpini: SS_UDMPDIR genişletirken çeviri hatası oluştu

ORA-27015: skgfcls: dosyayı kapatamadı

ORA-27016: skgfcls: sbtinfo geri dönen hata

ORA-27017: skgfcls: sbtinfo tarafından geri döndürülen ortam tutamacı (SSTMXQMH) uzunluğunu aşıyor

ORA-27018: BLKSIZE değeri, minimum fiziksel blok boyutunun katı değil

ORA-27019: teyp dosya adı uzunluğu (SBTOPMXF) sınırını aşıyor

ORA-27020: adlandırılan aygıtlar desteklenmiyor

ORA-27021: sıralı dosya tutamacı belirtilmeli

ORA-27022: skgfqsbi: ortam yöneticisi için bellek ayrılamadı

ORA-27023: skgfqsbi: ortam yöneticisi protokol hatası

ORA-27024: skgfqsbi: sbtinit2 hata verdi

ORA-27025: skgfqsbi: geçersiz ortam yöneticisi içerik alanı boyutu

ORA-27026: skgfrls: sbtend hata verdi

ORA-27027: sbtremove2 hata verdi

ORA-27028: skgfqcre: sbtbackup hata verdi

ORA-27029: skgfrtrv: sbtrestore hata verdi

ORA-27030: skgfwrt: sbtwrite2 hata verdi

ORA-27031: eş kopyayı yeniden oluşturma fonksiyonları desteklenmiyor

ORA-27032: dosya boyutu sınırı alınamadı

ORA-27033: dosya boyutu sınırı alınamadı

ORA-27034: ORACLE_SID maksimum uzunluğu aşıldı

ORA-27035: mantıksal blok boyutu geçersiz

ORA-27036: çeviri hatası, dosya adını genişletemiyor

ORA-27037: dosya staüsü elde edilemiyor

ORA-27038: yaratılan dosya zaten var

ORA-27039: dosya yaratma başarısız, dosya boyutunun sınırına ulaşıldı

ORA-27040: dosya yaratma hatası, dosya yaratılamıyor

ORA-27041: dosya açılamıyor

ORA-27042: doldurma isteği için raw bölümlemesinde yeterli alan yok

ORA-27043: dosyanın başlangıcı aranamıyor

ORA-27044: dosyanın başlık bloğu yazılamıyor

ORA-27045: dosyayı kapatamıyor

ORA-27046: dosya boyutu mantıksal blok boyutunun çokluğu değildir

ORA-27047: dosyanın başlık bloğunu okuyamıyor

ORA-27048: skgfifi: dosya başlık bilgileri geçersiz

ORA-27049: son blok aranamıyor ve okunamıyor

ORA-27050: fonksiyon geçersiz FIB/IOV yapısı ile çağrıldı

ORA-27051: G/Ç hatası (benzetildi ama gerçek değil)

ORA-27052: dosya verisini diske atamıyor

ORA-27053: dosya başlığındaki blok boyutu, mantıksal blok boyutunun bir çarpanı değil

ORA-27054: Dosyanın yaratıldığı veya bulunduğu NFS dosya sistemi, doğru seçenekler kullanılarak kullanıma açılmamış

ORA-27056: dosya silinemedi

ORA-27057: dosya için G/Ç eşzamansız hale getirme işlemi gerçekleştirilemiyor

ORA-27058: dosya G/Ç soru parametresi geçersiz

ORA-27059: dosya boyutu küçültülemiyor

ORA-27060: dosya üzerinde close-on-exec biti ayarlanamıyor

ORA-27061: eşzamansız G/Ç’lerin beklenmesi başarısız oldu

ORA-27062: bekleyen eşzamansız G/Ç bulunamadı

ORA-27063: okunan/yazılan bayt sayısı yanlış

ORA-27064: dosya için G/Ç eşzamansız hale getirme işlemi gerçekleştirilemiyor

ORA-27065: dosya için vektör G/Ç eşzamansız hale getirme işlemi gerçekleştirilemiyor

ORA-27066: vektör G/Ç içindeki arabellek sayısı maksimum değeri aşıyor

ORA-27067: G/Ç arabellek boyutu geçersiz

ORA-27068: G/Ç arabelleği düzgün şekilde hizalanmadı

ORA-27069: dosya aralığının dışında G/Ç gerçekleştirilmeye çalışıldı

ORA-27070: eşzamansız okuma/yazma başarısız oldu

ORA-27071: dosyadaki istenen konum aranamadı

ORA-27072: Dosya G/Ç hatası

ORA-27073: kuyruktan kaldırılmak üzere bekleyen eşzamansız G/Ç’leri olan bir dosya kapatılmaya çalışılıyor

ORA-27074: açık dosyalar için sınır belirlenemiyor

ORA-27075: SSTMOFRC sabit değeri çok büyük

ORA-27076: açık dosyalar için sınır belirlenemiyor

ORA-27077: çok fazla açık dosya var

ORA-27078: açık dosyalar için sınır belirlenemiyor

ORA-27080: çok fazla dosya açık

ORA-27081: dosyayı kapatamıyor

ORA-27083: eşzamansız G/Ç’lerin beklenmesi başarısız oldu

ORA-27084: dosya statüsü bayrakları için get/set işlemi gerçekleştirilemedi

ORA-27086: dosya kilitlenemedi – dosya zaten kullanımda

ORA-27087: paylaşım kilidi alınamadı – dosya okunamıyor

ORA-27088: dosya statüsü alınamadı

ORA-27089: öneri amaçlı kilit kaldırılamadı

ORA-27091: G/Ç kuyruğa alınamadı

ORA-27092: dosya boyutu, işlemin dosya boyutunu aşıyor

ORA-27093: dizin silinemedi

ORA-27094: kullanılan işlenmemiş veri birimi bölüm tablosuna zarar verebilir

ORA-27100: paylaşılan bellek alanı zaten mevcut

ORA-27101: paylaşılan bellek alanı mevcut değil

ORA-27102: bellek yetersiz

ORA-27103: dahili hata

ORA-27120: paylaşılan bellek segmenti kaldırılamıyor

ORA-27121: paylaşılan bellek segmentinin boyutu belirlenemiyor

ORA-27122: bellek korunamıyor

ORA-27123: paylaşılan bellek segmentine eklenemiyor

ORA-27124: paylaşılan bellek segmentinden ayrılamıyor

ORA-27125: paylaşılan bellek segmenti yaratılamıyor

ORA-27126: çekirdekteki paylaşılan bellek segmenti kilitlenemiyor

ORA-27127: paylaşılan bellek segmentinin kilidi açılamıyor

ORA-27128: sayfa boyutu belirlenemiyor

ORA-27140: gönderme/bekleme bileşenine eklenemedi

ORA-27141: geçersiz işlem no.

ORA-27142: yeni işlem yaratılamadı

ORA-27143: ışletim sistemi çağrısı başarısız

ORA-27144: işlem kesme başarısız oldu

ORA-27145: istenen işlem sayısı için yetersiz kaynaklar

ORA-27146: gönderme/bekleme başlatma başarısız

ORA-27147: gönderme/bekleme yeniden başlatma başarısız

ORA-27148: oluşturma bekleme hatası

ORA-27149: atama aralık dışı

ORA-27150: askıdaki oradebug çağrısının işlemini bildirme denemesi başarısız

ORA-27151: arabellek, işlem no. dizesini tutacak kadar büyük değil

ORA-27152: işlemi gönderme denemesi başarısız

ORA-27153: bekleme işlemi başarısız

ORA-27154: gönderme/bekleme yaratma başarısız

ORA-27155: dosyayı çalıştıramadı

ORA-27156: işlem bilgileri isteği başarısız

ORA-27157: ışletim Sistemi gönderme/bekleme fonksiyonu kaldırıldı

ORA-27158: işlem kontrol hatası

ORA-27159: işlem zamanlama önceliği ayarlanırken hata oluştu

ORA-27160: süreç tarafından başka bir işlemin gerçekleştirilmesi istendi

ORA-27161: Oracle ikili bilgisi isteği başarısız oldu

ORA-27162: thread yaratılamadı

ORA-27163: bellek yetersiz

ORA-27164: ayrılan thread birleştirilmeye çalışıldı

ORA-27165: var olmayan thread birleştirilmeye çalışıldı

ORA-27166: geçerli thread birleştirilmeye çalışıldı

ORA-27190: skgfrd: sbtread2 hata verdi

ORA-27191: sbtinfo2 hata verdi

ORA-27192: skgfcls: sbtclose2 hata verdi – dosya kapatma başarısız oldu

ORA-27193: sbtinfo2 birim etiketi değerini vermedi

ORA-27194: skgfdvcmd: sbtcommand hata verdi

ORA-27195: proxy kopyalaması desteklenmiyor

ORA-27196: skgfpbk: sbtpcbackup hata verdi

ORA-27197: skgfprs: sbtpcrestore hata verdi

ORA-27198: skgfpvl: sbtpcvalidate hata verdi

ORA-27199: skgfpst: sbtpcstatus hata verdi

ORA-27200: skgfpgo: sbtpcstart hata verdi

ORA-27201: skgfpcm: sbtpccommit hata verdi

ORA-27202: skgfpen: sbtpcend hata verdi

ORA-27203: skgfpqb: sbtpcquerybackup hata verdi

ORA-27204: skgfpqr: sbtpcqueryrestore hata verdi

ORA-27205: skgfpcn: sbtpccancel hata verdi

ORA-27206: istenen dosya ortam yönetimi kataloğunda bulunamadı

ORA-27207: aygıt PARMS’lerinde sözdizim hatası – parantez eşleşmemesi veya eksikliği

ORA-27208: aygıt PARMS’lerinde sözdizim hatası – ortam değişkeni değeri eksik

ORA-27209: aygıt PARMS’lerinde sözdizim hatası – bilinmeyen anahtar sözcük veya eksik =

ORA-27210: aygıt PARMS’lerinde sözdizim hatası

ORA-27211: Medya ıdaresi Kitaplığı yüklenemedi

ORA-27212: Medya ıdaresi Kitaplığı’nda bazı giriş noktaları eksik

ORA-27213: Medya ıdaresi Kitaplığı kaldırılamıyor

ORA-27214: skgfrsfe: dosya arama başarısız oldu

ORA-27215: skgfgsmcs: sbtinfo2 bilinmeyen dosya döndürdü

ORA-27216: skgfgsmcs: sbtinfo2 hatalı yanıt döndürdü

ORA-27230: ışletim sistemi çağrısı başarısız

ORA-27250: ışletim sistemi çağrısı başarısız

ORA-27300: ışletim sistemine bağımlı olan işlemi başarısız, statü:

ORA-27301: ışletim Sistemi başarısızlık mesajı:

ORA-27302: başarısızlık yeri:

ORA-27303: ek bilgiler:

ORA-27352: kuyruk üzerinde kilit sağlanamıyor

ORA-27355: önbellek girişinde satır kilitlenemiyor

ORA-27358: bilinmeyen ayırma türü

ORA-27360: bilinmeyen işlem türü

ORA-27365: işim durdurulması bildirildi, ancak bu hemen gerçekleştirilemedi

ORA-27366: “.” işi çalışmıyor

ORA-27367: bu işle ilişkilendirilen “.” programı devre dışı

ORA-27368: iş yürütme iptal edildi

ORA-27369: EXECUTABLE türündeki iş çıkış koduyla başarısız oldu:

ORA-27370: iş bağımlı öğesi EXECUTABLE türünde iş başlatamadı

ORA-27371: EXECUTABLE türünde işler bu platformda desteklenmiyor

ORA-27372: eylem ve bağımsız değişkenlerin uzunluğu platform sınırını () aşıyor

ORA-27373: bilinmeyen veya geçersiz olay kaynak kuyruğu

ORA-27374: olay kaynak kuyruğu için yetkiler yetersiz

ORA-27375: kuyrukların güvenli olması için geçerli aracı adı belirlenmelidir

ORA-27376: olay koşulu NULL (boş) olamaz

ORA-27377: Windows’ta olay tabanlı zamanlamalar olamaz

ORA-27378: EXECUTABLE türündeki işler bu platformda durdurulamaz

ORA-27399: EXECUTABLE iş türü için CREATE EXTERNAL JOB yetkisi gereklidir

ORA-27401: Zamanlayıcı hata ayıklama olayı

ORA-27402: Zamanlayıcı izleme olayı

ORA-27403: zamanlayıcı iş durdurma olayı

ORA-27411: boş dize geçerli bir tekrarlama aralığı değildir.

ORA-27412: tekrarlama aralığı veya takvim geçersiz belirleyici içeriyor:

ORA-27413: tekrarlama aralığı çok büyük

ORA-27414: Geçersiz BY değer türü

ORA-27415: tekrarlama aralığı veya takvim FREQ= yantümcesi ile başlamalıdır.

ORA-27416: tekrarlama aralığı veya takvimdeki BYDAY= yantümcesi geçersiz gün içeriyor

ORA-27417: BYWEEKNO yantümcesi yalnızca FREQ=YEARLY olduğunda desteklenir

ORA-27418: tekrarlama aralığı veya takvimde sözdizimi hatası

ORA-27419: tekrarlama aralığında geçerli bir yürütme tarihi belirlenemedi

ORA-27421: takvim tanımında kullanımı desteklenmez

ORA-27431: . zinciri kullanıcı tarafından yönetilen bir kural kümes içeriyor

ORA-27432: adımı . zinciri için mevcut değil

ORA-27433: adımının durumu . işi için olarak değiştirilemiyor

ORA-27434: zincir, adım, iş değiştirilemiyor (..)

ORA-27435: zincir iş anormal şekilde sonlandırıldı

ORA-27451: NULL olamaz

ORA-27452: veritabanı nesnesi için geçersiz bir ad.

ORA-27453: geçersiz bir iş veya program bağımsız değişkeni adı.

ORA-27454: bağımsız değişken adı ve konumu NULL olamaz

ORA-27455: için yalnızca “SYS” geçerli bir şemadır.

ORA-27456: “.” programının tüm bağımsız değişkenleri tanımlanmadı

ORA-27457: bağımsız değişkeni (“.” işine ait) değeri yok

ORA-27458: PLSQL_BLOCK türünde bir program bağımsız değişken içeremez.

ORA-27459: EXECUTABLE türünde bir program yalnızca karakter içeren bağımsız değişkenlere sahip olabilir.

ORA-27460: devre dışı bırakılan “.” işi yürütülemiyor

ORA-27461: özelliğinin değeri çok büyük.

ORA-27463: geçersiz program türü:

ORA-27464: geçersiz zamanlama türü:

ORA-27465: değeri özelliği için geçersiz

ORA-27466: dahili zamanlayıcı hatası:

ORA-27467: değeri için geçersiz veri türü

ORA-27468: “.” başka bir işlem tarafından kilitlendi

ORA-27469: geçerli bir özelliği değil

ORA-27470: istenen değişiklik gerçekleştirildikten sonra “.” yeniden etkinleştirilemedi

ORA-27471: “.” penceresi zaten kapalı

ORA-27472: geçersiz meta veri özelliği:

ORA-27473: bağımsız değişkeni yok

ORA-27474: bağımsız değişken adı ve bağımsız değişken konumu bir arada belirtilemez

ORA-27475: “.” olmalıdır

ORA-27476: “.” yok

ORA-27477: “.” zaten var

ORA-27478: “.” işi çalışıyor

ORA-27479: Diğer nesneler bağımlı olduğundan işlemine “.” öğesinde gerçekleştirilemiyor

ORA-27480: “” penceresi açık

ORA-27481: “.” geçersiz bir zamanlamaya sahip

ORA-27483: “.” için END_DATE geçersiz

ORA-27484: Bağımsız değişken adları program içermeyen işlerde desteklenmez.

ORA-27485: bağımsız değişkeni farklı bir konumda zaten var

ORA-27486: Yetkiler Yetersiz

ORA-27487: için geçersiz nesne ayrıcalığı

ORA-27488: ayarlanamıyor, çünkü zaten ayarlanmış

ORA-27489: “.” işi “” iş sınıfından işlenemedi

ORA-27490: devre dışı bırakılan “.” penceresi açılamıyor

ORA-27491: repeat_interval ve start_date değerlerini her ikisi de NULL (boş) olamaz

ORA-27500: iç-örnek IPC hatası

ORA-27501: bağlantı noktası yaratmada IPC hatası

ORA-27502: işaret düzenleyicisini ayarlamada IPC hatası

ORA-27503: ıstek iptal edilmeye çalışılırken IPC hatası oluştu

ORA-27504: OSD içeriği yaratılırken IPC hatası oluştu

ORA-27505: bağlantı noktasını iptal etmede IPC hatası

ORA-27506: bağlantı noktasına bağlantı kurmada IPC hatası

ORA-27507: bağlantı noktasıyla bağlantıyı kesmede IPC hatası

ORA-27508: mesaj göndermede IPC hatası

ORA-27509: mesaj almada IPC hatası

ORA-27510: tamamlanacak bir isteği bekleme sırasında IPC hatası

ORA-27512: işlemi göndermede IPC hatası

ORA-27513: parametresi geçersiz değer () içeriyor

ORA-27514: Uzak işleme bellek kopyalamada IPC hatası

ORA-27542: Uzak güncelleme için hazırlanmış arabelleğin hazırlığını kaldırma başarısız

ORA-27543: geri kalan isteği iptal edemez

ORA-27544: iletişim ile uyuşan bellek desteklenmiyor

ORA-27545: IPC olayı izleme

ORA-27546: IPC arayüzü sürüm . ile derlenen Oracle, sürüm . buldu

ORA-27547: IPC OSD özelliği sorgulanamıyor

ORA-27548: IPC arabelleği hazırlığı geri alınamıyor

ORA-27550: Hedef No protokol kontrolü başarısız oldu. hedef no sürümü=%d, tür=%d, uzak an numarası=%d, yerel an numarası=%d

ORA-27551: IPC bağlantı noktası sayısı, OSD sınırı olan değerini aşıyor

ORA-28000: hesap kilitli

ORA-28001: parola süresi doldu

ORA-28002: parola süresi gün içinde dolacak

ORA-28003: belirtilen parola için parola doğrulaması başarısız

ORA-28004: PASSWORD_VERIFY_FUNCTION içinde geçersiz fonksiyon bağımsız değişkeni belirtildi

ORA-28005: geçersiz oturum açma bayrakları

ORA-28006: ve parametreleri için çatışan değerler

ORA-28007: parola yeniden kullanılamaz

ORA-28008: geçersiz eski parola

ORA-28009: SYS şeklindeki bağlantı SYSDBA veya SYSOPER olarak yapılmalıdır

ORA-28010: harici veya global hesapların süresini geçiremez

ORA-28011: hesabın süre bitim tarihi dolmak üzere; parolanızı şimdi değiştirin

ORA-28012: Burada manuel kayda izin verilmez

ORA-28020: IDENTIFIED GLOBALLY zaten belirtildi

ORA-28021: global rolleri bağışlayamaz

ORA-28022: global kullanıcı vaya role dış roller bağışlayamaz

ORA-28023: bu rolün önce diğer kullanıcıya (kullanıcılara) verilmesi kaldırılmalı

ORA-28024: harici rolün bu role/kullanıcıya verilmesi kaldırılmalı

ORA-28025: eksik veya boş harici ad

ORA-28026: aynı harici adı taşıyan kullanıcı zaten mevcut

ORA-28027: ayrıcalıklı veritabanı hatları global kullanıcılar tarafından kullanılabilir

ORA-28028: uzak hizmetin yetki doğrulaması yapılamadı

ORA-28029: kullanıcısı için uzak sunucuya yetki verilmedi

ORA-28030: Sunucu, LDAP dizin hizmetine erişirken sorunlarla karşılaştı

ORA-28031: etkinleştirilmiş maksimum rol sayısı aşıldı

ORA-28033: LDAP sorunu

ORA-28035: Yetki Doğrulama için Oturum Anahtarı Alınamıyor

ORA-28037: RACF Yetki Doğrulaması için Oturum Anahtarı Alınamaz

ORA-28038: O2LOGON’a izin verme

ORA-28039: Kerberos hizmet izni doğrulanamıyor

ORA-28040: Eşleşen doğrulama protokolü yok

ORA-28041: Doğrulama protokolü dahili hata

ORA-28042: Sunucu doğrulanamadı

ORA-28043: DB-OID bağlantısı için bağlama kimlik bilgileri geçersiz

ORA-28044: desteklenmeyen dizin türü

ORA-28045: veritabanı ve OID arasındaki SSL yetki doğrulaması başarısız oldu

ORA-28046: SYS için parola değişikliğine izin verilmiyor

ORA-28047: veritabanı OID’de kuruluş etki alanı üyesi değil

ORA-28048: veritabanı, OID içindeki birden çok kurum etki alanının üyesidir

ORA-28049: parola süresi doldu

ORA-28051: hesap kilitli

ORA-28052: hesap devre dışı

ORA-28053: hesap etkin değil

ORA-28054: parolanın süresi doldu. yedek oturum açma hakkınız kaldı.

ORA-28055: parola süresi gün içinde dolacak

ORA-28100: kural fonksiyon şeması geçersiz

ORA-28101: kural zaten mevcut

ORA-28102: kural mevcut değil

ORA-28103: SYS’nin sahip olduğu bir nesneye kural ekleme izni verilmez

ORA-28104: için girdi değeri geçersiz

ORA-28105: nesne görünümünde güvenlikle ilgili sütun ilkesi yaratılamıyor

ORA-28106: bağımsız değişken no için girdi değeri geçersiz

ORA-28107: kural devre dışı bırakılmış

ORA-28108: döngüsel güvenlik kuralları ortaya çıkarıldı

ORA-28109: ilgili kural sayısı, 16 sınırını aştı

ORA-28110: kural fonksiyonu veya paketi . içinde hatalar var

ORA-28111: kuralı önceden onaylama için yetersiz ayrıcalık

ORA-28112: kural fonksiyonunu yürütme başarısız oldu

ORA-28113: kuralı önceden onaylamada hata var

ORA-28115: kuralda onay seçeneği ihlali var

ORA-28116: doğrudan dizin yolu erişimi için yetersiz ayrıcalık

ORA-28117: kural ihlal edildi – üst kayıt bulunmadı

ORA-28118: kural grubu zaten mevcut

ORA-28119: kural grubu mevcut değil

ORA-28120: sürücü içeriği zaten mevcut

ORA-28121: sürücü içeriği mevcut değil

ORA-28122: SYS_DEFAULT kural grubu güncellenemiyor

ORA-28123: ‘,’ sürücü içeriği geçersiz ” grubunu içeriyor

ORA-28130: tablo düzeyinde Detaylı Erişim Kontrolü

ORA-28131: Detaylı Erişim Kontrolü zorlandı

ORA-28132: Sözdizimine birleştirme güvenlik ilkeleri tarafından desteklenmiyor.

ORA-28133: tam yetkili tablo erişimi detaylı güvenlik tarafından sınırlandı

ORA-28134: nesne detaylı erişim denetimi ilkesine sahip olamaz

ORA-28135: VPD kontrol seçeneği sessiz hata olayı

ORA-28136: Kontrol seçeneği hatasını yoksay

ORA-28137: Geçersiz FGA denetim ıdarecisi

ORA-28138: ılke Yükleminde Hata

ORA-28139: ızin verilen maksimum Esnek Denetim ılkesi Sayısı Aşıldı

ORA-28140: Geçersiz sütun belirlendi

ORA-28141: denetim dizin dosyası yaratılırken hata oluştu

ORA-28142: denetim dizin dosyasına erişilirken hata oluştu

ORA-28150: proxy, istemci olarak bağlanmak için yetkilendirilmemiş

ORA-28151: komut için birden fazla kullanıcı adı belirtilmiş

ORA-28152: proxy kullanıcısı ”, ” başlangıç rolünü ” istemcisi adına belirtmemelidir

ORA-28153: Geçersiz istemci başlangıç rolü belirtildi: ”

ORA-28154: Proxy kullanıcısı, istemci ” olarak davranamaz

ORA-28155: proxy olarak belirlenen ” kullanıcısı aslında bir rol

ORA-28156: ” proxy kullanıcısının, ” rolünü ” istemcisi için ayarlama yetkisi yok

ORA-28157: ” proxy kullanıcısının, ” rolünü ” istemcisi için ayarlaması yasak

ORA-28158: ALL anahtar sözcüğü eksik

ORA-28159: BEHALF anahtar sözcüğü eksik

ORA-28160: EXCEPT anahtar sözcüğü eksik

ORA-28161: ROLES anahtar sözcüğü eksik

ORA-28162: THROUGH anahtar sözcüğü eksik

ORA-28163: GRANT zaten belirtilmiş

ORA-28164: REVOKE zaten belirtilmiş

ORA-28165: proxy ”, ” parola korumalı rolü istemci ” için belirtemeyebilir

ORA-28166: listede tekrarlanan rol adı var

ORA-28168: parola korumalı rol verilmeye çalışıldı

ORA-28169: desteklenmeyen sertifika türü

ORA-28170: desteklenmeyen sertifika sürümü

ORA-28171: desteklenmeyen Kerberos sürümü

ORA-28172: proxy tarafından ayırt edici ad sağlanmadı

ORA-28173: proxy tarafından sertifika sağlanmadı

ORA-28174: proxy tarafından Kerberos izni sağlanmadı

ORA-28175: yanlış sertifika türü

ORA-28176: yanlış sertifika sürümü

ORA-28177: yanlış Kerberos izin sürümü

ORA-28178: proxy tarafından parola sağlanmadı

ORA-28179: proxy tarafından istemci kullanıcı adı sağlanmadı

ORA-28180: proxy tarafından birden çok yetki doğrulaması yöntemi sağlandı

ORA-28181: ” proxy öğesi ” istemcisi için belirlenen başlangıç rollerinden birini veya daha fazlasını etkinleştiremedi

ORA-28182: istemci için Kerberos hizmet izni alınamıyor

ORA-28183: proxy tarafından gerekli kimlik doğrulaması sağlanmadı

ORA-28184: genel kullanıcı, dizinde yönetilen proxy izinlerine sahip olamaz

ORA-28200: IDENTIFIED USING zaten belirlendi

ORA-28201: ” uygulama rolünü etkinleştirmek için ayrıcalık yeterli değil

ORA-28221: REPLACE belirlenmedi

ORA-28231: obfuscation araç kitine veri geçirilmedi

ORA-28232: obfuscation araç kiti için geçersiz girdi uzunluğu

ORA-28233: çift şifreleme desteklenmiyor

ORA-28234: anahtar uzunluğu çok kısa

ORA-28235: algoritma kullanılamaz

ORA-28236: geçersiz Üçlü DES modu

ORA-28237: sağlanan uzunluk fazla küçük

ORA-28238: ilk değer sağlanmadı

ORA-28239: anahtar sağlanmadı

ORA-28261: CURRENT_USER, PLSQL Tanımlayıcı Hakkı prosedüründe kullanılamaz.

ORA-28262: global_context_pool_size geçersiz değer içeriyor.

ORA-28263: Genel içerik havuzunda bellek yetersiz

ORA-28264: ıstemci belirleyicisi fazla uzun

ORA-28265: ‘sys_’ değeriyle başlayan Ad Alanı’na izin verilmez

ORA-28266: Uygulama ıçeriği izleme olayı

ORA-28267: Geçersiz NameSpace Değeri

ORA-28268: Oturumdaki ıçerik bilgisi için izin verilen maksimum boyutu aşıldı

ORA-28270: Parolası doğrulanmış genel kullanıcı için kullanıcı takma adı yanlış oluşturuldu.

ORA-28271: LDAP dizin hizmetindeki kullanıcı girişini okuma izni yok.

ORA-28272: Etki alanı kuralı, parolaya dayalı GLOBAL kullanıcı yetki doğrulamasını kısıtlıyor.

ORA-28273: Kullanıcı takma adıyla LDAP ayırt edici adı arasında eşleşme yok.

ORA-28274: Kullanıcı takma adına karşılık gelen ORACLE parola özelliği yok.

ORA-28275: Kullanıcı takma adıyla LDAP ayırt edici adı arasında birden çok eşleşme var.

ORA-28276: Geçersiz ORACLE parola özelliği.

ORA-28277: Genel kullanıcının doğruluğu parolalarla belgelenirken LDAP araması başarısız oldu.

ORA-28278: Parolaya dayalı GLOBAL kullanıcıları için etki alanı kuralı kaydedilmedi.

ORA-28279: ldap_dir

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Oracle kategorisine gönderildi Etiketler: , ,

Bir Cevap Yazın

Son Yazılar

doraglass